Endringslogg 2018

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser >

Endringslogg 2018

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

ENDRINGSLOGG TBR

Endringer til TBR publisert 2. januar 2018

 

1.4.1 – World Pool-Billiard Association

3. WPA har … - AAPA, APBU … OPBA (link til AAPA er ny!)

 

1.4.1.2 – WPAs turneringer

3. Følgende disipliner … turneringsbestemmelser:

a. 8-Ball b. 9-Ball … h. Chinese 8-Ball

 

1.5.2 – International Billiards & Snooker Federation

3. Under IBSF … ABSF, ACBS … og OBSF (link til ACBS er ny!)

 

2.2.4 – Dispensasjon

2. Med hjemmel i NIFs Lov § 12-2 punkt 4 har ADN vedtatt at de generelle fritaksbestemmelsene kan fravikes for utøver som kun skal delta i godkjent turnering i biljard på lokal og regional nivå og NM Veteran. De regler som gjelder for dette finner du på ADN sine sider her og her.

 

4.2.2 – Turneringer i Norge, nasjonale og internasjonale

2. Norgescup 3-vants Carambole og Fri Carambole.

 

4.2.3 – Regioninndeling

1a. Region Øst

Hamar Biljardklubb (HAM)

1b. Region Sør

Jæren BK (JAE)

1d. Region Midt

Helgeland (HEL)

1e. Region Nord 1

Arctic BK (ARC)

Fauske BK (FAU)

Helgeland Snooker (HEL)

Lødingen Snooker (LOD)

Fausek BK (FAU)

1f. Region Nord 2

Tromsø BK (TSO)

1g. Klubbene … i noen akivitet.

 

4.2.4 – Regionale turneringer

1d. Norsk Ungdomsmesterskap Pool Lag (8-Ball).

e. d. Snooker (6 Rød og 15 Rød)

f. e. Offisielle … turneringer.

 

4.2.5 – Offisielle klubbturneringer

1. Klubbturneringer som … NB, omfattes … og inkluderer LT Snooker og 4. dDivisjon Pool.

3. Det arrangeres tre LT i Snooker per sesong og alle klubber som har ett eller flere Snookerbord kan søke NB om å få arrangere.

 

4.3.3 – Carambole, nasjonalt og regionalt

1. De nasjonale … at de, så langt det er mulig, ikke … deltakelse i.

2. De internasjonale … , men NB … kun i en to av dem – 3-vants Carambole og Fri Carambole. Derav følger … denne disse disiplin disiplinene.

5. Hver sesong … Carambole på helmatch bord (åpen klasse), 4 (fire) turneringer i Norgescup 3-vants Carambole på halvmatch bord (åpen klasse)), respektive 1 (én) turnering i Norgescup Fri Carambole (åpen klasse).

 

4.3.4 – Pool, nasjonalt og regionalt

1. De nasjonale … at de, så langt det er mulig, ikke … deltakelse i.

5. Hver sesong … disipliner, dersom det er tilstrekkelig antall deltakere:

7. Norsk Ungdomsmesterskap …

NUM er for tiden ikke arrangert. All referanse til NUM blir bestående i TBR inntil videre, da NB fortsatt har et ønske om å gjenoppta aktiviteten.

 

4.3.5 – Snooker, nasjonalt og internasjonalt

1. De nasjonale … at de, så langt det er mulig, ikke … deltakelse i.

5. Hver sesong … Masters), to og tre regionale turneringer (RT) og tre lokale turneringer (LT) i … Snooker.

 

6.4.2 – Divisjonstilhørighet

3. I Snooker finnes det lokale, regionale og … telende for ranking. Opp og … ikke.

 

6.4.3 - Regionstilhørighet

3. I Snooker … nasjonale turneringer.

a. Generelt gjelder … turnering. Det arrangeres tre to runder … per runde. En utøver … maksimalt tre to og tre forskjellige regioner. Dersom en utøver deltar i RT i annen region enn den han tilhører, får han i resultatlisten fra aktuell turnering den plasseringen han har oppnådd, og også eventuell premie, men ikke noen rankingpoeng.

b. Dersom en utøver ønsker å tilhøre og rangeres i en annen region enn den moderklubben har tilhørighet i, skal dette godkjennes av moderklubb og NB.

c. Dersom det ikke arrangeres regionale turneringer i en region hvor en klubb hører hjemme, kan klubbens utøvere delta i en annen region etter eget ønske og NBs godkjennelse.

 

6.5.1 – Deltakelse, registrering og type av lisens

2d. Det er hver utøvers plikt å påse at alle personopplysninger er oppdatert til enhver tid. Opplysningene skal inneholde:

i.For- og etternavn (med stor forbokstav) som oppført i pass eller annet gyldig identitetskort. Bruk av kallenavn er ikke lov.
ii.Fødselsdato.
iii.Nasjonalitet.
iv.Fysisk adresse (gate, husnummer, postnummer og poststed)
v.E-postadresse
vi.Mobiltelefonnummer og/eller fasttelefonnummer.

