Carambole

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner >

Carambole

 

 

 

Logo_NBCARAMBOLE-REGLER

 

Utarbeidet av verdensforbundet i Carambole, Union Mondiale de Billard (UMB), sist revidert 1. januar 1989.

 

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

 

1 - Generelle bestemmelser

 

2 - Utstyr

 

3 - Felles regler for alle typer av Carambole

 

4 - Feil

 

5 - Spesielle regler for hver type av disiplin

 

6 - Avsluttende bestemmelser

 

 

Markering av prikker på spilleflaten

 

Markering av de sperrede sonene i Fri Carambole

 

Markering av Cadre 47 cm

 

Markering av Cadre 71 cm

 

Posisjoner for sperrede soner, Cadre

 

Replassering av ballene på spots i 3-vants Carambole

 

 

 

Logo_UMB