Artikkel 72 - Cadres og ankere

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Carambole > 5 - Spesielle regler for hver type av disiplin > C - Cadres >

Artikkel 72 - Cadres og ankere

 

 

 

 

Logo_NBCARAMBOLE-REGLER

 

1.På spilleflaten tegnes så fint som mulig med kritt, blyant eller blekk, linjer som danner firkanter. Disse firkantene kalles cadrer (sperrede soner).

 

2.I tillegg trekker en i slutten av hver av disse linjene og på tvers av dem flere små ruter der en av sidene følger innsiden av vantet. Disse små firkantene kalles ankere.

 

3.Bestemmelsene i artiklene 51-60 gjelder for linjene i Cadre. De er også gyldige for linjene i ankrene.