Endringslogg 19-20

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser >

Endringslogg 19-20

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

 

 

 

ENDRINGSLOGG

Endringer til TBR 15.august 2019

 

Mellomsesong 2019 Gjeldende sesongen 2019-2020

 

Endringer er foretatt i følgende bestemmelser:

 

4.1.2 - Turneringsbestemmelser internasjonalt og nasjonalt        

4.2.2 - Turneringer i Norge, nasjonale og internasjonale        

4.2.3 - Regioninndeling        

4.2.4 - Regionale turneringer        

4.2.5 - Offisielle klubbturneringer        

4.2.6 - Ikke-offisielle klubbturneringer        

4.3.3 - Carambole, nasjonalt og regionalt        

4.3.4 - Pool, nasjonalt og regionalt        

4.3.5 - Snooker, nasjonalt og regionalt        

6.4.2 - Divisjonstilhørighet        

6.4.3 - Regionstilhørighet        

6.4.4.1 - Innenfor overgangsvinduet        

6.5.2 - Deltakelse i internasjonal turnering        

6.6.1 - Generelle regler for turneringer underlagt NB        

6.6.1.3 - Sko og sokker strømper        

6.7.2 - Særskilte regler        

6.8.1 - Navn og bekledning        

6.8.5.1 - NM Lag        

6.8.5.5 - RT Lag        

10.2.3 - Terminer og spilletider        

10.2.6. Regler og turneringsbestemmelser        

10.2.8 – Krav til bord og Uutstyr og temperatur        

10.3.14 - Brekk-boks (kun i Pool)        

10.4.1 - Spilleformer        

10.4.5 - Andre spilleformer        

10.9.2 - Arrangørs andel        

10.10.2 - Ranking Carambole        

10.10.3 - Ranking Pool        

10.10.4 - Ranking Snooker        

10.11.1 - Carambole        

10.11.2.1 - Pool, Åpen klasse        

10.11.2.2 - Pool, Kvinner        

10.11.2.3 - Pool, Ungdom        

10.11.2.4 - Pool, Veteran        

10.11.3 - Snooker        

10.12.1 - Carambole        

10.12.2 - Pool, Elite        

10.12.3 - Pool, 1. divisjon        

10.12.4 - Pool, 2. divisjon        

10.12.8 - Snooker, NC        

10.12.9 - Snooker, RT Elite        

10.12.10 - Snooker, RT 1.divisjon        

10.13.3 - Pool, Elitekvalik        

10.13.4 - Pool, Divisjonsmesterskap 1. divisjon        

10.13.5 - Pool, Divisjonsmesterskap 2. divisjon        

10.13.6 - Pool, 3. divisjon        

10.13.7 - Snooker, Masters        

10.13.8 - Snooker, LT        

10.14.2 - Pool NM Lag        

10.14.3 - Pool NM Scotch double        

10.14.4 - Pool RT Lag 1.divisjon Elite        

10.14.5 - Pool RT Lag 2 1.divisjon        

10.14.6 - Snooker        

11.2.2 – Landslagstrener Utøverleder internasjonal representasjon        

12.8 - Oversikt over sanksjoner        

 

 

 

 

Sammendrag om endringer i TBR

Sesongen 2019/2020 er den siste med nåværende turneringssystem. Endringsloggen for 2020/2021 vil derfor bli svært omfattende, og arbeidet med den starter i høst. Det er gjort få endringer i denne versjonen som forbereder det arbeidet.

 

Påmeldingsfrister

Det er gjort vesentlige endringer i påmeldingsfrister. På ledermøtet var temaet tatt opp, og innspill derfra er tatt hensyn til. Alle NM, NC og DM (uavhengig av gren) har fått nye frister. Det er lagt en frist til fem dager før turneringsstart. Arrangør vil få bedre tid til å forberede seg, også når det i tillegg tre dager før turneringsstart skal være lagt ut trekning, og ikke samme kvelden som i dag. Klagefrist er satt til 2 dager før turneringsstart. Dette vil si at påmeldingsfrist vil variere, alt etter når turneringsstart er (for eksempel så starter NM Snooker onsdag).

Alle andre turneringer har påmeldingsfrist som i dag, det vil si onsdag før turneringsstart kl. 17:59.

 

Startavgifter, lisenser og premiepenger

Det er noen få endringer i startavgifter. I NM Scotch double er den satt ned til kr. 400.-. RT Lag er satt ned til kr. 450.- og kr. 300.-. I Snooker er det innført 1.divisjon, noe som gjør at den divisjonen betaler litt mindre enn en Elite spiller, slik som i pool. På ledermøtet hadde vi tema om likestilling. Vi har nå tatt bort kvinner fra rabattert pris sammen med ungdom, student og honnør. Det vil si at kvinner nå er likestilt med menn ved startavgifter. Disse endringene vil ha svært liten innvirkning på budsjett 2019, og vil bli implementert i budsjett 2020.

 

Lisenser for ny sesong vil være de vedtatte lisenser på Biljardtinget. (A-300.-, B-50.-, C-0.-, D-150.-, og E-200.-)

 

Det vil være samme premiepenger, pokaler og medaljer som i mellomsesongen 2019. Unntaket er sammenlagtvinnere som blir på nivå med sesongen 2018.

 

Ranking Pool

Her er det gjort få endringer. Elitekvalik er tatt bort, og opp/nedrykk er tatt bort som en konsekvens av nytt turneringssystem. Rankinger vil se ut som i 2019. Det er 3 NC og 4 NM for Elite. Det er 7 RT, DM og 4 NM for divisjonene. Det blir en RT Lag, som ikke får ranking.

 

Ranking Snooker

Her er det betydelige endringer, etter ønske fra Snookermiljøet. LT er tatt bort, og det satses videre på RT. Turneringssystemet er lagt om til slik som i Pool, med noen forskjeller. Det blir Snooker Elite og 1.divisjon.

 

Snooker Elite vil få egen ranking som består av 2 åpne NM, 4 åpne NC, 3 åpne RT Elite og Masters (topp 16 fra Snooker Elite). RT Elite blir opprettet i tre regioner (midt, vest og øst). Turneringssjef (snookerkontakt) sammen med klubbene fordeler Eliteutøvere i regionene. I utgangspunktet 16 i hver region. RT Elite er åpne og alle Snooker 1.divisjonsutøvere kan delta, uavhengig av region.

 

Snooker 1.divisjon vil bestå av 2 åpne NM, 4 åpne NC, 3 RT for 1.divisjonsutøvere og 3 RT Elite. Alle regioner vil ha Snooker 1.divisjon. Turneringssjef (snookerkontakt) sammen med klubbene fordeler 1.divisjonsutøvere i regionene.

 

Ranking Carambole

Her er det betydelig endringer, hvor man gjør et forsøk i Porsgrunn med Fri Carambole med Handicap. Dette er for å øke aktiviteten innen Carambole. Det vil være 3 rankinger i Carambole.

 

Ranking 3-vant Helmatch vil bestå av 5 NC og ett NM. Turneringene vil gå i Oslo. Ranking 3-vant Halvmatch vil bestå av 3 NC og ett NM. Turneringene vil gå i Porsgrunn. Ranking Fri Carambole vil bestå av 3 NC med Handicap og ett NM uten Handicap. Handicap regler er beskrevet i TBR. Stipend blir delt ut til den utøver som blir tatt ut til EM, uavhengig av plassering på rankingene.

 

NM Lag Pool

Hver kamp i runde 1 består av tre individuelle matcher, hvor alle møter alle (9 matcher totalt). Det alterneres mellom 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1 (Pool Classic). Runde 2 (søndag) blir dobbelcup, men med samme format som i sluttspill (enkeltcup) og består av 3 individuelle matcher, én i hver disiplin.

 

Annet

Juniorer skal ha siste start senest kl. 21:00. Dette må arrangør ta hensyn til i tidskjema. Andre senest 22:30.

Dersom det gjennomføres 2 NM samme helg seedes begge NM med samme grunnlag.

Det er innført brekk-boks i 10-Ball som en konsekvens av vedtak om 9-ball på spot som er et tillegg til WPA-reglene EPBF bruker.

Det er gjort endringer i antall deltakere for junior og kvinner, hvor vi har til stadighet har gitt dispensasjon fra reglene.

Kleskode er endret når det gjelder sko. Mørke sportssko laget av lær, eller i læraktig materiale er innført i tillegg til tidligere ordlyd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 - Turneringsbestemmelser internasjonalt og nasjonalt

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Verdensforbundenes TBR regulerer hvordan interkontinentale turneringer skal arrangeres, i respektive verdensforbunds egen regi, eller via sanksjon.

 

2.De kontinentale forbundenes TBR regulerer hvordan kontinentale turneringer skal arrangeres, i respektive kontinentale forbunds egen regi, eller via sanksjon.

 

3.Det er NBs TBR som regulerer hvordan nasjonale og regionale turneringer skal arrangeres i Norge, i NBs egen regi, eller via sanksjon.

 

4.Kontinentale og interkontinentale turneringer som arrangeres i Norge, med NB som lokal arrangør, eller medlemsklubb via sanksjon fra NB, skal følge det internasjonale forbunds TBR, som er hovedarrangør.

 

Se de fullstendig reglene og turneringsbestemmelsene i de respektive grenene:

1.Verdensforbundenes TBR regulerer hvordan interkontinentale turneringer skal arrangeres, i respektive verdensforbunds egen regi, eller via sanksjon.

 

2.De kontinentale forbundenes TBR regulerer hvordan kontinentale turneringer skal arrangeres, i respektive kontinentale forbunds egen regi, eller via sanksjon.

 

3.Det er NBs TBR som regulerer hvordan nasjonale og regionale turneringer skal arrangeres i Norge, i NBs egen regi, eller via sanksjon godkjenning.

 

4.Kontinentale og interkontinentale turneringer som arrangeres i Norge, med NB som lokal arrangør, eller medlemsklubb via sanksjon godkjenning fra NB, skal følge det internasjonale forbunds TBR, som er hovedarrangør.

 

Se de fullstendig reglene og turneringsbestemmelsene i de respektive grenene:

 

 

4.2.2 - Turneringer i Norge, nasjonale og internasjonale

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

Alle turneringer som arrangeres direkte av, indirekte på oppdrag av, via tildeling fra, eller basert på godkjenning fra NB, omfattes av TBR og inkluderer:

 

•Norgesmesterskap 3-vants Carambole Åpen Klasse.

 

•Norgescup 3-vants Carambole og Fri Carambole

 

•Norgesmesterskap Pool Åpen Klasse (8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1).

 

•Norgesmesterskap Pool Kvinner (8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1).

 

•Norgesmesterskap Pool Ungdom (8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1).

 

•Norgesmesterskap Pool Veteran (8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1).

 

•Norgesmesterskap Pool Lag (tre av de fire disiplinene 8-Ball/9-Ball/10-Ball/14.1).

 

•Norgesmesterskap Scotch double.

 

•Norgescup Pool Elite (9-Ball og 10-Ball).

 

•Elitekvalik Pool (disiplin kan variere, fastsettes av TU).

 

•Divisjonsmesterskap Pool 1. divisjon (disiplin kan variere, fastsettes av TU).

 

•Divisjonsmesterskap Pool 2. divisjon (disiplin kan variere, fastsettes av TU).

 

•Norsk Ungdomsmesterskap Pool Lag (8-Ball).

 

•Norgesmesterskap Snooker 15 Rød Åpen Klasse.

 

•Norgesmesterskap Snooker 6 Rød Åpen Klasse.

 

•Norgesmesterskap Snooker Lag.

 

•Norgescup Snooker.

 

•Offisielle interkontinentale og kontinentale turneringer som arrangeres i Norge.

 

•Offisielle nasjonale turneringer.

 

•Offisielle regionale turneringer.

 

•Offisielle klubbturneringer.

Alle turneringer som arrangeres direkte av, indirekte på oppdrag av, via tildeling fra, eller basert på godkjenning fra NB, omfattes av TBR og inkluderer:

 

•Norgesmesterskap 3-vants Carambole Helmatch Åpen Klasse.

 

•Norgesmesterskap 3-vants Carambole Halvmatch Åpen Klasse.

 

•Norgesmesterskap Fri Carambole Åpen Klasse.

 

•Norgescup 3-vants Carambole Helmatch og Halvmatch og Fri Carambole HC

 

•Norgesmesterskap Pool Åpen Klasse (8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1).

 

•Norgesmesterskap Pool Kvinner (8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1).

 

•Norgesmesterskap Pool Ungdom (8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1).

 

•Norgesmesterskap Pool Veteran (8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1).

 

•Norgesmesterskap Pool Lag (tre av de fire disiplinene 8-Ball/9-Ball/10-Ball/14.1).

 

•Norgesmesterskap Scotch double.

 

•Norgescup Pool Elite (9-Ball og 10-Ball).

 

•Elitekvalik Pool (disiplin kan variere, fastsettes av TU).

 

•Divisjonsmesterskap Pool 1. divisjon (disiplin kan variere, fastsettes av TU).

 

•Divisjonsmesterskap Pool 2. divisjon (disiplin kan variere, fastsettes av TU).

 

•Norsk Ungdomsmesterskap Pool Lag (8-Ball).

 

•Norgesmesterskap Snooker 15 Rød Åpen Klasse.

 

•Norgesmesterskap Snooker 6 Rød Åpen Klasse.

 

•Norgesmesterskap Snooker Lag.

 

•Norgescup Snooker.

 

•Offisielle interkontinentale og kontinentale turneringer som arrangeres i Norge.

 

•Offisielle nasjonale turneringer.

 

•Offisielle regionale turneringer.

 

•Offisielle klubbturneringer.

 

4.2.3 - Regioninndeling

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.NB har ikke regionale forbund, men deler inn landet i et antall geografiske regioner og medlemsklubbene fordeles i disse etter opptak. Nåværende inndeling ser slik ut;

 

a.Region Øst

•Ask BC (ABC)

•Asker BK (ABK)

•Bex BK (BEX)

•BPS CC (BPS)

•Fredrikstad BK (FRE)

•Gjøvik/Raufoss BK (GJR)

•Grenland BK (GRE)

•Hamar BK (HAM)

•Horten BK (HBK)

•Kongsberg BK (KBG)

•Kongsvinger BK (KVR)

•Larvik BK (LAR)

•Plankebyen BK (PLA)

•Oslo Biljard 1 P&S (OB1)

•Oslo BK (OSL)

•Oslo SK (OSN)

•Sarpsborg SBK (SAR)

•Strømmen BK (STR)

•Unique BK (UNI)

•Vestby BK (VBY)

 

b.Region Sør

•Svithun BK (SVI)

 

c.Region Vest

•Bergen BK (BER)

•Feios IL-BG (FEI)

•Fjordane BK (FJO)

•Herøy BK (HER)

•Hyllestad IL-BG (HYL)

•Marken IL, Kong Oscar BK (MIL)

•Os Biljard og Snookerklubb (OSB)

•Stord SK (SSK)

 

d.Region Midt

•Biljard1 Trondheim (TB1)

•Steinkjer BK (STE)

•Stoppball Nidaros BK (STO)

•Trondheim BK (TRO)

•Trondheim SK (TSK)

 

e.Region Nord 1

•Arctic BK (ARC)

•Fauske BK (FAU)

•Helgeland Snooker (HEL)

•Lødingen Snooker (LOD)

 

f.Region Nord 2

•Alta BK (ALT)

•Reisa BK (REI)

•Tromsøstudentene IL (TSI)

 

2.Regioninndeling kan endres ut ifra regioners og divisjoners størrelse, samt årsaker knyttet til opp- og nedrykksbestemmelser.

1.NB har ikke regionale forbund, men deler inn landet i et antall geografiske regioner og medlemsklubbene fordeles i disse etter opptak. Nåværende inndeling ser slik ut;

 

a.Region Øst

•Ask BC (ABC)

•Asker BK (ABK)

•Bex BK (BEX)

•BPS CC (BPS)

•Fredrikstad BK (FRE)

•Gjøvik/Raufoss BK (GJR)

•Grenland BK (GRE)

•Hamar BK (HAM)

•Horten BK (HBK)

•Kongsberg BK (KBG)

•Kongsvinger BK (KVR)

•Larvik BK (LAR)

•Plankebyen BK (PLA)

•Oslo Biljard 1 P&S (OB1)

•Oslo BK (OSL)

•Oslo SK (OSN)

•Sarpsborg SBK (SAR)

•Storgata BK (SGT)

•Strømmen BK (STR)

•Unique BK (UNI)

•Vestby BK (VBY)

•Østkanten BK (OKA)

 

b.Region Sør

•Svithun BK (SVI)

 

c.Region Vest

•Bergen BK (BER)

•Feios IL-BG (FEI)

•Fjordane BK (FJO)

•Herøy BK (HER)

•Hyllestad IL-BG (HYL)

•Marken IL, Kong Oscar BK (MIL)

•Os Biljard og Snookerklubb (OSB)

•Stord SK (SSK)

 

d.Region Midt

•Biljard1 Trondheim (TB1)

•Steinkjer BK (STE)

•Stoppball Nidaros BK (STO)

•Trondheim BK (TRO)

•Trondheim SK (TSK)

 

e.Region Nord 1

•Arctic BK (ARC)

•Fauske BK (FAU)

•Helgeland Snooker (HEL)

•Lødingen Snooker (LOD)

 

f.Region Nord 2

•Alta BK (ALT)

•Reisa BK (REI)

•Tromsøstudentene IL (TSI)

 

2.Regioninndeling kan endres ut ifra regioners og divisjoners størrelse, samt årsaker knyttet til opp- og nedrykksbestemmelser.

 

4.2.4 - Regionale turneringer

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.De regionale turneringer som arrangeres indirekte på oppdrag av og via tildeling fra NB, omfattes av TBR og inkluderer:

 

a.Pool 1. divisjon (8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1).

b.Pool 2. divisjon (8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1).

c.Pool  Lag 1. divisjon (9-Ball og 10-Ball).

d.Snooker RT (6 Rød og 15 Rød).

e.Offisielle regionale turneringer.

1.De regionale turneringer som arrangeres indirekte på oppdrag av og via tildeling fra NB, omfattes av TBR og inkluderer:

 

a.Pool 1. divisjon (8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1).

b.Pool 2. divisjon (8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1).

c.Pool  Lag 1. divisjon (9-Ball og 10-Ball).

d.Snooker RT (6 Rød og 15 Rød).

e.Offisielle regionale turneringer.

 

4.2.5 - Offisielle klubbturneringer

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Klubbturneringer som arrangeres indirekte på oppdrag av og via tildeling fra NB, omfattes av TBR og inkluderer LT Snooker og 3. divisjon Pool.

 

2.Det kan arrangeres opp til en 3. divisjonsturnering pr. måned pr. klubb, på valgfri ukedag.

 

3.Det arrangeres tre LT Snooker per sesong og alle klubber som har ett eller flere Snookerbord kan søke NB om å arrangere.

1.Klubbturneringer som arrangeres indirekte på oppdrag av og via tildeling fra NB, omfattes av TBR og inkluderer LT Snooker og 3. divisjon Pool.

 

2.Det kan arrangeres opp til en 3. divisjonsturnering pr. måned pr. klubb, på valgfri ukedag.

 

3.Det arrangeres tre LT Snooker per sesong og alle klubber som har ett eller flere Snookerbord kan søke NB om å arrangere.

 

4.2.6 - Ikke-offisielle klubbturneringer

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Klubber som er medlemmer i NB har generelt rett til å arrangere turneringer som ikke er internasjonale, nasjonale eller regionale.

