Artikkel 42 - Forsettelige feil

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Carambole > 4 - Feil >

Artikkel 42 - Forsettelige feil

 

 

 

Logo_NBCARAMBOLE-REGLER

 

 

Hvis feilen definert i artikkel 41.6 er forsettlig begått, kan den uskyldige utøveren som har neste støt kreve at dommeren nok en gang plasserer ballene så nøyaktig som mulig på de posisjonene de hadde før hendelsen hvis han mener at denne posisjonen ville være mer gunstig.