D - Vantcarambole

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Carambole > 5 - Spesielle regler for hver type av disiplin >

D - Vantcarambole

 

 

 

 

Logo_NBCARAMBOLE-REGLER

 

Kapittelet omhandler regler for Vantcarambole.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

Artikkel 81 - Definisjon av disiplinen

Artikkel 82 - 1-vants Carambole

Artikkel 83 - 3-vants Carambole