 

2.Klubbturneringer som arrangeres på kveldstid mandag til torsdag, og som således normalt ikke konkurrerer med NBs turneringsvirksomhet, krever ingen godkjenning. Slike turneringer kan ha startavgifter maksimalt opp til kr. 200,-. Slike turneringer omfattes ikke av TBR i et videre perspektiv, med unntak for de regler og bestemmelser som beskrives i TBR som handler om tobakk, alkohol, anti-doping, sportslig opptreden, etc.

 

3.Klubbturneringer som ikke omfattes av punkt 2 ovenfor krever enten meldingsplikt eller godkjenning av NB.

 

4.Klubbturneringer er meldingspliktige dersom de

a.arrangeres mandag til torsdag og har høyere startavgift enn kr. 200,-.

b.arrangeres fredag til søndag med startavgift kr. 200,- eller lavere. Dersom slike turneringer er regelmessige, kan de meldes inn en gang for hele sesongen.

 

5.Klubbturneringer må godkjennes av NB dersom de

a.sammenfaller med terminfestede nasjonale eller regionale turneringer.

b.sammenfaller med andre offisielle turneringer.

c.arrangeres fredag til søndag og har en startavgift høyere enn kr. 200,-, i gjennomsnitt per deltaker.

1.Klubber som er medlemmer i NB har generelt rett til å arrangere turneringer som ikke er internasjonale, nasjonale eller regionale.

 

2.Klubbturneringer som arrangeres på kveldstid mandag til torsdag, og som således normalt ikke konkurrerer med NBs turneringsvirksomhet, krever ingen godkjenning. Slike turneringer kan ha startavgifter maksimalt opp til kr. 200,-. Slike turneringer omfattes ikke av TBR i et videre perspektiv, med unntak for de regler og bestemmelser som beskrives i TBR som handler om tobakk, alkohol, anti-doping, sportslig opptreden, etc. Arrangørklubber må sørge for at eventuelle deltakere uten klubbtilhørighet bekrefter at også de underlegger seg disse reglene.

 

3.Klubbturneringer som ikke omfattes av punkt 2 ovenfor krever enten meldingsplikt eller godkjenning av NB.

 

4.Klubbturneringer er meldingspliktige dersom de

a.arrangeres mandag til torsdag og har høyere startavgift enn kr. 200,-.

b.arrangeres fredag til søndag med startavgift kr. 200,- eller lavere. Dersom slike turneringer er regelmessige, kan de meldes inn en gang for hele sesongen.

 

5.Klubbturneringer må godkjennes av NB dersom de

a.sammenfaller med terminfestede nasjonale eller regionale turneringer.

b.sammenfaller med andre offisielle turneringer.

c.arrangeres fredag til søndag og har en startavgift høyere enn kr. 200,-, i gjennomsnitt per deltaker.

 

4.3.3 - Carambole, nasjonalt og regionalt

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.De nasjonale turneringene i Carambole skal planlegges slik at de, så langt det er mulig, ikke sammenfaller med internasjonale turneringer (VM, EM og eventuelle kontinentale/interkontinentale tour turneringer), som NB kan forvente seg mulighet for deltakelse i.

 

2.De internasjonale forbundene i Carambole anerkjenner 11 (elleve) forskjellige disipliner, men NB arrangerer turneringer kun i to av dem – 3-vants Carambole og Fri Carambole. Derav følger at NBs turneringer i Carambole ikke skal sammenfalle med internasjonale mesterskap og turneringer i disse disiplinene.

 

3.Det finnes bare en kategori, klasse og divisjon i Carambole, og derav følger at deltakelse i de av NB arrangerte turneringene er åpen for alle, uansett alder (unntak barn, se NIFs barneidrettsbestemmelser) og kjønn. Det avholdes ingen regionale turneringer i Carambole.

 

4.Hver sesong skal det arrangeres Norgesmesterskap i 3-vants Carambole (åpen klasse), som inngår i Norgescup. NM avholdes generelt på datoer som ellers er fri fra andre nasjonale og regionale turneringer i samme gren.

 

5.Hver sesong skal det i tillegg arrangeres 5 (fem) turneringer i Norgescup 3-vants Carambole på helmatch bord (åpen klasse), 4 (fire) turneringer i Norgescup 3-vants Carambole på halvmatch bord (åpen klasse) og 1 (én) turnering i Norgescup Fri Carambole (åpen klasse).

1.De nasjonale turneringene i Carambole skal planlegges slik at de, så langt det er mulig, ikke sammenfaller med internasjonale turneringer (VM, EM og eventuelle kontinentale/interkontinentale tour turneringer), som NB kan forvente seg mulighet for deltakelse i.

 

2.De internasjonale forbundene i Carambole anerkjenner 11 (elleve) forskjellige disipliner, men NB arrangerer turneringer kun i to av dem – 3-vants Carambole og Fri Carambole. Derav følger at NBs turneringer i Carambole ikke skal sammenfalle med internasjonale mesterskap og turneringer i disse disiplinene.

 

3.Det finnes bare en kategori, klasse og divisjon i Carambole, og derav følger at deltakelse i de av NB arrangerte turneringene er åpen for alle, uansett alder (unntak barn, se NIFs barneidrettsbestemmelser) og kjønn. Det avholdes ingen regionale turneringer i Carambole.

 

4.Hver sesong skal det arrangeres Norgesmesterskap i 3-vants Carambole Helmatch og Halvmatch samt Fri Carambole (åpen klasse), som inngår i Norgescup. NM avholdes generelt på datoer som ellers er fri fra andre nasjonale og regionale turneringer i samme gren.

 

5.Hver sesong skal det i tillegg arrangeres 5 (fem) turneringer i Norgescup 3-vants Carambole på helmatch bord (åpen klasse), 4 (fire) turneringer i Norgescup 3-vants Carambole på halvmatch bord (åpen klasse) og 1 (én) turneringer i Norgescup Fri Carambole med Handicap (åpen klasse).

 

4.3.4 - Pool, nasjonalt og regionalt

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

* Mellomsesongen 2019 vil avvike fra noen av disse reglene.

 

1.De nasjonale turneringene i Pool skal planlegges slik at de, så langt det er mulig, ikke sammenfaller med internasjonale turneringer (VM, EM og eventuelle kontinentale/interkontinentale tour turneringer), som NB kan forvente seg mulighet for deltakelse i.

 

2.De internasjonale forbundene i Pool anerkjenner sju forskjellige disipliner, men NB arrangerer turneringer kun i fire av dem – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1. Derav følger at NBs turneringer i Pool ikke skal sammenfalle med internasjonale mesterskap og turneringer i disse disipliner.

 

3.Det finnes fire divisjoner i Pool:

a.Elite (nasjonal, NC).

b.1. divisjon (regional, RT).

c.2. divisjon (regional, RT).

d.3. divisjon (lokal, LT).

 

4.Det finnes ti klasser i Pool:

a.U17 jenter og U17 gutter.

b.U19 jenter og U19 gutter.

c.U23 jenter og U23 gutter.

d.Senior kvinner og senior menn.

e.Veteran kvinner og veteran menn.

 

5.Hver sesong skal det, dersom det er tilstrekkelig antall deltakere, arrangeres Norgesmesterskap i følgende kategorier, klasser og disipliner:

a.U17 – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

b.U19 – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

c.U23 – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

d.Senior Menn (åpen klasse) – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1 (inngår i NC Elite).

e.Senior Kvinner – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

f.Veteran – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

g.Lag.

h.Scotch double.

 

6.Hver sesong skal det i tillegg arrangeres:

a.Tre turneringer i Norgescup Elite.

b.Én kvalikturnering til Elite.

c.Åtte turneringer i RT 1. divisjon fordelt på respektive regioner, samt ett Divisjonsmesterskap.

d.Åtte turneringer i RT 2. divisjon fordelt på respektive regioner, samt ett Divisjonsmesterskap.

e.Åtte turneringer i RT 3. divisjon fordelt på respektive regioner.

f.Opptil én turnering pr. måned pr. klubb i 4. divisjon.

 

7.Norsk Ungdomsmesterskap for fritidsklubber og skoler (NUM):

a.Lokale turneringer som inngår i NUM skal arrangeres i løpet av høsten.

b.Regionale turneringer som inngår i NUM skal arrangers før 1. mars hvert år.

c.NUM skal arrangeres før 15. april hvert år.

 

* NUM blir for tiden ikke arrangert. All referanse til NUM blir bestående i TBR inntil videre, da NB fortsatt har et ønske om å gjenoppta aktiviteten.

* Mellomsesongen 2019 vil avvike fra noen av disse reglene.

 

1.De nasjonale turneringene i Pool skal planlegges slik at de, så langt det er mulig, ikke sammenfaller med internasjonale turneringer (VM, EM og eventuelle kontinentale/interkontinentale tour turneringer), som NB kan forvente seg mulighet for deltakelse i.

 

2.De internasjonale forbundene i Pool anerkjenner sju forskjellige disipliner, men NB arrangerer turneringer kun i fire av dem – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1. Derav følger at NBs turneringer i Pool ikke skal sammenfalle med internasjonale mesterskap og turneringer i disse disipliner.

 

3.Det finnes fire divisjoner i Pool:

a.Elite (nasjonal, NC).

b.1. divisjon (regional, RT).

c.2. divisjon (regional, RT).

d.3. divisjon (lokal, LT).

 

4.Det finnes ti ni klasser i Pool:

a.U17 jenter og U17 gutter.

b.U19 jenter og U19 gutter.

c.U23 jenter og U23 gutter.

d.Senior kvinner og senior menn.

e.Veteran kvinner og veteran menn.

 

5.Hver sesong skal det, dersom det er tilstrekkelig antall deltakere, arrangeres Norgesmesterskap i følgende kategorier, klasser og disipliner:

a.U17 – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

b.U19 – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

c.U23 – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

d.Senior Menn (åpen klasse) – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1 (inngår i NC Elite).

e.Senior Kvinner – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

f.Veteran – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

g.Lag.

h.Scotch double.

 

6.Hver sesong skal det i tillegg arrangeres:

a.Tre turneringer i Norgescup Elite.

b.Én kvalikturnering til Elite.

c.Åtte Sju turneringer i RT 1. divisjon fordelt på respektive regioner, samt ett Divisjonsmesterskap.

d.Åtte Sju turneringer i RT 2. divisjon fordelt på respektive regioner, samt ett Divisjonsmesterskap.

e.Åtte turneringer i RT 3. divisjon fordelt på respektive regioner.

f.Opptil én turnering pr. måned pr. klubb i 4 3. divisjon.

 

7.Norsk Ungdomsmesterskap for fritidsklubber og skoler (NUM):

a.Lokale turneringer som inngår i NUM skal arrangeres i løpet av høsten.

b.Regionale turneringer som inngår i NUM skal arrangers før 1. mars hvert år.

c.NUM skal arrangeres før 15. april hvert år.

 

* NUM blir for tiden ikke arrangert. All referanse til NUM blir bestående i TBR inntil videre, da NB fortsatt har et ønske om å gjenoppta aktiviteten.

 

4.3.5 - Snooker, nasjonalt og regionalt

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.De nasjonale turneringene i Snooker skal planlegges slik at de, så kangt det er mulig, ikke sammenfaller med internasjonale turneringer (VM, EM og eventuelle kontinentale/interkontinentale tour turneringer), som NB kan forvente seg mulighet for deltakelse i.

 

2.De internasjonale forbundene i Snooker anerkjenner tre forskjellige disipliner, men NB arrangerer turneringer kun i to av dem – 15 Rød og 6 Rød. Derav følger at NBs turneringer i Snooker ikke skal sammenfalle med internasjonale mesterskap og turneringer i disse disipliner.

 

3.Det finnes bare en divisjon, klasse og kategori i Snooker, og derav følger at deltakelse i de av NB arrangerte turneringene er åpen for alle, uansett alder (unntak barn, se NIFs barneidrettsbestemmelser) og kjønn.

 

4.Hver sesong skal det arrangeres Norgesmesterskap i følgende kategorier og disipliner:

 a.15 Rød (åpen klasse)

b.6 Rød (åpen klasse)

c.Lag (åpen klasse)

 

NM avholdes generelt på datoer som ellers er fri fra andre nasjonale og regionale turneringer i samme gren.

 

5.Hver sesong skal det i tillegg arrangeres fire nasjonale turneringer (tre NC og én Masters), to regionale turneringer (RT) og tre lokale turneringer (LT) i Norgescup Snooker.

1.De nasjonale turneringene i Snooker skal planlegges slik at de, så klangt det er mulig, ikke sammenfaller med internasjonale turneringer (VM, EM og eventuelle kontinentale/interkontinentale tour turneringer), som NB kan forvente seg mulighet for deltakelse i.

 

2.De internasjonale forbundene i Snooker anerkjenner tre forskjellige disipliner, men NB arrangerer turneringer kun i to av dem – 15 Rød og 6 Rød. Derav følger at NBs turneringer i Snooker ikke skal sammenfalle med internasjonale mesterskap og turneringer i disse disipliner.

 

3.Det finnes bare en to divisjoner (Elite og 1.divisjon), men bare en klasse og kategori i Snooker, og derav følger at deltakelse i de av NB arrangerte turneringene er åpen for alle, uansett alder (unntak: 1.divisjon hvor bare 1.divisjonsutøvere kan delta, Masters og barn, se NIFs barneidrettsbestemmelser) og kjønn.

 

4.Hver sesong skal det arrangeres Norgesmesterskap i følgende kategorier og disipliner:

 a.15 Rød (åpen klasse)

b.6 Rød (åpen klasse)

c.Lag (åpen klasse)

 

NM avholdes generelt på datoer som ellers er fri fra andre nasjonale og regionale turneringer i samme gren.

 

5.Hver sesong skal det i tillegg arrangeres fire nasjonale turneringer og (tre NC og én Masters), to regionale turneringer (RT) og tre lokale turneringer (LT) i Norgescup Snooker.

 

6.4.2 - Divisjonstilhørighet

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.I Carambole finnes ikke divisjoner på regionalt eller nasjonalt nivå - kun åpne nasjonale turneringer.

 

2.I Pool gjelder at man i sitt første år som utøver starter i regionens laveste divisjon. Man rykker opp eller ned som beskrevet i 10.12 Individuelle Norgescuper (NC) og Regionale Turneringer (RT).

 

a.I unntakstilfeller kan det bli aktuelt å flytte opp (i løpet av eller etter avsluttet sesong, og uansett regler) en utøver hvor evnen er for god i forhold til det generelle nivået i en divisjon, eller for å stimulere en raskere og mer gunstig utvikling av en ung og talentfull utøver. Dette gjøres i så fall i samråd mellom klubb og NB.

 

b.Nedrykk gjennomføres kun etter avluttet sesong. Unntak fra gjeldende regler for nedrykk kan bare vurderes basert på søknad fra utøverens klubb.

 

3.I Snooker finnes det lokale, regionale og nasjonale turneringer som alle er åpne og tellende for ranking. Opp og nedrykk eksisterer ikke.

1.I Carambole finnes ikke divisjoner på regionalt eller nasjonalt nivå - kun åpne nasjonale turneringer.

 

2.I Pool gjelder at man i sitt første år som utøver starter i regionens laveste divisjon. Man rykker opp eller ned som beskrevet i 10.12 Individuelle Norgescuper (NC) og Regionale Turneringer (RT).

 

a.I unntakstilfeller kan det bli aktuelt å flytte opp (i løpet av eller etter avsluttet sesong, og uansett regler) en utøver hvor evnen er for god i forhold til det generelle nivået i en divisjon, eller for å stimulere en raskere og mer gunstig utvikling av en ung og talentfull utøver. Dette gjøres i så fall i samråd mellom klubb og NB.

 

b.Nedrykk gjennomføres kun etter avluttet sesong. Unntak fra gjeldende regler for nedrykk kan bare vurderes basert på søknad fra utøverens klubb.

 

3.I Snooker finnes det lokale, regionale og nasjonale turneringer som alle er åpne og tellende for ranking. Opp og nedrykk eksisterer ikke. Snooker har Elite og 1.divisjon. (se 6.4.3)

 

6.4.3 - Regionstilhørighet

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

2.I Pool benyttes ikke regionstilhørighet i forbindelse med nasjonale turneringer.

a.Generelt gjelder at man er tilhørende og rangeres i den regionen moderklubben har tilhørighet, men en utøver kan delta i hvilken som helst regional turnering, forutsatt riktig divisjon. Dersom en utøver deltar i RT i en annen region enn den han tilhører, får han i resultatlisten fra aktuell turnering den plasseringen han har oppnådd, og også eventuell premie, men ikke noen rankingpoeng - i aktuell region eller den regionen han tilhører.

b.Dersom en utøver ønsker å tilhøre og rangeres i en annen region enn den moderklubben har tilhørighet i, skal dette godkjennes av moderklubb og NB. Dersom en utøver ønsker å bytte region under pågående sesong, er dette mulig, men poeng fra tidligere turneringer kan ikke overføres.

c.En utøver kan kun motta sluttpremiering, opprykks- eller kvalikplass i den region som moderklubben tilhører, eller har fått godkjennelse til å delta i (se p. 2.b.ovenfor

d.I forbindelse med overgang utenfor overgangsvinduet (se 6.4.4.2 - Utenfor overgangsvinduet) kan en utøver representere ny klubb;

i.i samme region som før, uavhengig av den nye klubbens regionstilhørighet, eller

ii.i den regionen som den nye klubben tilhører.

a.Dersom det ikke arrangeres regionale turneringer i en region hvor en klubb hører hjemme, kan klubbens utøvere delta i en annen region etter eget ønske og NBs godkjennelse (se også p. 2.b. ovenfor).

 

 

3. I Snooker benyttes ikke regionstilhørighet i forbindelse med nasjonale turneringer.

a. Generelt gjelder at man er tilhørende i den region moderklubben har tilhørighet, men en utøver kan delta i hvilken som helst regional turnering. Det arrangeres to runder med RT per sesong og en utøver får ikke delta i mer enn én RT per runde. En utøver kan derfor ha rankingpoeng fra maksimalt to RT. Dersom en utøver deltar i RT i annen region enn den han tilhører, får han i resultatlisten fra aktuell turnering den plassering han har oppnådd, og også eventuell premie, men ingen rankingpoeng.

b. Dersom en utøver ønsker å tilhøre og rangeres i en annen region enn den moderklubben har tilhørighet i, skal dette godkjennes av moderklubb og NB.

c. Dersom det ikke arrangeres regionale turneringer i en region hvor en klubb hører hjemme, kan klubbens utøvere delta i en annen region etter eget ønske og NBs godkjennelse

2.I Pool benyttes ikke regionstilhørighet i forbindelse med nasjonale turneringer.

a.Generelt gjelder at man er tilhørende og rangeres i den regionen moderklubben har tilhørighet, men en utøver kan delta i hvilken som helst regional turnering, forutsatt riktig divisjon. Dersom en utøver deltar i RT i en annen region enn den han tilhører, får han i resultatlisten fra aktuell turnering den plasseringen han har oppnådd, og også eventuell premie, men ikke noen rankingpoeng - i aktuell region eller den regionen han tilhører.

b.Dersom en utøver ønsker å tilhøre og rangeres i en annen region enn den moderklubben har tilhørighet i, skal dette godkjennes av moderklubb og NB. Dersom en utøver ønsker å bytte region under pågående sesong, er dette mulig, men poeng fra tidligere turneringer kan ikke overføres.

c.En utøver kan kun motta sluttpremiering, opprykks- eller kvalikplass i den region som moderklubben tilhører, eller har fått godkjennelse til å delta i (se p. 2.b.ovenfor

d.I forbindelse med overgang utenfor overgangsvinduet (se 6.4.4.2 - Utenfor overgangsvinduet) kan en utøver representere ny klubb;

i.i samme region som før, uavhengig av den nye klubbens regionstilhørighet, eller

ii.i den regionen som den nye klubben tilhører.

a.e.Dersom det ikke arrangeres regionale turneringer i en region hvor en klubb hører hjemme, kan klubbens utøvere delta i en annen region etter eget ønske og NBs godkjennelse (se også p. 2.b. ovenfor).

