Artikkel 27 - Pré ball

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Carambole > 3 - Felles regler for alle typer av Carambole >

Artikkel 27 - Pré ball

 

 

 

Logo_NBCARAMBOLE-REGLER

 

 

1.Så snart køballen er pré med en av eller begge de andre ballene, har utøveren følgende rettigheter (bortsett fra i Fri Carambole der ballene plasseres på startposisjon):

 

 a) enten å kreve at dommeren legger dem tilbake på ”sine” prikker (se under)

 b) eller å spille med ballen som ikke er pré, eller spille forvant

 c) eller å spille frittliggende massé, men på betingelse av ikke å sette i bevegelse den ballen som er pré med køballen.

 

2.I dette siste tilfellet kan utøveren treffe først den ballen som var pré. Det er ikke en feil dersom ballen som var pré rører på seg utelukkende fordi den mister det holdet som den hadde på grunn av kontakt med køballen.

 

3.Hvis køballen ligger pré vant har utøveren ikke rett til å spille direkte mot dette vantet.

 

4.I tilfelle av fornyet plassering på sine spots, vil ballene plasseres av dommeren på følgende måte:

 a) I Fri Carambole, Cadre og 1-vants Carambole: alle tre baller på sin opprinnelige startposisjon;

 b) I 3-vants Carambole: bare ballene som er i kontakt plasseres på følgende steder:

 

oDen røde ballen på hodeprikk

oBallen til den som spiller, på fotprikk

oBallen til motstanderen på midtprikk

oHvis det tilsvarende stedet er opptatt/skjult, vil ballen plasseres på det punktet som korresponderer med den ballen som opptar/skjuler det stedet som skulle vært benyttet (se vedlegg 1F).