C - Cadres

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Carambole > 5 - Spesielle regler for hver type av disiplin >

C - Cadres

 

 

 

 

Logo_NBCARAMBOLE-REGLER

 

Kapittelet omhandler regler for Cadres.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

Artikkel 71 - Definisjon av disiplinen

Artikkel 72 - Cadres og ankere

Artikkel 73 - Cadres på 47 cm og 71 cm med to støt

Artikkel 74 - Cadre på 47 cm med ett støt