Artikkel 41 - Feilstøt

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Carambole > 4 - Feil >

Artikkel 41 - Feilstøt

 

 

 

 

Logo_NBCARAMBOLE-REGLER

 

Det er en feil, og man må slutte å spille:

 

1.Dersom én eller flere baller hopper ut av biljardbordet under utførelsen av et støt (angitt med «ball utenfor»).

 

2.Hvis utøveren spiller før de tre ballene har stoppet opp etter forrige støt (angitt med «baller i bevegelse»).

 

3.Hvis utøveren bruker en annen del av køen enn køtuppen for å spille (angitt med «køtupp»).

 

4.Hvis utøveren berører noen av ballene med en del av køen, med hånden eller med et annet objekt, unntatt selve gjennomføringen av støtet (angitt med «touch»). I et slikt tilfelle skal den berørte ballen bli liggende på det stedet hvor den befinner seg.

 

5.Hvis utøveren berører eller skifter en ball for å fjerne et ukjent objekt som er knyttet til det i stedet for å kreve at dommeren gjør det (indikert ved «touch»).

 

6.Hvis utøveren flytter på en ball ved hjelp av en direkte eller indirekte kontakt uten at flyttingen er en direkte konsekvens av gjennomføringen av støtet (angitt med «touch»).

 

7.Hvis utøveren gjør en «dobbelstøt» (angitt med "dobbelstøt"). Det er en dobbelstøt når:

 

a) så snart køtuppen kommer flere ganger i kontakt med ball satt i bevegelse;

b) så snart køtuppen er fortsatt i kontakt med køballen i det øyeblikk den berører den andre ballen;

c) så snart køtuppen er fortsatt i kontakt med køballen i det øyeblikk den berører vantet.

 

8.Hvis utøveren spiller direkte med køballen mot et vant som den berører (ikke massé støt), (angitt med «pré vant»).

 

9.Hvis utøveren ikke berører gulvet med minst en fot i det øyeblikk køen berører køballen (angitt med «foten ikke på gulvet»). Bruk av spesielle sko er ikke tillatt.

 

10.Hvis utøveren tegner et synlig merke på spilleoverflaten, på vantet eller på rammen (angitt med «merket»).

 

11.Hvis dommeren under en inning eller i løpet av en serie sier at utøveren ikke spiller med sin egen ball (angitt med «feil ball»).

 

12.Hvis utøveren ikke respekterer de spesielle reglene i ulike typer spill (angitt «i henhold til reglene»).

 

13.Hvis – på tross av krav fra dommeren – utøveren ikke spiller innenfor det angitte tidsrom (angitt med «ikke spilt»).