Endringslogg 20-21

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser >

Endringslogg 20-21

 

 

 

 

 

 

Sammendrag om endringer i TBR

Som varslet før sesongen 19/20 så har innføringen av nytt seriesystem medført omfattende endringer i turneringsbestemmelsene. Vi ber derfor organisasjonen om å sette seg godt inn i endringene før sesongen 20/21 starter.

 

Hovedendringen er innføringen av Norgesrating som er beskrevet i kapittel 10.10 samt nytt seriesystem. Informasjon om dette er tidligere gitt på vår hjemmeside. Disse innføringen har – naturlig nok – også konsekvenser for en rekke andre punkter i TBR. Blant annet er det laget nye koder for bruk i CueScore og spesifiseringer for hvordan kamper med forfeit (FF) skal behandles.

 

Vi vil i Norgesratingen operere med flere filtre:

Resultater pr. klasse

Resultater pr. nivå

Resultater pr. sesong

 

Carambole fortsetter med aktivitet i 3-vant på helmatch og halvmatch bord. Snooker er tilbake til den gamle avviklingsformen uten 1. divisjon og uten LT.

 

Pool:

Elite: 16 utøvere (NC Elite kun for Eliteutøvere)

1. divisjon: 48 utøvere

2. divisjon: Kan spille i 1. divisjon

Divisjonsmesterskapet erstattes med regionsmesterskap.

Nivåjustering (opp-/nedrykk) 31/12 og 31/7 med kun aktive utøvere

 

Av andre endringer er det verdt å nevne at det – som en del av premieringen i turneringsspillet – økes støtte til internasjonal aktivitet. Samtidig reduseres pengepremiene i den enkelte turnering. Dette gjelder alle grener. I tillegg er det foretatt endringer for økonomisk støtte i Pool Elite hvor det nå dekkes overnatting for tilreisende utøvere samt at startavgiften er redusert fra kr. 650,- til kr. 0,-.  Vi håper at disse endringene blir tatt godt imot, og at dette bidrar til økt interesse for vår Eliteaktivitet.

 

Vi har også startet arbeidet med å forenkle TBR slik at generell informasjon om vår virksomhet blir løftet ut av TBR og inn på andre informasjonsflater – i første omgang hjemmesider.  Bestemmelser knyttet til «sovende» aktivitet er fjernet.

 

3.1 - Sportsutvalg

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

3.Medlemmene i utvalget representerer alle tre grener (Carambole, Pool og Snooker) og - hvis mulig - også begge kjønn.

3.Medlemmene i utvalget representerer alle tre grener (Carambole, Pool og Snooker) og - hvis mulig - også begge kjønn.

 

3.2 - Turneringsutvalg

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

2.TS leder arbeidet i sitt utvalg og har ansvaret for å rekruttere de medlemmer som skal inngå (antall fastsettes av TS, men minst to medlemmer i tillegg til TS).

2. TS leder arbeidet i sitt utvalg og har ansvaret for å rekruttere de medlemmer som skal inngå (antall fastsettes av TS, men minst to tre medlemmer i tillegg til TS).

3.Medlemmene i utvalget representerer alle tre grener (Carambole, Pool og Snooker), og hvis mulig også begge kjønnene.

3.Medlemmene i utvalget representerer alle tre grener (Carambole, Pool og Snooker), og hvis mulig også begge kjønnene.

 

4.2.1 - Offisielle turneringer

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

2.NB respekterer og tar til følge de respektive verdensforbunds spilleregler i de ulike disiplinene. Nasjonale - og av NB fastsatte tilleggsregler - kan forekomme.

2.NB respekterer og tar til følgede respektive verdensforbunds spilleregler i de ulike disiplinene. Nasjonale - og av NB fastsatte tilleggsregler kan forekomme.

4.Eventuelle avvik fra NBs TBR kan kun gjøres etter dispensasjon fra NB. Søknad om godkjenning av turnering som sendes til NB skal, dersom arrangøren har et ønske om avvik fra bestemmelser og/eller regler, inneholde søknad om dispensasjon.

4.Eventuelle avvik fra NBs TBR kan kun gjøres etter dispensasjon fra NB. Søknad om godkjenning av turnering som sendes til NB skal, dersom arrangøren har et ønske om avvik fra bestemmelser og/eller regler, inneholde søknad om dispensasjon. Se 10.1.6 - Regional eller nasjonal turnering

 

4.2.2 - Turneringer i Norge, nasjonale og internasjonale

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

Alle turneringer som arrangeres direkte av, indirekte på oppdrag av, via tildeling fra, eller basert på godkjenning fra NB, omfattes av TBR og inkluderer:

 

•Norgesmesterskap 3-vants Carambole Helmatch Åpen Klasse

 

•Norgesmesterskap 3-vants Carambole Halvmatch Åpen Klasse

 

•Norgesmesterskap Fri Carambole Åpen Klasse

 

•Norgescup 3-vants Carambole Helmatch og Halvmatch og Fri Carambole HC

 

•Norgesmesterskap Pool Åpen Klasse (8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1)

 

•Norgesmesterskap Pool Kvinner (8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1)

 

•Norgesmesterskap Pool Ungdom (8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1)

 

•Norgesmesterskap Pool Veteran (8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1)

 

•Norgesmesterskap Pool Lag (tre av de fire disiplinene 8-Ball/9-Ball/10-Ball/14.1)

 

•Norgesmesterskap Scotch double

 

•Norgescup Pool Elite (9-Ball og 10-Ball)

 

•Divisjonsmesterskap Pool 1. divisjon (disiplin kan variere, fastsettes av TU)

 

•Divisjonsmesterskap Pool 2. divisjon (disiplin kan variere, fastsettes av TU)

 

•Norsk Ungdomsmesterskap Pool Lag (8-Ball)

 

•Norgesmesterskap Snooker 15 Rød Åpen Klasse

 

•Norgesmesterskap Snooker 6 Rød Åpen Klasse

 

•Norgesmesterskap Snooker Lag

 

•Norgescup Snooker

 

•Offisielle internasjonale og kontinentale turneringer som arrangeres i Norge

 

•Offisielle nasjonale turneringer

 

•Offisielle regionale turneringer

 

•Offisielle klubbturneringer

 

Alle turneringer som arrangeres direkte av, indirekte på oppdrag av, via tildeling fra, eller basert på godkjenning fra NB, omfattes av TBR og inkluderer:

 

•Norgesmesterskap 3-vants Carambole Helmatch Åpen Klasse

 

•Norgesmesterskap 3-vants Carambole Halvmatch Åpen Klasse

 

•Norgesmesterskap Fri Carambole Åpen Klasse

 

•Norgescup 3-vants Carambole Helmatch og Halvmatch og Fri Carambole HC

 

•Norgesmesterskap Pool Åpen Klasse (8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1)

 

•Norgesmesterskap Pool Kvinner (8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1)

 

•Norgesmesterskap Pool Ungdom (8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1)

 

•Norgesmesterskap Pool Veteran (8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1)

 

•Norgesmesterskap Pool Lag (tre av de fire disiplinene 8-Ball/9-Ball/10-Ball/14.1)

 

•Norgesmesterskap Scotch double

 

•Norgescup Pool Elite (9-Ball og 10-Ball)

 

•Divisjonsmesterskap Pool 1. divisjon (disiplin kan variere, fastsettes av TU)

 

•Divisjonsmesterskap Pool 2. divisjon (disiplin kan variere, fastsettes av TU)

 

•Norsk Ungdomsmesterskap Pool Lag (8-Ball)

 

•Norgesmesterskap Snooker 15 Rød Åpen Klasse

 

•Norgesmesterskap Snooker 6 Rød Åpen Klasse

 

•Norgesmesterskap Snooker Lag

 

•Norgescup Snooker

 

•Offisielle internasjonale og kontinentale turneringer som arrangeres i Norge

 

•Offisielle nasjonale turneringer

 

•Offisielle regionale turneringer

 

•Offisielle klubbturneringer

 

 

4.2.32 - Regioninndeling

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.NB har ikke regionale forbund, men deler inn landet i et antall geografiske regioner og medlemsklubbene fordeles i disse etter opptak. Nåværende inndeling ser slik ut ;

 

a.Region Øst

•Ask BC (ABC)

•Asker BK (ABK)

•Bex BK (BEX)

•BPS CC (BPS)

•Fredrikstad BK (FRE)

•Gjøvik/Raufoss BK (GJR)

•Grenland BK (GRE)

•Hamar BK (HAM)

•Horten BK (HBK)

•Kongsberg BK (KBG)

•Kongsvinger BK (KVR)

•Larvik BK (LAR)

•Plankebyen BK (PLA)

•Oslo BK (OSL)

•Oslo SK (OSN)

•Sarpsborg SBK (SAR)

•Storgata BK (SGT)

•Strømmen BK (STR)

•Unique BK (UNI)

•Vestby BK (VBY)

•Østkanten BK (OKA)

 

b.Region Sør

•Svithun BK (SVI)

 

c.Region Vest

•Bergen BK (BER)

•Feios IL-BG (FEI)

•Herøy BK (HER)

•Hyllestad IL-BG (HYL)

•Marken IL, Kong Oscar BK (MIL)

•Os Biljard og Snookerklubb (OSB)

•Stord SK (SSK)

 

d.Region Midt

•Biljard1 Trondheim (TB1)

•Stoppball Nidaros BK (STO)

•Trondheim BK (TRO)

•Trondheim SK (TSK)

 

e.Region Nord 1

•Arctic BK (ARC)

•Fauske BK (FAU)

•Helgeland Snooker (HEL)

•Lødingen Snooker (LOD)

 

 

f.Region Nord 2

•Alta BK (ALT)

•Reisa BK (REI)

•Tromsøstudentene IL (TSI)

 

 

 

2.Regioninndeling kan endres ut ifra regioners og divisjoners størrelse, samt årsaker knyttet til opp- og nedrykksbestemmelser.

 

 

 

1.NB har ikke regionale forbund, men deler inn landet i et antall geografiske regioner og medlemsklubbene fordeles i disse etter opptak. Se hjemmeside for oversikt over klubbene: http://www.biljardforbundet.no/organisasjon/klubber/

 

Nåværende inndeling ser slik ut ;

 

a.Region Øst
 
Klubber tilhørende i fylkene Viken, Oslo, Innlandet og Vestfold og Telemark.

•Ask BC (ABC)

•Asker BK (ABK)

•Bex BK (BEX)

•BPS CC (BPS)

•Fredrikstad BK (FRE)

•Gjøvik/Raufoss BK (GJR)

•Grenland BK (GRE)

•Hamar BK (HAM)

•Horten BK (HBK)

•Kongsberg BK (KBG)

•Kongsvinger BK (KVR)

•Larvik BK (LAR)

•Plankebyen BK (PLA)

•Oslo BK (OSL)

•Oslo SK (OSN)

•Sarpsborg SBK (SAR)

•Storgata BK (SGT)

•Strømmen BK (STR)

•Unique BK (UNI)

•Vestby BK (VBY)

•Østkanten BK (OKA)

 

b.Region Sør
 
Klubber tilhørende i fylkene Agder og Rogaland.

•Svithun BK (SVI)

 

c.Region Vest
 
Klubber tilhørende i fylkene Vestland og Møre og Romsdal.

•Bergen BK (BER)

•Feios IL-BG (FEI)

•Herøy BK (HER)

•Hyllestad IL-BG (HYL)

•Marken IL, Kong Oscar BK (MIL)

•Os Biljard og Snookerklubb (OSB)

•Stord SK (SSK)

 

d.Region Midt
 
Klubber tilhørende i Trøndelag fylke.

•Biljard1 Trondheim (TB1)

•Stoppball Nidaros BK (STO)

•Trondheim BK (TRO)

•Trondheim SK (TSK)

 

e.Region Nord 1
 
Klubber tilhørende i Nordland fylke.

•Arctic BK (ARC)

•Fauske BK (FAU)

•Helgeland Snooker (HEL)

•Lødingen Snooker (LOD)

 

 

f.Region Nord 2
 
Klubber tilhørende i Troms og Finnmark fylke.

•Alta BK (ALT)

•Reisa BK (REI)

•Tromsøstudentene IL (TSI)

 

 

4.2.4 - Regionale turneringer

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.De regionale turneringer som arrangeres indirekte på oppdrag av og via tildeling fra NB, omfattes av TBR og inkluderer:

 

a.Pool 1. divisjon (8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1).

b.Pool 2. divisjon (8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1).

c.Pool  Lag (9-Ball og 10-Ball).

d.Snooker RT (6 Rød og 15 Rød).

e.Offisielle regionale turneringer.

 

1. De regionale turneringer som arrangeres indirekte på oppdrag av og via tildeling fra NB, omfattes av TBR og inkluderer:

 

a.Pool 1. divisjon (8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1).

b.Pool 2. divisjon (8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1).

c.Pool  Lag (9-Ball og 10-Ball).

d.Snooker RT (6 Rød og 15 Rød).

e.Offisielle regionale turneringer.

 

4.2.5 - Offisielle klubbturneringer

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Klubbturneringer som arrangeres indirekte på oppdrag av og via tildeling fra NB, omfattes av TBR og inkluderer 3. divisjon Pool.

 

2.Det kan arrangeres opp til én 3. divisjonsturnering pr. måned pr. klubb, på valgfri ukedag.

1.Klubbturneringer som arrangeres indirekte på oppdrag av og via tildeling fra NB, omfattes av TBR og inkluderer 3. divisjon Pool.

 

2.Det kan arrangeres opp til én 3. divisjonsturnering pr. måned pr. klubb, på valgfri ukedag.

 

4.2.63 - Ikke-offisielle klubbturneringer

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

 

 

4.2.74 - Godkjenning av turnering

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Når en klubb, som er medlem i NB, ønsker å arrangere en internasjonal, nasjonal eller regional turnering, eller en annen turnering der representanter for andre klubber tillates å medvirke, skal godkjenning innhentes fra NB.

 

1.Når en klubb, som er medlem i NB, ønsker å arrangere en internasjonal, nasjonal eller regional turnering, eller en annen turnering der representanter for andre klubber tillates å medvirke, skal godkjenning innhentes fra NB. 

 

Dette gjelder også såkalte «challenge»-turneringer og «ghost»-turneringer.

 

Ved godkjenning opprettes turneringen i CueScore av NB dersom ikke klubben benytter CueScores betalingsløsning. Se 10.1.6 - Regional eller nasjonal turnering

 

4.3.2 - Generelt om terminlisten

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Hvilke forskjellige grener, klasser og kategorier som skal omfattes av terminlisten, respektive hvilke regler som gjelder for disse, kan bli gjenstand for endringer.

1.Hvilke forskjellige grener, klasser og kategorier som skal omfattes av terminlisten, respektive hvilke regler som gjelder for disse, kan bli gjenstand for endringer.

2.Hvor mange divisjoner som skal finnes, hvilke regler som gjelder for divisjonstilhørighet, og hvorvidt en divisjon er åpen eller lukket, kan bli gjenstand for endringer.

2.Hvor mange divisjoner som skal finnes, hvilke regler som gjelder for divisjonstilhørighet, og hvorvidt en divisjon er åpen eller lukket, kan bli gjenstand for endringer.

3.Hvor mange turneringer som skal arrangeres i en spesifikk klasse og /eller kategori, kan bli gjenstand for endringer.

3.Hvor mange turneringer som skal arrangeres i en spesifikk klasse og /eller kategori, kan bli gjenstand for endringer.

4.Generelt for nasjonale og regionale turneringer i regi av NB gjelder at de starter lørdag morgen, men arrangør kan etter egen vurdering i forhold til forventet antall deltakere sette spillestart til fredag. Dette skal fremgå av innbydelsen senest 2 (to) måneder før nasjonal turnering og senest 1 (én) måned før regional turnering.

 

4 1. Generelt for nasjonale og regionale turneringer i regi av NB gjelder at de starter lørdag fredag morgen ettermiddag mens regionale turneringer starter lørdag morgen., men aArrangør av regionale turneringer kan etter egen vurdering i forhold til forventet antall deltakere sette spillestart til fredag avvikle turneringen på én spilledag (lørdag eller søndag)Dersom søndag velges som spilledag, skal dette godkjennes av alle deltakende klubber. Dette Spilledag skal fremgå av innbydelsen senest 2 (to) måneder før nasjonal turnering og senest 1 (én) måned før regional turnering.

5.I de tilfeller hvor arrangør ønsker å avholde regionale turneringer i regi av NB på en søndag, skal dette ha godkjennelse av samtlige klubbledere i regionen. Dette skal fremgå av innbydelsen senest 1 (én) måned før turneringen.

5.I de tilfeller hvor arrangør ønsker å avholde regionale turneringer i regi av NB på en søndag, skal dette ha godkjennelse av samtlige klubbledere i regionen. Dette skal fremgå av innbydelsen senest 1 (én) måned før turneringen.

6.Endring av dato for terminfestede turneringer kan gjøres senest 2 (to) måneder før dersom det gjelder nasjonale turneringer, og senest 1 (én) måned før dersom det gjelder regionale turneringer.

26.Endring av dato for terminfestede turneringer kan gjøres senest 2 (to) måneder før dersom det gjelder nasjonale turneringer, og senest 1 (én) måned før dersom det gjelder regionale turneringer.

7.NM avholdes generelt på datoer som ellers er fri fra andre nasjonale og regionale turneringer i samme gren, unntatt NM Ungdom og NM Veteran som arrangeres samtidig.

37.NM avholdes generelt på datoer som ellers er fri fra andre nasjonale og regionale turneringer i samme gren, unntatt NM Ungdom og NM Veteran som arrangeres samtidig.

 

4.3.3 - Carambole, nasjonalt og regionalt

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

4.Hver sesong skal det arrangeres Norgesmesterskap i 3-vants Carambole Helmatch og Halvmatch samt Fri Carambole (åpen klasse), som inngår i Norgescup. NM avholdes generelt på datoer som ellers er fri fra andre nasjonale og regionale turneringer i samme gren.

4.Hver sesong skal det arrangeres Norgesmesterskap i 3-vants Carambole Helmatch og Halvmatch samt Fri Carambole (åpen klasse), som inngår i Norgescup. NM avholdes generelt på datoer som ellers er fri fra andre nasjonale og regionale turneringer i samme gren.

 

4.3.4 - Pool, nasjonalt og regionalt

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

5.Hver sesong skal det, dersom det er tilstrekkelig antall deltakere, arrangeres Norgesmesterskap i følgende kategorier, klasser og disipliner:

 

a.U17 – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

b.U19 – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

c.U23 – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

d.Senior Menn (åpen klasse) – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1 (inngår i NC Elite)

e.Senior Kvinner – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

f.Veteran – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

g.Lag

h.Scotch double

 

5.Hver sesong skal det, dersom det er tilstrekkelig antall deltakere, arrangeres Norgesmesterskap i følgende kategorier, klasser og disipliner:

 

a.U17 – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

b.U19 – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

c.U23 – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

d.Senior Menn (åpen klasse) – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1 (inngår i NC Elite)

e.Senior Kvinner – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

f.Veteran – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

g.Lag

h.Scotch double

 

6.Hver sesong skal det i tillegg arrangeres:

 

a.Tre turneringer i Norgescup Elite

b.Sju turneringer i RT 1. divisjon fordelt på respektive regioner, samt ett Divisjonsmesterskap

c.Sju turneringer i RT 2. divisjon fordelt på respektive regioner, samt ett Divisjonsmesterskap

d.Opptil én turnering pr. måned pr. klubb i 3. divisjon

 

6.Hver sesong skal det i tillegg arrangeres:

 

a.Tre t Turneringer i Norgescup Elite

b. Regionsmesterskap (RM)

bc.Sju t Turneringer i RT 1. divisjon. fordelt på respektive regioner, samt ett Divisjonsmesterskap

cd.Sju t Turneringer i RT 2. divisjon. fordelt på respektive regioner, samt ett Divisjonsmesterskap

d.Opptil én turnering pr. måned pr. klubb i 3. divisjon

 

 

4.3.5 - Snooker, nasjonalt og regionalt

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

3.Det finnes to divisjoner (Elite og 1. divisjon), men bare én klasse og kategori i Snooker, og deltakelse i de av NB arrangerte turneringene er åpen for alle, uansett alder (unntak: 1. divisjon hvor bare 1.divisjonsutøvere kan delta, Masters og barn, se NIFs barneidrettsbestemmelser) og kjønn.

3.Det finnes to divisjoner (Elite og 1. divisjon), men bare én kategori, klasse og kategori divisjon i Snooker, og deltakelse i de av NB arrangerte turneringene er åpen for alle, uansett alder (unntak: 1. divisjon hvor bare 1.divisjonsutøvere kan delta, Masters og barn, se NIFs barneidrettsbestemmelser) og kjønn.

5.Hver sesong skal det i tillegg arrangeres nasjonale turneringer og regionale turneringer (RT) i Norgescup Snooker.

5.Hver sesong skal det i tillegg arrangeres nasjonale turneringer (NCog regionale turneringer (RT) i Norgescup Snooker.

 

6.2.2 - Pool

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

d.Senior = Alle kvinner/menn som i gjeldende sesong fyller 19 år, eller er eldre og ennå ikke 43 år.

 

e.Veteran = Alle kvinner/menn som i gjeldende sesong fyller 43 år, eller er eldre. Fra 1. januar 2015 oppjusteres alderen med ett år hvert annet år (2017; 42 år , 2019; 43 år, 2021; 44 år) til aldersgrensen har nådd 45 år i 2023.

 

d.Senior = Alle kvinner/menn som i gjeldende sesong fyller 19 år, eller er eldre og ennå ikke 443 år.

 

e.Veteran = Alle kvinner/menn som i gjeldende sesong fyller 443 år det året som mesterskapet arrangeres, eller er eldre. Fra 1. januar 2015 oppjusteres alderen med ett år hvert annet år (2017; 42 år , 2019; 43 år, 2021; 44 år) til aldersgrensen har nådd 45 år i 2023.

 

6.4.1 - Generelt om medlemskap og representasjon

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

3.En utøver kan under en og samme sesong representere kun én medlemsklubb. Den klubben som utøveren representerer blir kalt moderklubb. Utøverens klubbtilhørighet skal fremgå av lisensen.

3.En utøver kan under en og samme sesong kun være spilleberrettiget for representere kun én medlemsklubb. Den klubben som utøveren er spilleberettiget for representerer blir kalt moderklubb. Utøverens klubbtilhørighet skal fremgå av lisensen.