 

3. I Snooker benyttes ikke regionstilhørighet i forbindelse med nasjonale turneringer.

a. Generelt gjelder at man er tilhørende i den region moderklubben har tilhørighet, men en utøver kan delta i hvilken som helst regional turnering. Det arrangeres to tre runder med RT per sesong i hver av divisjonene Elite og 1.divisjon, og en utøver får ikke delta i mer enn én RT per runde. En utøver i Elite kan derfor ha rankingpoeng fra maksimalt to tre RT og en utøver i 1.divisjon kan ha rankingpoeng fra maksimalt seks RT. Dersom en utøver deltar i RT i annen region enn den han tilhører, får han i resultatlisten fra aktuell turnering den plassering han har oppnådd, og også eventuell premie, men ingen rankingpoeng.

b. Dersom en utøver ønsker å tilhøre og rangeres i en annen region enn den moderklubben har tilhørighet i, skal dette godkjennes av moderklubb og NB.

c. Dersom det ikke arrangeres regionale turneringer i en region hvor en klubb hører hjemme, kan klubbens utøvere delta i en annen region etter eget ønske og NBs godkjennelse

 

6.4.4.1 - Innenfor overgangsvinduet

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Det er generelt alltid mulig for en utøver å bytte fra en klubb til en annen innenfor overgangsvinduet, men alle bestemmelser og forutsetninger må være oppfylt.

 

2.Representasjonsrett for den nye klubben er anskaffet når den nye sesongen innledes (1. august).

 

3.For at en overgang skal kunne behandles og sluttføres på korrekt vis, skal følgende prosedyrer ivaretas:

 

a.Utøveren skal ha informert moderklubb om en kommende overgang.

b.Overgang meldes på fastsatt skjema pr. e-post.

c.NB skal motta kopi av all korrespondanse i forbindelse med overganger.

d.Melding om overgang skal være mottatt av moderklubb senest 1. juli

e.Dersom moderklubben ikke har noen fordringer, eller annen saklig grunn for å nekte overgang, skal overgangen bevilges tidligst 15. juli dog senest 31. juli.

f.Dersom moderklubben mener å ha utestående fordringer, pålegges de å redegjøre for disse gjennom kvitteringer og andre underlag, slik at korrektheten kan kontrolleres. Denne dokumentasjonen skal være NB i hende senest 15. juli. Underlag som kommer NB ihende først etter den foreskrevne tidsfristen kommer ikke i betraktning.

g.Eventuell gjeld som utøveren kan ha til den private eieren av biljardlokalet, alternativt til en av moderklubbens funksjonærer, kan ikke av moderklubben angis som saklig grunn for å nekte overgang.

h.Overgangen skal godkjennes umiddelbart etter at moderklubbens fordringer har blitt kvitterte.

i.Dersom den nye klubben forplikter seg til å stå ansvarlig for fordringene mens NB gjennomfører en kontroll, så skal overgangen meddeles uten videre forsinkelse.

j.Dersom den nye klubben først ønsker å ta stilling til de utestående fordringene etter at NB har foretatt kontroll av disse, så kan overgang meddeles først ved et senere tidspunkt.

1.Det er generelt alltid mulig for en utøver å bytte fra en klubb til en annen innenfor overgangsvinduet, men alle bestemmelser og forutsetninger må være oppfylt.

 

2.Representasjonsrett for den nye klubben er anskaffet når den nye sesongen innledes (1. august).

 

3.For at en overgang skal kunne behandles og sluttføres på korrekt vis, skal følgende prosedyrer ivaretas:

 

a.Utøveren skal ha informert moderklubb om en kommende overgang.

b.Overgang meldes på fastsatt skjema pr. e-post.

c.NB skal motta kopi av all korrespondanse i forbindelse med overganger.

d.Melding om overgang skal være mottatt av moderklubb senest 15. juli.

e.Dersom moderklubben ikke har noen fordringer, eller annen saklig grunn for å nekte overgang, skal overgangen bevilges tidligst 15. juli august dog senest 315. juli august.

f.Dersom moderklubben mener å ha utestående fordringer, pålegges de å redegjøre for disse gjennom kvitteringer og andre underlag, slik at korrektheten kan kontrolleres. Denne dokumentasjonen skal være NB i hende senest 315. juli. Underlag som kommer NB ihende først etter den foreskrevne tidsfristen kommer ikke i betraktning.

g.Eventuell gjeld som utøveren kan ha til den private eieren av biljardlokalet, alternativt til en av moderklubbens funksjonærer, kan ikke av moderklubben angis som saklig grunn for å nekte overgang.

h.Overgangen skal godkjennes umiddelbart etter at moderklubbens fordringer har blitt kvitterte.

i.Dersom den nye klubben forplikter seg til å stå ansvarlig for fordringene mens NB gjennomfører en kontroll, så skal overgangen meddeles uten videre forsinkelse.

j.Dersom den nye klubben først ønsker å ta stilling til de utestående fordringene etter at NB har foretatt kontroll av disse, så kan overgang meddeles først ved et senere tidspunkt.

 

6.5.2 - Deltakelse i internasjonal turnering

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.For at en utøver skal kunne representere Norge, NB og/eller en medlemsklubb i NB i forbindelse med en internasjonal turnering, så er det en forutsetning at han er i besittelse av en gyldig lisens utstedt av NB, og at han oppfyller det internasjonale forbundets bestemmelser og eventuelle kvalifikasjonskrav for representasjon i aktuell turnering.

 

2.Utøvere som ønsker å delta i en turnering arrangert av CEB/UMBEPBF/WPAEBSA/IBSFWPBSAWCBS, eller et nasjonalt forbund som tilhører noen av disse internasjonale organisasjonene, må melde dette skriftlig til NB (Sps) i forbindelse med påmelding til den aktuelle turneringen.

 

3.Utøvere som ønsker å delta i en turnering arrangert av organisasjoner som ikke tilhører CEB/UMBEPBF/WPAEBSA/IBSFWPBSA og/eller WCBS, må søke om sanksjon for dette. En skriftlig søknad om sanksjon skal være NB (Sps) i hende senest 1 (én) måned før turneringen og skal inneholde informasjon om turneringens navn, gren og disiplin, arrangørens navn (med kontaktinformasjon), spillested og termin.

 

4.NB har rett til å avslå deltakelse (med hensyn til både punkt 2 og punkt 3) når;

a.utøveren, eller klubben som han representerer, har skadet NBs anseelse i forbindelse med tidligere deltakelse i internasjonale turneringer,

b.utøveren, eller klubben som han representerer, ikke har oppfylt alle sine plikter overfor NB,

c.det foreligger en terminkollisjon, og/eller når

d.den internasjonale organisasjonen som NB tilhører, og som utifra gren og turneringens rammer må anses som høyeste myndighet for den aktuelle turneringen, ikke har sanksjonert denne.

1.For at en utøver skal kunne representere Norge, NB og/eller en medlemsklubb i NB i forbindelse med en internasjonal turnering, så er det en forutsetning at han er i besittelse av en gyldig lisens utstedt av NB, og at han oppfyller det internasjonale forbundets bestemmelser og eventuelle kvalifikasjonskrav for representasjon i aktuell turnering.

 

2.Utøvere som ønsker å delta i en turnering arrangert av CEB/UMBEPBF/WPAEBSA/IBSFWPBSAWCBS, eller et nasjonalt forbund som tilhører noen av disse internasjonale organisasjonene, må melde dette skriftlig /elektronisk til NB (Sps) i forbindelse med påmelding til den aktuelle turneringen.

 

3.Utøvere som ønsker å delta i en turnering arrangert av organisasjoner som ikke tilhører CEB/UMBEPBF/WPAEBSA/IBSFWPBSA og/eller WCBS, må søke om sanksjon godkjenning for dette. En skriftlig/elektronisk søknad om sanksjon godkjenning skal være NB (Sps) i hende senest 1 (én) måned 14 dager før turneringen og skal inneholde informasjon om turneringens navn, gren og disiplin, arrangørens navn (med kontaktinformasjon), spillested og termin.

 

4.NB har rett til å avslå deltakelse (med hensyn til både punkt 2 og punkt 3) når;

a.utøveren, eller klubben som han representerer, har skadet NBs anseelse i forbindelse med tidligere deltakelse i internasjonale turneringer,

b.utøveren, eller klubben som han representerer, ikke har oppfylt alle sine plikter overfor NB,

c.det foreligger en terminkollisjon, og/eller når

d.den internasjonale organisasjonen som NB tilhører, og som utifra gren og turneringens rammer må anses som høyeste myndighet for den aktuelle turneringen, ikke har sanksjont godkjent denne.

 

6.6.1 - Generelle regler for turneringer underlagt NB

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Følgende regler gjelder generelt alltid for bekledning som skal anvendes i forbindelse med turneringer underlagt NB, uansett gren (unntak se 6.6.3 punkt 5):

 a.I terminfestede og/eller sanksjonerte turneringer skal godkjent klubbskjorte benyttes.

b.Søknad om godkjenning sendes forbundet.

c.Utøvere som ikke har gyldig kleskode nektes start inntil antrekket er i orden, eller blir diskvalifisert. Reglene for frammøte trer i kraft.

d.Kleskode benyttes ikke i turneringer i 3. divisjon.

e.Eventuell dispensasjon kan innvilges på forhånd av NBs styre v/Turneringssjefen

f.Antrekk skal være rene og ordentlige. Dette gjelder  klubbskjorte, benbekledning (kjole/bukse), strømper og sko. Klær som er bleket, utvasket, slitt og/eller ustrøket oppfyller ikke dette vilkår.

g.Klubbens logo/navn skal finnes i høyde med brystlomme på venstre side, og skal være enten brodert eller trykt. Om klubbens logo/navn er brodert, så skal den enten være brodert direkte på draktens/skjortens stoff, eller på et underlag av stoff som deretter er sydd fast på drakten/skjorten.

h.NBs logo og/eller norsk flagg skal strykes fast på venstre arm, dersom klubben ønsker å bruke den. NBs logo kan kjøpes til selvkostpris (transfer kr. 20,- og brodert kr. 32,-) ved bestilling til forbundskontoret. Logo tilhørende andre forbund eller andre lands flagg kan ikke benyttes på klubbskjorte tilhørende en medlemsklubb i NB.

i.På klubbskjortens rygg skal klubbens logo/navn være påtrykt. I tillegg kan spillernavn og nummer være påtrykt.

j.For reklame på spillebekledning se punkt 6.6.6.

 

2.Det er ikke tillatt å bære hodeplagg uansett design eller formål. Dispensasjon kan gis dersom det foreligger religiøse begrunnelser.

 

3.Det er forbudt å bruke headset (uavhengig av om det er tilsluttet til noen form for elektronisk medium eller ikke) og ørepropper som tilfører fonetisk stimulans. Ørepropper uten fonetisk stimulans er tillatt.

1.Følgende regler gjelder generelt alltid for bekledning som skal anvendes i forbindelse med turneringer underlagt NB, uansett gren (unntak se 6.6.3 punkt 5):

 a.I terminfestede og/eller sanksjonte godkjente turneringer skal godkjent klubbskjorte benyttes.

b.Søknad om godkjenning sendes forbundet.

c.Utøvere som ikke har gyldig kleskode nektes start inntil antrekket er i orden, eller blir diskvalifisert. Reglene for frammøte trer i kraft.

d.Kleskode benyttes ikke i turneringer i 3. divisjon.

e.Eventuell dispensasjon kan innvilges på forhånd av NBs styre v/Turneringssjefen

f.Antrekk skal være rene og ordentlige. Dette gjelder  klubbskjorte, benbekledning (kjole/bukse), strømper og sko. Klær som er bleket, utvasket, slitt og/eller ustrøket oppfyller ikke dette vilkår.

g.Klubbens logo/navn skal finnes i høyde med brystlomme på venstre side, og skal være enten brodert eller trykt. Om klubbens logo/navn er brodert, så skal den enten være brodert direkte på draktens/skjortens stoff, eller på et underlag av stoff som deretter er sydd fast på drakten/skjorten.

h.NBs logo og/eller norsk flagg skal strykes fast på venstre arm, dersom klubben ønsker å bruke den. NBs logo kan kjøpes til selvkostpris (transfer kr. 20,- og brodert kr. 32,-) ved bestilling til forbundskontoret. Logo tilhørende andre forbund eller andre lands flagg kan ikke benyttes på klubbskjorte tilhørende en medlemsklubb i NB.

i.På klubbskjortens rygg skal klubbens logo/navn være påtrykt. I tillegg kan spillernavn og nummer være påtrykt.

j.For reklame på spillebekledning se punkt 6.6.6.

 

2.Det er ikke tillatt å bære hodeplagg uansett design eller formål. Dispensasjon kan gis dersom det foreligger religiøse begrunnelser.

 

3.Det er forbudt å bruke headset (uavhengig av om det er tilsluttet til noen form for elektronisk medium eller ikke) og ørepropper som tilfører fonetisk stimulans. Ørepropper uten fonetisk stimulans er tillatt.

 

6.6.1.3 - Sko og sokker strømper

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1. Følgende typer sko og strømper kan brukes;

 

a. Formelle sko av lær, med gummi- eller lærsåle anbefales. Sneakers i lær uten prangende logoer/skolisser kan også benyttes.

b. Sko som ikke tilsvarer beskrivelsen i 1a ovenfor, eller som er ødelagt eller slitt på en slik måte at de ikke lenger kan betraktes som hele, rene og presentable, kan ikke benyttes.

c. Sokker eller strømper må benyttes. Kvinner kan benytte nylonstrømper.

 

2. Det er ikke tillatt å spille;

a. i tøfler eller sandaler

b. uten sko, eller

c. uten strømper i det hele tatt.

1. Følgende typer sko og strømper kan brukes;

 

a. Formelle sko av lær, med gummi- eller lærsåle, eller mørke sportssko laget av lær, eller i læraktig materiale. anbefales. Sneakers i lær uten prangende logoer/skolisser kan også benyttes.

b. Sko som ikke tilsvarer beskrivelsen i 1a ovenfor, eller som er ødelagt eller slitt på en slik måte at de ikke lenger kan betraktes som hele, rene og presentable, kan ikke benyttes.

c. Sokker eller strømper må benyttes. Disse må gå over ankelhøyde. Kvinner kan benytte nylonstrømper.

 

2. Det er ikke tillatt å spille;

a. i tøfler eller sandaler

b. uten sko, eller

c. uten strømper i det hele tatt.

 

6.7.2 - Særskilte regler

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Det er ikke tillat å nyte alkohol under pågående match eller mellom matcher når disse spilles samme dag. Øvre promillegrense for utøvere i spill er 0,2.

 

2.Det er ikke tillatt å nyte snus eller å røyke under en pågående match.

 

3.Det er ikke tillatt, verbalt og/eller fysisk, å angripe en annen utøver, funksjonær, tilskuer, representant for sponsor og/eller media etc, herunder også angrep mot utstyr (personlig eller til disposisjon fra arrangør).

 

4.Mobiltelefon skal, inne i arenaen, være avslått eller være lydløs, og det er ikke tillatt å besvare anrop.

 

a.Det er ikke tillatt å plassere mobiltelefon  på bord eller annet synlig sted.

 

b.Unntak kan bare gjøres med TLs tillatelse, og årsaker for slike unntak må angis i TLs rapport.

 

c.Det er ikke tillatt å føre samtaler og/eller lese av mottatte meldinger (e-post, MMS, SMS, Facebook, Twitter, etc.) under pågående match.

 

5.Brudd mot disse reglene vil medføre disiplinære reaksjoner i henhold til de direktiver som gjelder for usportslig opptreden.

1.Det er ikke tillat å nyte alkohol under pågående match eller mellom matcher når disse spilles samme dag. Øvre promillegrense for utøvere i spill er 0,2. (se også 12.8 punkt 9)

 

2.Det er ikke tillatt å nyte snus eller å røyke under en pågående match. (se også 12.8 punkt 9)

 

3.Det er ikke tillatt, verbalt og/eller fysisk, å angripe en annen utøver, funksjonær, tilskuer, representant for sponsor og/eller media etc, herunder også angrep mot utstyr (personlig eller til disposisjon fra arrangør). (se også 12.8 punkt 8)

 

4.Mobiltelefon skal, inne i arenaen, være avslått eller være lydløs, og det er ikke tillatt å besvare anrop.

 

a.Det er ikke tillatt å plassere mobiltelefon  på bord eller annet synlig sted.

 

b.Unntak kan bare gjøres med TLs tillatelse, og årsaker for slike unntak må angis i TLs rapport.

 

c.Det er ikke tillatt å føre samtaler og/eller lese av mottatte meldinger (e-post, MMS, SMS, Facebook, Twitter, etc.) under pågående match.

 

5.Brudd mot disse reglene vil medføre disiplinære reaksjoner i henhold til de direktiver som gjelder for usportslig opptreden. (se også 12.8 – Oversikt over sanksjoner)

 

6.8.1 - Navn og bekledning

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Av et lags navn må det fremgå hvilken klubb laget representerer. I tilfelle at en klubb deltar med mer enn ett lag, skal lagene skilles ved hjelp av nummerering (lag 1, lag

2, osv). Når det gjelder deltakelse i NUM skal det fremgå av lagnavn hvilken skole/fritidsklubb som respektive lag representerer.

a."Klubbnavn" NM Lag 1 osv.

b."Klubbnavn" NM Scotch Lag 1 osv.

c."Klubbnavn" RT 1.div. Lag 1 osv.

d."Klubbnavn" RT 2.div. Lag 1 osv.

 

2.Et lag kan ikke anta et tilleggsnavn, som kan oppfattes som støtende i et etisk, religiøst eller politisk perspektiv, eller som på andre måter kan være i strid med idrettens verdier.

 

3.Alle utøvere som tilhører ett og samme lag, må være identisk kledd når det gjelder overdel. Når det gjelder NUM så er det en anbefaling at samtlige utøvere i et lag skal ha samme overdel, men ikke et krav.

1.Av et lags navn må det fremgå hvilken klubb laget representerer. I tilfelle at en klubb deltar med mer enn ett lag, skal lagene skilles ved hjelp av nummerering (lag 1, lag

2, osv.).

 

Når det gjelder deltakelse i NUM skal det fremgå av lagnavn hvilken skole/fritidsklubb som respektive lag representerer.

a."Klubbnavn" NM Lag 1 osv.

b."Klubbnavn" NM Scotch Lag 1 osv.

c."Klubbnavn" RT 1.div. Lag 1 osv.

d."Klubbnavn" RT 2.div. Lag 1 osv.

 

2.Et lag kan ikke anta et tilleggsnavn, som kan oppfattes som støtende i et etisk, religiøst eller politisk perspektiv, eller som på andre måter kan være i strid med idrettens verdier.

