B - Fri Carambole

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Carambole > 5 - Spesielle regler for hver type av disiplin >

B - Fri Carambole

 

 

 

 

Logo_NBCARAMBOLE-REGLER

 

Kapittelet omhandler regler for Fri Carambole.

 

Se mer informasjon i underkapittelet:

Artikkel 61 - Definisjon av disiplinen