 

6.4.2 – Divisjonstilhørighet

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.I Carambole finnes ikke divisjoner på regionalt eller nasjonalt nivå - kun åpne nasjonale turneringer.

1.I Carambole finnes ikke divisjoner på regionalt eller nasjonalt nivå - kun åpne nasjonale turneringer.

2.I Pool gjelder at man i sitt første år som utøver starter i regionens laveste divisjon. Man rykker opp eller ned som beskrevet i 10.12 Individuelle Norgescuper (NC) og Regionale Turneringer (RT).

 

a.I unntakstilfeller kan det bli aktuelt å flytte opp (i løpet av eller etter avsluttet sesong, og uansett regler) en utøver hvor evnen er for god i forhold til det generelle nivået i en divisjon, eller for å stimulere en raskere og mer gunstig utvikling av en ung og talentfull utøver. Dette gjøres i så fall i samråd mellom klubb og NB.

 

b.Nedrykk gjennomføres kun etter avluttet sesong. Unntak fra gjeldende regler for nedrykk kan bare vurderes basert på søknad fra utøverens klubb.

2.I Pool gjelder at man i sitt første år som utøver starter i regionens laveste divisjon. Man rykker opp eller ned som beskrevet i 10.12 Individuelle Norgescuper (NC) og Regionale Turneringer (RT).

 

a.I unntakstilfeller kan det bli aktuelt å flytte opp (i løpet av eller etter avsluttet sesong, og uansett regler) en utøver hvor evnen er for god i forhold til det generelle nivået i en divisjon, eller for å stimulere en raskere og mer gunstig utvikling av en ung og talentfull utøver. Dette gjøres i så fall i samråd mellom klubb og NB.

 

b.Nedrykk gjennomføres kun etter avluttet sesong. Unntak fra gjeldende regler for nedrykk kan bare vurderes basert på søknad fra utøverens klubb.

3.I Snooker finnes det regionale og nasjonale turneringer som alle er åpne og tellende for ranking. Snooker har Elite og 1. divisjon (se 6.4.3 Regionstilhøriget).

3.I Snooker finnes det regionale og nasjonale turneringer som alle er åpne og tellende for ranking. Snooker har Elite og 1. divisjon (se 6.4.3 Regionstilhøriget).

 

6.4.32 – Regionstilhørighet

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

2.I Pool benyttes ikke regionstilhørighet i forbindelse med nasjonale turneringer.

 

a.Generelt gjelder at man er tilhørende og rangeres i den regionen moderklubben har tilhørighet, men en utøver kan delta i hvilken som helst regional turnering, forutsatt riktig divisjon. Dersom en utøver deltar i RT i en annen region enn den han tilhører, får han i resultatlisten fra aktuell turnering den plasseringen han har oppnådd, og også eventuell premie, men ikke noen rankingpoeng - i aktuell region eller den regionen han tilhører.

 

b.Dersom en utøver ønsker å tilhøre og rangeres i en annen region enn den moderklubben har tilhørighet i, skal dette godkjennes av moderklubb og NB. Dersom en utøver ønsker å bytte region under pågående sesong, er dette mulig, men poeng fra tidligere turneringer kan ikke overføres.

 

c.En utøver kan kun motta sluttpremiering i den region som moderklubben tilhører, eller har fått godkjennelse til å delta i (se p. 2.b.ovenfor).

 

d.I forbindelse med overgang utenfor overgangsvinduet (se 6.4.4.2 - Utenfor overgangsvinduet) kan en utøver representere ny klubb;

i.samme region som før, uavhengig av den nye klubbens regionstilhørighet,

eller

ii.den regionen som den nye klubben tilhører.

 

a.Dersom det ikke arrangeres regionale turneringer i en region hvor en klubb hører hjemme, kan klubbens utøvere delta i en annen region etter eget ønske og NBs godkjennelse (se også p. 2.b. ovenfor).

2.I Pool benyttes ikke regionstilhørighet i forbindelse med nasjonale turneringer.

 

a.Generelt gjelder at man er tilhørende og rangeres i den regionen moderklubben har tilhørighet, men en utøver kan delta i hvilken som helst regional turnering, forutsatt riktig divisjon. Det oppnås poeng til Norgesratingen i alle spilte matcher. Se 10.10 – Norgesrating Dersom en utøver deltar i RT i en annen region enn den han tilhører, får han i resultatlisten fra aktuell turnering den plasseringen han har oppnådd, og også eventuell premie, men ikke noen rankingpoeng - i aktuell region eller den regionen han tilhører.

 

ba.Dersom en utøver ønsker å tilhøre og rangeres i en annen region enn den moderklubben har tilhørighet i, skal dette godkjennes av moderklubb og NB. Dersom en utøver ønsker å bytte region under pågående sesong, er dette mulig, men poeng fra tidligere turneringer kan ikke overføres.

 

c.En utøver kan kun motta sluttpremiering i den region som moderklubben tilhører, eller har fått godkjennelse til å delta i (se p. 2.b.ovenfor).

 

d.I forbindelse med overgang utenfor overgangsvinduet (se 6.4.4.2 - Utenfor overgangsvinduet) kan en utøver representere ny klubb;

i.samme region som før, uavhengig av den nye klubbens regionstilhørighet, eller

ii.den regionen som den nye klubben tilhører.

 

a.Dersom det ikke arrangeres regionale turneringer i en region hvor en klubb hører hjemme, kan klubbens utøvere delta i en annen region etter eget ønske og NBs godkjennelse (se også p. 2.b. ovenfor).

3.I Snooker benyttes ikke regionstilhørighet i forbindelse med nasjonale turneringer.

 

a.Generelt gjelder at man er tilhørende i den region moderklubben har tilhørighet, men en utøver kan delta i hvilken som helst regional turnering. Det arrangeres tre runder med RT per sesong i hver av divisjonene Elite og 1. divisjon. En utøver i Elite kan ha rankingpoeng fra maksimalt tre RT og en utøver i 1. divisjon kan ha rankingpoeng fra maksimalt seks RT.

b.Dersom en utøver ønsker å tilhøre og rangeres i en annen region enn den moderklubben har tilhørighet i, skal dette godkjennes av moderklubb og NB.

c.Dersom det ikke arrangeres regionale turneringer i en region hvor en klubb hører hjemme, kan klubbens utøvere delta i en annen region etter eget ønske og NBs godkjennelse.

 

3. I Snooker benyttes ikke regionstilhørighet i forbindelse med nasjonale turneringer.

 

a.Generelt gjelder at man er tilhørende i den region moderklubben har tilhørighet, men en utøver kan delta i hvilken som helst regional turnering. Det oppnås poeng til Norgesratingen i alle spilte kamper. Se 10.10 – Norgesrating

Det arrangeres tre runder med RT per sesong i hver av divisjonene Elite og 1. divisjon. En utøver i Elite kan ha rankingpoeng fra maksimalt tre RT og en utøver i 1. divisjon kan ha rankingpoeng fra maksimalt seks RT.

ba.Dersom en utøver ønsker å tilhøre og rangeres i en annen region enn den moderklubben har tilhørighet i, skal dette godkjennes av moderklubb og NB.

c.Dersom det ikke arrangeres regionale turneringer i en region hvor en klubb hører hjemme, kan klubbens utøvere delta i en annen region etter eget ønske og NBs godkjennelse.

 

6.5.1 - Deltakelse, registrering og type av lisens

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

5.I forbindelse med påmelding til turnering må utøver løse lisens (via CueScore).

 

5.I forbindelse med påmelding til turnering må utøver løse lisens (via CueScore). Ved første gangs påmelding til turnering i CueScore, vil alle utøvere automatisk bli registrert med minimum C-lisens (se nedenfor).

c.Det er fem typer lisens å velge mellom:

i.A-lisens: Ordinær lisens for senior (19 år el. eldre under sesongen) á kr 300,-.

ii.B-lisens: Ordinær lisens for ungdom (18 år el. yngre under sesongen) á kr 50,-.

iii.C-lisens: Rekrutteringslisens for 4. divisjonsspillere, både senior og ungdom, á kr 0.-.

iv.D-lisens: Engangslisens for senior (19 år el. eldre under sesongen) á kr 150,-.

v.E-lisens: Oppgraderingslisens (for utøver som allerede har D-lisens), á kr 200,-.

 

c.Det er fem typer lisens å velge mellom:

i.A-lisens: Ordinær lisens for senior (19 år el. eldre under sesongen) á kr 300,-.

ii.B-lisens: Ordinær lisens for ungdom (18 år el. yngre under sesongen) á kr 50,-.

iii.C-lisens: Rekrutteringslisens for 4 3. divisjonsspillere, både senior og ungdom, á kr 0.-.

iv.D-lisens: Engangslisens for senior (19 år el. eldre under sesongen) á kr 150,-.

v.E-lisens: Oppgraderingslisens (for utøver som allerede har D-lisens), á kr 200,-.

 

 

6.8.5.5 - RT Lag

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.RT Lag kan arrangeres flere ganger per sesong i Elite og 1.divisjon.

1.RT Lag kan arrangeres flere en ganger per sesong for i Elite og 1. og 2. divisjon.

4.Hvert lag består av minst to (2) og maksimalt tre (3) utøvere fra samme klubb, som fritt kan alterneres (en utøver byttes ut mot en annen). Klubbene bestemmer selv hvilke utøvere som skal meldes på og representere de ulike lagene. Dette gjelder både seedede og useedede lag. Alternering innen laget skal foretas mellom to matcher. I Elite må minst én av lagets utøvere være 1.divisjonsspiller i hver match. Sykdom eller annet frafall i et lag i pågående match gir ikke rett til bytte av utøver. Frafall slik at laget består av én utøver fører til tap av aktuell match. Om laget består av én utøver også i neste match, blir laget diskvalifisert.

4.Hvert lag består av minst to (2) og maksimalt tre (3) utøvere fra samme klubb, som fritt kan alterneres (en utøver byttes ut mot en annen). Klubbene bestemmer selv hvilke utøvere som skal meldes på og representere de ulike lagene. Dette gjelder både seedede og useedede lag. Alternering innen laget skal foretas mellom to matcher. I Elite må minst én av lagets utøvere være 1.divisjonsspiller i hver match. Sykdom eller annet frafall i et lag i pågående match gir ikke rett til bytte av utøver. Frafall slik at laget består av én utøver fører til tap av aktuell match. Om laget består av én utøver også i neste match, blir laget diskvalifisert.

5.Hver kamp består av en match i 9-ball eller 10 -Ball. I hver match er det 2 utøvere som alternerer annenhvert sett, med Scotch double som første sett og deretter to sett singel, gjennom hele kampen. Brekk for laget alterneres gjennom hele kampen med utgangpunkt i spill om brekket før kampen. Den som ikke brekker, er den som kan uttale push-out og er den som utfører push-out om motstanderlaget gir tilbake støtet.

5.Hver kamp består av en match i 9-ball eller 10 -Ball. I hver match er det 2 utøvere som alternerer annenhvert sett, med Scotch double som første sett og deretter to sett singel, gjennom hele kampen. Brekk for laget alterneres gjennom hele kampen med utgangpunkt i spill om brekket før kampen. Den som ikke brekker, er den som kan uttale push-out og er den som utfører push-out om motstanderlaget gir tilbake støtet.

 

9.1 - Regler for turneringsleder (TL)

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

Kapittelet omhandler regler for turneringsledere (TL).

Se mer informasjon i underkapitlene:

9.1.1 - Autorisert TL

9.1.2 - Utdanning og eksaminering

9.1.3 - Bekledning og oppførsel

9.1.4 - Oppgaver og plikter

 

 

Kapittelet omhandler regler for turneringsledere (TL).

Se mer informasjon i underkapitlene:

9.1.1 - Autorisert TL

9.1.2 - Utdanning og eksaminering

9.1.3 - Bekledning og oppførsel

9.1.4 - Oppgaver og plikter

 

Se også 10.2.5 – Turneringsledelse og jury

 

9.1.3 - Bekledning og oppførsel

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.TL må bære offisiell NB overdel, som kan rekvireres av autorisert TL via NBs hjemmeside.

1.TL må bære offisiell NB overdel, som kan bestilles fra forbundskontoretrekvireres av autorisert TL via NBs hjemmeside.

4.Autorisert TL som ikke forholder seg til reglene for bekledning og/eller oppførsel kan bli objekt for straffetiltak, og kan få sin autorisasjon som TL inndratt.

4.Autorisert TL som ikke forholder seg til reglene for bekledning og/eller oppførsel kan bli objekt for straffetiltak, og kan få sin autorisasjon som TL inndratt.

 

9.1.4 - Oppgaver og plikter

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

12.Så snart som mulig, og senest kl. 22:00 etter avsluttet turnering, ha:

 

a.Komplett resultatliste med tilhørende rankingpoeng (unntatt godkjent turnering som ikke inngår i ranking).

b.Ferdigstilt turnering i CueScore med samtlige matchresultater og spillerstatistikk.

c.Evaluering av tidsplan basert på når første runde startet og når siste runde ble ferdigspilt, gjennomsnittlig bruk av tid ved forskjellige distanser (ikke obligatorisk), og ​​mulige årsaker som eventuelt førte til forsinkelse.

d.Liste over forseelser mot TBR og de disiplinære tiltak som ble vedtatt.

e.Anbefalinger på hva som kan forbedres i fra et organisatorisk synpunkt, likeså også hva angår lokale og utstyr (ikke obligatorisk).

 

12.Så snart som mulig, og senest kl. 22:00 etter avsluttet turnering, ha:

 

a.Komplett resultatliste med tilhørende rankingpoeng (unntatt godkjent turnering som ikke inngår i ranking).

ab.Ferdigstilt turnering i CueScore med samtlige matchresultater og spillerstatistikk.

bc.Evaluering av tidsplan basert på når første runde startet og når siste runde ble ferdigspilt, gjennomsnittlig bruk av tid ved forskjellige distanser (ikke obligatorisk), og ​​mulige årsaker som eventuelt førte til forsinkelse.

cd.Liste over forseelser mot TBR og de disiplinære tiltak som ble vedtatt.

de.Anbefalinger på hva som kan forbedres i fra et organisatorisk synpunkt, likeså også hva angår lokale og utstyr (ikke obligatorisk).

 

9.2 - Regler for jury

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

4.Som en grunnleggende regel gjelder at de personer som tilhører en jury for en turnering;

 

a.generelt skal ha god kjennskap til regler og turneringsbestemmelser,

b.skal kjenne til eller gjøre seg kjent med eventuelle avvik med hensyn til aktuell turnering,

c.helst selv ikke bør være deltaker i den samme turneringen, og

d.juryen bare har grunn til å opptre som sådan når den innkalles av ansvarlig TL.

 

4.Som en grunnleggende regel gjelder at de personer som tilhører en jury for en turnering;

 

a.generelt skal ha god kjennskap til regler og turneringsbestemmelser,

b.skal kjenne til eller gjøre seg kjent med eventuelle avvik med hensyn til aktuell turnering, og

c.helst selv ikke bør være deltaker i den samme turneringen, og

cd.juryen bare har grunn til å opptre som sådan når den innkalles av ansvarlig TL.

 

 

10.1.5 - Internasjonale turneringer i Norge

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

5.Avgift for godkjenning, dersom slik er fastsatt, skal innbetales på NBs konto (5146 05 13484) i forbindelse med at søknad blir sendt til NB. Søknaden behandles så snart betaling er registrert.

5.Avgift for godkjenning, dersom slik er fastsatt, skal innbetales på NBs konto (5146 05 13484) i forbindelse med at søknad blir sendt til NB. Søknaden behandles så snart betaling er registrert. Se 13.1.3 – Avgift for godkjenning av turnering

 

10.1.6 - Regional eller nasjonal turnering

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

2.Avgift for godkjenning, skal innbetales på NBs konto (5146 05 13484) i forbindelse med at søknad blir sendt til NB. Søknaden behandles så snart betaling er registrert.

2.Avgift for godkjenning, skal innbetales på NBs konto (5146 05 13484) i forbindelse med at søknad blir sendt til NB. Søknaden behandles så snart betaling er registrert. Se 13.1.3 – Avgift for godkjenning av turnering

 

10.2.3 - Terminer og spilletider

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Termin for godkjente turneringer fastslås av NB. Eventuelle ønsker fra arrangør for turneringer som er godkjent i etterkant av offentliggjort terminliste, skal etter beste evne etterkommes dersom ingen kollisjoner med andre turneringer forekommer.

 

2.For nasjonale turneringer gjelder generelt at de har spillestart lørdag. I de tilfeller hvor antall tilgjengelige bord og forventet antall deltakere tilsier dette skal turnering starte fredag. Turneringsstart skal inngå i innbydelse/kalender senest to måneder før turnering.

 

3.For regionale turneringer gjelder generelt at de har spillestart lørdag. I de tilfeller hvor antall tilgjengelige bord og forventet antall deltakere tilsier dette skal turnering starte fredag. Turneringsstart skal inngå i innbydelse/kalender senest én måned før turnering.

 

4.Ingen matcher får begynne før kl. 17:00 på fredager og 09:00 på lørdager og søndager. Tidsskjema skal settes slik at ingen matcher begynner senere enn kl. 22:30 (kl. 21:00 for Juniorer). Dersom tidsskjemaet får forskyvninger slik at siste runde får spillestart senere enn kl. 22:30 bør denne runden flyttes til neste dag dersom dette er mulig.

 

5.Dersom det kan unnvikes skal en utøver som deltar i siste runde på fredag eller lørdag (dersom runden avsluttes etter kl.21:00), ikke også delta i første runde neste dag (dersom runden starter før kl.11:00).

 

6.Finalen skal starte senest kl.18:00 (i forbindelse med NM; kl.16:00) på søndag. Premieutdelingen skal være ferdig gjennomført senest kl.20:00 (NM; kl.18:00).

 

7.Finaletidspunkt for nasjonale turneringer (NM, NC og godkjente turneringer) skal inngå i innbydelse/kalender senest to måneder før turnering.

 

1.Termin for godkjente turneringer fastslås av NB. Eventuelle ønsker fra arrangør for turneringer som er godkjent i etterkant av offentliggjort terminliste, skal etter beste evne etterkommes dersom ingen kollisjoner med andre turneringer forekommer.

 

2.For nasjonale turneringer gjelder generelt at de har spillestart lørdag. I de tilfeller hvor antall tilgjengelige bord og forventet antall deltakere tilsier dette skal turnering starte fredag. Turneringsstart skal inngå i innbydelse/kalender senest to måneder før turnering.

 

3.For regionale turneringer gjelder generelt at de har spillestart lørdag. I de tilfeller hvor antall tilgjengelige bord og forventet antall deltakere tilsier dette skal turnering starte fredag. Turneringsstart skal inngå i innbydelse/kalender senest én måned før turnering.

 

14.Ingen matcher får begynne før kl. 17:00 på fredager og 09:00 på lørdager og søndager. Tidsskjema skal settes slik at ingen matcher begynner senere enn kl. 22:30 (kl. 21:00 for Juniorer). Dersom tidsskjemaet får forskyvninger slik at siste runde får spillestart senere enn kl. 22:30 bør denne runden flyttes til neste dag dersom dette er mulig.

 

25.Dersom det kan unnvikes skal en utøver som deltar i siste runde på fredag eller lørdag (dersom runden avsluttes etter kl.21:00), ikke også delta i første runde neste dag (dersom runden starter før kl.11:00).

 

36.Finalen skal starte senest kl.18:00 (i forbindelse med NM; kl.16:00) på søndag. Premieutdelingen skal være ferdig gjennomført senest kl.20:00 (NM; kl.18:00).

 

47.Finaletidspunkt for nasjonale turneringer (NM, NC og godkjente turneringer) skal inngå i innbydelse/kalender senest to måneder før turnering.

 

10.2.4 - Protester

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

2.Protester som mangler en formulert beskrivelse, og/eller innbetaling av protestgebyr, skal anses som ugyldig, og kan deretter heller ikke videreføres til andre juridiske instanser.

2.Protester som mangler en formulert beskrivelse, og/eller innbetaling av protestgebyr, skal anses som ugyldig, og kan deretter heller ikke videreføres til andre juridiske instanser. Se 13.3.1 Protestavgift

 

10.2.5 - Turneringsledelse og jury

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Alle godkjente turneringer skal ledes av en autorisert turneringsleder (TL). Kravet til dennes kvalifikajsoner varierer ut ifra turneringens status.

 

1.Alle godkjente turneringer skal ledes av en autorisert turneringsleder (TL). Kravet til dennes kvalifikajsoner varierer ut ifra turneringens status. I RT kan kravet om autorisasjon fravikes etter avtale med NB. Se også 9.1 – Regler for turneringsleder

3.I alle godkjente turneringer skal det være en jury bestående av 3 personer hvis turneringen ikke overvåkes av dommere, HD og TL. Dersom det dreier seg om en internasjonal turnering, gjelder det internasjonale forbundets regler. Eventuelle juryavgjørelser kan ikke påklages under pågående turnering.

3.I alle godkjente turneringer skal det oppnevnes være en jury bestående av 3 personer hvis turneringen ikke overvåkes av dommere, HD og TL. Dersom det dreier seg om en internasjonal turnering, gjelder det internasjonale forbundets regler. Eventuelle juryavgjørelser kan ikke påklages under pågående turnering. Se 9.2 – Regler for jury

4.En aktiv (ansvarlig for aktuell turnering) turneringsleder bør ikke selv være en deltaker. Detter er kun tillatt:

a.Dersom det finnes en TL-assistent (som innehar TL-lisens) til stede som opptrer i TLs sted hver gang TL spiller match.

b.TL-assistent må også opptre som leder i juryen dersom TL spiller match og når TL selv er direkte berørt av situasjonen som er til behandling i juryen.

 

 

4.En aktiv (ansvarlig for aktuell turnering) turneringsleder bør ikke selv være en deltaker. Dette er er kun tillatt:

a.Ddersom det finnes en TL-assistent (som innehar TL-lisens) til stede som opptrer i TLs sted hver gang TL spiller match. I RT kan kravet om autorisasjon fravikes etter avtale med NB.

 

b.TL-assistent må også opptre som leder i juryen dersom TL spiller match og når TL selv er direkte berørt av situasjonen som er til behandling i juryen.

 

 

10.2.6. Regler og turneringsbestemmelser

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

3.Under en pågående turnering har dommer, HD og TL myndighet til å tolke eksisterende regler og bestemmelser og å fatte de nødvendige besluttninger ut i fra disse.