 

3.Alle utøvere som tilhører ett og samme lag, må være identisk kledd når det gjelder overdel. Når det gjelder NUM så er det en anbefaling at samtlige utøvere i et lag skal ha samme overdel, men ikke et krav.

 

6.8.5.1 - NM Lag

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.NM Lag arrangeres én gang per sesong, i en arena (eller på to eller flere arenaer når det er behov), og som regel i forbindelse med pinsehelgen (3 dager). Arrangør for NM Lag kan være enten NB eller en medlemsklubb (ved bruk av 2 eller flere arenaer er det normalt også flere klubber som står som arrangør).

 

2.Turneringen er åpen for alle NBs medlemsklubber, og hver klubb kan delta med flere enn ett lag.

 

3.Utøvere som deltar for en klubb og ett lag, kan i samme og inneværende sesong ikke tidligere ha deltatt for noen annen klubb (se også 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3.2, 6.8.3.4 og 10.14.2 punkt 4).

 

4.Hvert lag består av minst tre og maksimalt fire utøvere, som fritt kan alterneres (en utøver byttes ut mot en annen, alternativt at utøvere spiller en annen disiplin enn i matchen før). Klubbene bestemmer selv hvilke utøvere som skal meldes på og representere de ulike lagene. Dette gjelder både seedede og useedede lag. Alternering innen laget skal foretas mellom to kamper. Sykdom eller annet frafall i et lag i pågående kamp gir ikke rett til bytte av utøver. Frafall av én utøver fører til tap av aktuell match og frafall av to utøvere fører til tap av kamp.

 

5.Hver kamp består av to individuelle matcher i 8-Ball/10-Ball/14-1, i tillegg til to Scotch double matcher i 9-Ball. Det kan alterneres mellom utøverne hvilken disiplin de spiller i hver runde. En kamp består av 2 runder. En individuell match og 1 Scotch double match i hver runde.Ved uavgjort resultat spilles det ett parti i Scotch triple (3 på laget) i 10-Ball.

 

6.Turneringen spilles i form av en dobbelcup, med avsluttende enkelcup (avhengig av antall deltakende lag, fra åttendelsfinaler, fra kvartfinaler eller fra semifinaler).

 

7.Utøvere må ha deltatt i minst én av lagets kamper for å figurere på resultatlisten.

 

8.Dersom 4 medaljer skal deles ut må alle 4 utøvere ha deltatt i noen av lagets 3 (tre) siste kamper. Det produseres kun 3 medaljer i hver valør til NM Lag. Medaljer til utøver #4 vil bli ettersendt.

1.NM Lag arrangeres én gang per sesong, i en arena (eller på to eller flere arenaer når det er behov), og som regel i forbindelse med pinsehelgen (3 dager). Arrangør for NM Lag kan være enten NB eller en medlemsklubb (ved bruk av 2 eller flere arenaer er det normalt også flere klubber som står som arrangør).

 

2.Turneringen er åpen for alle NBs medlemsklubber, og hver klubb kan delta med flere enn ett lag.

 

3.Utøvere som deltar for en klubb og ett lag, kan i samme og inneværende sesong ikke tidligere ha deltatt for noen annen klubb (se også 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3.2, 6.8.3.4 og 10.14.2 punkt 4).

 

4.Hvert lag består av minst tre og maksimalt fire utøvere, som fritt kan alterneres (en utøver byttes ut mot en annen, alternativt at utøvere spiller en annen disiplin enn i matchen før). Klubbene bestemmer selv hvilke utøvere som skal meldes på og representere de ulike lagene. Dette gjelder både seedede og useedede lag. Alternering innen laget skal foretas mellom to kamper. Sykdom eller annet frafall i et lag i pågående kamp gir ikke rett til bytte av utøver. Frafall av én utøver fører til tap av aktuell match og frafall av to utøvere fører til tap av kamp.

 

5.Hver kamp består av to individuelle matcher i 8-Ball/10-Ball/14-1, i tillegg til to Scotch double matcher i 9-Ball. Det kan alterneres mellom utøverne hvilken disiplin de spiller i hver runde. En kamp består av 2 runder. En individuell match og 1 Scotch double match i hver runde.Ved uavgjort resultat spilles det ett parti i Scotch triple (3 på laget) i 10-Ball. Hver kamp i runde 1 består av tre individuelle matcher, hvor alle møter alle (9 matcher totalt). Det spilles dobbelcup. Det alterneres mellom 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1 (Pool Classic). Runde 2 (søndag) spilles som dobbeltcup og sluttspillet spilles som enkeltcup, men begge har samme format og består av 3 individuelle matcher, en i hver disiplin.

 

6.Turneringen spilles i form av en dobbelcup, med avsluttende enkelcup (avhengig av antall deltakende lag, fra åttendelsfinaler, fra kvartfinaler eller fra semifinaler).

 

7.Utøvere må ha deltatt i minst én av lagets kamper for å figurere på resultatlisten.

 

8.Dersom 4 medaljer skal deles ut må alle 4 utøvere ha deltatt i noen av lagets 3 (tre) siste kamper. Det produseres kun 3 medaljer i hver valør til NM Lag. Medaljer til utøver #4 vil bli ettersendt.

 

 

6.8.5.5 - RT Lag

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.RT Lag arrangeres kan arrangeres flere ganger per sesong. RT Lag arrangeres i 1.divisjon og 2.divisjon.

 

2.Turneringen er åpen for alle NBs medlemsklubber, og hver klubb kan delta med flere enn ett lag.

 

3.Utøvere som deltar for en klubb og ett lag, kan i samme og inneværende sesong ikke tidligere ha deltatt for noen annen klubb (se også 6.8.16.8.26.8.3.26.8.3.4 og 10.14.2 punkt 4).

 

4.Hvert lag består av minst to (2) og maksimalt tre (3) utøvere fra samme klubb, som fritt kan alterneres (en utøver byttes ut mot en annen). Klubbene bestemmer selv hvilke utøvere som skal meldes på og representere de ulike lagene. Dette gjelder både seedede og useedede lag. Alternering innen laget skal foretas mellom to matcher. I 1.divisjon må minst være én av lagets utøvere vær 1.divisjonsspiller i hver match. Sykdom eller annet frafall i et lag i pågående match gir ikke rett til bytte av utøver. Frafall slik at laget består av én utøver fører til tap av aktuell match. Om laget består av én utøver i også neste match, blir laget diskvalifisert.

 

5.Hver kamp består av en match i 9-ball eller 10 -Ball. I hver match er det 2 utøvere som alternerer en match først til en (1), med Scotch double hver 3.dje match gjennom hele kampen. Brekk for laget alterneres gjennom hele kampen med utgangpunkt i spill om brekket før kampen. Den som ikke brekker, er den som kan uttale push-out, og den som utfører push-out om motstanderlaget gir tilbake støtet.

 

6.Turneringen spilles i form av en dobbelcup, med avsluttende enkelcup (avhengig av antall deltakende lag, fra åttendelsfinaler, fra kvartfinaler eller fra semifinaler).

 

7.Utøvere må ha deltatt i minst én av lagets kamper for å figurere på resultatlisten.

1.RT Lag arrangeres kan arrangeres flere ganger per sesong. RT Lag arrangeres i 1.divisjon Elite og 2.divisjon 1.divisjon.

 

2.Turneringen er åpen for alle NBs medlemsklubber, og hver klubb kan delta med flere enn ett lag.

 

3.Utøvere som deltar for en klubb og ett lag, kan i samme og inneværende sesong ikke tidligere ha deltatt for noen annen klubb (se også 6.8.16.8.26.8.3.26.8.3.4 og 10.14.2 punkt 4).

 

4.Hvert lag består av minst to (2) og maksimalt tre (3) utøvere fra samme klubb, som fritt kan alterneres (en utøver byttes ut mot en annen). Klubbene bestemmer selv hvilke utøvere som skal meldes på og representere de ulike lagene. Dette gjelder både seedede og useedede lag. Alternering innen laget skal foretas mellom to matcher. I 1.divisjon Elite må minst være én av lagets utøvere være 1.divisjonsspiller i hver match. Sykdom eller annet frafall i et lag i pågående match gir ikke rett til bytte av utøver. Frafall slik at laget består av én utøver fører til tap av aktuell match. Om laget består av én utøver i også neste match, blir laget diskvalifisert.

 

5.Hver kamp består av en match i 9-ball eller 10 -Ball. I hver match er det 2 utøvere som alternerer en match først til en (1) annethvert sett, med Scotch double hver 3.dje match som første sett og deretter to sett singel, gjennom hele kampen. Brekk for laget alterneres gjennom hele kampen med utgangpunkt i spill om brekket før kampen. Den som ikke brekker, er den som kan uttale push-out, og er den som utfører push-out om motstanderlaget gir tilbake støtet.

 

6.Turneringen spilles i form av en dobbelcup, med avsluttende enkelcup (avhengig av antall deltakende lag, fra åttendelsfinaler, fra kvartfinaler eller fra semifinaler).

 

7.Utøvere må ha deltatt i minst én av lagets kamper for å figurere på resultatlisten.

 

10.2.3 - Terminer og spilletider

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.  Termin for godkjente turneringer fastslås av NB. Eventuelle ønsker fra arrangør for turneringer som er godkjent i etterkant av offentliggjort terminliste, skal etter beste evne etterkommes dersom ingen kollisjoner med andre turneringer forekommer.

 

2.  For nasjonale turneringer gjelder generelt at de har spillestart lørdag. I de tilfeller hvor antall tilgjengelige bord og forventet antall deltakere tilsier dette skal turnering starte fredag. Turneringsstart skal inngå i innbydelse/kalender senest to måneder før turnering.

 

3.  For regionale turneringer gjelder generelt at de har spillestart lørdag. I de tilfeller hvor antall tilgjengelige bord og forventet antall deltakere tilsier dette skal turnering starte fredag. Turneringsstart skal inngå i innbydelse/kalender senest én måned før turnering.

 

4.  Ingen matcher får begynne før kl. 17:00 på fredager, 09:00 på lørdager og søndager. Tidsskjema skal settes slik at ingen matcher begynner senere enn kl. 22:30. Dersom tidsskjemaet får forskyvninger slik at siste runde får spillestart senere enn kl. 22:30 bør denne runden flyttes til neste dag dersom dette er mulig.

1.  Termin for godkjente turneringer fastslås av NB. Eventuelle ønsker fra arrangør for turneringer som er godkjent i etterkant av offentliggjort terminliste, skal etter beste evne etterkommes dersom ingen kollisjoner med andre turneringer forekommer.

 

2.  For nasjonale turneringer gjelder generelt at de har spillestart lørdag. I de tilfeller hvor antall tilgjengelige bord og forventet antall deltakere tilsier dette skal turnering starte fredag. Turneringsstart skal inngå i innbydelse/kalender senest to måneder før turnering.

 

3.  For regionale turneringer gjelder generelt at de har spillestart lørdag. I de tilfeller hvor antall tilgjengelige bord og forventet antall deltakere tilsier dette skal turnering starte fredag. Turneringsstart skal inngå i innbydelse/kalender senest én måned før turnering.

 

4.  Ingen matcher får begynne før kl. 17:00 på fredager og 09:00 på lørdager og søndager. Tidsskjema skal settes slik at ingen matcher begynner senere enn kl. 22:30 (kl. 21:00 for Juniorer). Dersom tidsskjemaet får forskyvninger slik at siste runde får spillestart senere enn kl. 22:30 bør denne runden flyttes til neste dag dersom dette er mulig.

 

10.2.6. Regler og turneringsbestemmelser

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.For sanksjonerte internasjonale mesterskap og turneringer gjelder berørt internasjonal forbunds regler og turneringsbestemmelser.

 

2.For sanksjonerte regionale og nasjonale turneringer gjelder IBSFs, UMBs, WPAs eller WPBSAs regler, avhengig av gren, og NBs turneringsbestemmelser. I de tilfeller NBs turneringsbestemmelser ikke helt kan gi en konkret avgjørelse, skal bestemmelser for verdensforbund eller europeiskt forbund benyttes i gitt rekkefølge.

 

3.Under en pågående turnering har dommer, HD og TL myndighet til å tolke eksisterende regler og bestemmelser og å fatte de nødvendige besluttninger ut i fra disse.

1.For sanksjonerte godkjente internasjonale mesterskap og turneringer gjelder berørt internasjonal forbunds regler og turneringsbestemmelser.

 

2.For sanksjonerte godkjente regionale og nasjonale turneringer gjelder IBSFs, UMBs, WPAs eller WPBSAs regler, avhengig av gren, og NBs turneringsbestemmelser. I de tilfeller NBs turneringsbestemmelser ikke helt kan gi en konkret avgjørelse, skal bestemmelser for verdensforbund eller europeiskt forbund benyttes i gitt rekkefølge.

 

3.Under en pågående turnering har dommer, HD og TL myndighet til å tolke eksisterende regler og bestemmelser og å fatte de nødvendige besluttninger ut i fra disse.

 

10.2.8 – Krav til bord og Uutstyr og temperatur

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.NBs kravspesifikasjoner for biljardbord og annet utstyr gjort tilgjengelig av arrangør i forbindelse med turnering er beskrevet i vedlegg.

 

2.Pålagt merking av spilleflaten (varierer basert på gren og disiplin) må være tydelig.

1.NBs kravspesifikasjoner for biljardbord og annet utstyr gjort tilgjengelig av arrangør i forbindelse med turnering er beskrevet i vedlegg.

 

2.Pålagt merking av spilleflaten (varierer basert på gren og disiplin) må være tydelig.

 

10.3.14 - Brekk-boks (kun i Pool)

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.  I likhet med 3-ballsregelen er reglene om brekk-boks å anse som ett tillegg til WPAs regler for 9-Ball og 10-Ball. Utover dette gjelder WPAs regler for begge disse to disiplinene.

 

2.  På begge sider av hovedpunktet, 420 mm fra respektive langvant (målt fra spiss på gummivant) og parallelt med disse, skal det dras linjer fra hodelinjen til hodevant. Slik deles området overfor hodelinjen i tre like store deler/bokser.

 

3.  Begrepene «innenfor» og «utenfor» benyttes som følger:

 

a.  Ved brekk i 9-Ball skal køballen plasseres i den midterste boksen (innenfor), slik at ballens kontaktflate med spilleoverflaten er innenfor det området som er avgrenset av disse 3 linjene.

b.  Ved brekk i 10-Ball skal køballen plasseres i en av de ytterste boksene (utenfor), slik at ballens kontaktflate med spilleoverflaten er overfor hodelinjen, men utenfor linjene som avgrenser den midterste boksen.

 

 

4.  Anvendelse:

a.  WPAs regler gjelder i alle situasjoner, og brekk-boks-regelen - slik den er beskrevet over - er å anse som et tillegg til disse reglene, gyldig for turneringer i alle klasser og kategorier når arrangør har forhåndsannonsert dette i forbindelse med innbydelse.

 

5.  Brekk-boks-regelen er ikke gyldig i turneringer i NBs regi (NM, NC, DM, RT og LT)

1.  I likhet med 3-ballsregelen er reglene om brekk-boks å anse som ett tillegg til WPAs regler for 9-Ball og 10-Ball. Utover dette gjelder WPAs regler for begge disse to disiplinene.

 

2.  På begge sider av hovedpunktet, 420 mm fra respektive langvant (målt fra spiss på gummivant) og parallelt med disse, skal det dras linjer fra hodelinjen til hodevant. Slik deles området overfor hodelinjen i tre like store deler/bokser.

 

3.  Begrepene «innenfor» og «utenfor» benyttes som følger:

 

a.  Ved brekk i 9-Ball skal køballen plasseres i den midterste boksen (innenfor), slik at ballens kontaktflate med spilleoverflaten er innenfor det området som er avgrenset av disse 3 linjene.

b.  Ved brekk i 10-Ball skal køballen plasseres i en av de ytterste boksene (utenfor), slik at ballens kontaktflate med spilleoverflaten er overfor hodelinjen, men utenfor linjene som avgrenser den midterste boksen.

 

 

4.  Anvendelse:

a.  WPAs regler gjelder i alle situasjoner, og brekk-boks-regelen - slik den er beskrevet over - er å anse som et tillegg til disse reglene, gyldig for turneringer i alle klasser og kategorier når arrangør har forhåndsannonsert dette i forbindelse med innbydelse.

 

5.  Brekk-boks-regelen er ikke gyldig gjelder i turneringer i disiplinen 10-Ball i NBs regi (NM, NC, DM, RT og LT)

 

10.4.1 - Spilleformer

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

4. For gjennomføring av turneringer i regi av NB (NM, NC og RT) må et minimum av deltakere være påmeldt for at turnering skal gjennomføres:

a. Ved NM og NC uansett gren, disiplin og klasse, må minimum åtte deltakere være påmeldt for at turnering skal bli avholdt.

b. Ved RT 1. Divisjon (Pool) må minimum åtte deltakere være påmeldt for at turnering skal bli avholdt. Unntak: Dersom 1. Divisjon er laveste divisjon i en region, må minimum fem deltakere være påmeldt.

c. Ved RT 2. Divisjon (Pool) må minimum åtte deltakere være påmeldt for at turnering skal bli avholdt. Unntak: Dersom 2. Divisjon er laveste divisjon i en region, må minimum fem deltakere være påmeldt.

d. Ved godkjente turneringer skal ansvarlig arrangør i innbydelse ha angitt minimum antall deltakere for gjennomføring av turnering.

 

5. I turneringer som ikke arrangeres i direkte regi av NB (klubb-, regional-, nasjonalsanksjonerte og/eller internasjonale turneringer) kan andre spilleformer, og/eller kombinasjoner av spilleformer forekomme.

 

4. For gjennomføring av turneringer i regi av NB (NM, NC og RT) må et minimum av deltakere være påmeldt for at turnering skal gjennomføres:

a. Ved NM og NC uansett gren, disiplin og klasse, må minimum åtte deltakere være påmeldt for at turnering skal bli avholdt. (unntak: NM Junior og Kvinner minimum fem)

b. Ved RT 1. Divisjon (Pool) må minimum åtte deltakere være påmeldt for at turnering skal bli avholdt. Unntak: Dersom 1. Divisjon er laveste divisjon i en region, må minimum fem deltakere være påmeldt.

c. Ved RT 2. Divisjon (Pool) må minimum åtte fem deltakere være påmeldt for at turnering skal bli avholdt. Unntak: Dersom 2. Divisjon er laveste divisjon i en region, må minimum fem deltakere være påmeldt.

d. Ved godkjente turneringer skal ansvarlig arrangør i innbydelse ha angitt minimum antall deltakere for gjennomføring av turnering.

 

5. I turneringer som ikke arrangeres i direkte regi av NB (klubb-, regional-, nasjonalsanksjonerte og/eller internasjonale turneringer) kan andre spilleformer, og/eller kombinasjoner av spilleformer forekomme.

 

 

10.4.5 - Andre spilleformer

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Det vil normalt ikke forekomme noen andre spillerformer enn puljespill, enkelcup og dobbelcup (eller kombinasjoner av disse) i turneringer arrangert i regi av NB.

 

2.Internasjonalt vil det fra tid til annen forekomme andre spilleformer eller kombinasjoner av spilleformer enn de som NB normalt benytter seg av.

 

3.Om det skulle forekomme at en arrangør av en turnering som skal sanksjoneres av NB ønsker å benytte seg av en annen spillerform enn puljespill, enkelcup og/eller dobbelcup, skal dette komme tydlig frem av søknaden. Den tiltenkte spilleformen skal beskrives for godkjenning.