2e. Dersom feilaktige personopplysninger fører til at utøvere ikke kan nås, er utøveren selv ansvarlig for alle problemer og ulemper som kan oppstå, og kan være gjenstand for disiplinære tiltak.

 

 

 

6.6.1 – Generelle regler for turneringer underlagt NB

1f. Antrekk skal … ordentlige. Dette gjelder … og sko. Klær som er bleket, vasket ut, slitt og/eller ikke stryket, oppfyller ikke dette vilkår.

1h. NBs logo … bruke den. NBs logo kan kjøpes til selvkostnad (transfer kr. 20 og brodert kr 32) via bestilling til forbundskontoret. Logo tilhørende … i NB.

1j. Logo(er) som reklamerer for bedrift og/eller produkt (se punkt 6.6.6) skal være plassert på draktens/skjortens høyre bryst eller arm. Hver enkelt logo kan ikke være større enn 100x50 mm (dersom kvadratisk eller rektangulær) eller 100 mm i diameter (dersom rund). Det er tillatt med maks 5 slike logoer. Reklame på spillebekledning, se punkt 6.6.6.

 

6.6.1.2 – Underdel

1c. Dersom … dette benyttes. Buksesele kan ikke brukes som erstatning eller i tillegg når kleskode B eller C er anbefalt. Buksesele kan kun benyttes når kleskode A er anbefalt og vest bæres utenpå skjorte og buksesele.

 

6.6.1.3 – Sko og sokker

1b. Sko som ikke tilsvarer beskrivning i 1a. ovenfor, eller som er ødelagt eller slitt på en slik måte at de ikke lenger kan betraktes som hele, rene og presentable, må ikke brukes.

1b. 1c. Sokker eller … nylonstrømper.

 

6.6.1.4 – Avvik og/eller dispensasjon

1.Unntak for kleskode kan gjøres av religiøse, medisinske eller andre fysiske årsaker. Søknad om unntak sendes NB v/TS, og skal være godkjent før deltagelse. Generelt gjelder at unntak ikke gjøres når det gjelder kvalitet, kun funksjonalitet og type (for eksempel kan joggesko tillates av medisinske årsaker, men de må være sorte og helst av lær med gummisåle).

 

6.6.4 – Kleskode B

1ai. Vest (ikke skinnvest) med klubblogo, og

 

6.6.6 – Reklame/sponsing

2. En utøvers … klubbtilhørighet. Logo(er) som reklamerer for bedrift og/eller produkt skal være plassert på draktens/skjortens høyre bryst eller arm. Hver enkelt logo kan ikke være større enn 100x50 mm (dersom kvadratisk eller rektangulær) eller 100 mm i diameter (dersom rund). Det er tillatt med maks 5 slike logoer.

 

6.7.3 – Spillerprofil

1. Det er … inneholde:

a. For- og … kallenavn)

b. Fysisk … poststed)

c. E-postadresse, og

d. Mobiltelefonnummer … nummer.

2. Dersom … bøter.

 

6.8.5.1 – NM

4. Hvert lag … bytte av utøver. Frafall av én utøver leder til tap av aktuell match og frafall av to utøvere leder til tap av kamp.

 

6.8.5.3 – NUM (ungdomsturnering for fritidsklubber og skoler)

NUM er for tiden ikke arrangert. All referanse til NUM blir bestående i TBR inntil videre, da NB fortsatt har et ønske om å gjenoppta aktiviteten.

 

6.8.6 – Snooker

3. Hvert lag består av minst 2 og maksimalt 3 utøvere,som fritt kan alterneres.

 

 

10 – TBR internasjonale og nasjonale turneringer

10.1 – Regler for sanksjonering godkjenning

 

10.1.1 – Godkjent turnering

1. For at … av NB. Dersom turneringen er turneringen er interkontinental internasjonal, skal … tilhører.

2. Generelt …, nasjonale, kontinentale og internasjonale er å … av NB.

 

10.2.5 – Turneringsledelse og jury

1. Alle sanksjonerte godkjente turneringer … (TL TL). Kravet … status.

3. I alle sanksjonerte godkjente turneringer … TL.

 

10.2.6 – Regler og turneringsbestemmelser (Feil i headingen: 10.2.6. Regler …)

1. For sanksjonerte godkjente internasjonale … turneringsbestemmelser.

2. For sanksjonerte godkjente regionale … turneringsbestemmelser. I de … rekkefølge.

 

10.2.9 – Reklame i arenaen

3. I forbindelse … og NC, og dersom den lokale arrangøren har et ønske om å profilere egne sponsorer, må søknad rettes til NB senest to uker før arrangementet. I tillegg er den lokale arrangøren forpliktet til å … sine sponsorer. NB må … som kreves.

 

10.3.1 – Punktlighet

2. Hvis en … tapt (Pool). Hvis … innen:

a. 1 (ett) minutt 5 (fem) minutter etter … (14.1).

b. 6 (seks) 10 (ti) minutter … 14.1).

c. 11 (elleve) 14 (fjorten) minutter … 14.1).

d. 15 … (Snooker).