3.Under en pågående turnering har dommer, HD og TL myndighet til å tolke eksisterende regler og bestemmelser og å fatte de nødvendige beslutninger ut i fra disse. 

 

10.2.8 - Krav til bord og utstyr

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.NBs kravspesifikasjoner for biljardbord og annet utstyr gjort tilgjengelig av arrangør i forbindelse med turnering er beskrevet i vedlegg.

 

1.NBs kravspesifikasjoner for biljardbord og annet utstyr gjort tilgjengelig av arrangør i forbindelse med turnering er beskrevet i vedlegg.

 

Se «Gode Idrettsanlegg»: https://www.godeidrettsanlegg.no/anleggstype/biljardanlegg

 

10.2.9 - Reklame i arenaen

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

2.Reklame får ikke være utformet på en slik måte at den kan vekke anstøt, og budskapet og/eller inneholdet får ikke reklamere for alkohol, nikotinholdige produkter, politiske og/eller religiøse grupper.

2.Reklame får ikke må være utformet på en slik måte at den kan vekke anstøt, og budskapet og/eller inneholdet får ikke reklamere for alkohol, nikotinholdige produkter, politiske og/eller religiøse grupper. i henholdt til NBs lov § 27.

 

10.3.1 - Punktlighet

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

2.Hvis en deltaker involvert i en individuell turnering ikke er på plass ved tildelt bord og klar til å starte sin match innen 15 (femten) minutter etter at matchen har blitt utropt, meldes matchen som tapt (Pool). Hvis deltakeren ikke er klar til å starte sin match innen:

 

a.5 (fem) minutter etter utrop taper han 1 (ett) parti (Pool (8-Ball, 9-Ball og 10-Ball)/Snooker) eller 15 baller Pool (14.1)

b.10 (ti) minutter etter utrop taper han 2 (to) partier (Pool (8-Ball, 9-Ball og 10-Ball) eller 30 baller i 14.1)

c.14 (fjorten) minutter etter utrop taper han 3 (tre) partier (Pool (8-Ball, 9-Ball og 10-Ball) eller 45 baller i 14.1)

d.15 (femten) minutter etter utrop taper han 2 (to) partier (Snooker)

 

2.Hvis en deltaker involvert i en individuell turnering ikke er på plass ved tildelt bord og klar til å starte sin match innen 15 (femten) minutter etter at matchen har blitt utropt, meldes matchen som tapt (Pool). Hvis deltakeren ikke er klar til å starte sin match innen:

 

a.5 (fem) minutter etter utrop taper han 1 (ett) parti (Pool (8-Ball, 9-Ball og 10-Ball) /Snooker) eller 15 baller Pool (14.1). Utøver mister også sin rett til oppvarmingstid.

b.10 (ti) minutter etter utrop taper han 2 (to) partier (Pool (8-Ball, 9-Ball og 10-Ball) eller 30 baller i 14.1)

c.14 (fjorten) minutter etter utrop taper han 3 (tre) partier (Pool (8-Ball, 9-Ball og 10-Ball) eller 45 baller i 14.1)

d.15 (femten) minutter etter utrop taper han 2 (to) partier (Snooker)

 

10.3.3 - Forfeit

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.En deltaker har alltid mulighet til å melde «forfeit» (FF) til sin match på saklig grunn (skade, sykdom eller annen grunn som er å betrakte som force majeure). FF må meldes til TL i det øyeblikk som grunnen til denne oppstår.

 

1.En deltaker har alltid mulighet til å kan melde «forfeit» (FF) til sin match på saklig grunn (skade, sykdom eller annen grunn som er å betrakte som force majeure)Forfeit kan være gyldig (FFG se 10.3.2 – Force majeure) eller ugyldig (FFU). ForfeitF må meldes til TL i det øyeblikk som grunnen til denne oppstår.

2.Avhengig av spilleform, men også i hvilken situasjon som en utøver melder forfeit og grunn for den samme, gis anledning til forskjellig behandling:

 

a.Puljespill
 

i.Dersom utøveren melder FF (uansett grunn) før første runde, skal denne plasseres sist i puljen og registreres med «999» og 0 poeng i resultatlisten.
 

ii.Dersom utøveren melder FF (med gyldig grunn) i noen av de påfølgende rundene i samme puljespill, skal denne plasseres sist i puljen (resultat i allerede spilte matcher slettes) og registreres for siste plass og 0 poeng i resultatlisten.
 

iii.Dersom utøveren melder FF (med gyldig grunn) etter det at innledende puljespill er avsluttet, får han beholde den plassering og de poeng han har oppnådd frem til det øyeblikk han melder FF.

 

b.Dobbelcup:
 

i.Dersom utøveren melder FF (med gyldig grunn) før første runde eller i forbindelse med match på vinnersiden, tillates vedkommende å fortsette turneringen på tapersiden.
 

ii.Dersom utøveren melder FF (med gyldig grunn) på tapersiden (og det ikke dreier seg om utøverens andre match i turneringen) eller etter gjennomført dobbelcup får han beholde den plassering og de poeng han har oppnådd frem til det øyeblikk han melder FF.

 

c.Enkelcup
 

i.Dersom utøveren melder FF (uansett grunn) før første runde i en innledende enkelcup, skal denne plasseres sist og registreres med «999» og 0 poeng i resultatlisten.
 

ii.Dersom utøveren melder FF i noen av de påfølgende rundene (og det ikke dreier seg om utøverens første match i turneringen) i innledende enkelcup og har gyldig grunn, får han beholde den plass og de poeng han har oppnådd frem til det øyeblikk han melder FF.
 

iii.Dersom utøveren melder FF før første runde (eller i noen av de etterfølgende rundene) i en avsluttende enkelcup og har gyldig grunn, får han beholde den plassering og de poeng han har oppnådd frem til det øyeblikk han melder FF.

 

d.Uansett spilleform og stadium i turnering: Hvis gyldig grunn ikke kan påberopes skal «DIS» skrives inn i flowchart og utøveren plasseres sist i turneringen med «888» og 0 poeng.

 

 

2.Avhengig av spilleform, men også i hvilken situasjon som en utøver melder forfeit og grunn for den samme, gis anledning til forskjellig behandling Behandling og konsekvens av en forfeit vil være avhengig av både spilleform og årsak til forfeit:

 

a.Puljespill
 

i.Dersom utøveren melder FforfeitF (uansett grunn – FFG/FFU) før første runde når som helst i puljespillet, skal denne plasseres sist i puljen og registreres med «999» og 0 poeng i puljens resultatlisten. Alle utøverens kamper i puljen slettes, og de vil ikke telle med i Norgesratingen.
 

ii.Dersom utøveren melder FF (med gyldig grunn) i noen av de påfølgende rundene i samme puljespill, skal denne plasseres sist i puljen (resultat i allerede spilte matcher slettes) og registreres for siste plass og 0 poeng i resultatlisten.
 

iii.Dersom utøveren melder FF (med gyldig grunn) etter det at innledende puljespill er avsluttet, får han beholde den plassering og de poeng han har oppnådd frem til det øyeblikk han melder FF.

 

 

b.Dobbelcup:
 

i.Dersom utøveren melder FFG (med gyldig grunn) før første runde eller i forbindelse med match på vinnersiden, tillates vedkommende å fortsette turneringen på tapersiden. Alle oppsatte kamper ansees som spilt og teller med i Norgesratingen.
 

ii.Dersom utøveren melder FFG (med gyldig grunn) på tapersiden (og det ikke dreier seg om utøverens andre match i turneringen) eller etter gjennomført dobbelcup får han beholde den plassering og de poeng han har oppnådd frem til det øyeblikk han melder FFG. Alle oppsatte kamper ansees som spilt og teller med i Norgesratingen.

 

iii.Dersom utøveren melder FFU (uten gyldig grunn) når som helst i dobbelcupen, plasseres han sist i resultatlisten. Alle oppsatte kamper ansees som spilt og teller med i Norgesratingen.

 

 

c.Enkelcup
 

i.Dersom utøveren melder forfeit FF (uansett grunn – FFG/FFU) før første runde i en innledende enkelcup, skal denne plasseres sist og registreres med «999» og 0 poeng i resultatlisten. Den oppsatte kampen ansees som spilt og teller med i Norgesratingen.
 

ii.Dersom utøveren melder FFG (gyldig grunn) i noen av de påfølgende rundene (og det ikke dreier seg om utøverens første match i turneringen) i en innledende enkelcup og har gyldig grunn, får han beholde den plassering og de poeng han har oppnådd frem til det øyeblikk han melder FFG. Den oppsatte kampen ansees som spilt og teller med i Norgesratingen.
 

iii.Dersom utøveren melder FF før første runde (eller i noen av de etterfølgende rundene) i en avsluttende enkelcup og har gyldig grunn, får han beholde den plassering og de poeng han har oppnådd frem til det øyeblikk han melder FF.

 

iii. Dersom utøveren melder FFU (uten gyldig grunn) når som helst i enkelcupen, plasseres han sist i resultatlisten. Alle oppsatte kamper ansees som spilt og teller med i Norgesratingen.

 

d.Uansett spilleform og stadium i turnering: Hvis gyldig grunn ikke kan påberopes skal «DIS» skrives inn i flowchart og utøveren plasseres sist i turneringen med «888» og 0 poeng. Dersom en utøver melder FFU, vil saken i alle tilfeller meldes inn til disiplinærutvalget. Dette gjelder uavhengig av spilleform og tidspunkt i turneringen.

 

10.3.4 - Tilsnakk, advarsel, tap av match og diskvalifikasjon

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

2.En deltaker som ikke er på plass i tide eller uteblir og ikke har meldt fra om dette på forhånd, alternativt ikke oppfyller kravene beskrevet i 10.3.2 og/eller 10.3.3 blir diskvalifisert.

2.En deltaker som ikke er på plass i tide eller uteblir og ikke har meldt fra om dette på forhånd, alternativt ikke oppfyller kravene beskrevet i 10.3.2 og/eller 10.3.3 blir diskvalifisert. Se 10.3.1 – Punktlighet

3.En diskvalifikasjon innebærer tap av eventuelt oppnådde poeng og premier/premiepenger. "DIS" skal skrives inn i flowchart og utøveren plasseres sist i turneringen med "888" 0 poeng.

3.En diskvalifikasjon innebærer tap av eventuelt oppnådde poeng og premier/premiepenger. "DIS" skal skrives inn i flowchart og utøveren plasseres sist i turneringen med "888" 0 poeng.

4.En diskvalifikasjon vil automatisk føre til ytterligere sanksjon.

4.En diskvalifikasjon vil automatisk føre til at saken oversendes disiplinærutvalget ytterligere sanksjon.

 

10.4.2.4 - Plassering i pulje

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

4.Utøver som uteblir (999) eller blir diskvalifisert (888) skal plasseres sist i sin pulje og ingen resultater skal registreres. Utøver som deltar utenfor konkurranse (777) kan kvalifisere seg for videre spill, men skal plasseres sist i puljen og ingen resultater skal registreres. Andre utøvere i samme pulje plasseres.

4.Utøver som uteblir (999FFG/FFU) eller blir diskvalifisert (888DIS) skal plasseres sist i sin pulje og ingen resultater skal registreres. Utøver som deltar utenfor konkurranse (777UTK) kan kvalifisere seg for videre spill, men skal plasseres sist i puljen og ingen resultater skal registreres. Andre utøvere i samme pulje plasseres. Se for øvrig 10.3.3 – Forfeit og 10.3.4 – Tilsnakk, advarsel, tap av match, diskvalifikasjon og 10.8.1 – Resultat i spilleskjema.

 

10.5.1 - Seeding generelt

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.I utgangspunktet er seeding av utøvere/lag en metode for og påse at de beste utøverne/lagene vil møtes så sent som mulig, og derigjennom (i teorien) forhindre at en turnering avgjøres på et tidlig stadium. På denne måten vil et publikum bli tilbudt bedre og mer spennende matcher jo nærmere finale man kommer.

1.I utgangspunktet er sSeeding av utøvere/lag er en metode for og å påse at de beste utøverne/lagene vil møtes så sent som mulig, og derigjennom (i teorien) forhindre at en turnering avgjøres på et tidlig stadium. På denne måten vil et publikum bli tilbudt bedre og mer spennende matcher jo nærmere finale man kommer.

2.Seeding baserer seg på tidligere plasseringer og/eller ranking. I de tilfeller hvor to eller flere utøvere/lag innehar samme plassering skilles disse ved loddtrekning.

 

2.Seeding baserer seg på tidligere plasseringer resultater og/eller Norgesrating ranking

 

a.I sesongens (i Pool gjelder halvsesongens) første turnering baserer seedingen seg på Norgesratingen.

b.I snooker og carambole seedes utøvere til alle senere turneringer ut i fra Norgesratingen filtrert på inneværende sesong.

c.I alle turneringer i pool, bortsett fra NM, seedes utøvere til alle senere turneringer ut ifra Norgesratingen filtrert på inneværende halvsesong og nivå.

d.I NM og RM pool alle grener og klasser baserer seedingen seg på Norgesratingen. 

e.I de tilfeller hvor to eller flere utøvere/lag innehar samme plassering skilles disse ved loddtrekning.

 

10.5.6 - Rekkefølge i dobbelcup og enkelcup og dobbelcup

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.I dobbelcup og også enkelcup skal de seedede utøverne/lagene plasseres så langt fra hverandre som mulig. I nedenforstående tabeller (se 10.6.1 - Trekning generelt ) vises hvordan de seedede utøverne/lagene skal plasseres avhengig av enkel- eller dobbelcupens størrelse (antallet deltakere står øverst i respektiv tabell):

1.I enkel- og dobbelcup og også enkelcup skal de seedede utøverne/lagene plasseres så langt fra hverandre som mulig. I nedenforstående tabeller (se 10.6.1 - Trekning generelt ) vises hvordan de seedede utøverne/lagene skal plasseres avhengig av enkel- eller dobbelcupens størrelse (antallet deltakere står øverst i respektiv tabell).

 

10.8.1 - Resultat i spilleskjema

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Uansett spilleform skal alle resultater registreres rett inn i valgte spilleskjemaer i CueScore. I disse spilleskjemaene forekommer både separate lister med alle resultater samlet og en sluttranking (resultatliste).

1.Uansett spilleform skal alle resultater registreres rett inn i valgte spilleskjemaer i CueScoreI disse spilleskjemaene forekommer både separate lister med alle resultater samlet og en sluttresultatlisteranking (resultatliste) for turneringen.

2.Registrering av resultat for utøver som ikke har møtt opp til turnering, har blitt diskvalifisert på ethvert stadium, eller har deltatt utenfor konkurranse, skal gjøres på følgende måte:

 

a.Utøveren som ikke har møtt opp til turnering, uavhengig av årsak, skal i resultatlisten registreres med «999». Utøveren skal ikke figurere i resultatlisten som publiseres offentlig, mens rankinglisten viser plassering 999.

b.Utøvere som på et eller annet stadium av turnering har blitt diskvalifisert, uavhengig av årsak, skal i resultatlisten registreres med «888». Utøveren plasseres sist med teksten «Dis» i resultatlisten som publiseres offentlig, mens rankinglisten viser plassering 888.

c.Utøvere som deltar i turnering utenfor konkurranse, skal i resultatlisten registreres med «777». Utøveren skal ikke figurere i resultatlisten som publiseres offentlig.

d.Utøvere som i resultatlisten er blitt registrert med «999», «888» eller «777» mottar ingen poeng til rankingliste. Utøvere registrert med «777» skal under ingen omstendigheter figurere i rankinglister.

 

2.Registrering av resultat for utøver som ikke har møtt opp til turnering, har blitt diskvalifisert på ethvert stadium, eller har deltatt utenfor konkurranse, skal gjøres på følgende måte:

 

FOR-KORTELSE

FORKLARING

KODE

SPILT

KONSEKVENS

TEKST I CUESCORE

PLASSERINGS-SIFFER

WO

Walk Over

WO

Nei

Ingen

Walk Over

 

AVM

Avmelding før trekning

9990

Nei

Utøver figurerer ikke på resultatlisten.

AVM

 

AVG

Gyldig avmelding etter trekning, før turneringsstart

9991

Nei

Utøver plasseres sist på resultatlisten. Sak sendes til disiplinærutvalget.

AVG

9991

AVU

Ikke gyldig avmelding etter trekning, før turneringsstart

9992

Nei

Utøver plasseres sist på resultatlisten. Sak sendes til disiplinærutvalget.

AVU

9992

FFG

Forfeit. Gitt opp med gyldig grunn (Force Majeure) Se 10.3.2 - Force Majeure.

9993

Ja

1. Dobbelcup: Utøveren spiller videre på tapersiden.

FFG

 

 

 

 

Ja

2. Enkelcup: Utøveren taper kampen og beholder sin opptjente plassering.

FFG

 

 

 

 

Nei

3. Puljespill: Utøveren blir plassert sist i puljen. Alle kamper blir strøket.

FFG

9993

FFU

Forfeit. Gitt opp uten gyldig grunn (Force Majeure) Se 10.3.2 - Force Majeure.

9994

Ja

1. Dobbelcup: Utøveren spiller ikke videre på tapersiden, men begge kamper ansees som spilt. Utøveren plasseres sist på resultatlisten. Sak sendes til disiplinærutvalget.

FFU

9994

 

 

 

Ja

2. Enkelcup: Utøveren taper kampen og plasseres sist på resultatlisten. Sak sendes til disiplinærutvalget.

FFU

9994

 

 

 

Nei

3. Puljespill: Utøveren blir plassert sist i puljen. Alle kamper blir strøket. Sak sendes til disiplinærutvalget.

FFU

9994

DIS

Diskvalifisert under turnering. Se 10.3.4 - Tilsnakk, advarsel, tap av match og diskvalifikasjon.

8880

Ja

Utøveren taper kampen og blir dikvalifisert fra turneringen. Plasseres sist på resultatlisten. Sak sendes til disiplinærutvalget.

DIS

8880

UTK

Utøver som stiller i turnering utenfor konkurranse.

7770

Nei

Ingen av utøverens kamper teller i resultatliste eller Norgesrating. Utøverens navn skal anonymiseres i alle lister.

UTK

7770

 

 

 

a.Utøveren som ikke har møtt opp til turnering, uavhengig av årsak, skal i resultatlisten registreres med «999». Utøveren skal ikke figurere i resultatlisten som publiseres offentlig, mens rankinglisten viser plassering 999.

b.Utøvere som på et eller annet stadium av turnering har blitt diskvalifisert, uavhengig av årsak, skal i resultatlisten registreres med «888». Utøveren plasseres sist med teksten «Dis» i resultatlisten som publiseres offentlig, mens rankinglisten viser plassering 888.

c.Utøvere som deltar i turnering utenfor konkurranse, skal i resultatlisten registreres med «777». Utøveren skal ikke figurere i resultatlisten som publiseres offentlig.

d.Utøvere som i resultatlisten er blitt registrert med «999», «888» eller «777» mottar ingen poeng til rankingliste. Utøvere registrert med «777» skal under ingen omstendigheter figurere i rankinglister.

3.Avmelding, forfeit og diskvalifikasjon skal tolkes og håndteres på følgende måte:

 

a.AV (=avmelding): En utøver som før trekning av en turnering har meldt fra at han ikke kan delta, har trukket seg og skal ikke inngå i trekningen. Hvis utøveren melder seg ut etter at trekning er foretatt, men før turneringsstart, skal utøveren

 

i)markeres med «AV» i turneringsskjemaet (på alle plasser hvor han er oppført),

 

ii)ikke figurere i resultatlisten (alt. plasseres sist uten plasseringssiffer og poeng), og

 

iii)registreres som ikke-deltakende i rankinglisten og få «999» som plasseringssiffer og 0 poeng.

 

Utøver som melder seg ut etter at trekning er foretatt og savner gyldig grunn for dette, kan bli formål for disiplinærforføyning.

 

b.FF (= forfeit): En utøver som allerede har deltatt i aktuell turnering, men må gi opp grunnet skade, sykdom eller annen grunn som er å anse som «force majeure». Hvis det dreier seg om dobbelcup og utøveren har meldt at han ikke kan spille i første runde, og grunn er å anse som «force majeure», kan utøveren spille videre på tapersiden*. En utøver som har spilt en eller flere runder i en turnering og deretter må gi opp grunnet «force majeure», får beholde den plassering som han har oppnådd, og de poeng som genereres ut fra dette; i) Utøveren figurerer i resultatlisten med den plass og de poengene denne har oppnådd, og ii) utøveren registreres i rankinglisten etter de normalt gjeldende regler for dette. Utøver som gir opp og «force majeure» ikke er tilstede, blir diskvalifisert.

 

c.DIS (= diskvalifisert): En utøver som ikke er på plass i tide (se spesielle regler for dette) for sin match, ikke har meldt dette i forvei, alternativt har gitt beskjed men savner gyldig grunn (force majeure) for sitt fravær, skal diskvalifiseres. I tillegg finnes det et antall forskjellige grunner til hvorfor en utøver kan bli diskvalifisert, før, under og etter en match/turnering. En utøver som har meldt gyldig «forfeit» til sin første match og heller ikke er på plass for sin match på tapersiden, blir diskvalifisert. Utøveren i) markeres med «DIS» i turneringsskjemaet (dette gjelder for alle runder i puljespill, i dobbelcup fra og med den runden som utøveren blir diskvalifisert), ii) figurerer i resultatlisten, plasseres sist og markeres med «DIS», og iii) registreres i rankinglisten med «888» som plasseringssiffer og 0 poeng.

 

 

3.Avmelding, forfeit og diskvalifikasjon skal tolkes og håndteres på følgende måte:

 

a.AV (=avmelding): En utøver som før trekning av en turnering har meldt fra at han ikke kan delta, har trukket seg og skal ikke inngå i trekningen. Hvis utøveren melder seg ut etter at trekning er foretatt, men før turneringsstart, skal utøveren

 

i)markeres med «AV» i turneringsskjemaet (på alle plasser hvor han er oppført),

 

ii)ikke figurere i resultatlisten (alt. plasseres sist uten plasseringssiffer og poeng), og

 

iii)registreres som ikke-deltakende i rankinglisten og få «999» som plasseringssiffer og 0 poeng.

 

Utøver som melder seg ut etter at trekning er foretatt og savner gyldig grunn for dette, kan bli formål for disiplinærforføyning.