1.Det vil normalt ikke forekomme noen andre spillerformer enn puljespill, enkelcup og dobbelcup (eller kombinasjoner av disse) i turneringer arrangert i regi av NB.

 

2.Internasjonalt vil det fra tid til annen forekomme andre spilleformer eller kombinasjoner av spilleformer enn de som NB normalt benytter seg av.

 

3.Om det skulle forekomme at en arrangør av en turnering som skal sanksjoneres godkjennes av NB ønsker å benytte seg av en annen spillerform enn puljespill, enkelcup og/eller dobbelcup, skal dette komme tydlig frem av søknaden. Den tiltenkte spilleformen skal beskrives for godkjenning.

 

10.9.2 - Arrangørs andel

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

3. Fordelingsnøkler:

 

TURNERING

MAKSIMUM

FORKLARING

CARMBOLE

NM

60 %

 

NC

70 %

 

 

 

 

TURNERING

MAKSIMUM

FORKLARING

POOL

NM Åpen

kr 6 000

Fast andel

 

20 %

Av alle deltakere over 32

NM Kvinner

80 %

 

NM Junior

80 %

 

NM U23

80 %

 

NM Scotch

60 %

 

NM Veteran

60 %

 

NM Lag

 

Egne avtaler etter tilbud

NC Elite

kr 6 000

 

Elitekvalik

40 %

 

DM

60 %

 

RT Div. 1

70 %

 

RT Div. 2

70 %

 

RT Lag

70 %

 

 

 

 

 

 

 

TURNERING

MAKSIMUM

FORKLARING

SNOOKER

NM

60 %

 

NC

70 %

 

Masters

60 %

 

RT

70 %

 

LT

70 %

 

 

 

3. Fordelingsnøkler:

 

TURNERING

MAKSIMUM

FORKLARING

CARMBOLE

NM

60 %

 

NC

70 %

 

 

 

 

TURNERING

MAKSIMUM

FORKLARING

POOL

NM Åpen

kr 6 000

Fast andel

 

20 %

Av alle deltakere over 32

NM Kvinner

80 %

 

NM Junior

80 %

 

NM U23

80 %

 

NM Scotch

60 %

 

NM Veteran

60 %

 

NM Lag

 

Egne avtaler etter tilbud

NC Elite

kr 6 000

 

Elitekvalik

40 %

 

DM

60 %

 

RT Div. 1

70 %

 

RT Div. 2

70 %

 

RT Lag

70 %

 

 

 

 

 

 

 

TURNERING

MAKSIMUM

FORKLARING

SNOOKER

NM

60 %

 

NC

70 %

 

Masters

60 %

 

RT

70 %

 

LT

70 %

 

 

10.10.2 - Ranking Carambole

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

* Mellomsesongen 2019 kan avvike fra disse reglene.

 

1. Ranking 3-vant på helmatch bord:

a. NC og NM gir rankingpoeng.

b. Ranking består av fire NC og ett NM og alle er tellende.

c. Rankingen gir grunnlag for seeding, og i forbindelse med første turnering i 3-vant hvert år seedes det på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

 

2. Ranking 3-vant på halvmatch bord:

a. NC gir rankingpoeng.

b. Ranking består av fire NC og alle er tellende.

c. Rankingen gir grunnlag for seeding, og i forbindelse med første turnering i 3-vant hvert år seedes det på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

 

3. Ranking Fri Carambole på helmatch bord:

a. NC gir ikke rankingpoeng da det kun arrangeres én turnering i sesongen

b. Resultatet gir grunnlag for seeding i forbindelse med første turnering i Fri Carambole neste år.

 

4. Ranking Triatlon:

a. NC 3-vant helmatch, NC 3-vant halvmatch og NC Fri Carambole gir rankingpoeng.

b. For å bli rangert i Triatlon må utøveren ha deltatt i minimum to NC 3vant helmatch, to NC 3-vant halvmatch og NC Fri Carambole. De to beste resultatene i NC 3-vant helmatch, de to beste resultatene i NC 3vant halvmatch og resultatet i NC Fri Carambole er tellende.

c. Ranking gir ikke grunnlag for seeding og blir ikke laget i CueScore.

 

5. Poengtabell

* Mellomsesongen 2019 kan avvike fra disse reglene.

 

1. Ranking 3-vant på helmatch bord:

a. NC og NM gir rankingpoeng.

b. Ranking består av fire fem NC og ett NM og alle er tellende.

c. Rankingen gir grunnlag for seeding, og i forbindelse med første turnering i 3-vant hvert år seedes det på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

 

2. Ranking 3-vant på halvmatch bord:

a. NC og NM gir rankingpoeng.

b. Ranking består av fire tre NC og ett NM og  alle er tellende.

c. Rankingen gir grunnlag for seeding, og i forbindelse med første turnering i 3-vant hvert år seedes det på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

 

3. Ranking Fri Carambole på helhalvmatch bord:

a. NC med Handicap (se punkt 6) og NM uten Handicap gir rankingpoeng gir ikke rankingpoeng da det kun arrangeres én turnering i sesongen

b. Ranking består av tre NC og ett NM og alle er tellende. Resultatet gir grunnlag for seeding i forbindelse med første turnering i Fri Carambole neste år.

 

4. Ranking Triatlon Duathlon:

a. NC/NM 3-vant helmatch, og NC/NM 3-vant halvmatch og NC Fri Carambole gir rankingpoeng.

b. For å bli rangert i Triatlon må utøveren ha deltatt i minimum to NC 3vant helmatch, to NC 3-vant halvmatch og NC Fri Carambole. De to beste resultatene i NC 3-vant helmatch, de to beste resultatene i NC 3vant halvmatch og resultatet i NC Fri Carambole er tellende.

c. Ranking gir ikke grunnlag for seeding og blir ikke laget i CueScore.

 

5. Poengtabell

 

6. NC Fri Carambole Handicap system

a. Grunnlaget for utøvers Handicap er dagens HC delt på 50 * 35

b. Utøver sitt Handicap minus grunnlaget til beste utøver gir startpoeng

c. BPS CC oppdaterer Handicapliste for alle utøvere som deltar.

 

10.10.3 - Ranking Pool

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Ranking Elite:

 

a.Ranking Elite består av tre NC og fire NM og alle er tellende.

b.Rankingen gir grunnlag for seeding, og i forbindelse med første turnering hvert år seedes det på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

c.Dersom første turnering er et åpent NM med flere enn 64 deltakere og alle eliteutøvere (32) derfor skal seedes, gjelder følgende rekkefølge:

i.Etter sluttranking i fjorårets Elite (på plassene 1-18)

ii.De utøvere som har kvalifisert seg for spill i Elite via direkte opprykk, (på plassene 19-24). Hvilken utøver som skal rangeres som nr. 19, nr. 20 osv., regnes ut fra regionens antall starter i prosentforhold til antall starter i divisjonen nasjonalt.

iii.De utøvere som har kvalifisert seg via kvalik. Resultatliste fra Elitekvalik skal benyttes for å rangere de utøvere som har kvalifisert seg for Elite – vinneren rangeres som nr. 25, toeren nr. 26 osv. Dersom resultat fra Elitekvalik av en eller annen grunn ikke kan benyttes til dette formål, skal utøvernes rangering trekkes.

d.Rankingvinner er den utøver som under sesongen har samlet flest poeng. Utøvere som har vunnet nok poeng til å plassere seg blant de 18 beste, beholder sin plass i Elite uansett hvor mange turneringer han har deltatt i.

e.Basert på sluttranking vil plassene 19-26 kvalifisere til Elitekvalik. Plassene fra 27 og nedover rykker ned i 1.divisjon. Se også 6.4.2punkt 2.b.

 

 

4. Ranking Kvinner:

a. NM Kvinner gir rankingpoeng.

b. Ranking består av fire NM og alle er tellende.

c. Rankingen gir grunnlag for seeding til NM. I forbindelse med første NM hvert år seedes på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste NM.

 

5. Ranking Ungdom:

a. NM Ungdom gir rankingpoeng ved deltakelse i respektiv klasse og kategori.

b. Ranking består av fire NM og alle er tellende.

c. Rankingen gir grunnlag for seeding til NM. I forbindelse med første NM hvert år seedes på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste NM.

 

6. Ranking Veteran:

a. NM Veteran gir rankingpoeng.

b. Ranking består fire NM og alle er tellende.

c. Rankingen gir grunnlag for seeding til NM. I forbindelse med første NM hvert år seedes på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste NM

1.Ranking Elite:

 

a.Ranking Elite består av tre NC og fire NM og alle er tellende.

b.Rankingen gir grunnlag for seeding, og i forbindelse med første turnering hvert år seedes det på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

c.Dersom første turnering er et åpent NM med flere enn 64 deltakere og alle eliteutøvere (32) derfor skal seedes, gjelder følgende rekkefølge:

i.Etter sluttranking i fjorårets Elite (på plassene 1-18)

ii.De utøvere som har kvalifisert seg for spill i Elite via direkte opprykk, (på plassene 19-24). Hvilken utøver som skal rangeres som nr. 19, nr. 20 osv., regnes ut fra regionens antall starter i prosentforhold til antall starter i divisjonen nasjonalt.

iii.De utøvere som har kvalifisert seg via kvalik. Resultatliste fra Elitekvalik skal benyttes for å rangere de utøvere som har kvalifisert seg for Elite – vinneren rangeres som nr. 25, toeren nr. 26 osv. Dersom resultat fra Elitekvalik av en eller annen grunn ikke kan benyttes til dette formål, skal utøvernes rangering trekkes.

d.Rankingvinner er den utøver som under sesongen har samlet flest poeng. Utøvere som har vunnet nok poeng til å plassere seg blant de 18 beste, beholder sin plass i Elite uansett hvor mange turneringer han har deltatt i.

e.Basert på sluttranking vil plassene 19-26 kvalifisere til Elitekvalik. Plassene fra 27 og nedover rykker ned i 1.divisjon. Se også 6.4.2punkt 2.b.

 

2.Ranking 1. divisjon:

a.RT 1. divisjon gir rankingpoeng kun til 1. divisjonsutøvere.

b.Ranking i 1. divisjon består av åtte sju RT, én DM og fire NM (Norgesmesterskap i åpen klasse) og alle er tellende.

c.Rankingen gir grunnlag for seeding, og i forbindelse med første turnering hvert år seedes det på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. (Rekkefølge: i. Eliteutøvere fra fjoråret som har rykket ned - basert på sluttranking Elite, ii. 1.divisjonsutøvere basert på fjorårets sluttranking). Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

d.For at ranking skal være kvalifiserende for direkte opprykk kreves tilstrekkelig med poeng og deltakelse i minimum fire RT. For kvalikplass kreves tilstrekkelig poeng og deltakelse i minimum tre RT. For å unngå nedrykk til 2. divisjon kreves tilstrekkelig poeng og deltakelse i minimum én RT.

e.Vinnere i respektive regioner, som under sesongen har samlet flest poeng og oppfyller vilkåret i punkt 2.d ovenfor, rykker opp til Elite.

f.Divisjonen har 24 plasser til Elitekvalik. Antallet utøvere som innehar en kvalikplass i fra respektive regioner er flytende og regnes ut fra regionens antall starter i prosentforhold til antall starter i divisjonen nasjonalt. 5 utøvere rykker ned fra 1. divisjon i respektive regioner. Se også 6.4.2 punkt 2.b.

g.Når en utøver (og/eller klubben utøveren representerer) mener at særlig grunn for nedrykk fra 1. divisjon foreligger, må søknad om dette sendes til NB. Slik søknad (med påberopt begrunnelse) må sendes til NB etter avsluttet sesong og behandles av NB i god tid før oppstart av ny sesong.

 

3.Ranking 2. divisjon:

a.RT 2. divisjon gir rankingpoeng kun til 2. divisjonsutøvere.

b.Ranking i 2. divisjon består av åtte sju RT, én DM og fire NM (Norgesmesterskap i åpen klasse) og alle er tellende.

c.Rankingen gir grunnlag for seeding, og i forbindelse med første turnering hvert år seedes det på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

d.For at ranking skal være kvalifiserende for direkte opprykk kreves tilstrekkelig med poeng og deltakelse i minimum fire RT.

e.De fem beste utøverne i respektive regioner rykker opp til 1. divisjon. Se også 6.4.2 punkt 2.b.

 

 

4. Ranking Kvinner:

a. NM Kvinner gir rankingpoeng.

b. Ranking består av fire NM og alle er tellende.

c. Rankingen gir grunnlag for seeding til NM. I forbindelse med første NM hvert år seedes på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste NM.

 

5. Ranking Ungdom:

a. NM Ungdom gir rankingpoeng ved deltakelse i respektiv klasse og kategori.

b. Ranking består av fire NM og alle er tellende.

c. Rankingen gir grunnlag for seeding til NM. I forbindelse med første NM hvert år seedes på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste NM.

 

6. Ranking Veteran:

a. NM Veteran gir rankingpoeng.

b. Ranking består fire NM og alle er tellende.

c. Rankingen gir grunnlag for seeding til NM. I forbindelse med første NM hvert år seedes på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste NM

 

10.10.4 - Ranking Snooker

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

* Mellomsesongen 2019 kan avvike fra disse reglene.

 

1. Ranking:

a. NC, RT, LT, Masters og NM gir rankingpoeng.

b. Ranking består av tre NC, to RT, tre LT én Masters og to NM og alle er tellende. Da en utøver kun kan delta i én LT og én RT pr. runde (se 6.4.3 punkt 3), kan denne maksimalt ha elleve tellende resultater.

c. Rankingen gir grunnlag for seeding, og i forbindelse med første turnering hvert år seedes det på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

* Mellomsesongen 2019 kan avvike fra disse reglene.

 

1. Ranking Snooker Elite:

a. NC, RT, LT, Masters og NM gir rankingpoeng.

b. Ranking består av tre fire NC, to tre RT Elite, tre LT én Masters og to NM og alle er tellende. Da en utøver kun kan delta i én LT og én RT pr. runde (se 6.4.3 punkt 3), kan denne maksimalt ha elleve ti tellende resultater.

c. Rankingen gir grunnlag for seeding, og i forbindelse med første turnering hvert år seedes det på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

 

2. Ranking Snooker 1.divisjon:

a. NC, RT og NM gir rankingpoeng.

b. Ranking består av fire NC, tre RT 1.divisjon, tre RT Elite og to NM og alle er tellende. Da en utøver kun kan delta i én RT pr. runde (se 6.4.3 punkt 3), kan denne maksimalt ha tretten tellende resultater.

c. Rankingen gir grunnlag for seeding, og i forbindelse med første turnering hvert år seedes det på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

 

10.11.1 - Carambole

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1. Disipliner: Det arrangeres ett NM hvert år i disiplinen 3-vant Carambole.

 

2. Distanser: 3-vant Carambole :

· 15 (innledende puljespill – antall innings er begrenset til 30).

· 20 (kvart- og semifinale – antall innings er begrenset til 40). · 25 (finale – antall innings er begrenset til 50).

 

3. Spilleform: Arrangeres i form av puljespill (1, 2, 4 eller 8 puljer) med avsluttende enkelcup i fra kvartfinale eller semifinale, basert på antall deltakere i innledende puljespill.

 

4. Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

a. Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4 ).

b. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c. Innehar gyldig lisens i NB.

d. 4. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM Åpen Klasse.

 

5. Påmelding:

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag før turnering.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6. Startavgift:

a. Alle deltakere, menn Kr. 400,-.

b. Kvinner, Ungdom U17/U19, Student og Honnør Kr. 200,-.

 

7. Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.2 .

 

8. Premier:

a. Medaljer til 1. til 3. plass. (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b. Pokal til 1.plass.

c. Pengepremier totalt kr. 3.000.· 1. plass kr. 2.000,· 2. plass kr. 1.000,

d. Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret 14 dager før turneringsstart.

 

9.  Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

1. Disipliner: Det arrangeres ett to NM hvert år i hver sesong i disiplinen 3-vant Carambole, Ett for helmatch og ett for halvmatch. I tillegg arrangeres det NM i Fri Carambole.

 

2. Distanser: 3-vant Carambole :

a.15 (Innledende puljespill – antall innings er begrenset til 30 minimum 15 poeng – maksimum 30 innings.

b. 20 (Kvart- og semifinale – antall innings er begrenset til 40 minimum 20 poeng – maksimum 40 innings.

c.25 (Finale – antall innings er begrenset til 50 minimum 25 poeng – maksimum 50 innings.

d. I Fri Carambole med HC er turneringens distanse den samme som Handicapet til turneringens beste utøver.

 

Turneringsleder (i samarbeid med utøvere) kan forandre antall poeng eller innings dersom det er nødvendig.

 

3. Spilleform: Arrangeres i form av puljespill (1, 2, 4 eller 8 puljer) med avsluttende enkelcup i fra kvartfinale eller semifinale, basert på antall deltakere i innledende puljespill.

 

4. Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

a. Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4 ).

b. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c. Innehar gyldig lisens i NB.

d. 4 3.divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM Åpen Klasse.

 

5. Påmelding:

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag fem dager før turneringstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag tre dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag to dager før turneringstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6. Startavgift:

a. Alle deltakere, menn Kr. 400,-.

b. Kvinner, Ungdom U17/U19, Student og Honnør Kr. 200,-.

 

7. Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.2 .

 

8. Premier:

a. Medaljer til 1. til 3. plass. (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b. Pokal til 1.plass.

c. Pengepremier i NM 3-vant Helmatch totalt kr. 3.000.· 1. plass kr. 2.000,· 2. plass kr. 1.000,

d. Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret 14 dager før turneringsstart.

 

9.  Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

 

10.11.2.1 - Pool, Åpen klasse

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1. Disipliner: Det arrangeres 4 (fire) NM hvert år i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

 

2. Distanser:

a. 8-Ball 6-8.

b. 9-Ball 7-9.

c. 10-Ball 6-8.

d. 14.1 100-125*.

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 100. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3. Spilleform:

a. Dobbelcup (32-8, 48-16, 64-16, 96-32 alt 128-32 brukes basert på antall deltakere).

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

 

4. Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

a. Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4 ).

b. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c. Innehar gyldig lisens i NB.

d. 3. divisjonsspillere i Pool har ikke anledning til å delta i NM åpen klasse.

 

5. Påmelding:

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag før turnering .

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6. Startavgift:

a. Eliteutøvere Kr. 675,

b. 1. divisjonsutøvere            Kr. 450,

c. 2. divisjonsutøvere            Kr. 350,

d. 3. divisjonsutøvere            Kr. 300,

e. Kvinner, Ungdom U17/U19, student og honnør Kr. 300,

 

7. Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3 .

 

8. Premier:

a. Medaljer til 1. til 3. plass. (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b. Pokal til 1.plass.

c. Pengepremier totalt kr. 13.000.-. · 1. plass Kr. 5.000,-. · 2. plass Kr. 2.500,-. · 3. plass Kr. 1.250,-. · 5. plass Kr. 750,-.

d. Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret 14 dager før turneringsstart.

 

9. Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

1. Disipliner: Det arrangeres 4 (fire) NM hvert år i hver sesong i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

 

2. Distanser:

a. 8-Ball 6-8.

b. 9-Ball 7-9.

c. 10-Ball 6-8.

d. 14.1 100-125*.

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 100. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3. Spilleform:

a. Dobbelcup (32-8, 48-16, 64-16, 96-32 alt 128-32 brukes basert på antall deltakere).

