Artikkel 53 - Plassering av ballene i Cadre

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Carambole > 5 - Spesielle regler for hver type av disiplin > A - Generelle bestemmelser >

Artikkel 53 - Plassering av ballene i Cadre

 

 

 

 

Logo_NBCARAMBOLE-REGLER

 

1.Stillingen «entrer» er nådd:

 

a) hvis objektballene ender opp i samme sone, mens de var i en annen sone eller i to ulike soner før støtet

b) hvis objektballene ender opp i samme sone, men en eller begge ballene har forlatt sonen for så å komme tilbake igjen (angis med «entrer»).

 

2.Stillingen «inne» er nådd:

 

a) når en carambole er laget etter posisjonen «entrer» uten at minst en av objektballene har forlatt sonen (angitt med «inne»);

b) i Cadre med ett støt på samme vilkår som nevnt i punkt a), men angitt med «inne» i stedet for «entrer».

 

3.Stillingen «skrevs» er nådd når de to objektballene ligger nær en linje i en sone, men hver av dem ligger i ulike soner (angitt med «skrevs»).

 

4.Objektball nøyaktig plassert på linjen av en sone anses å være inne.

 

5.En eller to objektballer har mulighet til å samle seg igjen straks i den sonen de forlater slik at de igjen inntar posisjonen «inne».

 

6.Stillingen knyttet til Cadre er representert før den kommer inn i ankeret. Dersom de to posisjonene er de samme vil kunngjøringen bare skje én gang etterfulgt av «overalt».