 

b.FF (= forfeit): En utøver som allerede har deltatt i aktuell turnering, men må gi opp grunnet skade, sykdom eller annen grunn som er å anse som «force majeure». Hvis det dreier seg om dobbelcup og utøveren har meldt at han ikke kan spille i første runde, og grunn er å anse som «force majeure», kan utøveren spille videre på tapersiden*. En utøver som har spilt en eller flere runder i en turnering og deretter må gi opp grunnet «force majeure», får beholde den plassering som han har oppnådd, og de poeng som genereres ut fra dette;

 

i)Utøveren figurerer i resultatlisten med den plass og de poengene denne har oppnådd, og

 

ii)utøveren registreres i rankinglisten etter de normalt gjeldende regler for dette.

 

Utøver som gir opp og «force majeure» ikke er tilstede, blir diskvalifisert.

 

c.DIS (= diskvalifisert): En utøver som ikke er på plass i tide (se spesielle regler for dette) for sin match, ikke har meldt dette i forvei, alternativt har gitt beskjed men savner gyldig grunn (force majeure) for sitt fravær, skal diskvalifiseres. I tillegg finnes det et antall forskjellige grunner til hvorfor en utøver kan bli diskvalifisert, før, under og etter en match/turnering. En utøver som har meldt gyldig «forfeit» til sin første match og heller ikke er på plass for sin match på tapersiden, blir diskvalifisert.

 

Utøveren

 

i)markeres med «DIS» i turneringsskjemaet (dette gjelder for alle runder i puljespill, i dobbelcup fra og med den runden som utøveren blir diskvalifisert),

 

ii)figurerer i resultatlisten, plasseres sist og markeres med «DIS», og

 

iii)registreres i rankinglisten med «888» som plasseringssiffer og 0 poeng.

 

10.8.2 - Informasjon til presse og annen media

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Lokal arrangør har ansvar for at all relevant informasjon før, under og etter turnering blir sent til lokal presse og annen media.

 

2.Resultat med kommentarer skal være sendt ut, med kopi til NB, senest samme kveld som turneringen avsluttes, eller etter en eventuell avtale som kan ha blitt gjort med en eller flere representanter fra media.

 

1.Lokal arrangør har ansvar for at all relevant informasjon før, under og etter turnering blir sent til lokal presse og annen media.

 

2.Resultat med kommentarer skal være sendt ut, med kopi til NB, senest samme kveld som turneringen avsluttes, eller etter en eventuell avtale som kan ha blitt gjort med en eller flere representanter fra media.

 

10.8.3 - Resultat på nett

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.I forbindelse med NM, NC og RT, og andre turneringer som arrangeres i regi av NB, skal resultat i tillegg registreres på nett. Følgende detaljer skal angis:

 

a.Navn på turnering

b.Gren og/eller disiplin

c.Dato for turnering

d.Arrangørsklubb

e.Ansvarlig turneringsleder

f.Utøveres lisensnummer

g.Utøveres plasseringer

h.Utøveres etternavn og fornavn

i.Utøveres klubb

j.Utøveres divisjon

k.Utøveres kjønn

l.Utøveres kategori

m.Eventuelle kommentarer/notater

1.I forbindelse med NM, NC og RT, og andre turneringer som arrangeres i regi av NB, skal resultat i tillegg registreres på nett. Følgende detaljer skal angis:

 

a.Navn på turnering

b.Gren og/eller disiplin

c.Dato for turnering

d.Arrangørsklubb

e.Ansvarlig turneringsleder

f.Utøveres lisensnummer

g.Utøveres plasseringer

h.Utøveres etternavn og fornavn

i.Utøveres klubb

j.Utøveres divisjon

k.Utøveres kjønn

l.Utøveres kategori

m.Eventuelle kommentarer/notater

 

10.9.2 - Arrangørs andel

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

2.Andel arrangør har en minimums- og en maksimumsgrense som utgjør en forskjell på mellom 20% - 35%. Arrangør opparbeider seg fra minimum til maksimum ved oppfyllelse av sitt arrangøransvar. Andelen beregnes inntil videre på skjønn ut i fra de rapporter, muntlige eller skriftlige, som kommer NB i hende. Arrangørandel vil ikke utbetales før resultater og turneringsleders rapport er registrert.

 

2.Arrangørs andel er oppført som «maksimum». Maksimum utbetales dersom alle pliktige arrangøroppgaver utføres. Andelen kan – etter skjønn og basert på de rapportene NB får – reduseres med inntil 30%. Andel arrangør har en minimums- og en maksimumsgrense som utgjør en forskjell på mellom 20% - 35%. Arrangør opparbeider seg fra minimum til maksimum ved oppfyllelse av sitt arrangøransvar. Andelen beregnes inntil videre på skjønn ut i fra de rapporter, muntlige eller skriftlige, som kommer NB i hende. Arrangørandel vil ikke utbetales før resultater og turneringsleders rapport er registrert.

 

10.10 – Ranking Norgesrating

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

Kapittelet omhandler regler for ranking.

 

Kapittelet omhandler regler for ranking hvordan utøvere rangeres i forhold til hverandre. Norgesratingen er lik i alle grener.

 

10.10.1 - Ranking Norgesrating generelt

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

1.a. Norgesratingen er en nasjonal rangering av alle aktive lisensierte utøvere, hvor resultatet i hver enkelt match gir poeng. 

b.Norgesratingen er dynamisk og oppdateres etter hver turnering gjennom sesongen.

c.Norgesratingen inneholder kun aktive utøvere.

1.Fordeling av startplasser, seeding og trekning baseres på NBs rankinglister i de ulike grenene/disiplinene - CarambolePool og Snooker.

21.Fordeling av startplasser, seeding og trekning baseres på NBs Norgesratingen rankinglister i de ulike grenene/disiplinene CarambolePool og Snooker.

2.Rankinglistene benyttes som et av flere verktøy for å nominere utøvere til de forskjellige landslagene (fordelt på gren og kategori).

32.Rankinglistene Norgesratingen benyttes som et av flere verktøy for å nominere ta ut utøvere til de forskjellige landslagene (fordelt på gren og kategori).

3.En utøvers plassering i rankinglisten er utregnet etter følgende kriterier i gitt rekkefølge:

 

a.antall poeng oppnådd basert på tellende turneringer,

b.snitt basert på plassering i tellende turneringer (unntatt i Carambole hvor snitt basert på antall poeng dividert med antall innings skal benyttes), og

c.flest 1. plasser, deretter 2. plasser, osv.

 

3.En utøvers plassering i Norgesrating er utregnet etter følgende kriterier i gitt rekkefølge:

 

a.antall poeng oppnådd basert på tellende turneringer,

b.snitt basert på plassering i tellende turneringer (unntatt i Carambole hvor snitt basert på antall poeng dividert med antall innings skal benyttes), og

c.flest 1. plasser, deretter 2. plasser, osv.

 

10.10.2 – Matcher som gir poeng

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

Matcher som gir poeng i NBs Norgesrating er alle matcher i godkjente terminfestede turneringer.

Internasjonale mesterskap og lignende arrangert i Norge teller ikke på NBs Norgesrating.

Matcher som gir poeng i NBs Norgesrating filtrert på sesong er:

Carambole:
Alle matcher i godkjente terminfestede turneringer.

Pool:
Alle terminfestete turneringer i regi av NB bortsett fra NM i klasser som ikke er åpne.

Snooker:
Alle matcher i godkjente terminfestede turneringer.

 

10.10.3 – Ratinglister pr. klasse

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

Carambole og Snooker er ikke delt i klasser og vil kun ha en totalrating.

 

Alle klasser i Pool vil ha egen rating trukket ut fra Norgesratingen. Ratingen for hver klasse vil oppdateres etter hver turnering gjennom hele sesongen og inneholde alle tellende matcher i henhold til 10.10.2 – Matcher som gir poeng. 

 

Følgende klasser vil ha egen ratingliste i Pool:

 

Kvinner

Veteran (O43)

U23 Gutter/Jenter

U19 Gutter/Jenter

U17 Gutter

 

10.10.4 – Ratinglister pr. nivå

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

1.Carambole er ikke delt inn i nivå og vil kun ha en totalrating.

 

2.Grunnlaget for hvilket nivå man tilhører i Pool er den til enhver tid offisielle Norgesratingen.

 

a.Justering av innplassering i nivå vil skje pr. 31. juli og pr. 31. desember.

 

b.Det er kun aktive utøvere som vil figurere på de ulike nivåene.

 

c.Utøvere som reaktiverer seg blir innplassert i regionens laveste divisjon.

 

3.Snooker er ikke delt inn i nivå og vil kun ha en totalrating.

 

10.10.5 – Foreløpig rating

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

 

Startrankingen til en utøver er forbundet med usikkerhet, og det er om å gjøre å justere til riktig nivå snarest mulig. Til dette benyttes en variant av FIDE-rating (sjakk), hvor utøveren får en foreløpig rating inntil han har nådd 20 spilte matcher. I denne perioden dobles antall poeng i forhold til når utøveren har en etablert rating.

 

Dersom en utøver med foreløpig rating spiller mot en utøver med etablert rating, vil spilleren med etablert rating kun få tildelt halvparten av normal poengsum.

 

10.10.6 – Forventet score

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

For hver av spillerne i en match beregnes deres forventede score. Denne brukes til å beregne poeng i forhold til forskjellen i utøvernes rating.

 

To utøvere med samme rating vil kunne tjene/tape halvparten av K-faktor (se 10.10.7 – Poengberegning). Ved stor forskjell i rating vil utøverne tjene/tape færre poeng ved forventet resultat, mens han vil tjene/tape mange poeng ved uventet resultat.

 

Antall poeng en utøver vinner har tilsvarende poeng i tap hos motspilleren. Unntatt er perioden hvor en av utøverne har en foreløpig rating.

 

10.10.7 - Startpoeng

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

Alle utøvere som er lisensiert og har deltatt i godkjente terminfestede turneringer i regi av NB har fått sin poengscore regnet ut fra resultater i Cuescore fra 01.01.2015 og frem til dags dato. Utgangspunktet for poengberegningen er 1150 poeng.

Utøvere beholder sin poengverdi ved overgang til ny sesong.

Nye utøvere innplasseres med 1150 poeng. Dette gjelder også utenlandske utøvere som ikke spiller for en norsk klubb, men som skal delta i en godkjent terminfestet turnering hvor de møter norske utøvere. Disse utenlandske utøverne skal ikke figurere på Norgesratingen.

 

10.10.8 – Poengberegning

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

For hver match spilt beregnes poeng som skal tildeles utøver A og B.

 

Steg 1
Ra = 10 R(1) /400
Rb = 10 R(2) / 400

Tallene ovenfor er for å forenkle videre kalkuleringer:

Steg 2
Ea = Ra / (Ra - Rb)
Eb = Rb / (Ra - Rb)

Steg 3
S1 = 1 / 0 (settes til 1 om utøver A vinner)
S2 = 1 / 0 (settes til 1 om utøver B vinner)

Steg 4
Her beregnes poengene spillerne vinner eller taper basert på utfallet av matchen.

Rating A = Ra + Ka * (Sa - Ea)
Rating B = Rb + Kb * (Sb - Eb)

(Les mer om hvordan K-faktoren beregnes (Ka og Kb) nedenfor.)

K-faktor
K-faktor er en konstant som benyttes for beregning av ratingpoeng.
 

Denne angir maksimalt antall poeng utøverne kan tjene/tape i en match og kan kun oppnås dersom det er stor forskjell i utøvernes rating samtidig som matchen har et uventet utfall (utøver med lavest rating vinner).

K-faktoren kan ha 3 verdier. Standard verdi er 20, mens matcher som har en foreløpig rating vil ha verdi på 40 for å flytte spille så raskt som mulig til sin antatt faktiske rating verdi.

En deltaker med en stabilisert rating som spiller mot en spiller med en foreløpig rating vil kun halvere sine tapte eller tjente poeng ved at K-faktoren settes til 10. Dette er for at ikke stabiliserte ratingverdier skal rammes for mye fordi det foreløpige ratingtallet ikke er stabilt ennå.

 

10.10.9 – WO og ikke-spilte kamper

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

WO-matcher teller ikke med på ratingen. Håndteringen av diskvalifikasjoner (DIS) og forfeit (FFG/FFU) blir håndtert i 10.3.3 – Forfeit, 10.3.4 – Tilsnakk, advarsel, tap av match og diskvalifikasjon samt 10.8 – Resultat i spilleskjema

 

10.10.210 - Ranking Norgesrating Carambole

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Ranking 3-vant på helmatch bord:

 

a.NC og NM gir rankingpoeng.

b.Ranking består av fem NC og ett NM og alle er tellende.

c.Rankingen gir grunnlag for seeding, og i forbindelse med første turnering i 3-vant hvert år seedes det på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

1.Ranking Rating Carambole: 3-vant på helmatch bord:

 

Alle matcher i godkjente terminfestede turneringer gir poeng i Norgesratingen filtrert på sesong. Se også 10.10.2 – Matcher som gir poeng.

 

Seeding foretas i henhold til 10.5 – Seeding.

 

a.NC og NM gir rankingpoeng.

b.Ranking består av fem NC og ett NM og alle er tellende.

c.Rankingen gir grunnlag for seeding, og i forbindelse med første turnering i 3-vant hvert år seedes det på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

2.Ranking 3-vant på halvmatch bord:

 

a.NC og NM gir rankingpoeng.

b.Ranking består av tre NC og ett NM og alle er tellende.

c.Rankingen gir grunnlag for seeding, og i forbindelse med første turnering i 3-vant hvert år seedes det på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

2.Ranking 3-vant på halvmatch bord:

 

a.NC og NM gir rankingpoeng.

b.Ranking består av tre NC og ett NM og alle er tellende.

c.Rankingen gir grunnlag for seeding, og i forbindelse med første turnering i 3-vant hvert år seedes det på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

3.Ranking Fri Carambole på halvmatch bord:

a.NC med Handicap (se punkt 6) og NM uten Handicap gir rankingpoeng.

b.Ranking består av tre NC og ett NM og alle er tellende.

3.Ranking Fri Carambole på halvmatch bord:

a.NC med Handicap (se punkt 6) og NM uten Handicap gir rankingpoeng.

b.Ranking består av tre NC og ett NM og alle er tellende.

4. Poengtabell:

a.Samme poengtabell skal benyttes

uansett antall deltakere.

b.Grunnet valg av format (puljespill,

enkelcup, dobbelcup eller en

kombinasjon av disse) kan én eller

flere (også basert på antall

deltakere) plasseringer falle bort.

I slike tilfeller skal poeng for

nærmest høyere plassering gis

(for eksempel):

 

•4. plass = 3. plass.

•6.-8. plass = 5. plass.

•10.-12. plass = 9. plass.

•14.-16. plass = 13. plass.

•18.-24. plass = 17. plass.

•26.-32. plass = 25. plass.

•34.-40. plass = 33. plass.

•42.-48. plass = 41. plass.

•50.-64. plass = 49. plass.

•66.-80. plass = 65. plass.

•82.-96. plass = 81. plass.

•98.-128. plass = 97. plass.

•129. plass eller dårligere = 129. plass.

 

c. I Carambole benytter man seg av

snitt (antall scoret poeng delt på antall

innings) for å separere utøvere som

ellers har samme plassering (gjelder

kun ned til 17. plass).

5.NC Fri Carambole: Handicapsystem

a.Grunnlaget for utøvers Handicap er dagens HC delt på 50 ganger 35 (HC/50)*35

b.Utøvers Handicap minus grunnlaget til beste utøver gir startpoeng.

c.BPS CC oppdaterer Handicapliste for alle utøvere som deltar.

 

 

Se gjeldende rankinglister her

4. Poengtabell:

a.Samme poengtabell skal benyttes

uansett antall deltakere.

b.Grunnet valg av format (puljespill,

enkelcup, dobbelcup eller en

kombinasjon av disse) kan én eller

flere (også basert på antall

deltakere) plasseringer falle bort.

I slike tilfeller skal poeng for

nærmest høyere plassering gis

(for eksempel):

 

•4. plass = 3. plass.

•6.-8. plass = 5. plass.

•10.-12. plass = 9. plass.

•14.-16. plass = 13. plass.

•18.-24. plass = 17. plass.

•26.-32. plass = 25. plass.

•34.-40. plass = 33. plass.

•42.-48. plass = 41. plass.

•50.-64. plass = 49. plass.

•66.-80. plass = 65. plass.

•82.-96. plass = 81. plass.

•98.-128. plass = 97. plass.

•129. plass eller dårligere = 129. plass.

 

c. I Carambole benytter man seg av

snitt (antall scoret poeng delt på antall

innings) for å separere utøvere som

ellers har samme plassering (gjelder

kun ned til 17. plass).

 

 

5.NC Fri Carambole: Handicapsystem

a.Grunnlaget for utøvers Handicap er

dagens HC delt på 50 ganger 35

(HC/50)*35

b.Utøvers Handicap minus grunnlaget

til beste utøver gir startpoeng.

c.BPS CC oppdaterer Handicapliste

for alle utøvere som deltar.

 

Se gjeldende rankinglister her

 

10.10.311 - NorgesratingRanking Pool

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Ranking Elite:

 

a.Ranking Elite består av tre NC og fire NM og alle er tellende.

b.Rankingen gir grunnlag for seeding, og i forbindelse med første turnering hvert år seedes det på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

c.Dersom første turnering er et åpent NM med flere enn 64 deltakere og alle eliteutøvere (32) derfor skal seedes, gjelder følgende rekkefølge:

i. Etter sluttranking i fjorårets Elite (på plassene 1-18).

1.Ranking Rating Elite:

 

Alle matcher i godkjente terminfestede turneringer, unntatt NM i klasser som ikke er åpne, gir poeng i NBs Norgesrating filtrert på sesong. Se også 10.10.2 – Matcher som gir poeng.

 

Seeding foretas i henhold til 10.5 – Seeding.

 

a.Ranking Elite består av tre NC og fire NM og alle er tellende.

b.Rankingen gir grunnlag for seeding, og i forbindelse med første turnering hvert år seedes det på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

c.Dersom første turnering er et åpent NM med flere enn 64 deltakere og alle eliteutøvere (32) derfor skal seedes, gjelder følgende rekkefølge:

i. Etter sluttranking i fjorårets Elite (på plassene 1-18).

2.Ranking 1. divisjon:

 

a.RT 1. divisjon gir rankingpoeng kun til 1. divisjonsutøvere.

b.Ranking i 1. divisjon består av sju RT, én DM og fire NM (Norgesmesterskap i åpen klasse) og alle er tellende.

c.Rankingen gir grunnlag for seeding, og i forbindelse med første turnering hvert år seedes det på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

2.Ranking 1. divisjon:

 

a.RT 1. divisjon gir rankingpoeng kun til 1. divisjonsutøvere.

b.Ranking i 1. divisjon består av sju RT, én DM og fire NM (Norgesmesterskap i åpen klasse) og alle er tellende.

c.Rankingen gir grunnlag for seeding, og i forbindelse med første turnering hvert år seedes det på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

3.Ranking 2. divisjon:

 

a.RT 2. divisjon gir rankingpoeng kun til 2. divisjonsutøvere.

b.Ranking i 2. divisjon består av sju RT, én DM og fire NM (Norgesmesterskap i åpen klasse) og alle er tellende.

c.Rankingen gir grunnlag for seeding, og i forbindelse med første turnering hvert år seedes det på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

3.Ranking 2. divisjon:

 

a.RT 2. divisjon gir rankingpoeng kun til 2. divisjonsutøvere.

b.Ranking i 2. divisjon består av sju RT, én DM og fire NM (Norgesmesterskap i åpen klasse) og alle er tellende.

c.Rankingen gir grunnlag for seeding, og i forbindelse med første turnering hvert år seedes det på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

4.Ranking Kvinner:

 

a.NM Kvinner gir rankingpoeng.

b.Ranking består av fire NM og alle er tellende.

c.Rankingen gir grunnlag for seeding til NM. I forbindelse med første NM hvert år seedes på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste NM. Dersom det gjennomføres 2 NM samme helg, seedes begge NM med samme grunnlag.

4.Ranking Kvinner:

 

a.NM Kvinner gir rankingpoeng.

b.Ranking består av fire NM og alle er tellende.

c.Rankingen gir grunnlag for seeding til NM. I forbindelse med første NM hvert år seedes på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste NM. Dersom det gjennomføres 2 NM samme helg, seedes begge NM med samme grunnlag.

5.Ranking Ungdom:

 

a.NM Ungdom gir rankingpoeng ved deltakelse i respektiv klasse og kategori.

b.Ranking består av fire NM og alle er tellende.

c.Rankingen gir grunnlag for seeding til NM. I forbindelse med første NM hvert år seedes på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste NM. Dersom det gjennomføres 2 NM samme helg, seedes begge NM med samme grunnlag.

5.Ranking Ungdom:

 

a.NM Ungdom gir rankingpoeng ved deltakelse i respektiv klasse og kategori.

b.Ranking består av fire NM og alle er tellende.

c.Rankingen gir grunnlag for seeding til NM. I forbindelse med første NM hvert år seedes på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste NM. Dersom det gjennomføres 2 NM samme helg, seedes begge NM med samme grunnlag.

7.Poengtabell:

 

a.Samme poengtabell skal benyttes uansett antall deltakere.

b.Kolonne «NC» skal benyttes for Elite.

c.Kolonne «RT» skal benyttes for 1., 2. og 3. divisjon. 1. divisjonsutøvere som deltar i eliteturnering, 2. divisjonsutøvere som deltar i 1. divisjonsturnering og 3. divisjonsutøvere som deltar i 2. divisjon, får ikke rankingpoeng.

d.Kolonne «NM» skal benyttes i separate mesterskap for ungdom, kvinner, veteran og i disiplinen Blackball.

 

e.Kolonne «DM» skal benyttes i separate divisjonsmesterskap for 1. og 2. divisjon.

 

f.Kolonne «Elite» skal benyttes for eliteutøvere (og tilsvarende gjelder 1., 2. og 3. divisjonsutøvere) i forbindelse med NM åpen klasse.

 

g.Grunnet valg av format (puljespill, enkelcup, dobbelcup eller en kombinasjon av disse) faller én eller flere (også basert på antall deltakere) plasseringer bort. I slike tilfeller skal poeng for nærmest høyere plassering gis:

 

•4. plass = 3. plass.

•6.-8. plass = 5. plass.

•10.-12. plass = 9. plass.

•14.-16. plass = 13. plass.

•18.-24. plass = 17. plass.

•26.-32. plass = 25. plass.

•34.-48. plass = 33. plass.

•50.-64. plass = 49. plass.

•66.-96. plass = 65. plass.