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

 

4. Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

a. Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4 ).

b. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c. Innehar gyldig lisens i NB.

d. 3. divisjonsspillere i Pool har ikke anledning til å delta i NM åpen klasse.

 

5. Påmelding:

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag fem dager før turneringstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag tre dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag to dager før turneringstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6. Startavgift:

a. Eliteutøvere Kr. 675,

b. 1. divisjonsutøvere            Kr. 450,

c. 2. divisjonsutøvere            Kr. 350,

d. 3. divisjonsutøvere            Kr. 300,

e. Kvinner,Ungdom U17/U19, student og honnør Kr. 300,

 

7. Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3 .

 

8. Premier:

a. Medaljer til 1. til 3. plass. (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b. Pokal til 1.plass.

c. Pengepremier totalt kr. 13.000.-. · 1. plass Kr. 5.000,-. · 2. plass Kr. 2.500,-. · 3. plass Kr. 1.250,-. · 5. plass Kr. 750,-.

d. Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret 14 dager før turneringsstart.

 

9. Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

 

10.11.2.2 - Pool, Kvinner

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1. Disipliner: Det arrangeres 4 (fire) NM hvert år i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

 

2.Distanser:

a.8-Ball                4-6.

b.9-Ball                5-7.

c.10-Ball                4-6.

d.14.1                50-75*.

*Begrensning av antall innings; maksimalt 30 innings. Ingen begrensning i semifinale og finaleVed likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

a.Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup.

b.Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

 

4.Deltakelse: NM Kvinner er åpent for alle kvinnelige utøvere som innfrir følgende vilkår:

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM Kvinner.

 

5.Påmelding: 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering .

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag før turnering .

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.Alle deltakere        Kr. 350,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3.

 

8.Premier: 

a.Medaljer til 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1.plass.

c.Pengepremier totalt kr. 4.000.-

•1. plass Kr. 2.500,-

•2. plass Kr. 1.500,-

d.Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret 14 dager før turneringsstart.

 

9.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

1. Disipliner: Det arrangeres 4 (fire) NM hvert år i hver sesong i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

 

2.Distanser:

a.8-Ball                4-6.5-7.

b.9-Ball                5-7.6-8.

c.10-Ball              4-6.5-7.

d.14.1                50-75*.

*Begrensning av antall innings; maksimalt 30 innings. Ingen begrensning i semifinale og finaleVed likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

a.Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup.

b.Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

 

4.Deltakelse: NM Kvinner er åpent for alle kvinnelige utøvere som innfrir følgende vilkår:

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM Kvinner.

 

5.Påmelding: 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag fem dager før turneringstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag tre dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag to dager før turneringstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.Alle deltakere        Kr. 350,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3.

 

8.Premier: 

a.Medaljer til 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1.plass.

c.Pengepremier totalt kr. 4.000.-

•1. plass Kr. 2.500,-

•2. plass Kr. 1.500,-

d.Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret 14 dager før turneringsstart.

 

9.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

 

10.11.2.3 - Pool, Ungdom

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Disipliner: Det arrangeres fire (4) NM hvert år i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

 

2.Aldersklasser:

 a.U23        Jenter eller gutter 22 år eller yngre i gjeldende kalenderår.

b.U19        Jenter eller gutter 18 år eller yngre i gjeldende kalenderår.

c.U17        Jenter eller gutter 16 år eller yngre i gjeldende kalenderår.     

 

3.Distanser:

 a.8-Ball (U23, Gutter 6-8, Jenter 4-6)(U19, Gutter 5-7, Jenter 4-5) (U17, Gutter 4-6, Jenter 3-4).

b.9-Ball (U23, Gutter 7-9, Jenter 5-7)(U19, Gutter 6-8, Jenter 5-6) (U17, Gutter 5-7, Jenter 4-5).

c.10-Ball (U23, Gutter 6-8, Jenter 4-6)(U19, Gutter 5-7, Jenter 4-5) (U17, Gutter 4-6, Jenter 3-4).

d.14.1* (U23, Gutter 100-125, Jenter 50-75)(U19, Gutter 75-100, Jenter 40-50) (U17, Gutter 50-75, Jenter 30-40).

*Begrensning av antall innings; maksimalt 30 innings. Ingen begrensning i semifinale og finaleVed likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

4.Spilleform:

a.Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup.

b.Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

 

5.Deltakelse: NM ungdom er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM Ungdom.

 

6.Påmelding:

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering .

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag før turnering .

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

7.Startavgift:

a.U23, alle deltakere                        Kr. 300,-

b.U19/U17, alle deltakere                        Kr. 150,-

 

8.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3..

 

9.Premier:

a.Medaljer til 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1.plass.

 

10.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

1.Disipliner: Det arrangeres fire (4) NM hvert år i hver sesong i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

 

2.Aldersklasser:

 a.U23        Jenter eller gutter 22 år eller yngre i gjeldende kalenderår.

b.U19        Jenter eller gutter 18 år eller yngre i gjeldende kalenderår.

c.U17        Jenter eller gutter 16 år eller yngre i gjeldende kalenderår.     

 

3.Distanser:

 a.8-Ball (U23, Gutter 6-8, Jenter 4-6)(U19, Gutter 5-7, Jenter 4-5) (U17, Gutter 4-6, Jenter 3-4).

b.9-Ball (U23, Gutter 7-9, Jenter 5-7)(U19, Gutter 6-8, Jenter 5-6) (U17, Gutter 5-7, Jenter 4-5).

c.10-Ball (U23, Gutter 6-8, Jenter 4-6)(U19, Gutter 5-7, Jenter 4-5) (U17, Gutter 4-6, Jenter 3-4).

d.14.1* (U23, Gutter 100-125, Jenter 50-75)(U19, Gutter 75-100, Jenter 40-50) (U17, Gutter 50-75, Jenter 30-40).

*Begrensning av antall innings; maksimalt 30 innings. Ingen begrensning i semifinale og finaleVed likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

4.Spilleform:

a.Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup.

b.Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

 

5.Deltakelse: NM ungdom er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM Ungdom.

 

6.Påmelding:

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag fem dager før turneringstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag tre dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag to dager før turneringstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

7.Startavgift:

a.U23, alle deltakere                        Kr. 300,-

b.U19/U17, alle deltakere                        Kr. 150,-

 

8.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3..

 

9.Premier:

a.Medaljer til 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1.plass.

 

10.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

 

10.11.2.4 - Pool, Veteran

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Disipliner: Det arrangeres fire NM hvert år i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

 

2.Distanser:

a.8-Ball                5-7

b.9-Ball                6-8.

c.10-Ball                5-7.

d.14.1                75-100*.

* Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 75. Maksimalt 30 inningsVed likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

a.Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbeltcup.

b.Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

 

4.Deltakelse: NM Veteran er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.43 år eller eldre det år mesterskapet arrangeres (se også 4.3.4 punkt 5f).

e.3. divisjonsspillere i Pool har ikke anledning til å delta i NM veteran.

 

5.Påmelding:

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering .

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag før turnering .

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.Alle deltakere        Kr. 350,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3.

 

8.Premier:

a.Medaljer til 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1.plass.

 

9.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

1.Disipliner: Det arrangeres fire NM hvert år i hver sesong i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

 

2.Distanser:

a.8-Ball                5-7

b.9-Ball                6-8.

c.10-Ball                5-7.

d.14.1                75-100*.

* Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 75. Maksimalt 30 inningsVed likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

a.Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbeltcup.

b.Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

 

4.Deltakelse: NM Veteran er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.43 år eller eldre det år mesterskapet arrangeres (se også 4.3.4 punkt 5f og 6.2.2 punkt 1e).

e.3. divisjonsspillere i Pool har ikke anledning til å delta i NM veteran.

 

5.Påmelding:

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag fem dager før turneringstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag tre dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag to dager før turneringstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.Alle deltakere        Kr. 350,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3.

 

8.Premier:

a.Medaljer til 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1.plass.

 

9.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

 

10.11.3 - Snooker

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Disipliner: Det arrangeres to (2) NM hvert år i disiplinene 15 Rød og 6 Rød.

 

2.Distanser:

a.15 Rød

•3 (innledende puljespill)

•4 (avsluttende enkelcup)

b.6 Rød

•3 (innledende puljespill)

•4 (avsluttende enkelcup)

 

3.Spilleform:

a.Arrangeres i form av puljespill (1, 2, 4, 8 eller 16 puljer) med avsluttende enkelcup i fra kvartfinale eller semifinale, basert på antall deltakere i innledende puljespill.

b.Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneriingen innledes med dobbelcup (16-4, 24-8, 32-8, 48-16 eller 64-16).

 

4.Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM Snooker.

 

5.Påmelding:

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering .

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag før turnering .

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.Alle deltakere, menn                        Kr. 400,-

b.Kvinner, Ungdom U17/U19, Student og Honnør   Kr. 200,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.4.

 

8.Premier:

a.Medaljer til 1. til 3. plass. (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1.plass.

c.Pengepremier totalt kr. 8.000.-

•1. plass kr. 4.000,-.

•2. plass kr. 2.000,-.

•3. plass kr. 1.000,-.

d.Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret 14 dager før turneringsstart.

 

9.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

1.Disipliner: Det arrangeres to (2) NM hvert år i hver sesong i disiplinene 15 Rød og 6 Rød.

 

2.Distanser:

a.15 Rød

•3 (innledende puljespill)

•4 (avsluttende enkelcup)

b.6 Rød

•3 (innledende puljespill)

•4 (avsluttende enkelcup)

 

3.Spilleform:

a.Arrangeres i form av puljespill (1, 2, 4, 8 eller 16 puljer) med avsluttende enkelcup i fra kvartfinale eller semifinale, basert på antall deltakere i innledende puljespill.

b.Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneriingen innledes med dobbelcup (16-4, 24-8, 32-8, 48-16 eller 64-16).

 

4.Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM Snooker.

 

5.Påmelding:

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag fem dager før turneringstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag tre dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag to dager før turneringstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.Alle deltakere, menn Elite-utøvere   Kr. 400,-

b.1.divisjonsutøvere Kr. 300,-

b c.Kvinner, Ungdom U17/U19, Student og Honnør Kr. 200,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.4.

 

8.Premier:

a.Medaljer til 1. til 3. plass. (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1.plass.

c.Pengepremier totalt kr. 8.000.-

•1. plass kr. 4.000,-.

•2. plass kr. 2.000,-.

•3. plass kr. 1.000,-.

d.Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret 14 dager før turneringsstart.

 

9.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

 

10.12.1 - Carambole

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

* Mellomsesongen 2019 kan avvike fra disse reglene.

 

1.  Disipliner: Det arrangeres åtte NC hvert år i disiplinen 3-vants Carambole, fire på helmatch og fire på halvmatch bord samt én NC i Fri Carambole.

 

2.  Distanser:

 

a.  15 (innledende puljespill – antall innings er begrenset til 30).

 

 

b.  20 (kvart- og semifinale – antall innings er begrenset til 40).

c.  25 (finale – antall innings er begrenset til 50).

 

3.  Spilleform: Arrangeres i form av puljespill med avsluttende enkelcup i fra kvartfinale eller semifinale basert på antall deltakere i innledende puljespill.

 

4.  Deltakelse: NC er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

a.  Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.  Innehar gyldig lisens i NB.

c.  4. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i Norgescup Carambole.

 

 

5.  Påmelding:

 

a.  Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b.  Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c.  Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag før turnering.

d.  Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.  Startavgift:

 

a.  Alle deltakere, menn        Kr. 330,-

b.  Kvinner, Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 220,-

 

7.  Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.2        .

 

8.  Premier: Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar. Pengepremier er ikke tillatt. Sesongvinner tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.) og kr. 3.000,- i form av reisestipend.

 

9.  Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

* Mellomsesongen 2019 kan avvike fra disse reglene.

 

1.  Disipliner: Det arrangeres åtte elleve NC hvert år i hver sesong i disiplinen 3-vants Carambole, fire fem på helmatch og fire tre på halvmatch bord samt én tre NC med Handicap i Fri Carambole.

 

2.  Distanser:

 

a.15 (Innledende puljespill – antall innings er begrenset til 30 minimum 15 poeng – maksimum 30 innings.

b. 20 (Kvart- og semifinale – antall innings er begrenset til 40 minimum 20 poeng – maksimum 40 innings.

c.25 (Finale – antall innings er begrenset til 50 minimum 25 poeng – maksimum 50 innings.

d I Fri Carambole med HC er turneringens distanse den samme som Handicapet til turneringens beste utøver.

 

Turneringsleder (i samarbeid med utøvere) kan forandre antall poeng eller innings dersom det er nødvendig.

 

3.  Spilleform: Arrangeres i form av puljespill med avsluttende enkelcup i fra kvartfinale eller semifinale basert på antall deltakere i innledende puljespill.

 

4.  Deltakelse: NC er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

a.  Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.  Innehar gyldig lisens i NB.

c. 4 3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i Norgescup Carambole.

 

 

5.  Påmelding:

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag fem dager før turneringstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag tre dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag to dager før turneringstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.  Startavgift:

 

a.  Alle deltakere, menn        Kr. 330,-

b. Kvinner, Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 220,-

 

7.  Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.2

 

8.  Premier: Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar. Pengepremier er ikke tillatt. Sesongvinner i Helmatch, Halvmatch og Fri Carambole tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.) og den utøver som blir tatt ut til EM i 3-vant tildeles kr. 3 5.000,- i form av reisestipend.

 

9.  Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

 

10.12.2 - Pool, Elite

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

* Mellomsesongen 2019 kan avvike fra disse reglene.

 

1.Disipliner: Det arrangeres tre (3) NC hvert år i disiplinene 9-Ball (2x), 10-Ball (1x).

 

2.Distanser:

a.9-Ball        9

b.10-Ball        8

 

3.Spilleform: Dobbelcup 32-8 skjema. Dersom Elite omfatter flere enn 32 utøvere og flere enn 32 Eliteutøvere er påmeldt, skal 48-16 skjema benyttes. 1-divisjonsutøvere (se p.4.c. under) får ikke delta når 32 eller flere Eliteutøvere er påmeldt.

 

4.Deltakelse: NC er åpent for alle Eliteutøvere som innfrir følgende vilkår:

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.Ved mindre enn 32 påmeldte Eliteutøvere tillates utøvere fra 1. divisjon deltakelse etter regelen «først til mølla…» opp til 32 deltakere. Påmeldte 1. divisjonsutøvere som ikke får plass i turneringen, får sin startavgift tilbakebetalt.

 

5.Påmelding:

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag før turnering.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.Eliteutøvere                Kr. 675,-

b.1. divisjonsutøvere                Kr. 450,-

c.Kvinner, Ungdom U17/U19, studenter og honnør                Kr. 350,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3.

a.NC Elite gir kun rankingpoeng til  Eliteutøvere.

b.Basert på sluttranking vil plassene 19-26 kvalifisere til Elitekvalik. Plassene 27-35 rykker ned i 1. divisjon.

 

8.Premier:

a.Pengepremier totalt Kr. 8.000.-

i.1. plass Kr. 4.000,-

ii.2. plass Kr. 2.000,-

iii.3. plass Kr. 1.000,-

b.Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret 14 dager før turneringsstart. 

c.Sesongvinner NC tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.) og Kr. 7.500,- og 2. plass kr. 5.000,- i form av reisestipend.

 

9.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

* Mellomsesongen 2019 kan avvike fra disse reglene.

 

1.Disipliner: Det arrangeres tre (3) NC hvert år i hver sesong i disiplinene 9-Ball (2x), 10-Ball (1x).

 

2.Distanser:

a.9-Ball        9

b.10-Ball        8

 

3.Spilleform: Dobbelcup 32-8 skjema. Dersom Elite omfatter flere enn 32 utøvere og flere enn 32 Eliteutøvere er påmeldt, skal 48-16 skjema benyttes. 1-divisjonsutøvere (se p.4.c. under) får ikke delta når 32 eller flere Eliteutøvere er påmeldt.

 

4.Deltakelse: NC er åpent for alle Eliteutøvere som innfrir følgende vilkår:

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.Ved mindre enn 32 påmeldte Eliteutøvere tillates utøvere fra 1. divisjon deltakelse etter regelen «først til mølla…» opp til 32 deltakere. Påmeldte 1. divisjonsutøvere som ikke får plass i turneringen, får sin startavgift tilbakebetalt.

 

5.Påmelding:

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag fem dager før turneringstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag tre dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag to dager før turneringstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.Eliteutøvere                Kr. 675,-

b.1. divisjonsutøvere                Kr. 450,-

c. Kvinner,Ungdom U17/U19, studenter og honnør                Kr. 350,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3.

a.NC Elite gir kun rankingpoeng til  Eliteutøvere.

b.Basert på sluttranking vil plassene 19-26 kvalifisere til Elitekvalik. Plassene 27-35 rykker ned i 1. divisjon.

 

8.Premier:

a.Pengepremier totalt Kr. 8.000.-

i.1. plass Kr. 4.000,-

ii.2. plass Kr. 2.000,-

iii.3. plass Kr. 1.000,-

b.Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret 14 dager før turneringsstart. 

c.Sesongvinner NC tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.) og Kr. 7.500 15000,- og 2. plass kr. 5.000,- i form av reisestipend.

 

9.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

 

10.12.3 - Pool, 1. divisjon

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

* Mellomsesongen 2019 kan avvike fra disse reglene.

 

1.Disipliner: Det arrangeres åtte (8) RT hvert år i disiplinene 8-Ball (2x), 9-Ball(2x), 10-Ball(2x), og 14.1(2x), og ett Divisjonsmesterskap.

 

2.Distanser:

a.8-Ball        5-7

b.9-Ball        6-8

c.10-Ball        5-7

d.14.1        75-100*

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 75. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

a.Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup (32-8, 48-16, 64-16, 96-32 alt. 128-32).

b.Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

 

4.Deltakelse: RT er åpent for alle 1. divisjonsutøvere som innfrir følgende vilkår:

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.Ved mindre enn 32 påmeldte 1. divisjonsutøvere tillates utøvere fra 2. divisjon deltakelse etter regelen «først til mølla…», opp til 32 deltakere. Påmeldte 2. divisjonsutøvere som ikke får plass i turneringen, får sin startavgift tilbakebetalt.

 

5.Påmelding:

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag før turnering.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.1. divisjonsutøvere                        Kr. 330,-

b.2. divisjonsutøvere        Kr. 275,-

c.Kvinner, Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 220,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3.

a.RT 1. divisjon gir kun rankingpoeng til  1. divisjonsutøvere.

b.Vinnere i respektive regioner rykker opp til Elite.

c.Divisjonen har 24 plasser til Elitekvalik. Antallet utøvere som innehar en kvalikplass i fra respektive regioner er flytende og regnes ut fra regionens antall starter i prosentforhold til antall starter i divisjonen nasjonalt.

d.Avdelinger i 1. divisjon, uansett region, skal ikke omfatte mer enn 32 utøvere (unntak - se 6.4.2). Utøvere som av ulike årsaker har vært inaktive (som ikke har deltatt i minst én1.divisjonsturnering) i sesongen flyttes ned i 2.divisjon. Regioner kan ha flere avdelinger.

 

8.Premier:

a.Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar.

b.Vinnere av sluttranking i respektive regioner tildeles kr.3.000,- og 2. plass kr. 2.000,- i form av reisestipend.

c.Sesongvinner RT tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.).

 

9.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder.

* Mellomsesongen 2019 kan avvike fra disse reglene.

 

1.Disipliner: Det arrangeres åtte (8) sju RT hvert år i hver sesong i disiplinene 8-Ball (2x), 9-Ball(2x), 10-Ball(2x), og 14.1(2 1x), og ett Divisjonsmesterskap.

