Artikkel 91 - Overtredelser

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Carambole > 6 - Avsluttende bestemmelser >

Artikkel 91 - Overtredelser

 

 

 

 

 

Logo_NBCARAMBOLE-REGLER

 

 

Enhver overtredelse av dette regelverket vil bli behandlet i henhold til lovens bestemmelser, relatert til disiplinære prosedyrer.