•98.-128. plass = 97. plass.

•129. plass eller dårligere = 129. plass.

7.Poengtabell:

 

a.Samme poengtabell skal benyttes uansett antall deltakere.

b.Kolonne «NC» skal benyttes for Elite.

c.Kolonne «RT» skal benyttes for 1., 2. og 3. divisjon. 1. divisjonsutøvere som deltar i eliteturnering, 2. divisjonsutøvere som deltar i 1. divisjonsturnering og 3. divisjonsutøvere som deltar i 2. divisjon, får ikke rankingpoeng.

d.Kolonne «NM» skal benyttes i separate mesterskap for ungdom, kvinner, veteran og i disiplinen Blackball.

 

e.Kolonne «DM» skal benyttes i separate divisjonsmesterskap for 1. og 2. divisjon.

 

f.Kolonne «Elite» skal benyttes for eliteutøvere (og tilsvarende gjelder 1., 2. og 3. divisjonsutøvere) i forbindelse med NM åpen klasse.

 

g.Grunnet valg av format (puljespill, enkelcup, dobbelcup eller en kombinasjon av disse) faller én eller flere (også basert på antall deltakere) plasseringer bort. I slike tilfeller skal poeng for nærmest høyere plassering gis:

 

•4. plass = 3. plass.

•6.-8. plass = 5. plass.

•10.-12. plass = 9. plass.

•14.-16. plass = 13. plass.

•18.-24. plass = 17. plass.

•26.-32. plass = 25. plass.

•34.-48. plass = 33. plass.

•50.-64. plass = 49. plass.

•66.-96. plass = 65. plass.

•98.-128. plass = 97. plass.

•129. plass eller dårligere = 129. plass.

POOL

Plass

Basis poeng

NC

RT

NM

DM

NM ÅPEN KLASSE

Elite

1. Div

2. Div

3. Div

100 %

100 %

100 %

120 %

120 %

150 %

200 %

400 %

1

100

100

100

100

120

120

150

200

400

2

87

87

87

87

104

104

131

174

348

3

74

74

74

74

89

89

111

148

296

4

67

67

67

67

80

80

101

134

268

5

61

61

61

61

73

73

92

122

244

6

58

58

58

58

70

70

87

116

232

7

55

55

55

55

66

66

83

110

220

8

52

52

52

52

62

62

78

104

208

9

49

49

49

49

59

59

74

98

196

10

46

46

46

46

55

55

69

92

184

11

43

43

43

43

52

52

65

86

172

12

40

40

40

40

48

48

60

80

160

13

37

37

37

37

44

44

56

74

148

14

35

35

35

35

42

42

53

70

140

15

33

33

33

33

40

40

50

66

132

16

31

31

31

31

37

37

47

62

124

17

29

29

29

29

35

35

44

58

116

25

22

22

22

22

26

26

33

44

88

33

16

16

16

16

19

19

24

32

64

41

12

12

12

12

14

14

18

24

48

49

9

9

9

9

11

11

14

18

36

65

6

6

6

6

7

7

9

12

24

81

4

4

4

4

5

5

6

8

16

97

2

2

2

2

2

2

3

4

8

129

1

1

1

1

1

1

2

2

4


 

10.10.412 - NorgesratingRanking Snooker

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Ranking Snooker Elite:

 

a.NC, RT, Masters og NM gir rankingpoeng.

b.Ranking består av fire NC, tre RT Elite, én Masters og to NM og alle er tellende. Da en utøver kun kan delta i én RT pr. runde (se 6.4.3 punkt 3), kan denne maksimalt ha ti tellende resultater.

c.Rankingen gir grunnlag for seeding, og i forbindelse med første turnering hvert år seedes det på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

 

Se gjeldende rankingliste her.

1.Ranking Rating Snooker Elite:

 

Alle matcher i godkjente terminfestede turneringer gir poeng i NBs Norgesrating filtrert på sesong. Se også 10.10.2 – Matcher som gir poeng.

 

Seeding foretas i henhold til 10.5 – Seeding.

 

a.NC, RT, Masters og NM gir rankingpoeng.

b.Ranking består av fire NC, tre RT Elite, én Masters og to NM og alle er tellende. Da en utøver kun kan delta i én RT pr. runde (se 6.4.3 punkt 3), kan denne maksimalt ha ti tellende resultater.

c.Rankingen gir grunnlag for seeding, og i forbindelse med første turnering hvert år seedes det på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

 

Se gjeldende rankingliste her.

2.Ranking Snooker 1. divisjon:

 

a.NC, RT, Masters og NM gir rankingpoeng.

b.Ranking består av fire NC, tre RT 1. divisjon, tre RT Elite og to NM og alle er tellende. Da en utøver kun kan delta i én RT pr. runde (se 6.4.3 punkt 3), kan denne maksimalt ha tretten tellende resultater.

c.Rankingen gir grunnlag for seeding, og i forbindelse med første turnering hvert år seedes det på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

2.Ranking Snooker 1. divisjon:

 

a.NC, RT, Masters og NM gir rankingpoeng.

b.Ranking består av fire NC, tre RT 1. divisjon, tre RT Elite og to NM og alle er tellende. Da en utøver kun kan delta i én RT pr. runde (se 6.4.3 punkt 3), kan denne maksimalt ha tretten tellende resultater.

c.Rankingen gir grunnlag for seeding, og i forbindelse med første turnering hvert år seedes det på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

3. Poengtabell:

a. Samme poengtabell skal benyttes uansett antall deltakere.

 

b. Grunnet valg av format (puljespill, enkelcup, dobbelcup eller en kombinasjon av disse) kan én eller flere (også basert på antall deltakere) plasseringer falle bort. I slike tilfeller skal poeng for nærmest høyere plassering gis (for eksempel):

•4. plass = 3. plass

•6.-8. plass = 5. plass

•10.-12. plass = 9. plass

•14.-16. plass = 13. plass

•18.-24. plass = 17. plass

•26.-32. plass = 25. plass

•34.-40. plass = 33. plass

•42.-48. plass = 41. plass

•50.-64. plass = 49. plass

•66.-80. plass = 65. plass

•82.-96. plass = 81. plass

•98.-128. plass = 97. plass

•129. plass eller dårligere = 129. plass

 

3. Poengtabell:

a. Samme poengtabell skal benyttes uansett antall deltakere.

 

b. Grunnet valg av format (puljespill, enkelcup, dobbelcup eller en kombinasjon av disse) kan én eller flere (også basert på antall deltakere) plasseringer falle bort. I slike tilfeller skal poeng for nærmest høyere plassering gis (for eksempel):

•4. plass = 3. plass

•6.-8. plass = 5. plass

•10.-12. plass = 9. plass

•14.-16. plass = 13. plass

•18.-24. plass = 17. plass

•26.-32. plass = 25. plass

•34.-40. plass = 33. plass

•42.-48. plass = 41. plass

•50.-64. plass = 49. plass

•66.-80. plass = 65. plass

•82.-96. plass = 81. plass

•98.-128. plass = 97. plass

•129. plass eller dårligere = 129. plass

 

10.11.1 - Carambole

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

2.Distanser: 3-vant Carambole        :

a.Innledende puljespill – minimum 15 poeng - maksimum 30 innings.

b.Kvart- og semifinale – minimum 20 poeng - maksimum 40 innings.

c.Finale – minimum 25 poeng - maksimum 50 innings.

d.I Fri Carambole med HC er turneringens distanse den samme som Handicapet til turneringens beste utøver.

 

Turneringsleder (i samarbeid med utøvere) kan forandre antall poeng eller innings dersom det er nødvendig.

2.Distanser: 3-vant Carambole        :

a.Innledende puljespill – minimum 15 poeng - maksimum 30 innings.

b.Kvart- og semifinale – minimum 20 poeng - maksimum 40 innings.

c.Finale – minimum 25 poeng - maksimum 50 innings.

 

d.I Fri Carambole med HC er turneringens distanse den samme som Handicapet til turneringens beste utøver.

 

Turneringsleder (i samarbeid med utøvere) kan forandre antall poeng eller innings dersom det er nødvendig.

3.Spilleform: Arrangeres i form av puljespill (1, 2, 4 eller 8 puljer) med avsluttende enkelcup i fra kvartfinale eller semifinale, basert på antall deltakere i innledende puljespill.

3.Spilleform: Arrangeres i form av puljespill (1, 2, 4 eller 8 puljer) med avsluttende enkelcup i fra kvartfinale eller semifinale, basert på antall deltakere i innledende puljespill.

 

Fri Carambole – Handicapsystem:

 

a.Grunnlaget for utøvers Handicap er

dagens HC delt på 50 ganger 35

(HC/50)*35

b.Utøvers Handicap minus grunnlaget

til beste utøver gir startpoeng.

c.BPS CC oppdaterer Handicapliste

for alle utøvere som deltar.

4.Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM Åpen Klasse.

4.Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM Åpen Klasse.

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.2.

7.Ranking Rating og seeding foretas i henhold til 10.10.2 10.5 – Seeding og 10.10 – Norgesrating.

 

I turneringens resultatliste benytter man seg av snitt (antall scoret poeng delt på antall innings) for å separere utøvere som ellers har samme plassering.

8.Premier:

 

a.Medaljer til 1. til 3. plass. (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1.plass.

c.Pengepremier i NM 3-vant Helmatch totalt kr. 3.000.-

•1. plass kr. 2.000,-

•2. plass kr. 1.000,-

d.Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret 14 dager før turneringsstart.

8.Premier:

 

a.Medaljer til 1. til 3. plass. (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1.plass.

c.Pengepremier kun i NM 3-vant Helmatch totalt kr. 3.000.- 1.500,-

•1. plass kr. 21.000,-

•2. plass kr. 1.0500,-

d.Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret 14 dager før turneringsstart.

 

10.11.2.1 - Pool, Åpen klasse

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

4.Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.3. divisjonsspillere i Pool har ikke anledning til å delta i NM åpen klasse.

4.Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.3. divisjonsspillere i Pool har ikke anledning til å delta i NM åpen klasse.

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3.

7.Ranking Rating og seeding foretas i henhold til 10.10.2 10.5 – Seeding og 10.10 – Norgesrating.

8.Premier:

 

a.Medaljer til 1. til 3. plass. (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1.plass.

c.Pengepremier totalt kr. 13.000.-.

•1. plass Kr. 5.000,-.

•2. plass Kr. 2.500,-.

•3. plass Kr. 1.250,-.

•5. plass Kr. 750,-.

d.Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret 14 dager før turneringsstart.

8.Premier:

 

a.Medaljer til 1. til 3. plass. (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1.plass.

c.Pengepremier totalt kr. 13.000.- 10.000,-

•1. plass Kr. 5.000,- 4.000,-

•2. plass Kr. 2.500,- 2.000,-

•3. plass Kr. 1.250,- 1.000,-

•5. plass Kr. 750,- 500,-

d.Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret 14 dager før turneringsstart.

 

10.11.2.2 - Pool, Kvinner

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

4.Deltakelse: NM Kvinner er åpent for alle kvinnelige utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.3. divisjonsspillere i Pool har ikke anledning til å delta i NM åpen klasse.

4.Deltakelse: NM Kvinner er åpent for alle kvinnelige utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.3. divisjonsspillere i Pool har ikke anledning til å delta i NM åpen klasse.

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3.

7.Ranking Rating og seeding foretas i henhold til 10.10.2 10.5 – Seeding og 10.10 – Norgesrating.

8.Premier:

 

a.Medaljer til 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1.plass.

c.Pengepremier totalt kr. 4.000.-

•1. plass Kr. 2.500,-

•2. plass Kr. 1.500,-

d.Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret 14 dager før turneringsstart.

 

8.Premier:

 

a.Medaljer til 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1.plass.

c.Pengepremier totalt kr. 43.000.-

•1. plass Kr. 2.500,- 2.000,-

•2. plass Kr. 1.500,- 1.000,-

d.Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret 14 dager før turneringsstart.

 

 

10.11.2.3 - Pool, Ungdom

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

5.Deltakelse: NM ungdom er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM Ungdom.

 

5.Deltakelse: NM ungdom er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM Ungdom.

 

 

8.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3..

8.Ranking Rating og seeding foretas i henhold til 10.10.2 10.5 – Seeding og 10.10 – Norgesrating.

 

10.11.2.4 - Pool, Veteran

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

4.Deltakelse: NM Veteran er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.43 år eller eldre det år mesterskapet arrangeres (se også 4.3.4 punkt 5f og 6.2.2 punkt 1.e).

e.3. divisjonsspillere i Pool har ikke anledning til å delta i NM veteran.

4.Deltakelse: NM Veteran er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.434 år eller eldre det året mesterskapet arrangeres (se også 4.3.4 punkt 5f og 6.2.2 punkt 1.e).

e.3. divisjonsspillere i Pool har ikke anledning til å delta i NM veteran.

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3.

7.Ranking Rating og seeding foretas i henhold til 10.10.2 10.5 – Seeding og 10.10 – Norgesrating.

 

10.11.2.5 - Pool, Blackball

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

Inntil videre arrangeres ikke Blackball, men konkurranseformen kan tas opp igjen ved en senere anledning. Reglementet blir derfor stående i TBR.

 

1.Disiplin: Det arrangeres ett NM hvert år i disiplinen Blackball.

 

2.Distanser:

 

a.5 (puljespill og dobbelcup)

b.6 (enkelcup)

c.7 (finale)

 

3.Spilleform:

 

a.Ved 8 deltakere spilles puljespill.

b.Ved flere enn 8 og samtidig 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4).

c.Ved flere enn 16 deltakere spilles enkelcup.

 

4.Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.4. divisjonsspillere i Pool har ikke anledning til å delta i NM Blackball.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering .

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag .

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag før turnering .

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a.Alle deltakere, menn        Kr. 400,-

b.Kvinner, ungdom U17/U19, studenter og honnør        Kr. 250,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3.

 

8.Premier:

 

a.Medaljer til 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, to utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1.plass.

c.Pengepremier totalt kr. 1.500,-

 

1. plass kr. 1.000,-

 

2. plass kr. 500,-


 

 

9.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

Inntil videre arrangeres ikke Blackball, men konkurranseformen kan tas opp igjen ved en senere anledning. Reglementet blir derfor stående i TBR.

 

1.Disiplin: Det arrangeres ett NM hvert år i disiplinen Blackball.

 

2.Distanser:

 

a.5 (puljespill og dobbelcup)

b.6 (enkelcup)

c.7 (finale)

 

3.Spilleform:

 

a.Ved 8 deltakere spilles puljespill.

b.Ved flere enn 8 og samtidig 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4).

c.Ved flere enn 16 deltakere spilles enkelcup.

 

4.Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.4. divisjonsspillere i Pool har ikke anledning til å delta i NM Blackball.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering .

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag .

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag før turnering .

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a.Alle deltakere, menn        Kr. 400,-

b.Kvinner, ungdom U17/U19, studenter og honnør        Kr. 250,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3.

 

8.Premier:

 

a.Medaljer til 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, to utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1.plass.

c.Pengepremier totalt kr. 1.500,-

 

1. plass kr. 1.000,-

 

2. plass kr. 500,-


 

9.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

 

10.11.3 - Snooker

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

4.Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM Snooker.

4.Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM Snooker.

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3.

7.Ranking Rating og seeding foretas i henhold til 10.10.2 10.5 – Seeding og 10.10 – Norgesrating.

8.Premier:

 

a.Medaljer til 1. til 3. plass. (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1.plass.

c.Pengepremier totalt kr. 8.000.-

•1. plass kr. 4.000,-.

•2. plass kr. 2.000,-.

•3. plass kr. 1.000,-.

d.Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret 14 dager før turneringsstart.

8.Premier:

 

a.Medaljer til 1. til 3. plass. (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1.plass.

c.Pengepremier totalt kr. 86.000.-

•1. plass kr. 4.000,- 3.000,-

•2. plass kr. 2.000,- 1.500,-

•3. plass kr. 1.000,- 750,-

d.Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret 14 dager før turneringsstart.

 

 

10.11.4 - Regler for utdeling av H.M. Kongens Pokal

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

3c.Så lenge det ikke er aktuelt å søke om Kongepokal for kvinner separat, søker NB Kongepokal for NM i Pool 9-Ball og Snooker 15 Rød i åpen klasse.

3c.Så lenge det ikke er aktuelt å søke om Kongepokal for kvinner separat, søker NB Kongepokal for NM i Pool åpen klasse 9-Ball og Snooker 15 Rød i åpen klasse. NB avgjør i terminlistearbeidet hvilken disiplin kongepokalen skal deles ut i.

 

 

10.12.1 - Carambole

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Disipliner: Det arrangeres elleve NCi hver sesong i disiplinen 3-vants Carambole, fem på helmatch og tre på halvmatch bord samt tre NC i Fri Carambole.

1.Disipliner: Det arrangeres elleve NC i hver sesong i disiplinen 3-vants Carambole, fem  helmatch og tre  halvmatch, bord samt tre NC i Fri Carambole. Antallet bestemmes i forbindelse med terminlistearbeidet.

3.Spilleform: Arrangeres i form av puljespill med avsluttende enkelcup i fra kvartfinale eller semifinale basert på antall deltakere i innledende puljespill.

3.Spilleform: Arrangeres i form av puljespill med avsluttende enkelcup i fra kvartfinale eller semifinale basert på antall deltakere i innledende puljespill.

 

Fri Carambole – Handicapsystem: Se 10.11.1 - Carambole

4.Deltakelse: NC er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i Norgescup Carambole.

4.Deltakelse: NC er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i Norgescup Carambole.

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.2.

7.Ranking Rating og seeding foretas i henhold til 10.10.2 10.5 – Seeding og 10.10 – Norgesrating.

 

I turneringens resultatliste benytter man seg av snitt (antall scoret poeng delt på antall innings) for å separere utøvere som ellers har samme plassering.

8.PremierPremier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar. Pengepremier er ikke tillatt. Sesongvinner i Helmatch, Halvmatch og Fri Carambole tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.). Den utøver som blir tatt ut til EM i 3-vant tildeles kr. 5.000,- i form av stipend.

8.PremierPremier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar. Pengepremier er ikke tillatt. SesongvVinner av Norgesratingen filtrert på sesong i Helmatch, Halvmatch og Fri Carambole tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.). Det tas ut 1 Den utøver som blir tatt ut til EM i 3-vant som tildeles kr. 5.000,- 6.500,- i form av stipend til å dekke utgifter i forbindelse med mesterskapetStipendet utbetales mot bilag.

 

10.12.2 - Pool, Elite

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Disipliner: Det arrangeres tre NC i hver sesong i disiplinene 9-Ball (2x), 10-Ball (1x).

1.Disipliner: Det arrangeres tre NC i hver sesong i de ulike disiplinene 9-Ball (2x), 10-Ball (1x)Antall og valg av disipliner bestemmes i forbindelse med terminlistearbeidet.

2.Distanser:

 

a.9-Ball        9

b.10-Ball        8

2.Distanser:

 

a. 8-Ball       7-8

ab.9-Ball        8-9

bc.10-Ball    7-8

d. 14.1            100-125

3.Spilleform: Dobbelcup 32-8 skjema. Dersom Elite omfatter flere enn 32 utøvere og flere enn 32 Eliteutøvere er påmeldt, skal 48-16 skjema benyttes. 1-divisjonsutøvere (se p.4.c. under) får ikke delta når 32 eller flere Eliteutøvere er påmeldt.

3.Spilleform: Dobbelcup 32-8 16-4 skjema. Dersom Elite omfatter flere enn 32 utøvere og flere enn 32 Eliteutøvere er påmeldt, skal 48-16 skjema benyttes. 1-divisjonsutøvere (se p.4.c. under) får ikke delta i når 32 eller flere Eliteutøvere er påmeldt.

4.Deltakelse: NC er åpent for alle Eliteutøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.Ved mindre enn 32 påmeldte Eliteutøvere tillates utøvere fra 1. divisjon deltakelse etter regelen «først til mølla…» opp til 32 deltakere. Påmeldte 1. divisjonsutøvere som ikke får plass i turneringen, får sin startavgift tilbakebetalt.

4.Deltakelse: NC er åpent for de utøverne som innehar plassene 1-16 på Norgesratingen (se 10.10 – Norgesrating) alle Eliteutøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.Ved mindre enn 32 påmeldte Eliteutøvere tillates utøvere fra 1. divisjon deltakelse etter regelen «først til mølla…» opp til 32 deltakere. Påmeldte 1. divisjonsutøvere som ikke får plass i turneringen, får sin startavgift tilbakebetalt.

 

Justering av innplassering i nivå vil skje pr. 31. juli og pr. 31. desember.

6.Startavgift:

 

a.Eliteutøvere                Kr. 675,-

b.1. divisjonsutøvere                Kr. 450,-

c.Ungdom U17/U19, studenter og honnør                Kr. 350,-

6.Startavgift/Overnatting:

 

Det betales ingen startavgift i NC Elite.

 

Utøvere med mer enn 1 time reisevei fra moderklubbens adresse til arrangørklubbens adresse får dekket kostnader til overnatting fra fredag til søndag maksimert oppad til kr. 750,- pr. døgn. Refusjon utbetales i henhold til bilag. Utøvere er selv ansvarlig for å booke og skal benytte Thon-hotell dersom dette finnes på arrangørstedet.

 

a.Eliteutøvere                Kr. 675,-

b.1. divisjonsutøvere                Kr. 450,-

c.Ungdom U17/U19, studenter og honnør                Kr. 350,-

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3.

 

a.NC Elite gir kun rankingpoeng til Eliteutøvere.

 

7. Ranking Rating og seeding foretas i henhold til 10.10.2 10.5 – Seeding og 10.10 – Norgesrating.

 

a.NC Elite gir kun rankingpoeng til Eliteutøvere.

8.Premier:

 

a.Pengepremier totalt Kr. 8.000.-

 

i.1. plass Kr. 4.000,-

ii.2. plass Kr. 2.000,-

iii.3. plass Kr. 1.000,-

 

b.Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret 14 dager før turneringsstart.

 

c.Sesongvinner NC tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.) og kr. 15.000,- i form av stipend.

 

8.Premier:

 

a.Pengepremier totalt Kr. 84.000.-

 

i.1. plass Kr. 4.000,- 2.000,-

ii.2. plass Kr. 2.000,- 1.000,-

iii.3. plass Kr. 1.000,- 500,-

 

b.Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret 14 dager før turneringsstart.