 

2.Distanser:

a.8-Ball        5-7

b.9-Ball        6-8

c.10-Ball        5-7

d.14.1        75-100*

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 75. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

a.Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup (32-8, 48-16, 64-16, 96-32 alt. 128-32).

b.Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

 

4.Deltakelse: RT er åpent for alle 1. divisjonsutøvere som innfrir følgende vilkår:

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.Ved mindre enn 32 påmeldte 1. divisjonsutøvere tillates utøvere fra 2. divisjon deltakelse etter regelen «først til mølla…», opp til 32 deltakere. Påmeldte 2. divisjonsutøvere som ikke får plass i turneringen, får sin startavgift tilbakebetalt.2.divisjonsutøvere tillattes å delta om turneringen ikke kolliderer med turnering i egen divisjon.

 

5.Påmelding:

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag før turnering.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.1. divisjonsutøvere                        Kr. 330,-

b.2. divisjonsutøvere        Kr. 275,-

c. Kvinner,Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 220,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3.

a.RT 1. divisjon gir kun rankingpoeng til 1. divisjonsutøvere.

b.Vinnere i respektive regioner rykker opp til Elite.

c.Divisjonen har 24 plasser til Elitekvalik. Antallet utøvere som innehar en kvalikplass i fra respektive regioner er flytende og regnes ut fra regionens antall starter i prosentforhold til antall starter i divisjonen nasjonalt.

d.Avdelinger i 1. divisjon, uansett region, skal ikke omfatte mer enn 32 utøvere (unntak - se 6.4.2). Utøvere som av ulike årsaker har vært inaktive (som ikke har deltatt i minst én1.divisjonsturnering) i sesongen flyttes ned i 2.divisjon. Regioner kan ha flere avdelinger.

 

8.Premier:

a.Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar.

b.Vinnere av sluttranking i respektive regioner tildeles kr.3.000,- og 2. plass kr. 2.000,- i form av reisestipend.

c b.Sesongvinner RT tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.).

 

9.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder.

 

10.12.4 - Pool, 2. divisjon

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

*Mellomsesongen 2019 kan avvike fra disse reglene.

 

RT i 2. divisjon arrangeres kun i den/de regioner som har minst 32 utøvere i 1. divisjon. Dersom alle klubber i en region er enige om at det er behov for innføring av 2. divisjon selv om 1. divisjon i regionen ennå ikke har minst 32 utøvere, må søknad om dette sendes til NB. Slik søknad (med begrunnelse) må sendes til NB senest 30. september og behandles av NB i god tid før oppstart av ny sesong.

 

1.Disipliner: Det arrangeres 8 (åtte) RT hvert år i disiplinene 8-Ball(2x), 9-Ball(2x), 10-Ball(2x) og 14.1(2x) og ett Divisjonsmesterskap.

 

2.Distanser:

a.8-Ball        4-6

b.9-Ball        5-7

c.10-Ball        4-6

d.14.1        50-75*

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 50. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

a.Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup (32-8, 48-16, 64-16, 96-32 alt. 128-32).

b.Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

 

4.Deltakelse: RT er åpent for alle 2. divisjonsutøvere som innfrir følgende vilkår:

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.Ikke tidligere vært Eliteutøver.

d.En utøver kan i en og samme runde (RT1, RT2 osv.) kun delta i høyere divisjon dersom han også deltar i sin egen.

 

5.Påmelding:

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag før turnering.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.2. divisjonsutøvere                        Kr. 275,-

b.3. divisjonsutøvere        Kr. 220,-

c.Kvinner, Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 165,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3.

a.RT 2. divisjon gir kun rankingpoeng til 2. divisjonsutøvere.

b.De fem beste utøverne i respektive regioner rykker opp til 1. divisjon.

c.Avdelinger i 2. divisjon, uansett region, skal ikke omfatte mer enn 32 utøvere (unntak - se 6.4.2). Utøvere som av ulike årsaker har vært inaktive (som ikke har deltatt i minst én2.divisjonsturnering) i sesongen flyttes ned i 3.divisjon. Regioner kan ha flere avdelinger.

 

8.Premier:

a.Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar. Pengepremier er ikke tillatt.

b.Vinnere av sluttranking i respektive regioner tildeles kr. 3.000,- og 2. plass kr. 2.000,- i form av reisestipend.

c.Sesongvinner RT tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.).

 

9.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder

*Mellomsesongen 2019 kan avvike fra disse reglene.

 

RT i 2. divisjon arrangeres kun i den/de regioner som har minst 32 utøvere i 1. divisjon. Dersom alle klubber i en region er enige om at det er behov for innføring av 2. divisjon selv om 1. divisjon i regionen ennå ikke har minst 32 utøvere, må søknad om dette sendes til NB. Slik søknad (med begrunnelse) må sendes til NB senest 30. september og behandles av NB i god tid før oppstart av ny sesong.

 

1.Disipliner: Det arrangeres 8 (åtte) RT hvert år i hver sesong i disiplinene 8-Ball(2x), 9-Ball(2x), 10-Ball(2x) og 14.1(2 1x), og ett Divisjonsmesterskap.

 

2.Distanser:

a.8-Ball        4-6

b.9-Ball        5-7

c.10-Ball        4-6

d.14.1        50-75*

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 50. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

a.Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup (32-8, 48-16, 64-16, 96-32 alt. 128-32).

b.Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

 

4.Deltakelse: RT er åpent for alle 2. divisjonsutøvere som innfrir følgende vilkår:

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.Ikke tidligere vært Eliteutøver.

d.En utøver kan i en og samme runde (RT1, RT2 osv.) kun delta i høyere divisjon dersom han også deltar i sin egen.

 

5.Påmelding:

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag før turnering.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.2. divisjonsutøvere                        Kr. 275,-

b.3. divisjonsutøvere        Kr. 220,-

c. Kvinner, Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 165,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3.

a.RT 2. divisjon gir kun rankingpoeng til 2. divisjonsutøvere.

b.De fem beste utøverne i respektive regioner rykker opp til 1. divisjon.

c.Avdelinger i 2. divisjon, uansett region, skal ikke omfatte mer enn 32 utøvere (unntak - se 6.4.2). Utøvere som av ulike årsaker har vært inaktive (som ikke har deltatt i minst én2.divisjonsturnering) i sesongen flyttes ned i 3.divisjon. Regioner kan ha flere avdelinger.

 

8.Premier:

a.Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar. Pengepremier er ikke tillatt.

b.Vinnere av sluttranking i respektive regioner tildeles kr. 3.000,- og 2. plass kr. 2.000,- i form av reisestipend.

c b.Sesongvinner RT tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.).

 

9.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder

 

10.12.8 - Snooker, NC

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

*Mellomsesongen 2019 kan avvike fra disse reglene.

 

1.Disipliner: Det arrangeres tre NC hvert år i disiplinen 15 Rød.

 

2.Distanser:

a.2 (innledende dobbelcup eller puljespill)

b.3 (avsluttende enkelcup)

 

3.Spilleform:

a.Arrangeres i form av puljespill (1, 2, 4, 8 eller 16 puljer) med avsluttende enkelcup i fra kvartfinale eller semifinale basert på antall deltakere i innledende puljespill.

b.Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneriingen innledes med dobbelcup (16-4, 24-8, 32-8, 48-16 eller 64-16).

 

4.Deltakelse: NC er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i Norgescup Snooker.

 

5.Påmelding:

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering .

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag før turnering .

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.Alle deltakere, menn                        Kr. 330,-

b.Kvinner, Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 220,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.4.

 

8.Premier:

a.Pengepremier totalt kr. 4.000,-.

▪1. plass kr. 2.000,-

▪2. plass kr. 1.000,-

▪3. plass kr. 500,-

b.Sesongvinner NC tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.) og kr. 5.000,- og 2. plass kr. 3.000,- i form av reisestipend.

 

9.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder

*Mellomsesongen 2019 kan avvike fra disse reglene.

 

1.Disipliner: Det arrangeres tre fire NC hvert år i hver sesong i disiplinen 15 Rød.

 

2.Distanser:

a.2 (innledende dobbelcup eller puljespill)

b.3 (avsluttende enkelcup)

 

3.Spilleform:

a.Arrangeres i form av puljespill (1, 2, 4, 8 eller 16 puljer) med avsluttende enkelcup i fra kvartfinale eller semifinale basert på antall deltakere i innledende puljespill.

b.Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneriingen innledes med dobbelcup (16-4, 24-8, 32-8, 48-16 eller 64-16).

 

4.Deltakelse: NC er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i Norgescup Snooker.

 

5.Påmelding:

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag fem dager før turneringstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag tre dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag to dager før turneringstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.Alle deltakere, menn Elite-utøvere   Kr. 330,-

b.1.divisjonsutøvere Kr. 275,-

b c.Kvinner, Ungdom U17/U19, Student og Honnør Kr. 220,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.4.

 

8.Premier:

a.Pengepremier totalt kr. 4.000,-.

▪1. plass kr. 2.000,-

▪2. plass kr. 1.000,-

▪3. plass kr. 500,-

b.Sesongvinner NC tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.) og kr. 5.000,- og 2. plass kr. 3.000,- i form av reisestipend.

 

9.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder

 

10.12.9 - Snooker, RT Elite

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

*Mellomsesongen 2019 kan avvike fra disse reglene.

 

1.Disipliner: Det arrangeres to RT hvert år i disiplinen 15 Rød. Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen med 15 Rød, kan RT arrangeres i disiplinen 6 Rød.

 

2.Distanser:

a.2 (innledende dobbelcup eller puljespill)

b.3 (avsluttende enkelcup)

 

3.Spilleform:

a.Ved flere enn 16 deltakere spilles enkelcup eller dobbelcup (24-8 alt. 32-8).

b.Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

 

4.Deltakelse: RT er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i RT Snooker.

 

5.Påmelding:

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering .

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag før turnering .

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.Alle deltakere, menn                        Kr. 250,-

b.Kvinner, Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 150,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.4.

 

8.Premier: Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar.

 

9.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder.

*Mellomsesongen 2019 kan avvike fra disse reglene.

 

1.Disipliner: Det arrangeres to tre RT hvert år i hver sesong i disiplinen 15 Rød. Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen med 15 Rød, kan RT arrangeres i disiplinen 6 Rød.

 

2.Distanser:

a.2 (innledende dobbelcup eller puljespill)

b.3 (avsluttende enkelcup)

 

3.Spilleform:

a.Ved flere enn 16 deltakere spilles enkelcup eller dobbelcup (24-8 alt. 32-8).

b.Ved 16 eller færre deltakere Det spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

 

4.Deltakelse: RT Elite er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i RT Snooker.

 

5.Påmelding:

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering .

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag før turnering .

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.Alle deltakere, menn Elite-utøvere   Kr. 250,-

b.1.divisjonsutøvere Kr. 200,-

b c.Kvinner, Ungdom U17/U19, Student og Honnør Kr. 150,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.4.

 

8.Premier: Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar.

 

9.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder.

 

10.12.10 - Snooker, RT 1.divisjon

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

1.Disipliner: Det arrangeres tre RT i hver sesong i disiplinen 15 Rød. Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen med 15 Rød, kan RT arrangeres i disiplinen 6 Rød.

 

2.Distanser:

a.2 (innledende dobbelcup eller puljespill)

b.3 (avsluttende enkelcup)

 

3.Spilleform:

Det spilles dobbelcup eller puljespill.

 

4.Deltakelse: RT 1.divisjon er åpent 1.divisjonsutøvere som innfrir følgende vilkår:

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i RT Snooker.

 

5.Påmelding:

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering .

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag før turnering .

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.1.divisjonsutøvere                        Kr. 250,-

b.Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 150,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.4.

 

8.Premier: Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar.

 

9.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder.

 

10.13.3 - Pool, Elitekvalik

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

 

 

10.13.4 - Pool, Divisjonsmesterskap 1. divisjon

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Disipliner: Det arrangeres divisjonsmesterskap hvert år, disiplinen kan variere.

 

2.Distanser:

a.8-Ball                5-7

b.9-Ball                6-8

c.10-Ball                5-7

d.14.1                75-100*

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 75. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform: Dobbelcup (32-8, 48-16, 64-16, 96-32 alt. 128-32).

 

4.Deltakelse: DM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.1. divisjonsutøvere som har deltatt i 1. divisjon inneværende sesong.

 

5.Påmelding:

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering .

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag før turnering .

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.1. divisjonsutøvere                        Kr. 440,-

b.Kvinner, Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 330,-

 

7.Ranking: DM gir rankingpoeng i egen divisjon.

 

8.Seeding:

a.Antall utøvere som skal seedes baseres på antall deltakere (valg av spilleskjema).

b.Antallet utøvere som seedes i fra respektive regioner er flytende og regnes ut fra regionens antall starter i prosentforhold til antall starter i divisjonen nasjonalt.

 

9.Premier:

a.Medaljer til 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1.plass.

c.Pengepremier totalt Kr. 4.800,-

•1. plass Kr. 2.400,-

•2. plass Kr. 1.200,-

•3. plass Kr. 600,-

 

10.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder

1.Disipliner: Det arrangeres divisjonsmesterskap hvert år i hver sesong, disiplinen kan variere.

 

2.Distanser:

a.8-Ball                5-7

b.9-Ball                6-8

c.10-Ball                5-7

d.14.1                75-100*

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 75. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform: Dobbelcup (32-8, 48-16, 64-16, 96-32 alt. 128-32).

a.Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbeltcup.

b.Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill.

 

 

4.Deltakelse: DM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.1. divisjonsutøvere som har deltatt i 1. divisjon inneværende sesong.

 

5.Påmelding:

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag fem dager før turneringstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag tre dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag to dager før turneringstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.1. divisjonsutøvere                        Kr. 440,-

b. Kvinner, Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 330,-

 

7.Ranking: DM gir rankingpoeng i egen divisjon.

 

8.Seeding:

a.Antall utøvere som skal seedes baseres på antall deltakere (valg av spilleskjema).

b.Antallet utøvere som seedes i fra respektive regioner er flytende og regnes ut fra regionens antall starter i prosentforhold til antall starter i divisjonen nasjonalt.

 

9.Premier:

a.Medaljer til 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1.plass.

c.Pengepremier totalt Kr. 4.800,-

•1. plass Kr. 2.400,-

•2. plass Kr. 1.200,-

•3. plass Kr. 600,-

 

10.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder

 

10.13.5 - Pool, Divisjonsmesterskap 2. divisjon

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Disipliner: Det arrangeres divisjonsmesterskap hvert år, disiplinen kan variere. Dersom 2. divisjon arrangeres i kun én region, utgår divisjonsmesterskapet – utøvere i 2. divisjon får da delta i divisjonsmesterskapet for 1. divisjon. På tilsvarende måte, dersom 3. divisjon arrangeres i kun én region får utøvere i 3. divisjon delta i DM for 2. divisjon. Regler for deltakelse og påmelding er fortsatt gjeldende.

 

2.Distanser:

a.8-Ball                4-6

b.9-Ball                5-7

c.10-Ball                4-6

d.14.1                50-75*

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 50. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

a.Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbeltcup (32-8, 48-16, 64-16, 96-32 alt. 128-32).

b.Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

 

4.Deltakelse: DM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.2. divisjonsutøvere som har deltatt i 2. divisjon inneværende sesong.

 

5.Påmelding:

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering .

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag før turnering .

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.2. divisjonsutøvere                        Kr. 330,-

b.Kvinner, Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 220,-

 

7.Ranking: DM gir rankingpoeng i egen divisjon.

 

8.Seeding:

a.Antall utøvere som skal seedes baseres på antall deltakere (valg av spilleskjema).

b.Antallet utøvere som seedes i fra respektive regioner er flytende og regnes ut fra regionens antall starter i prosentforhold til antall starter i divisjonen nasjonalt.

 

9.Premier:

a.Medaljer til 1. til 3. plass. (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1. plass.

c.Pengepremier totalt Kr. 3.500,-

•1. plass Kr. 1.500,-

•2. plass Kr. 1.000,-

•3. plass Kr. 500,-

 

10.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder.

1.Disipliner: Det arrangeres divisjonsmesterskap hvert år i hver sesong, disiplinen kan variere. Dersom 2. divisjon arrangeres i kun én region, utgår divisjonsmesterskapet – utøvere i 2. divisjon får da delta i divisjonsmesterskapet for 1. divisjon. På tilsvarende måte, dersom 3. divisjon arrangeres i kun én region får utøvere i 3. divisjon delta i DM for 2. divisjon. Regler for deltakelse og påmelding er fortsatt gjeldende.

 

2.Distanser:

a.8-Ball                4-6

b.9-Ball                5-7

c.10-Ball                4-6

d.14.1                50-75*

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 50. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

a.Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbeltcup (32-8, 48-16, 64-16, 96-32 alt. 128-32).

b.Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

 

4.Deltakelse: DM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.2. divisjonsutøvere som har deltatt i 2. divisjon inneværende sesong.

 

5.Påmelding:

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag fem dager før turneringstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag tre dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag to dager før turneringstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.2. divisjonsutøvere                        Kr. 330,-

b. Kvinner, Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 220,-

 

7.Ranking: DM gir rankingpoeng i egen divisjon.

 

8.Seeding:

a.Antall utøvere som skal seedes baseres på antall deltakere (valg av spilleskjema).

b.Antallet utøvere som seedes i fra respektive regioner er flytende og regnes ut fra regionens antall starter i prosentforhold til antall starter i divisjonen nasjonalt.

 

9.Premier:

a.Medaljer til 1. til 3. plass. (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1. plass.

c.Pengepremier totalt Kr. 3.500,-

•1. plass Kr. 1.500,-

•2. plass Kr. 1.000,-

•3. plass Kr. 500,-

 

10.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder.

 

10.13.6 - Pool, 3. divisjon

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

3. divisjon er en nybegynnerdivisjon og arrangeres kun lokalt i klubb (LT). Det kan arrangeres opp til en 3. divisjonsturnering pr. mnd. på valgfri ukedag.

 

1.Disipliner: Det anbefales at disipliner alterneres jevnt utover sesongen, men kravet er at alle disipliner er blitt spilt.

 

2.Distanser:

 

a.8-Ball                1-3

b.9-ball                2-4

c.10-ball                1-3

d.14.1                15-30*

*Begrensning av antall innings kan benyttes. Distansene i 4. divisjon er kun anbefalte og kan justeres etter eget ønske. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

 

a.Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup (32-8 eller 48-16).

b.Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

 

4.Deltakelse: Deltakelse tillatt kun for nybegynnere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.Ikke tidligere deltatt i en høyere divisjon.

d.3. divisjonsutøvere har ikke anledning til å delta i høyere divisjon.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsprosedyre påligger arrangør.

 

6.Startavgift:

 

a.Fastsettes av arrangør men med en øvre grense på kr. 50,-.

b.Betales direkte til arrangørklubb ved oppmøte.

 

7.Ranking: Lokale rankinger såfremt disse er i tråd med NIFs bestemmelser om barneidrett.

 

8.Seeding: Ingen seeding.

 

9.Premier: Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar, såfremt disse er i tråd med NIFs bestemmelser om barneidrett.

 

10.Turneringsleder: Lokalt godkjent turneringsleder.

3. divisjon er en nybegynnerdivisjon og arrangeres kun lokalt i klubb (LT). Det kan arrangeres opp til en 3. divisjonsturnering pr. mnd. på valgfri ukedag.

