Artikkel 52 - Sperrede soner på biljardbordet

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Carambole > 5 - Spesielle regler for hver type av disiplin > A - Generelle bestemmelser >

Artikkel 52 - Sperrede soner på biljardbordet

 

 

 

 

Logo_NBCARAMBOLE-REGLER

 

1.Antall og størrelse på sperrede soner fastsettes av UMB kongressen. Disse sonene eravgrenset av linjer trukket så fint som mulig med kritt, i blyant eller med blekk (vedlegg B).

 

2.Innenfor hver av disse sperrede sonene vil utøveren bare få lov til å utføre det autoriserte antallet caramboler i løpet av serien hans som betyr at han må tvinge de to objektballene til å forlate sonen de er i, ved hjelp av det aktuelle støtet.