 

c.Nr. 1 på Norgesratingen filtrert på sesong pr 31/12 og 31/7 Sesongvinner NC tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.). og tildeles kr. 15.000,- kr. 5.000,- i form av stipend. Stipendet skal dekke kostnader til biljardrelatert aktivitet og utbetales mot bilag.

 

10.12.3 - Pool, 1. divisjon

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Disipliner: Det arrangeres sju RT i hver sesong i disiplinene 8-Ball (2x), 9-Ball(2x), 10-Ball(2x), og 14.1(2x), og ett Divisjonsmesterskap.

 

1.Disipliner: Det arrangeres sju RT i hver sesong i de ulike disiplinene 8-Ball (2x), 9-Ball (2x), 10-Ball (2x) og 14.1 (2x) og ett DivisjonsmesterskapAntall og valg av disipliner bestemmes i forbindelse med terminlistearbeidet.

4.Deltakelse: RT er åpent for alle 1. divisjonsutøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.2. divisjonsutøvere tillates å delta dersom turneringen ikke kolliderer med turnering i egen divisjon.

4.Deltakelse: RT er åpent for de 48 utøverne i regionen som er rangert høyest på Norgesratingen og som ikke allerede spiller i Elite (se 10.10 – Norgesrating) og

alle 1. divisjonsutøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.2. divisjonsutøvere tillates å delta dersom turneringen ikke kolliderer med turnering i egen divisjon.

 

Ved mindre enn 48 påmeldte 1.divisjonsutøvere tillates utøvere fra 2. divisjon deltakelse etter regelen «først til mølla» opp til 48 deltakere. Påmeldte 2. divisjonsutøvere som ikke får plass i turneringen, får sin startavgift tilbakebetalt.

 

Justering av innplassering i nivå vil skje pr. 31. juli og pr. 31. desember.

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3.

 

a.RT 1. divisjon gir kun rankingpoeng til 1. divisjonsutøvere.

 

7. Ranking Rating og seeding foretas i henhold til 10.10.2 10.5 – Seeding og 10.10 – Norgesrating.

 

a.RT 1. divisjon gir kun rankingpoeng til 1. divisjonsutøvere.

8.Premier:

 

a.Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar.

b.Sesongvinner RT tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.).

 

8.Premier:

 

a.Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar.

b.SesongvVinner av Norgesratingen filtrert på sesong og region pr 31/12 og 31/7 RT tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.).

 

10.12.4 - Pool, 2. divisjon

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Disipliner: Det arrangeres 7 RT i hver sesong i disiplinene 8-Ball(2x), 9-Ball(2x), 10-Ball(2x) og 14.1(1x) og ett Divisjonsmesterskap.

1.Disipliner: Det arrangeres 7 RT i hver sesong i de ulike disiplinene 8-Ball (2x), 9-Ball (2x), 10-Ball (2x) og 14.1 (1x) og ett DivisjonsmesterskapAntall og valg av disipliner bestemmes i forbindelse med terminlistearbeidet.

4.Deltakelse: RT er åpent for alle 2. divisjonsutøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.Ikke tidligere vært Eliteutøver.

d.En utøver kan i en og samme runde (RT1, RT2 osv.) kun delta i høyere divisjon dersom han også deltar i sin egen.

 

4.Deltakelse: RT er åpent for de utøverne som i regionen er rangert lavere på Norgesratingen enn de 48 som spiller i 1. divisjon (se 10.12.3 – Pool, 1. divisjon og 10.10 – Norgesrating) og alle 2. divisjonsutøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.Ikke tidligere vært Eliteutøver.

d.En utøver kan i en og samme runde (RT1, RT2 osv.) kun delta i høyere divisjon dersom han også deltar i sin egen.

 

Utøvere fra 2.divisjon kan delta i 1. divisjon. Se 10.12.3 – Pool, 1. divisjon punkt 4.

 

Justering av innplassering i nivå vil skje pr. 31. juli og pr. 31. desember.

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3.

 

a.RT 2. divisjon gir kun rankingpoeng til 2. divisjonsutøvere.

7. Ranking Rating og seeding foretas i henhold til 10.10.2 10.5 – Seeding og 10.10 – Norgesrating.

 

a.RT 2. divisjon gir kun rankingpoeng til 2. divisjonsutøvere.

8.Premier:

 

a.Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar. Pengepremier er ikke tillatt.

b.Sesongvinner RT tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.).

 

8.Premier:

 

a.Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar. Pengepremier er ikke tillatt.

b.SesongvVinner av Norgesratingen filtrert på sesong og region pr 31/12 og 31/7 RT tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.).

 

10.12.5 - Pool, 3. divisjon

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

* Inntil videre arrangeres ikke Pool, 3.divisjon, men konkurranseformen kan tas opp igjen ved en senere anledning. Reglementet blir derfor stående i TBR.

 

RT i 3. divisjon arrangeres kun i den/de regioner som har minst 32 utøvere i 2. divisjon. Dersom alle klubber i en region er enige om at det er behov for innføring av 3. divisjon selv om 2. divisjon i regionen ennå ikke har minst 32 utøvere, må søknad om dette sendes til NB. Slik søknad (med begrunnelse) må sendes til NB senest 30. september og behandles av NB i god tid før oppstart av ny sesong.

 

1.Disipliner: Det arrangeres 8 (åtte) RT hvert år i disiplinene 8-Ball(2x), 9-Ball(2x), 10-Ball(2x) og 14.1(2x).

 

2.Distanser:

 

a.8-Ball        3-5

b.9-Ball        4-6

c.10-Ball        3-5

d.14.1        30-50*

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 30. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

 

a.Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup.

b.Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill.

 

4.Deltakelse: RT er åpent for alle 3. divisjonsutøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.En utøver kan i en og samme runde (RT1, RT2 osv.) kun delta i høyere divisjon dersom han også deltar i sin egen.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a.3. divisjonsutøvere                Kr. 220,-

b.Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 110,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3.

 

a.RT 3. divisjon gir kun rankingpoeng til 3. divisjonsutøvere.

 

8.Premier:

 

a.Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar. Pengepremier er ikke tillatt.

b.Vinnere av sluttranking i respektive regioner tildeles 2. divisjonsavgift (verdi kr. 2.000,-) for påfølgende år.

c.Sesongvinner RT tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.).

 

9.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder.

 

* Inntil videre arrangeres ikke Pool, 3.divisjon, men konkurranseformen kan tas opp igjen ved en senere anledning. Reglementet blir derfor stående i TBR.

 

RT i 3. divisjon arrangeres kun i den/de regioner som har minst 32 utøvere i 2. divisjon. Dersom alle klubber i en region er enige om at det er behov for innføring av 3. divisjon selv om 2. divisjon i regionen ennå ikke har minst 32 utøvere, må søknad om dette sendes til NB. Slik søknad (med begrunnelse) må sendes til NB senest 30. september og behandles av NB i god tid før oppstart av ny sesong.

 

10.Disipliner: Det arrangeres 8 (åtte) RT hvert år i disiplinene 8-Ball(2x), 9-Ball(2x), 10-Ball(2x) og 14.1(2x).

 

11.Distanser:

 

e.8-Ball        3-5

f.9-Ball        4-6

g.10-Ball        3-5

h.14.1        30-50*

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 30. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

12.Spilleform:

 

c.Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup.

d.Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill.

 

13.Deltakelse: RT er åpent for alle 3. divisjonsutøvere som innfrir følgende vilkår:

 

d.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

e.Innehar gyldig lisens i NB.

f.En utøver kan i en og samme runde (RT1, RT2 osv.) kun delta i høyere divisjon dersom han også deltar i sin egen.

 

14.Påmelding:

 

e.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

f.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.

g.Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.

h.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

15.Startavgift:

 

c.3. divisjonsutøvere                Kr. 220,-

d.Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 110,-

 

16.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3.

 

b.RT 3. divisjon gir kun rankingpoeng til 3. divisjonsutøvere.

 

17.Premier:

 

d.Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar. Pengepremier er ikke tillatt.

e.Vinnere av sluttranking i respektive regioner tildeles 2. divisjonsavgift (verdi kr. 2.000,-) for påfølgende år.

f.Sesongvinner RT tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.).

 

18.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder.

 

 

10.12.6 - Blackball

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

* Inntil videre arrangeres ikke Blackball, men konkurranseformen kan tas opp igjen ved en senere anledning. Reglementet blir derfor stående i TBR.

 

1.Disiplin: Det arrangeres fem NC hvert år i disiplinen Blackball.

 

2.Distanser:

 

a.4 (puljespill og dobbelcup)

b.5 (enkelcup)

c.6 (finale)

 

3.Spilleform:

 

a.Ved 8 deltakere spilles puljespill.

b.Ved flere enn 8 og samtidig 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4).

c.Ved flere enn 16 deltakere spilles enkelcup.

 

4.Deltakelse: NC er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.4. divisjonsspillere i Pool har ikke anledning til å delta i NC Blackball.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering .

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag .

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag før turnering .

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a.Alle deltakere, menn        Kr. 330,-

b.Kvinner, ungdom U17/U19, studenter og honnør        Kr. 220,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3.

 

8.Premier:

 

a.Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar.

b.Sesongvinner NC tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass e.l.)

 

9.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

* Inntil videre arrangeres ikke Blackball, men konkurranseformen kan tas opp igjen ved en senere anledning. Reglementet blir derfor stående i TBR.

 

1.Disiplin: Det arrangeres fem NC hvert år i disiplinen Blackball.

 

2.Distanser:

 

a.4 (puljespill og dobbelcup)

b.5 (enkelcup)

c.6 (finale)

 

3.Spilleform:

 

a.Ved 8 deltakere spilles puljespill.

b.Ved flere enn 8 og samtidig 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4).

c.Ved flere enn 16 deltakere spilles enkelcup.

 

4.Deltakelse: NC er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.4. divisjonsspillere i Pool har ikke anledning til å delta i NC Blackball.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering .

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag .

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag før turnering .

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a.Alle deltakere, menn        Kr. 330,-

b.Kvinner, ungdom U17/U19, studenter og honnør        Kr. 220,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3.

 

8.Premier:

 

a.Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar.

b.Sesongvinner NC tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass e.l.)

 

9.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

 

10.12.7 - Pool, Juniorliga

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

Inntil videre arrangeres ikke Juniorliga, men konkurranseformen kan tas opp igjen ved en senere anledning. Reglementet blir derfor stående i TBR.

 

Juniorliga er en regional turnering (RT) for ungdom Gutter U19 og Jenter U19 og spilles i alle regioner.

 

1.Disipliner: Det anbefales at turneringene gjennomføres på høsten og at disipliner alterneres, men kravet er at 8-Ball, 9-Ball og 10-Ball er blitt spilt.

 

2.Distanser:

 

a.8-Ball        4-5

b.9-Ball        5-6

c.10-Ball        4-5

d.14.1        50-75*

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 50. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

 

a.Ved flere enn 8 deltakere spilles dobbelcup (16-4 el. 32-8).

b.Ved 8 eller færre deltakere spilles puljespill.

c.Ved spill i to puljer spilles sluttspill i form av finale og plasseringsmatcher.

 

4.Deltakelse: Deltakelse tillatt kun for Gutter U19/U17 og Jenter U19 som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.4. divisjonsutøvere kan registrere seg for C-lisens og delta.

 

5.Påmelding:

a.Påmeldingsfrist er siste tirsdag før turnering kl. 23:59.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge onsdag kl. 23:59.

c.Klagefrist er satt til siste torsdag før turnering kl. 11:59.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge torsdag kl. 23:59.

 

6.Startavgift:

 

a.Fastsettes av arrangør, men med en øvre grense på Kr. 50,-.

b.Betales direkte til arrangørklubb ved oppmøte.

 

7.Ranking: Regionale rankinger. Dersom barn deltar må resultatlister og ranking  være i tråd med NIFs bestemelser om barneidrett.

 

8.Seeding: Ingen seeding i JL 1. I resterende JL seedes etter gjeldende ranking.

 

9.Premier: Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar. Gavekort og/eller pengepremier er ikke tillatt. Dersom barn deltar må premiering være i tråd med NIFs bestemmelser om barneidrett.

 

10.Turneringsleder: Lokalt godkjent turneringsleder.

Inntil videre arrangeres ikke Juniorliga, men konkurranseformen kan tas opp igjen ved en senere anledning. Reglementet blir derfor stående i TBR.

 

Juniorliga er en regional turnering (RT) for ungdom Gutter U19 og Jenter U19 og spilles i alle regioner.

 

1.Disipliner: Det anbefales at turneringene gjennomføres på høsten og at disipliner alterneres, men kravet er at 8-Ball, 9-Ball og 10-Ball er blitt spilt.

 

2.Distanser:

 

a.8-Ball        4-5

b.9-Ball        5-6

c.10-Ball        4-5

d.14.1        50-75*

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 50. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

 

a.Ved flere enn 8 deltakere spilles dobbelcup (16-4 el. 32-8).

b.Ved 8 eller færre deltakere spilles puljespill.

c.Ved spill i to puljer spilles sluttspill i form av finale og plasseringsmatcher.

 

4.Deltakelse: Deltakelse tillatt kun for Gutter U19/U17 og Jenter U19 som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.4. divisjonsutøvere kan registrere seg for C-lisens og delta.

 

5.Påmelding:

a.Påmeldingsfrist er siste tirsdag før turnering kl. 23:59.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge onsdag kl. 23:59.

c.Klagefrist er satt til siste torsdag før turnering kl. 11:59.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge torsdag kl. 23:59.

 

6.Startavgift:

 

a.Fastsettes av arrangør, men med en øvre grense på Kr. 50,-.

b.Betales direkte til arrangørklubb ved oppmøte.

 

7.Ranking: Regionale rankinger. Dersom barn deltar må resultatlister og ranking  være i tråd med NIFs bestemelser om barneidrett.

 

8.Seeding: Ingen seeding i JL 1. I resterende JL seedes etter gjeldende ranking.

 

9.Premier: Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar. Gavekort og/eller pengepremier er ikke tillatt. Dersom barn deltar må premiering være i tråd med NIFs bestemmelser om barneidrett.

 

10.Turneringsleder: Lokalt godkjent turneringsleder.

 

10.12.85 - Snooker, NC

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Disipliner: Det arrangeres fire NC i hver sesong i disiplinen 15 Rød.

1.Disipliner: Det arrangeres fire NC i hver sesong i disiplinen 15 Rød. Antallet bestemmes i forbindelse med terminlistearbeidet.

4.Deltakelse: NC er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i Norgescup Snooker.

4.Deltakelse: NC er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i Norgescup Snooker.

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.4.

7.Ranking Rating og seeding foretas i henhold til 10.10.4 10.5 – Seeding og 10.10 – Norgesrating.

8.Premier:

a.Pengepremier totalt kr. 4.000,-.

▪1. plass kr. 2.000,-

▪2. plass kr. 1.000,-

▪3. plass kr. 500,-

8.Premier:

a.Pengepremier totalt kr. 42.000,-.

▪1. plass kr. 2.000,- 1.000,-

▪2. plass kr. 1.000,- 500,-

▪3. plass kr. 500,- 250,-

 

10.12.96 - Snooker, RT Elite

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Disipliner: Det arrangeres tre RT i hver sesong i disiplinen 15 Rød.

1.Disipliner: Det arrangeres tre RT i hver sesong i disiplinen 15 Rød. Antallet bestemmes i forbindelse med terminlistearbeidet.

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.4.

7.Ranking Rating og seeding foretas i henhold til 10.10.4 10.5 – Seeding og 10.10 – Norgesrating.

 

10.12.10 - Snooker, RT 1. divisjon

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Disipliner: Det arrangeres tre RT i hver sesong i disiplinen 15 Rød. Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen med 15 Rød, kan RT arrangeres i disiplinen 6 Rød.

 

2.Distanser:

 

a.2 (innledende dobbelcup eller puljespill)

b.3 (avsluttende enkelcup)

 

3.Spilleform:

 

a.Det spilles dobbelcup eller puljespill.

 

4.Deltakelse: RT 1. divisjon er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i RT Snooker.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag før turnering.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a.Eliteutøvere                        Kr. 250,-

b.1. divisjonsutøvere                Kr. 200,-

c.Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 150,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.4.

 

8.Premier: Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar.

 

9.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder.

 

1.Disipliner: Det arrangeres tre RT i hver sesong i disiplinen 15 Rød. Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen med 15 Rød, kan RT arrangeres i disiplinen 6 Rød.

 

2.Distanser:

 

a.2 (innledende dobbelcup eller puljespill)

b.3 (avsluttende enkelcup)

 

3.Spilleform:

 

a.Det spilles dobbelcup eller puljespill.

 

4.Deltakelse: RT 1. divisjon er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i RT Snooker.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag før turnering.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a.Eliteutøvere                        Kr. 250,-

b.1. divisjonsutøvere                Kr. 200,-

c.Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 150,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.4.

 

8.Premier: Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar.

 

9.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder.

 

 

10.13.2 - Pool, Topp 8 Elite

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

Inntil videre arrangeres ikke Topp 8, men konkurranseformen kan tas opp igjen ved et senere tilfelle. Reglementet blir inntil videre stående i TBR.

 

1.Disipliner: Det arrangeres en Topp 8 turnering hvert år. Turneringen spilles i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

 

2.Distanser:

 

a.8-Ball        6

b.9-Ball        7

c.10-Ball        6

d.14.1        100

 

3.Spilleform:

 

a.Hver disiplin arrangeres i form av puljespill – to puljer om fire utøvere hver.

b.Sluttspill i hver disiplin i form av finale og plasseringsmatcher.

 

4.Deltakelse: Topp 8 er åpent for alle Elite-spillere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.Er plassert topp 8 (plassene 1-8) i sluttranking i fra sesongen før.

d.Utøvere som i sluttranking i fra sesongen før er plassert på plassene 9 – 16, er første, andre, tredje reserve, og så videre, hvis en eller flere av de topp 8 plasserte utøverne ikke benytter seg av sin plass.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist (bindende) for topp 8 plasserte utøvere, og utøvere plassert 9 – 16 er første mandag kl. 24:00 etter siste Elite-turnering (NC eller NM åpen klasse) i sesongen, forutsatt at turneringen er sted- og tidsfestet i påfølgende sesongs terminliste.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge siste mandag før turnering kl. 24:00

c.Klagefrist er satt til siste tirsdag før turnering kl. 12:00

d.Eventuell ny trekning skal foreligge tirsdag kl. 24:00

 

6.Startavgift: Alle deltakere        Kr. 750,- (inngår ikke i Elite-avgift)

 

7.Ranking: Topp 8 gir ingen rankingpoeng til Elite-ranking.

 

8.Seeding:

 

a.Innfør første disiplin seedes 8 utøvere etter gjeldende sluttranking i Elite i fra sesongen før.

b.Basert på resultat i første disiplin (14.1) seedes på nytt innfør andre disiplin (10-Ball), basert på resultat etter to disipliner seedes på nytt innfør tredje disiplin (8-Ball) og så videre.

 

9.Premier: Pengepremier totalt kr. 12 000.-, fordelt på Kr. 2 000,- til de fire fremste i hver disiplin, og Kr. 4 000,- til de fire fremste sammenlagt: 

a.14.1 (1.pl 900,- / 2.pl 600,- / 3.pl 300,- / 4.pl 200,-)

b.10-Ball (1.pl 900,- / 2.pl 600,- / 3.pl 300,- / 4.pl 200,-)

c.8-Ball (1.pl 900,- / 2.pl 600,- / 3.pl 300,- / 4.pl 200,-)

d.9-Ball (1.pl 900,- / 2.pl 600,- / 3.pl 300,- / 4.pl 200,-)

e.Totalt (1.pl 1 800,- / 2.pl 1 200,- / 3.pl 600,- / 4.pl 400,-)

 

10.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

Inntil videre arrangeres ikke Topp 8, men konkurranseformen kan tas opp igjen ved et senere tilfelle. Reglementet blir inntil videre stående i TBR.

 

1.Disipliner: Det arrangeres en Topp 8 turnering hvert år. Turneringen spilles i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

 

2.Distanser:

 

a.8-Ball        6

b.9-Ball        7

c.10-Ball        6

d.14.1        100

 

3.Spilleform:

 

a.Hver disiplin arrangeres i form av puljespill – to puljer om fire utøvere hver.

b.Sluttspill i hver disiplin i form av finale og plasseringsmatcher.

 

4.Deltakelse: Topp 8 er åpent for alle Elite-spillere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.Er plassert topp 8 (plassene 1-8) i sluttranking i fra sesongen før.

d.Utøvere som i sluttranking i fra sesongen før er plassert på plassene 9 – 16, er første, andre, tredje reserve, og så videre, hvis en eller flere av de topp 8 plasserte utøverne ikke benytter seg av sin plass.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist (bindende) for topp 8 plasserte utøvere, og utøvere plassert 9 – 16 er første mandag kl. 24:00 etter siste Elite-turnering (NC eller NM åpen klasse) i sesongen, forutsatt at turneringen er sted- og tidsfestet i påfølgende sesongs terminliste.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge siste mandag før turnering kl. 24:00

c.Klagefrist er satt til siste tirsdag før turnering kl. 12:00

d.Eventuell ny trekning skal foreligge tirsdag kl. 24:00

 

6.Startavgift: Alle deltakere        Kr. 750,- (inngår ikke i Elite-avgift)

 

7.Ranking: Topp 8 gir ingen rankingpoeng til Elite-ranking.

 

8.Seeding:

 

a.Innfør første disiplin seedes 8 utøvere etter gjeldende sluttranking i Elite i fra sesongen før.

b.Basert på resultat i første disiplin (14.1) seedes på nytt innfør andre disiplin (10-Ball), basert på resultat etter to disipliner seedes på nytt innfør tredje disiplin (8-Ball) og så videre.

 

9.Premier: Pengepremier totalt kr. 12 000.-, fordelt på Kr. 2 000,- til de fire fremste i hver disiplin, og Kr. 4 000,- til de fire fremste sammenlagt:

a.14.1 (1.pl 900,- / 2.pl 600,- / 3.pl 300,- / 4.pl 200,-)

b.10-Ball (1.pl 900,- / 2.pl 600,- / 3.pl 300,- / 4.pl 200,-)

c.8-Ball (1.pl 900,- / 2.pl 600,- / 3.pl 300,- / 4.pl 200,-)

d.9-Ball (1.pl 900,- / 2.pl 600,- / 3.pl 300,- / 4.pl 200,-)

e.Totalt (1.pl 1 800,- / 2.pl 1 200,- / 3.pl 600,- / 4.pl 400,-)

 

10.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

 

10.13.23 - Pool, DivisjonRegionsmesterskap 1. divisjon

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Disipliner: Det arrangeres divisjonsmesterskap i hver sesong, disiplinen kan variere.