 

1.Disipliner: Det anbefales at disipliner alterneres jevnt utover sesongen, men kravet er at alle disipliner er blitt spilt.

 

2.Distanser:

 

a.8-Ball                1-3

b.9-ball                2-4

c.10-ball                1-3

d.14.1                15-30*

*Begrensning av antall innings kan benyttes. Distansene i 4 3. divisjon er kun anbefalte og kan justeres etter eget ønske. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

 

a.Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup (32-8 eller 48-16).

b.Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

 

4.Deltakelse: Deltakelse tillatt kun for nybegynnere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.Ikke tidligere deltatt i en høyere divisjon.

d.3. divisjonsutøvere har ikke anledning til å delta i høyere divisjon.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsprosedyre påligger arrangør.

 

6.Startavgift:

 

a.Fastsettes av arrangør men med en øvre grense på kr. 50,-.

b.Betales direkte til arrangørklubb ved oppmøte.

 

7.Ranking: Lokale rankinger såfremt disse er i tråd med NIFs bestemmelser om barneidrett.

 

8.Seeding: Ingen seeding.

 

9.Premier: Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar, såfremt disse er i tråd med NIFs bestemmelser om barneidrett.

 

10.Turneringsleder: Lokalt godkjent turneringsleder.

 

10.13.7 - Snooker, Masters

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Disiplin: Det arrangeres én Masters hvert år i disiplinen 15 Rød.

 

2.Distanser: 

a.Minimum best av fem (innledende dobbelcup eller puljespill)

b.Minimum best av sju (avsluttende enkelcup)

 

3.Spilleform: Arrangeres i form av puljespill med avsluttende enkelcup i fra kvartfinale.

 

4.Deltakelse: Masters er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.Er plassert topp 16 basert på gjeldende ranking ved turneringstilfellet.

 

5.Påmelding: 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag før turnering.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift: Alle deltakere                                             Kr. 600,-

 

7.Ranking foretas i henhold til 10.10.4.

 

8.Seeding: 4 utøvere seedes etter gjeldende ranking i Snooker (NM, NC og RT).

 

9.Premier: Pengepremier totalt Kr. 9.500,-:

•1. plass kr. 5.000,-.

•2. plass kr. 2.500,-.

•3. plass kr. 1.000,-.

 

10.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

1.Disiplin: Det arrangeres én Masters hvert år i hver sesong i disiplinen 15 Rød.

 

2.Distanser: 

a.Minimum best av fem (innledende dobbelcup eller puljespill)

b.Minimum best av sju (avsluttende enkelcup)

 

3.Spilleform: Arrangeres i form av puljespill med avsluttende enkelcup i fra kvartfinale.

 

4.Deltakelse: Masters er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.Er plassert topp 16 basert på gjeldende (Snooker Elite) ranking ved turneringstilfellet. Om feltet ikke blir fullt, går man videre på ranking og spør nr. 17, 18 og så videre.

 

5.Påmelding: 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag fem dager før turneringstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag tre dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag to dager før turneringstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift: Alle deltakere                                             Kr. 600,-

 

7.Ranking foretas i henhold til 10.10.4.

 

8.Seeding: 4 utøvere seedes etter gjeldende ranking (Elite) i Snooker (NM, NC og RT).

 

9.Premier: Pengepremier totalt Kr. 9.500,-:

•1. plass kr. 5.000,-.

•2. plass kr. 2.500,-.

•3. plass kr. 1.000,-.

 

Sesongvinner Snooker Elite tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.) og kr. 7500,- i form av stipend.

 

 

10.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

 

10.13.8 - Snooker, LT

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

 

 

10.14.2 - Pool NM Lag

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.  Disipliner: Det arrangeres ett NM lag hvert år. Turneringen spilles i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og/eller 14.1 (Pool Classic).

 

2.  Distanser:

a.  Runde 1 og 2 (dobbelcup)

i.   8-Ball       4

ii.  9-Ball       6

iii. 10-Ball     4

iv. 14.1         50*

*Maksimalt 3 innings.

b.  Sluttspill (enkelcup)

i.   8-Ball        8

ii.  9-Ball        9  

iii. 10-Ball        8

iv. 14.1        125

 

3.  Spilleform:

a.  Innledende dobbelcuper i runde 1 og 2.

b.  Enkelcup siste 8 eller 16, avhengig av antall påmeldte lag.

 

4.Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere (se også 6.8.5.1 punkt 3 og 6.8.2 punkt 1) som innfrir følgende vilkår:

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4, 6.8.3.2 og 6.8.3.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM lag.

 

5.Påmelding:

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

 

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag før turnering.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.Alle lag                                Kr. 1.000,-

b.I forbindelse med NM Lag blir reiseutgiftsfordeling benyttet for alle deltakende lag som har oppfylt vilkårene som publiseres i forbindelse med innbydelsen..

 

7.Ranking: NM Lag gir ingen rankingpoeng.

 

8.Seeding: 8 eller 16 lag (avhengig av antall påmeldte lag) seedes etter fjorårets resultater.

 

9.Premier:

a.Medaljer til alle utøvere 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 lag får 3. plass).

b.Pokal til klubb 1. til 3. plass.

 

10.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

1.  Disipliner: Det arrangeres ett NM lag hvert år i hver sesong. Turneringen spilles i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og/eller 14.1 (Pool Classic).

 

2.  Distanser:

a.  Runde 1 og 2 (dobbelcup)

i.   8-Ball       4

ii.  9-Ball       6

iii. 10-Ball     4

iv. 14.1         50*

*Maksimalt 3 innings.

 

b. Runde 2 (dobbelcup)

i.   8-Ball        8

ii.  9-Ball        9  

iii. 10-Ball        8

iv. 14.1        125

 

bc.  Sluttspill (enkelcup)

i.   8-Ball        8

ii.  9-Ball        9  

iii. 10-Ball        8

iv. 14.1        125

 

3.  Spilleform:

a.  Innledende dobbelcuper i runde 1 og 2.

b.  Enkelcup siste 8 eller 16, avhengig av antall påmeldte lag.

 

4.Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere (se også 6.8.5.1 punkt 3 og 6.8.2 punkt 1) som innfrir følgende vilkår:

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4, 6.8.3.2 og 6.8.3.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM lag.

 

5.Påmelding:

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag fem dager før turneringstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag tre dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag to dager før turneringstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.Alle lag                                Kr. 1.000,-

b.I forbindelse med NM Lag blir reiseutgiftsfordeling benyttet for alle deltakende lag som har oppfylt vilkårene som publiseres i forbindelse med innbydelsen..

 

7.Ranking: NM Lag gir ingen rankingpoeng.

 

8.Seeding: 8 eller 16 lag (avhengig av antall påmeldte lag) seedes etter fjorårets resultater. Klubbene bestemmer selv hvilke utøvere som skal meldes på og representere de ulike lagene. Dette gjelder både seedede og useedede lag.

 

9.Premier:

a.Medaljer til alle utøvere 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 lag får 3. plass).

b.Pokal til klubb 1. til 3. plass.

 

10.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

 

 

10.14.3 - Pool NM Scotch double

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Disipliner: Det arrangeres 1 NM Scotch double hvert år. Turneringen spilles i disiplinen 9-Ball.

 

2.Distanser: Det er 2 spillere på hvert lag fra samme klubb.

a.9-Ball: Først til 7-9

3.Spilleform:

 

a.Ved flere enn 16 lag spilles dobbelcup (32-8, 48-16, 64-16, 96-32 alt. 128-32).

b.Ved 16 eller færre lag spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

c.Det spilles med 9-Ball regler. Annet hvert støt mellom spillerne på laget kontinuerlig.

 

4.Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM lag.

 

5.Påmelding:

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag før turnering.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.Alle lag                                Kr. 500,-

 

7.Ranking: NM Scotch double gir ingen rankingpoeng.

 

8.Seeding: 4, 8 eller 16 lag (avhengig av antall påmeldte lag) seedes etter fjorårets resultater.

 

9.Premier:

a.Medaljer til alle utøvere 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 lag får 3. plass).

b.Pokal til klubb 1. til 3. plass.

 

10.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

1.Disipliner: Det arrangeres 1 NM Scotch double hvert år i hver sesong. Turneringen spilles i disiplinen 9-Ball.

 

2.Distanser: Det er 2 spillere på hvert lag fra samme klubb.

a.9-Ball: Først til 7-9

3.Spilleform:

 

a.Ved flere enn 16 lag spilles dobbelcup (32-8, 48-16, 64-16, 96-32 alt. 128-32).

b.Ved 16 eller færre lag spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

c.Det spilles med 9-Ball regler. Annet hvert støt kontinuerlig mellom spillerne på laget kontinuerlig.

 

4.Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM lag.

 

5.Påmelding:

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag fem dager før turneringstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag tre dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag to dager før turneringstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.Alle lag                                Kr. 500 400,-

 

7.Ranking: NM Scotch double gir ingen rankingpoeng.

 

8.Seeding: 4, 8 eller 16 lag (avhengig av antall påmeldte lag) seedes etter fjorårets resultater.

 

9.Premier:

a.Medaljer til alle utøvere 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 lag får 3. plass).

b.Pokal til klubb 1. til 3. plass.

 

10.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder

 

10.14.4 - Pool RT Lag 1.divisjon Elite

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Disipliner: Det arrangeres 2 RT Lag 1. divisjon hvert år. Turneringen spilles i disiplinene 9-Ball eller 10-Ball.

 

2.Distanser: Det er 2 spillere på hvert lag fra samme klubb.

1. runde: Spiller 1 mot spiller 1 i ett sett

2. runde: Spiller 2 mot spiller 2 i ett sett

3. runde: Scotch double

4. runde: Spiller 1 mot spiller 2 i ett sett

5. runde: Spiller 2 mot spiller 1 i ett sett

6. runde: Scotch double

 

Runde 1-6 rulleres til distanse 6 i 10-Ball og distanse 7 i 9-Ball.

 

3.Spilleform:

a.Ved flere enn 16 lag spilles dobbelcup (32-8, 48-16, 64-16, 96-32 alt. 128-32).

b.Ved 16 eller færre lag spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

 

4.Deltakelse: RT er åpent for alle Elite- og 1.divisjonutøvere som innfrir følgende vilkår:

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.Laget - som helhet - skal ha minst én 1.divisjonsutøver.

 

5.Påmelding:

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag før turnering.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.Alle lag                                Kr. 600,-

 

7.Ranking: RT Lag gir poeng i Lag-ranking i regionen.

 

8.Seeding: 4, 8 eller 16 lag (avhengig av antall påmeldte lag) seedes etter fjorårets resultater i forbindelse med første turnering hvert år. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

 

9.Premier:

a.Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar.

b.Vinnere av sluttranking i de respektive regioner tildeles Lagavgift for RT Lagturnering kommende sesong.

 

10.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder.

1.Disipliner: Det arrangeres 2 1 RT Lag 1. divisjon Elite hvert år i hver sesong. Turneringen spilles i disiplinene 9-Ball eller 10-Ball.

 

2.Distanser: Det er 2 spillere på hvert lag fra samme klubb.

1. runde: Spiller 1 mot spiller 1 i ett sett Scotch double

2. runde: Spiller 2 1 mot spiller 2 1 i ett sett

3. runde: Scotch double Spiller 2 mot spiller 2 i ett sett

4. runde: Spiller 1 mot spiller 2 i ett sett Scotch double

5. runde: Spiller 1 2 mot spiller 2 1 i ett sett

6. runde: Scotch double Spiller 1 mot spiller 2 i ett sett

 

Runde 1-6 rulleres til distanse 6 i 10-Ball og distanse 7 i 9-Ball.

 

3.Spilleform:

a.Ved flere enn 16 lag spilles dobbelcup (32-8, 48-16, 64-16, 96-32 alt. 128-32).

b.Ved 16 eller færre lag spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

 

4.Deltakelse: RT er åpent for alle Elite- og 1.divisjonutøvere som innfrir følgende vilkår:

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.Laget - som helhet - skal ha minst én 1.divisjonsutøver.

 

5.Påmelding:

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag før turnering.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.Alle lag                                Kr. 600 450,-

 

7.Ranking: RT Lag gir ingen rankingpoeng i Lag-ranking i regionen.

 

8.Seeding: 4, 8 eller 16 lag (avhengig av antall påmeldte lag) seedes etter fjorårets resultater i forbindelse med første turnering hvert år. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

 

9.Premier:

a.Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar.

b.Vinnere av sluttranking i de respektive regioner tildeles Lagavgift for RT Lagturnering kommende sesong.

 

10.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder.

 

10.14.5 - Pool RT Lag 2 1.divisjon

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Disipliner: Det arrangeres 2 RT Lag 2. divisjon hvert år. Turneringen spilles i disiplinene 9-Ball eller 10-Ball.

 

2.Distanser: Det er 2 spillere på hvert lag fra samme klubb.

1. runde: Spiller 1 mot spiller 1 i ett sett

2. runde: Spiller 2 mot spiller 2 i ett sett

3. runde: Scotch double

4. runde: Spiller 1 mot spiller 2 i ett sett

5. runde: Spiller 2 mot spiller 1 i ett sett

6. runde: Scotch double

 

Runde 1-6 rulleres til distanse 6 i 10-Ball og distanse 7 i 9-Ball.

 

3.Spilleform:

a.Ved flere enn 16 lag spilles dobbelcup (32-8, 48-16, 64-16, 96-32 alt. 128-32).

b.Ved 16 eller færre lag spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

 

4.Deltakelse: RT er åpent for alle 2. og 3.divisjonutøvere som innfrir følgende vilkår:

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

 

5.Påmelding:

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag før turnering.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.Alle lag                                Kr. 600,-

 

7.Ranking: RT Lag gir poeng i Lag-ranking i regionen.

 

8.Seeding: 4, 8 eller 16 lag (avhengig av antall påmeldte lag) seedes etter fjorårets resultater i forbindelse med første turnering hvert år. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

 

9.Premier:

a.Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar.

b.Vinnere av sluttranking i de respektive regioner tildeles Lagavgift for RT Lagturnering kommende sesong.

 

10.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder.

1.Disipliner: Det arrangeres 2 1 RT Lag 2 1. divisjon hvert år i hver sesong. Turneringen spilles i disiplinene 9-Ball eller 10-Ball.

 

2.Distanser: Det er 2 spillere på hvert lag fra samme klubb.

1. runde: Spiller 1 mot spiller 1 i ett sett Scotch double

2. runde: Spiller 2 1 mot spiller 2 1 i ett sett

3. runde: Scotch double Spiller 2 mot spiller 2 i ett sett

4. runde: Spiller 1 mot spiller 2 i ett sett Scotch double

5. runde: Spiller 1 2 mot spiller 2 1 i ett sett

6. runde: Scotch double Spiller 1 mot spiller 2 i ett sett

 

Runde 1-6 rulleres til distanse 6 i 10-Ball og distanse 7 i 9-Ball.

 

3.Spilleform:

a.Ved flere enn 16 lag spilles dobbelcup (32-8, 48-16, 64-16, 96-32 alt. 128-32).

b.Ved 16 eller færre lag spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

 

4.Deltakelse: RT er åpent for alle 2 1. og 3 2.divisjonutøvere som innfrir følgende vilkår:

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

 

5.Påmelding:

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag før turnering.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.Alle lag                                Kr. 450 300,-

 

7.Ranking: RT Lag gir ingen rankingpoeng i Lag-ranking i regionen.

 

8.Seeding: 4, 8 eller 16 lag (avhengig av antall påmeldte lag) seedes etter fjorårets resultater i forbindelse med første turnering hvert år. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

 

9.Premier:

a.Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar.

b.Vinnere av sluttranking i de respektive regioner tildeles Lagavgift for RT Lagturnering kommende sesong.

 

10.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder.

 

10.14.6 - Snooker

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Disipliner: Det arrangeres ett NM hvert år i disiplinen 15 Rød for lag.

 

2.Distanser:

a.Best av 3 (innledende dobbelcup eller puljespill).

b.Best av 4 (avsluttende enkelcup).

 

3.Spilleform: Arrangeres i form av puljespill med avsluttende enkelcup i fra kvartfinale eller semifinale, basert på antall deltakere i innledende puljespill.

 

4.Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere (se også 6.8.5.1 punkt 3 og 6.8.2 punkt 1) som innfrir følgende vilkår:

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.46.8.3.2  og 6.8.3.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM Lag.

 

5.Påmelding:

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag før turnering.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift Alle lag                                Kr. 600,-

 

7.Ranking: NM Lag gir ingen rankingpoeng til NC-ranking Snooker.

 

8.Seeding: 4 eller 8 lag (avhengig av antall påmeldte lag) seedes etter fjorårets resultater.

 

9.Premier:

a.Medaljer til alle utøvere 1. til 3. plass. (det spilles ingen bronsefinale, 2 lag får 3. plass).

b.Pokal til klubb 1. til 3. plass.

 

10.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder

1.Disipliner: Det arrangeres ett NM hvert år i hver sesong år i disiplinen 15 Rød for lag.

 

2.Distanser:

a.Best av 3 (innledende dobbelcup eller puljespill).

b.Best av 4 (avsluttende enkelcup).

 

3.Spilleform: Arrangeres i form av puljespill med avsluttende enkelcup i fra kvartfinale eller semifinale, basert på antall deltakere i innledende puljespill.

 

4.Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere (se også 6.8.5.1 punkt 3 og 6.8.2 punkt 1) som innfrir følgende vilkår:

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.46.8.3.2  og 6.8.3.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM Lag.

 

5.Påmelding:

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag fem dager før turneringstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag tre dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag to dager før turneringstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift Alle lag                                Kr. 600,-

 

7.Ranking: NM Lag gir ingen rankingpoeng til NC-ranking Snooker.

 

8.Seeding: 4 eller 8 lag (avhengig av antall påmeldte lag) seedes etter fjorårets resultater.

 

9.Premier:

a.Medaljer til alle utøvere 1. til 3. plass. (det spilles ingen bronsefinale, 2 lag får 3. plass).

b.Pokal til klubb 1. til 3. plass.

 

10.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder

 

11.2.2 – Landslagstrener Utøverleder internasjonal representasjon

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

 

 

12.8 - Oversikt over sanksjoner

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

9.Røyking, inntak av alkohol:

 

a.Advarsel.

b.Bøter, fra 75 til 1 000 kroner.

c.Obligatoriske sanksjoner i detalj:

i.Røyking / inntak av alkohol i arenaen – 125 kroner.

ii.Røyking / snusing under match – diskvalifikasjon og bot 350 kroner.

iii.Inntak av alkohol under match – diskvalifikasjon og bøter fra 600 til 800 kroner.

iv.Inntak av alkohol iført klubbantrekk – bøter fra 125 til 600 kroner.

v.Inntak av alkohol iført landslagsantrekk – bøter fra 600 til 3 000 kroner.

9.Røyking, inntak av alkohol:

 

a.Advarsel.

b.Bøter, fra 75 125 til 1 3 000 kroner.

c.Obligatoriske sanksjoner i detalj:

i.Røyking / inntak av alkohol i arenaen – 125 kroner.

ii.Røyking / snusing under match – diskvalifikasjon og bot 350 kroner.

iii.Inntak av alkohol under match – diskvalifikasjon og bøter fra 600 til 800 kroner.

iv.Inntak av alkohol iført klubbantrekk – bøter fra 125 til 600 kroner.

v.Inntak av alkohol iført landslagsantrekk – bøter fra 600 til 3 000 kroner.