Artikkel 92 - Håndheving og annulering

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Carambole > 6 - Avsluttende bestemmelser >

Artikkel 92 - Håndheving og annulering

 

 

 

 

Logo_NBCARAMBOLE-REGLER

 

1.Denne forskriften er fastsatt av UMB på grunnlag av statuttene. Forskriften trer i kraft 1. januar 1989, og etter denne dato oppheves alle tidligere og eventuelt motstridende regelverk.

 

2.De tilknyttede forbund, de godkjente hovedsammenslutningene, de tilknyttede medlemmer, samt kontraktsfestede partnere til UMB er forpliktet til å respektere forskriftene og få dem til å bli respektert.