1.Disipliner: Det arrangeres divisjregionsmesterskap i hver sesong. Disiplinen bestemmes av turneringsutvalget kan variere.

2.Distanser:

 

a.8-Ball                5-7

b.9-Ball                6-8

c.10-Ball                5-7

d.14.1                75-100*

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 75. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

2.Distanser:

 

a.8-Ball                5-7 6-8

b.9-Ball                6-8 7-9

c.10-Ball                5-7 6-8

d.14.1                75-100* 100-125

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 100 75. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

4.Deltakelse: DM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.1. divisjonsutøvere som har deltatt i 1. divisjon inneværende sesong.

4.Deltakelse: DRM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.1. divisjonsutøvere som har deltatt i 1. divisjon inneværende sesong. Har deltatt i minimum 1 terminfestet turnering inneværende sesong.

6.Startavgift:

 

a.1. divisjonsutøvere Kr. 440,-

b.Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 330,-

 

6.Startavgift:

 

Kr. 440,-

 

Ungdom U17/U19, Student og Honnør betaler kr. 330,-

 

a.1.divisjonsutøvere Kr. 440,-

b.Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 330,-

7.Ranking: DM gir rankingpoeng i egen divisjon.

7. Ranking: DM gir rankingpoeng i egen divisjon. Rating og seeding foretas i henhold til 10.5 – Seeding og 10.10 – Norgesrating.

8.Seeding:

a.Antall utøvere som skal seedes baseres på antall deltakere (valg av spilleskjema).

b.Antallet utøvere som seedes i fra respektive regioner er flytende og regnes ut fra regionens antall starter i prosentforhold til antall starter i divisjonen nasjonalt.

8.Seeding:

a.Antall utøvere som skal seedes baseres på antall deltakere (valg av spilleskjema).

b.Antallet utøvere som seedes i fra respektive regioner er flytende og regnes ut fra regionens antall starter i prosentforhold til antall starter i divisjonen nasjonalt.

9.Premier:

 

a.Medaljer til 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1.plass.

c.Pengepremier totalt Kr. 4.800,-

•1. plass Kr. 2.400,-

•2. plass Kr. 1.200,-

•3. plass Kr. 600,-

9.Premier:

 

a.Medaljer til 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1.plass.

c.Pengepremier totalt Kr. 4.8000,-

•1. plass Kr. 2.400,- 2.000,-

•2. plass Kr. 1.200,- 1.000,-

•3. plass Kr. 600,- 500,-

 

10.13.4 - Pool, Divisjonsmesterskap 2. divisjon

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Disipliner: Det arrangeres divisjonsmesterskap i hver sesong, disiplinen kan variere. Dersom 2. divisjon arrangeres i kun én region, utgår divisjonsmesterskapet – utøvere i 2. divisjon får da delta i divisjonsmesterskapet for 1. divisjon.

 

2.Distanser:

 

a.8-Ball                4-6

b.9-Ball                5-7

c.10-Ball                4-6

d.14.1                50-75*

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 50. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

 

a.Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbeltcup.

b.Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill.

 

4.Deltakelse: DM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.2. divisjonsutøvere som har deltatt i 2. divisjon inneværende sesong.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.2. divisjonsutøvere                        Kr. 330,-

b.Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 220,-

 

7.Ranking: DM gir rankingpoeng i egen divisjon.

 

8.Seeding:

 

a.Antall utøvere som skal seedes baseres på antall deltakere (valg av spilleskjema).

b.Antallet utøvere som seedes i fra respektive regioner er flytende og regnes ut fra regionens antall starter i prosentforhold til antall starter i divisjonen nasjonalt.

 

9.Premier:

 

a.Medaljer til 1. til 3. plass. (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1. plass.

c.Pengepremier totalt Kr. 3.500,-

•1. plass Kr. 1.500,-

•2. plass Kr. 1.000,-

•3. plass Kr. 500,-

 

10.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder.

 

1.Disipliner: Det arrangeres divisjonsmesterskap i hver sesong, disiplinen kan variere. Dersom 2. divisjon arrangeres i kun én region, utgår divisjonsmesterskapet – utøvere i 2. divisjon får da delta i divisjonsmesterskapet for 1. divisjon.

 

2.Distanser:

 

a.8-Ball                4-6

b.9-Ball                5-7

c.10-Ball                4-6

d.14.1                50-75*

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 50. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

 

a.Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbeltcup.

b.Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill.

 

4.Deltakelse: DM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.2. divisjonsutøvere som har deltatt i 2. divisjon inneværende sesong.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.2. divisjonsutøvere                        Kr. 330,-

b.Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 220,-

 

7.Ranking: DM gir rankingpoeng i egen divisjon.

 

8.Seeding:

 

a.Antall utøvere som skal seedes baseres på antall deltakere (valg av spilleskjema).

b.Antallet utøvere som seedes i fra respektive regioner er flytende og regnes ut fra regionens antall starter i prosentforhold til antall starter i divisjonen nasjonalt.

 

9.Premier:

 

a.Medaljer til 1. til 3. plass. (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1. plass.

c.Pengepremier totalt Kr. 3.500,-

•1. plass Kr. 1.500,-

•2. plass Kr. 1.000,-

•3. plass Kr. 500,-

 

10.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder.

 

10.13.5 - Pool, 3. Divisjon

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

* Inntil videre arrangeres ikke Pool, 3.divisjon, men konkurranseformen kan tas opp igjen ved en senere anledning. Reglementet blir derfor stående i TBR.

 

RT i 3. divisjon arrangeres kun i den/de regioner som har minst 32 utøvere i 2. divisjon. Dersom alle klubber i en region er enige om at det er behov for innføring av 3. divisjon selv om 2. divisjon i regionen ennå ikke har minst 32 utøvere, må søknad om dette sendes til NB. Slik søknad (med begrunnelse) må sendes til NB senest 30. september og behandles av NB i god tid før oppstart av ny sesong.

 

1.Disipliner: Det arrangeres 8 (åtte) RT hvert år i disiplinene 8-Ball(2x), 9-Ball(2x), 10-Ball(2x) og 14.1(2x).

 

2.Distanser:

 

a.8-Ball        3-5

b.9-Ball        4-6

c.10-Ball        3-5

d.14.1        30-50*

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 30. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

 

a.Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup.

b.Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill.

 

4.Deltakelse: RT er åpent for alle 3. divisjonsutøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.En utøver kan i en og samme runde (RT1, RT2 osv.) kun delta i høyere divisjon dersom han også deltar i sin egen.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a.3. divisjonsutøvere                Kr. 220,-

b.Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 110,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3.

 

a.RT 3. divisjon gir kun rankingpoeng til 3. divisjonsutøvere.

 

8.Premier:

 

a.Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar. Pengepremier er ikke tillatt.

b.Vinnere av sluttranking i respektive regioner tildeles 2. divisjonsavgift (verdi kr. 2.000,-) for påfølgende år.

c.Sesongvinner RT tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.).

 

9.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder.

* Inntil videre arrangeres ikke Pool, 3.divisjon, men konkurranseformen kan tas opp igjen ved en senere anledning. Reglementet blir derfor stående i TBR.

 

RT i 3. divisjon arrangeres kun i den/de regioner som har minst 32 utøvere i 2. divisjon. Dersom alle klubber i en region er enige om at det er behov for innføring av 3. divisjon selv om 2. divisjon i regionen ennå ikke har minst 32 utøvere, må søknad om dette sendes til NB. Slik søknad (med begrunnelse) må sendes til NB senest 30. september og behandles av NB i god tid før oppstart av ny sesong.

 

1.Disipliner: Det arrangeres 8 (åtte) RT hvert år i disiplinene 8-Ball(2x), 9-Ball(2x), 10-Ball(2x) og 14.1(2x).

 

2.Distanser:

 

a.8-Ball        3-5

b.9-Ball        4-6

c.10-Ball        3-5

d.14.1        30-50*

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 30. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

 

a.Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup.

b.Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill.

 

4.Deltakelse: RT er åpent for alle 3. divisjonsutøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.En utøver kan i en og samme runde (RT1, RT2 osv.) kun delta i høyere divisjon dersom han også deltar i sin egen.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a.3. divisjonsutøvere                Kr. 220,-

b.Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 110,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3.

 

a.RT 3. divisjon gir kun rankingpoeng til 3. divisjonsutøvere.

 

8.Premier:

 

a.Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar. Pengepremier er ikke tillatt.

b.Vinnere av sluttranking i respektive regioner tildeles 2. divisjonsavgift (verdi kr. 2.000,-) for påfølgende år.

c.Sesongvinner RT tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.).

 

9.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder.

 

10.13.63 - Snooker, Masters

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

4.Deltakelse: Masters er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.Er plassert topp 16 basert på gjeldende (Snooker Elite) ranking ved turneringstilfellet. Dersom feltet ikke blir fullt, går man videre på ranking og spør nr. 17, nr. 18 og så videre.

 

4.Deltakelse: Masters er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.Er plassert topp 16 basert på gjeldende (Snooker Elite) Norgesratingranking Snooker (filtrert på sesong) ved påmelding til turneringstilfellet. Dersom feltet ikke blir fullt, går man videre på ranking ratingen og spør nr. 17, nr. 18 og så videre.

7.Ranking foretas i henhold til 10.10.4.

7.Ranking foretas i henhold til 10.10.4 Rating og seeding foretas i henhold til 10.5 – Seeding og 10.10 – Norgesrating. 4 utøvere seedes.

8.Seeding: 4 utøvere seedes etter gjeldende ranking (Elite) i Snooker.

8.Seeding: 4 utøvere seedes etter gjeldende ranking (Elite) i Snooker.

9.Premier: Pengepremier totalt Kr. 9.500,-:

 

•1. plass kr. 5.000,-.

•2. plass kr. 2.500,-.

•3. plass kr. 1.000,-.

 

Sesongvinner Snooker Elite tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.) og kr. 7.500,- i form av stipend.

9.Premier: Pengepremier totalt Kr. 9.500,- 4.000,-:

 

•1. plass kr. 5.000,- 2.000,-

•2. plass kr. 2.500,- 1.000,-

•3. plass kr. 1.000,- 500,-

 

SesongvVinner av Norgesratingen Snooker filtrert på sesong Elite tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.). Det tas ut 3 utøvere til EM i 15 Rød som hver tildeles kr. 10.000,- i form av stipend til å dekke utgifter i forbindelse med mesterskapet. Stipendet utbetales mot bilag.og kr. 7.500,- i form av stipend.

 

10.14.2 - Pool NM Lag

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

4.Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere (se også 6.8.5.1 punkt 3 og 6.8.2 punkt 1) som innfrir følgende vilkår:

 

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.46.8.3.2 og 6.8.3.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM lag.

4.Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere (se også 6.8.5.1 punkt 3 og 6.8.2 punkt 1) som innfrir følgende vilkår:

 

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.46.8.3.2 og 6.8.3.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM lag.

 

7.Ranking: NM Lag gir ingen rankingpoeng.

7.Ranking RatingKampene i NM Lag gir ingen rankingpoeng poeng til Norgesratingen.

 

10.14.3 - Pool NM Scotch double

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

4.Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM lag.

4.Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM lag.

7.Ranking: NM Scotch double gir ingen rankingpoeng.

7.Ranking Rating: NM Scotch double gir ingen rankingpoeng til Norgesratingen.

 

10.14.4 - Pool RT Lag Elite

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Disipliner: Det arrangeres 1 RT Lag Elite i hver sesong. Turneringen spilles i disiplinene 9-Ball eller 10-Ball.

1.Disipliner: Det arrangeres 1 RT Lag Elite i hver sesong. Turneringen spilles i disiplinene 9-Ball eller 10-Ball

2.Distanser: Det er 2 spillere på hvert lag fra samme klubb.

1. runde: Scotch double

2. runde: Spiller 1 mot spiller 1 i ett sett

3. runde: Spiller 2 mot spiller 2 i ett sett

4. runde: Scotch double

5. runde: Spiller 2 mot spiller 1 i ett sett

6. runde: Spiller 1 mot spiller 2 i ett sett

Runde 1-6 rulleres til distanse 6 i 10-Ball og distanse 7 i 9-Ball.

2.Distanser: Det er 2 spillere på hvert lag fra samme klubb.

1. runde: Scotch double

2. runde: Spiller 1 mot spiller 1 i ett sett

3. runde: Spiller 2 mot spiller 2 i ett sett

4. runde: Scotch double

5. runde: Spiller 2 mot spiller 1 i ett sett

6. runde: Spiller 1 mot spiller 2 i ett sett

Runde 1-6 rulleres til distanse 6 i 10-Ball og distanse 7 i 9-Ball.

4.Deltakelse: RT er åpent for alle Elite- og 1.divisjonutøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.Laget - som helhet - skal ha minst én 1.divisjonsutøver.

4.Deltakelse: RT er åpent for alle Elite- og 1. og 2.divisjonutøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

 

Laget kan bestå av utøvere fra 1. og 2. divisjon i hvilken som helst sammensetning - som helhet - skal ha minst én 1.divisjonsutøver.

7.Ranking: RT Lag gir ingen rankingpoeng.

7.Ranking RatingDe individuelle kampene i RT Lag gir poeng til NorgesratingenKampene i Scotch Double gir ingen rankingratingpoeng.

 

10.14.5 - Pool RT Lag 1. divisjon

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Disipliner: Det arrangeres 2 RT Lag 2. divisjon hvert år. Turneringen spilles i disiplinene 9-Ball eller 10-Ball.

2.Distanser: Det er 2 spillere på hvert lag fra samme klubb.

1. runde: Scotch double

2. runde: Spiller 1 mot spiller 1 i ett sett

3. runde: Spiller 2 mot spiller 2 i ett sett

4. runde: Scotch double

5. runde: Spiller 2 mot spiller 1 i ett sett

6. runde: Spiller 1 mot spiller 2 i ett sett

Runde 1-6 rulleres til distanse 6 i 10-Ball og distanse 7 i 9-Ball.
 

3.Spilleform:

 

a.Ved flere enn 16 lag spilles dobbelcup.

b.Ved 16 eller færre lag spilles dobbelcup eller puljespill.

 

4.Deltakelse: RT er åpent for alle 1. og 2. divisjonutøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag før turnering.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.Alle lag                                Kr. 300,-

 

7.Ranking: RT Lag gir ingen rankingpoeng.

 

8.Seeding: 4, 8 eller 16 lag (avhengig av antall påmeldte lag) seedes etter fjorårets resultater i forbindelse med første turnering hvert år.

 

 

9.Premier:

 

a.Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar.

 

10.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder.

1.Disipliner: Det arrangeres 2 RT Lag 2. divisjon hvert år. Turneringen spilles i disiplinene 9-Ball eller 10-Ball.

2.Distanser: Det er 2 spillere på hvert lag fra samme klubb.

1. runde: Scotch double

2. runde: Spiller 1 mot spiller 1 i ett sett

3. runde: Spiller 2 mot spiller 2 i ett sett

4. runde: Scotch double

5. runde: Spiller 2 mot spiller 1 i ett sett

6. runde: Spiller 1 mot spiller 2 i ett sett

Runde 1-6 rulleres til distanse 6 i 10-Ball og distanse 7 i 9-Ball.
 

3.Spilleform:

 

a.Ved flere enn 16 lag spilles dobbelcup.

b.Ved 16 eller færre lag spilles dobbelcup eller puljespill.

 

4.Deltakelse: RT er åpent for alle 1. og 2. divisjonutøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag før turnering.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.Alle lag                                Kr. 300,-

 

7.Ranking: RT Lag gir ingen rankingpoeng.

 

8.Seeding: 4, 8 eller 16 lag (avhengig av antall påmeldte lag) seedes etter fjorårets resultater i forbindelse med første turnering hvert år.

 

 

9.Premier:

 

a.Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar.

 

10.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder.

 

10.14.56 - Snooker

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

4.Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere (se også 6.8.5.1 punkt 3 og 6.8.2 punkt 1) som innfrir følgende vilkår:

 

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.46.8.3.2  og 6.8.3.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM Lag.

4.Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere (se også 6.8.5.1 punkt 3 og 6.8.2 punkt 1) som innfrir følgende vilkår:

 

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.46.8.3.2  og 6.8.3.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM Lag.

7.Ranking: NM Lag gir ingen rankingpoeng til NC-ranking Snooker.

7.Ranking RatingKampene i NM Lag gir ingen rankingpoeng til Norgesratingen NC-ranking Snooker.

 

10.15.3 - Pool, Norsk Mesterskap for fritidsklubber og skoler

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

Inntil videre arrangeres ikke Norsk Ungdomsmesterskap for fritidsklubber og skoler (NUM), men konkurranseformen kan tas opp igjen ved et senere tilfelle. Reglementet blir inntil videre stående i TBR.

 

Norsk Mesterskap for fritidsklubber og skoler (NUM) er en lagturnering åpent for fritidsklubber og skoler.

 

1.Disipliner: 8-Ball

 

2.Distanser: 1-3

 

3.Spilleform: Puljespill med klasseinndeling.

 

4.Deltakelse: Deltakelse kun tillatt for lag som representerer fritidsklubber og skoler.

 

5.Påmelding:

 

a.NBs administrasjon har ansvaret for innbydelser og påmeldingsprosedyrer.

b.Klasseinndeling:

i.Jenter Ungdomsskole (16 år eller yngre).

ii.Jenter Videregående skole (19 år eller yngre).

iii.Gutter Ungdomsskole (16 år eller yngre).

iv.Gutter Videregående skole (19 år eller yngre).

 

6.Startavgift:

 

a.Alle lag, uansett klasse                        Kr. 250,-

b.Ved påmelding av 1 lag i hver klasse        Kr. 900,- totalt

 

7.Ranking: Ingen ranking.

 

8.Seeding: Ingen seeding.

 

9.Premier:

 

a.Alle deltakere får diplom.

b.1-3. plass i hver klasse får medaljer.

c.Pokal til 1. plass i hver klasse.

 

10.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder i samarbeid med administrasjon.

Inntil videre arrangeres ikke Norsk Ungdomsmesterskap for fritidsklubber og skoler (NUM), men konkurranseformen kan tas opp igjen ved et senere tilfelle. Reglementet blir inntil videre stående i TBR.

 

Norsk Mesterskap for fritidsklubber og skoler (NUM) er en lagturnering åpent for fritidsklubber og skoler.

 

1.Disipliner: 8-Ball

 

2.Distanser: 1-3

 

3.Spilleform: Puljespill med klasseinndeling.

 

4.Deltakelse: Deltakelse kun tillatt for lag som representerer fritidsklubber og skoler.

 

5.Påmelding:

 

a.NBs administrasjon har ansvaret for innbydelser og påmeldingsprosedyrer.

b.Klasseinndeling:

i.Jenter Ungdomsskole (16 år eller yngre).

ii.Jenter Videregående skole (19 år eller yngre).

iii.Gutter Ungdomsskole (16 år eller yngre).

iv.Gutter Videregående skole (19 år eller yngre).

 

6.Startavgift:

 

a.Alle lag, uansett klasse                        Kr. 250,-

b.Ved påmelding av 1 lag i hver klasse        Kr. 900,- totalt

 

7.Ranking: Ingen ranking.

 

8.Seeding: Ingen seeding.

 

9.Premier:

 

a.Alle deltakere får diplom.

b.1-3. plass i hver klasse får medaljer.

c.Pokal til 1. plass i hver klasse.

 

10.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder i samarbeid med administrasjon.

 

11 - Særskilte regler Flyttes til hjemmeside

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

 

 

11.1 - Nominering til EM, VM og andre internasjonale turneringer

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

Kapittelet omhandler regler nominering til EM, VM og andre internasjonale turneringer.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

11.1.1 - Regler for nominering

11.1.2 - Landslagskontrakt

Kapittelet omhandler regler nominering til EM, VM og andre internasjonale turneringer.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

11.1.1 - Regler for nominering

11.1.2 - Landslagskontrakt

 

11.1.1 - Regler for nominering

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

3.Følgende grunnleggende kriterier gjelder for nominasjon;

 

a.Plassering og deltakelse i NC og NM

b.Ranking og deltakelse i øvrig turneringsaktivitet

c.Plassering i forrige/tidligere EM/VM

d.Vilje til satsing

e.Positiv holdning og bidrag til biljardsporten

f.Evne til å tilpasse seg og utvikle et lag

g.Evne til å opptre som rollemodell

3.Følgende grunnleggende kriterier gjelder for nominasjon;

 

a.Plassering og deltakelse i NC og NM

b.Ranking og deltakelse i øvrig turneringsaktivitet

c.Plassering i forrige/tidligere EM/VM

d.Vilje til satsing

e.Positiv holdning og bidrag til biljardsporten

f.Evne til å tilpasse seg og utvikle et lag

g.Evne til å opptre som rollemodell

 

11.1.1.1 - Carambole

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Individuelt EM i Carambole arrangeres på dette tidspunktet i fem ulike disipliner (1-vant, 3-vant, Classic, Artistik og Kjegle) og i fire kategorier (kvinner, menn, U21 og U17). Alle kategoriene spiller ikke alle disiplinene.

 

2.Individuelt EM i 3-vant Carambole (menn) er åpent for 48 utøvere plus 16 seedede utøvere – deriblant regjerende europamester.

 

a.Regjerende europamester er automatisk kvalifisert for finalrunde omfattende 32 utøvere i enkelcup.

b.Basert på gjeldende CEB ranking blir deretter de topp 15 utøverne direkte kvalifisert for finalrunde.

c.Basert på gjeldende CEB ranking nomineres deretter respektive medlemslands førstevalg kvalifisert for innledende runde med 48 utøvere i puljespill – 16 puljer med 3 utøvere i hver.

d.Hvis det fremdeles er ledige plasser er det respektive medlemslands andrevalg som kvalifiseres basert på gjeldende CEB ranking.

 

3.Individuelt VM i Carambole arrangeres på dette tidspunktet i fire ulike disipliner (1-vant, 3-vant, Artistik og Kjegle) og i tre kategorier (kvinner, menn og ungdom). Alle kategoriene spiller ikke alle disiplinene.

 

4.Individuelt VM i 3-vant Carambole (menn) er åpent for 48 utøvere inkludert regjerende verdensmester og de 21 best rangerte utøverne basert på gjeldende UMB ranking.

