Artikkel 51 - Benevnelser på ballene

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Carambole > 5 - Spesielle regler for hver type av disiplin > A - Generelle bestemmelser >

Artikkel 51 - Benevnelser på ballene

 

 

 

 

Logo_NBCARAMBOLE-REGLER

 

Man skiller mellom køballen på den ene side og de to andre ballene kalt objektballer på den andre siden.