 

a.De neste 24 utøverne (23-46) allokeres til de respektive kontinentalforbund slik at CEB får 12, CPB 8 og ACBC 4 startplasser.

b.De resterende to startplassene (47-48) beholder UMB til eget bruk og gir vanligvis disse videre til arrangørsland i form av såkalte «wild-cards».

c.Utøvere som har fått startplats 23-48 trenger ikke å være rangert i tilsvarende posisjon basert på gjeldende UMB ranking.

d.De 48 utøverne deles in i 16 puljer om hver tre utøvere. De 16 utøverne som vinner respektive pulje går videre til finalrunde som avgjøres i form av enkelcup.  

 

5.Generelt gjelder at andre internasjonale turneringer (f eks europeiske «Grand Prix» og «World Cup») er åpne. Hvis det er flere påmeldte deltakere enn det finnes startplasser, kan deltakerne selekteres basert på gjeldende ranking.

 

6.Det vises videre til CEBs og UMBs respektive turneringsbestemmelser.

 

1.Individuelt EM i Carambole arrangeres på dette tidspunktet i fem ulike disipliner (1-vant, 3-vant, Classic, Artistik og Kjegle) og i fire kategorier (kvinner, menn, U21 og U17). Alle kategoriene spiller ikke alle disiplinene.

 

2.Individuelt EM i 3-vant Carambole (menn) er åpent for 48 utøvere plus 16 seedede utøvere – deriblant regjerende europamester.

 

a.Regjerende europamester er automatisk kvalifisert for finalrunde omfattende 32 utøvere i enkelcup.

b.Basert på gjeldende CEB ranking blir deretter de topp 15 utøverne direkte kvalifisert for finalrunde.

c.Basert på gjeldende CEB ranking nomineres deretter respektive medlemslands førstevalg kvalifisert for innledende runde med 48 utøvere i puljespill – 16 puljer med 3 utøvere i hver.

d.Hvis det fremdeles er ledige plasser er det respektive medlemslands andrevalg som kvalifiseres basert på gjeldende CEB ranking.

 

3.Individuelt VM i Carambole arrangeres på dette tidspunktet i fire ulike disipliner (1-vant, 3-vant, Artistik og Kjegle) og i tre kategorier (kvinner, menn og ungdom). Alle kategoriene spiller ikke alle disiplinene.

 

4.Individuelt VM i 3-vant Carambole (menn) er åpent for 48 utøvere inkludert regjerende verdensmester og de 21 best rangerte utøverne basert på gjeldende UMB ranking.

 

a.De neste 24 utøverne (23-46) allokeres til de respektive kontinentalforbund slik at CEB får 12, CPB 8 og ACBC 4 startplasser.

b.De resterende to startplassene (47-48) beholder UMB til eget bruk og gir vanligvis disse videre til arrangørsland i form av såkalte «wild-cards».

c.Utøvere som har fått startplats 23-48 trenger ikke å være rangert i tilsvarende posisjon basert på gjeldende UMB ranking.

d.De 48 utøverne deles in i 16 puljer om hver tre utøvere. De 16 utøverne som vinner respektive pulje går videre til finalrunde som avgjøres i form av enkelcup.  

 

5.Generelt gjelder at andre internasjonale turneringer (f eks europeiske «Grand Prix» og «World Cup») er åpne. Hvis det er flere påmeldte deltakere enn det finnes startplasser, kan deltakerne selekteres basert på gjeldende ranking.

 

6.Det vises videre til CEBs og UMBs respektive turneringsbestemmelser.

 

 

11.1.1.2 - Pool

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Individuelt EM i Pool arrangeres på dette tidspunktet i seks ulike disipliner (Black Ball, Pyramid, 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1) og i åtte kategorier/klasser (kvinner, menn, rullestol, U19, U17, jenter og gutter, veteran damer og herrer). Alle kategoriene/klassene spiller ikke alle disiplinene.

 

2.Når det gjelder disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1 har alle medlemslandene i utgangspunktet minimum tre startplasser i hver disiplin og kategori.

 

a.Hvor mange startplasser et medlemsland kan få, bestemmes av antallet tilgjengelige plasser i hver disiplin og kategori, og den interesse som de respektive medlemslandene melder. Et medlemsland kan maksimalt få seks startplasser (inklusive regjerende europamester og ekstra startplass for arrangørsland).

b.Medlemslandene får ca fire måneder før et bestemt EM en såkalt «wish-list», som må fylles ut og returneres til EPBF senest ca tre måneder før.

c.Basert på medlemslandenes «wish-list» allokerer EPBF de tilgjengelige startplassene og meddeler senest ca to måneder før EM hvor mange startplasser som hvert medlemsland har blitt tildelt.

d.I samband med beskjed om antallet tildelte plasser får medlemslandet også en faktura fra EPBF på disse. Fakturaen må betales i sin helhet uavhengig av hvor mange plasser som blir brukt. Det tilbakebetales ikke noe basert på plasser som ikke blir brukt.

e.Senest ca 6 uker før EM må medlemslandene annonsere sine deltakere ved navn.

 

3.Individuelt VM i Pool arrangeres på dette tidspunktet i fem ulike disipliner (Black Ball, Pyramid, 8-Ball, 9-Ball og 10-Ball) og i fem kategorier (kvinner, menn, rullestol og U19 jenter og gutter). Alle kategoriene spiller ikke alle disipliner.

 

a.Generelt gjelder at VM i Black Ball (arrangeres ikke hvert år) og i Pyramid er åpne, hvilket betyr at medlemslandene selve kan nominere sine utøvere direkte til arrangøren.

b.Da antallet startplasser til VM i 8-Ball, 9-Ball og 10-Ball (uansett kategori) er begrenset, tildeles hvert kontinentalt forbund (som er medlemmer i WPA) en kvote basert på det antall land som respektive forbund representerer. Da EPBF representerer flest land får EPBF også flest antall startplasser.

c.Alle startplasser EPBF mottar fordeles først blant utøverne som har plassert seg best på EM i samme disiplin, og deretter i samsvar med gjeldende Euro Tour ranking.

d.Når det gjelder juniorer og rullestol så nomineres deltakerne kun basert på resultatene i forbindelse med siste EM.

e.Alle verdensmestere i de seneste fem årene er automatiskt kvalifisert for VM.

f.Resterende startplasser etter allokering av kvoter til medlemsforbundene beholder WPA til eget bruk og gir vanligvis disse videre til arrangørsland i form av såkalte «wild-cards». Grunnregelen er at det arrangeres kvalik-turneringer om disse startplasser.

 

4.Når det gjelder andre internasjonale turneringer skiller man disse i innbydelse- turneringer og åpne turneringer.

 

a.Innbydelsesturneringer er åpne kun for de utøvere som er blitt invitert. Normalt er det kun de beste utøverne som blir invitert til slike turneringer.

b.Alle Euro Tour turneringer er åpne. Antall deltakere er vanligvis begrenset og først får alle de utøverne som har betalt startavgiften for hele sesongen deres startplasser, og deretter fordeles resterende plasser etter prinsippen «førstemann til mølla…».

c.Alle andre internasjonale turneringer i Europa er vanligvis åpne, og det er den lokale arrangøren som bestemmer hvem som får være med, og ikke.

d.Når det gjelder de største internasjonale turneringene følger de de samme prinsippene som VM, hvilket betyr at de tilgjengelige startplassene kvoteres til medlemsforbundene i WPA.

 

5.Det vises videre til EPBFs og WPAs respektive turneringsbestemmelser.

1.Individuelt EM i Pool arrangeres på dette tidspunktet i seks ulike disipliner (Black Ball, Pyramid, 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1) og i åtte kategorier/klasser (kvinner, menn, rullestol, U19, U17, jenter og gutter, veteran damer og herrer). Alle kategoriene/klassene spiller ikke alle disiplinene.

 

2.Når det gjelder disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1 har alle medlemslandene i utgangspunktet minimum tre startplasser i hver disiplin og kategori.

 

a.Hvor mange startplasser et medlemsland kan få, bestemmes av antallet tilgjengelige plasser i hver disiplin og kategori, og den interesse som de respektive medlemslandene melder. Et medlemsland kan maksimalt få seks startplasser (inklusive regjerende europamester og ekstra startplass for arrangørsland).

b.Medlemslandene får ca fire måneder før et bestemt EM en såkalt «wish-list», som må fylles ut og returneres til EPBF senest ca tre måneder før.

c.Basert på medlemslandenes «wish-list» allokerer EPBF de tilgjengelige startplassene og meddeler senest ca to måneder før EM hvor mange startplasser som hvert medlemsland har blitt tildelt.

d.I samband med beskjed om antallet tildelte plasser får medlemslandet også en faktura fra EPBF på disse. Fakturaen må betales i sin helhet uavhengig av hvor mange plasser som blir brukt. Det tilbakebetales ikke noe basert på plasser som ikke blir brukt.

e.Senest ca 6 uker før EM må medlemslandene annonsere sine deltakere ved navn.

 

3.Individuelt VM i Pool arrangeres på dette tidspunktet i fem ulike disipliner (Black Ball, Pyramid, 8-Ball, 9-Ball og 10-Ball) og i fem kategorier (kvinner, menn, rullestol og U19 jenter og gutter). Alle kategoriene spiller ikke alle disipliner.

 

a.Generelt gjelder at VM i Black Ball (arrangeres ikke hvert år) og i Pyramid er åpne, hvilket betyr at medlemslandene selve kan nominere sine utøvere direkte til arrangøren.

b.Da antallet startplasser til VM i 8-Ball, 9-Ball og 10-Ball (uansett kategori) er begrenset, tildeles hvert kontinentalt forbund (som er medlemmer i WPA) en kvote basert på det antall land som respektive forbund representerer. Da EPBF representerer flest land får EPBF også flest antall startplasser.

c.Alle startplasser EPBF mottar fordeles først blant utøverne som har plassert seg best på EM i samme disiplin, og deretter i samsvar med gjeldende Euro Tour ranking.

d.Når det gjelder juniorer og rullestol så nomineres deltakerne kun basert på resultatene i forbindelse med siste EM.

e.Alle verdensmestere i de seneste fem årene er automatiskt kvalifisert for VM.

f.Resterende startplasser etter allokering av kvoter til medlemsforbundene beholder WPA til eget bruk og gir vanligvis disse videre til arrangørsland i form av såkalte «wild-cards». Grunnregelen er at det arrangeres kvalik-turneringer om disse startplasser.

 

4.Når det gjelder andre internasjonale turneringer skiller man disse i innbydelse- turneringer og åpne turneringer.

 

a.Innbydelsesturneringer er åpne kun for de utøvere som er blitt invitert. Normalt er det kun de beste utøverne som blir invitert til slike turneringer.

b.Alle Euro Tour turneringer er åpne. Antall deltakere er vanligvis begrenset og først får alle de utøverne som har betalt startavgiften for hele sesongen deres startplasser, og deretter fordeles resterende plasser etter prinsippen «førstemann til mølla…».

c.Alle andre internasjonale turneringer i Europa er vanligvis åpne, og det er den lokale arrangøren som bestemmer hvem som får være med, og ikke.

d.Når det gjelder de største internasjonale turneringene følger de de samme prinsippene som VM, hvilket betyr at de tilgjengelige startplassene kvoteres til medlemsforbundene i WPA.

 

5.Det vises videre til EPBFs og WPAs respektive turneringsbestemmelser.

 

11.1.1.3 - Snooker

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Individuelt EM i Snooker arrangeres på dette tidspunktet i en disiplin (15 Rød) og i fire kategorier (kvinner, menn, U21 og veteraner).

 

2.Individuelt EM i Snooker er åpent for minimum to utøvere per medlemsland, og arrangørland får 4-8 plasser.

 

a.Regjerende europamester er automatisk kvalifisert hvis han/hun er nominert av sitt nasjonale forbund.

b.Hvis det er påmeldte utøvere som ikke deltaker står det arrangørland fritt til å erstatte disse med egne utøvere.

c.Etter innledende runde med puljespill kvalifiserer seg de 2-4 beste for finalespill som gjennomføres i form av enkelcup med maksimalt 32 utøvere.

 

3.Individuelt amatør-VM i Snooker arrangeres på dette tidspunktet i tre ulike disipliner (English Billiards, 15 Rød og 6 Rød) og i fire kategorier (kvinner, menn, U21 og veteraner). Alle kategoriene spiller ikke alle disiplinene.

 

4.Individuelt amatør-VM i Snooker (menn) er åpent for to deltakere per medlemsland. Arrangørland har lov til å delta med én utøver per pulje, men maksimalt åtte utøvere.

 

a.I tillegg får alle kontinentale mestere (eller runner-up om kontinental mester velger å akseptere en plass på "Main tour") og regjerende IBSF verdensmester startplass.

b.Hvis puljer mangler deltakere til å bli komplett, kan arrangørland få tillatelse til å invitere ytterligere utøvere fra andre land i samme kontinent som arrangørland.

c.De 96 høyest rangerte utøverne på "main tour" er ikke berettiget å delta og kan derfor ikke nomineres av sine respektive nasjonale forbund.

d.Antallet utøvere er begrenset til 64, som deles inn i åtte puljer om åtte utøvere i hver. Fire utøvere per pulje kvalifiserer seg for avsluttende enkelcup.

 

5.Individuelt proff-VM i Snooker (menn) er åpent for de 64 høyest rankede utøverne på «Main tour».

 

6.Generelt gjelder at andre internasjonale turneringer er åpne. Hvis det er flere påmeldte deltakere enn det finnes startplasser, kan deltakerne selekteres basert på gjeldende ranking.

 

7.Det vises videre til EBSAs og IBSFs respektive turneringsbestemmelser.

 

1.Individuelt EM i Snooker arrangeres på dette tidspunktet i en disiplin (15 Rød) og i fire kategorier (kvinner, menn, U21 og veteraner).

 

2.Individuelt EM i Snooker er åpent for minimum to utøvere per medlemsland, og arrangørland får 4-8 plasser.

 

a.Regjerende europamester er automatisk kvalifisert hvis han/hun er nominert av sitt nasjonale forbund.

b.Hvis det er påmeldte utøvere som ikke deltaker står det arrangørland fritt til å erstatte disse med egne utøvere.

c.Etter innledende runde med puljespill kvalifiserer seg de 2-4 beste for finalespill som gjennomføres i form av enkelcup med maksimalt 32 utøvere.

 

3.Individuelt amatør-VM i Snooker arrangeres på dette tidspunktet i tre ulike disipliner (English Billiards, 15 Rød og 6 Rød) og i fire kategorier (kvinner, menn, U21 og veteraner). Alle kategoriene spiller ikke alle disiplinene.

 

4.Individuelt amatør-VM i Snooker (menn) er åpent for to deltakere per medlemsland. Arrangørland har lov til å delta med én utøver per pulje, men maksimalt åtte utøvere.

 

a.I tillegg får alle kontinentale mestere (eller runner-up om kontinental mester velger å akseptere en plass på "Main tour") og regjerende IBSF verdensmester startplass.

b.Hvis puljer mangler deltakere til å bli komplett, kan arrangørland få tillatelse til å invitere ytterligere utøvere fra andre land i samme kontinent som arrangørland.

c.De 96 høyest rangerte utøverne på "main tour" er ikke berettiget å delta og kan derfor ikke nomineres av sine respektive nasjonale forbund.

d.Antallet utøvere er begrenset til 64, som deles inn i åtte puljer om åtte utøvere i hver. Fire utøvere per pulje kvalifiserer seg for avsluttende enkelcup.

 

5.Individuelt proff-VM i Snooker (menn) er åpent for de 64 høyest rankede utøverne på «Main tour».

 

6.Generelt gjelder at andre internasjonale turneringer er åpne. Hvis det er flere påmeldte deltakere enn det finnes startplasser, kan deltakerne selekteres basert på gjeldende ranking.

 

7.Det vises videre til EBSAs og IBSFs respektive turneringsbestemmelser.

 

 

11.1.2 - Landslagskontrakt

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Alle utøvere som blir nominert til et norsk landslag (ungdom, menn, kvinner og veteran) for å representere NB internasjonalt, må signere en kontrakt med NB.

 

2.Denne avtalen regulerer utøverens og NBs forpliktelser overfor hverandre i sportslige, markedsføringsmessige og økonomiske spørsmål, og fastslår hvordan partene må håndtere eventuelle brudd og tvister som kan oppstå.

 

3.Avtalen gjelder fra signering til den eventuelt sies opp av en av partene, eller er gjenstand for endringer hos en av partene.

 

4.I forbindelse med nominering til et norsk landslag må statsborgerskap kontrolleres.

 

a.Carambole (basert på regler i CEB/UMB):

i.Alle utøvere, uansett alder og kjønn, må være norske statsborgere hvis de har et ønske om år representere Norge ved internasjonale turneringer og mesterskap.

 

a.Pool (basert på regler i EPBF/WPA):

i.Ungdom U19 eller yngre gis dispensasjon av EPBF for deltakelse i EM dersom de kan dokumentere at de er fast bosatt i Norge.

i.Seniorer og veteraner må være norske statsborgere hvis de har et ønske om å representere Norge ved internasjonale turneringer og mesterskap.

 

a.Snooker (basert på regler i EBSA/IBSF):

i.Alle utøvere, uansett alder og kjønn, må være norske statsborgere hvis de har et ønske om å representere Norge ved internasjonale turneringer og mesterskap.

i.Utøver får ikke ha representert et annet land de siste tre årene før aktuell turnering / mesterskap.

i.Dersom en utøver har dobbelt statsborgerskap kan denne velge hvilket land han ønsker å representere, men kan ikke ha representert det andre landet de siste tre årene før aktuell turnering/mesterskap.

i.I forbindelse med Nordisk Mesterskap i Snooker gjøres unntak fra reglene c.i-iii. ovenfor; utøver som er registrert med fast bosted i Norge kan representere Norge ved Nordisk Mesterskap.

 

 

Se de ulike landslagskontraktene her.

1.Alle utøvere som blir nominert til et norsk landslag (ungdom, menn, kvinner og veteran) for å representere NB internasjonalt, må signere en kontrakt med NB.

 

2.Denne avtalen regulerer utøverens og NBs forpliktelser overfor hverandre i sportslige, markedsføringsmessige og økonomiske spørsmål, og fastslår hvordan partene må håndtere eventuelle brudd og tvister som kan oppstå.

 

3.Avtalen gjelder fra signering til den eventuelt sies opp av en av partene, eller er gjenstand for endringer hos en av partene.

 

4.I forbindelse med nominering til et norsk landslag må statsborgerskap kontrolleres.

 

a.Carambole (basert på regler i CEB/UMB):

i.Alle utøvere, uansett alder og kjønn, må være norske statsborgere hvis de har et ønske om år representere Norge ved internasjonale turneringer og mesterskap.

 

a.Pool (basert på regler i EPBF/WPA):

i.Ungdom U19 eller yngre gis dispensasjon av EPBF for deltakelse i EM dersom de kan dokumentere at de er fast bosatt i Norge.

i.Seniorer og veteraner må være norske statsborgere hvis de har et ønske om å representere Norge ved internasjonale turneringer og mesterskap.

 

a.Snooker (basert på regler i EBSA/IBSF):

i.Alle utøvere, uansett alder og kjønn, må være norske statsborgere hvis de har et ønske om å representere Norge ved internasjonale turneringer og mesterskap.

i.Utøver får ikke ha representert et annet land de siste tre årene før aktuell turnering / mesterskap.

i.Dersom en utøver har dobbelt statsborgerskap kan denne velge hvilket land han ønsker å representere, men kan ikke ha representert det andre landet de siste tre årene før aktuell turnering/mesterskap.

i.I forbindelse med Nordisk Mesterskap i Snooker gjøres unntak fra reglene c.i-iii. ovenfor; utøver som er registrert med fast bosted i Norge kan representere Norge ved Nordisk Mesterskap.

 

 

Se de ulike landslagskontraktene her.

 

11.2 - Aktivitetsledere og trenere

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

Kapittelet omhandler regler nominering til EM, VM og andre internasjonale turneringer.

Se mer informasjon i underkapitlene:

11.2.1 - Trenerløypa

11.2.2 - Landslagstrener

Kapittelet omhandler regler nominering til EM, VM og andre internasjonale turneringer.

Se mer informasjon i underkapitlene:

11.2.1 - Trenerløypa

11.2.2 - Landslagstrener

 

11.2.1 - Trenerløypa

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1)Den 20. januar 2011 vedtok Idrettstyret rammeverket for trenerutdanningen «Trenerløypa», som skal være operasjonalisert innen 1. januar 2014.

 

2)Som medlem av NIF har NB å forholde seg til det nye rammeverket for trenerutdanning og må implementere dette før 1. januar 2014.

 

3)NBs læreplaner og utdaningsmateriell skal godkjennes av NIFs kompetanseseksjon.

 

4)Trenerløypa består av trenerutdanning på fire nivåer og kalles «Trener 1», «Trener 2», «Trener 3» og «Trener 4». Hvert nivå har krav om praktisk arbeid og kontinuerlig etterutdanning.

 

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

 

11.2.1.1 - Trener 1

 

11.2.1.2 - Trener 2

 

11.2.1.3 - Trener 3

 

11.2.1.4 - Trener 4

 

11.2.1.5 - Kompetansekrav

 

11.2.1.6 - Kursavgift

 

11.2.1.7 - Aktivitetslederens/trenerens rettigheter

 

11.2.1.8 - Aktivitetslederens/trenerens ansvar og plikter

1)Den 20. januar 2011 vedtok Idrettstyret rammeverket for trenerutdanningen «Trenerløypa», som skal være operasjonalisert innen 1. januar 2014.

 

2)Som medlem av NIF har NB å forholde seg til det nye rammeverket for trenerutdanning og må implementere dette før 1. januar 2014.

 

3)NBs læreplaner og utdaningsmateriell skal godkjennes av NIFs kompetanseseksjon.

 

4)Trenerløypa består av trenerutdanning på fire nivåer og kalles «Trener 1», «Trener 2», «Trener 3» og «Trener 4». Hvert nivå har krav om praktisk arbeid og kontinuerlig etterutdanning.

 

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

 

11.2.1.1 - Trener 1

 

11.2.1.2 - Trener 2

 

11.2.1.3 - Trener 3

 

11.2.1.4 - Trener 4

 

11.2.1.5 - Kompetansekrav

 

11.2.1.6 - Kursavgift

 

11.2.1.7 - Aktivitetslederens/trenerens rettigheter

 

11.2.1.8 - Aktivitetslederens/trenerens ansvar og plikter