4. I en … følgende:

b. Dobbelcup. Dersom … eliminert. Dersom … tapersiden. Dersom to utøvere, som begge er på vinnersiden i en dobbelcup og skal spille mot hverandre, ikke er tilstede i tide, blir begge eliminert da begge ikke kan benytte den ende tilgjengelige plassen på tapersiden.

 

10.3.3 – Forfeit

b. Dobbelcup:

i. Dersom … på tapersiden. Dersom også motstanderen på vinnersiden har meldt FF (med gyldig grunn) blir begge eliminert da begge ikke kan benytte den ende tilgjengelige plassen på tapersiden.

 

10.3.7 – Time out

5. Det er … mm). Dersom … opptreden. Motstanderen, som ikke benytter sin rett til toalettbesøk ved samme tilfelle, omfattes også av samme regler i den pause som oppstår.

 

10.3.10 – Åpningsstøt/Brekk

4. I Snooker … begrep. Retten til kan alternerer mellom … helt ut.

 

10.3.13 – 3-ball-regel (kun i Pool)

2. Minst … brekk. Hvilken … gyldig. Dersom to baller passerer hodelinjen og én av disse går i hull, er dette ikke et gyldig brekk hvis ikke også en tredje objektball enten går i hulle eller passerer hodelinjen.

 

 

 

 

10.3.15 – Shot Clock (kun i Pool)

For å kontrollere at publisert tidsskjema holdes har hver match (kamp) sin tidsbegrensning. Dersom én eller flere matcher tar mer tid enn planlagt, og tidsskjemaet gjennom dette er i fare for å være ute av kontroll, kan det bli aktuelt å innføre bruk av en såkalt shot clock.

1. En av utøverne … clock. Turneringsleder avgjør … eller ikke.

2. Turneringsleder avgjør … eller ikke.

3. 2. Dersom shot clock … matchen.

4. 3. Utøverne … per støt (unntatt direkte etter åpningsstøt/brekk – se p. 4 under), med en … gjenstår. Hver av … per opplegg (parti).

5. 4. Hver av … per opplegg (parti). I forbindelse med første støt direkte etter gjennomført åpningsstøt/brekk i 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1 (dersom åpningsstøtet er korrekt), eller andre støt etter nytt opplegg i 14.1, har utøveren 60 sekunder til sin disposisjon, med en advarsel («Time!») når 10 sekunder gjenstår og uten mulighet til å forlenge.

6. Tidtaking … spinner. Tidtaking … renner ut.

7. Hvis en … standard feil.

 

10.3.16 – Bruk av hanske eller talkum

3. Ved bruk … strykes på køen - ikke eller på fingrene. Dette for å … kommer på antrekk, eller på spilleflaten og baller og gjennom … kling. – samt antrekk.

4. Utøver som legger igjen talkum på spilleflaten eller baller får tilsnakk, og hvis dette gjentas, advarsel med tap av poeng.

 

10.9.2 – Arrangørs andel

3. Fordelingsnøkler

Gren                Turnering        Part                Minimum        Maksimum        Forklaring

Carambole        NM                Arrangør        40 %                60 %

                         NB                60 %                40 %

         NC                Arrangør        40 %                70 %

                         NB                30 %                50 %

Pool                NM Åpen        Arrangør        kr 6000                                Fast andel

                         Arrangør        0 %                20 %                Av alle … 32

                         NB                20 &                0 %                Av alle … 32

         NM Kvinner        Arrangør        60 %                90 % 80 %        

                         NB                20 %                40 %

         NM Junior        Arrangør        60 %                90 % 80 %

                         NB                20 %                40 %

         NM U23                                        80 %

         NM Blackball        Arrangør        40 %                75 % 60 %

                         NB                25 %                60 %

         NM Veteran        Arrangør        40 %                60 %

                         NB                60 %                40 %

         NM Lag                Arrangør                                        Egne avtaler

         NC Elite                Arrangør        kr 5000                kr 6000

                         NB                kr 0                kr 1000

         Elitekvalik        Arrangør        40 %                40 %

         NB                60 %                60 %

DM                Arrangør        60 %                40 % 60 %

         NB                40 %                60 %

RT 1. Div. 1        Arrangør        40 %                75 % 70%

         NB                25 %                60 %

RT 2. Div. 2        Arrangør        40 %                75 % 70 %

         NB                25 %                60 %

RT 3. Div. 3        Arrangør        40 %                75 % 70 %

         NB                25 %                60 %

 

NC Blackball        Arrangør        40 %                75 % 70 %

         NB                25 %                60 %

Snooker        NM                Arrangør        40 %                60 %

                         NB                60 %                40 %

NC                Arrangør        40 %                75 % 70 %

                         NB                25 %                60 %

Masters        Arrangør        40 %                75 % 60 %

                         NB                25 %                60 %

Snooker        RT                Arrangør        40 %                75 % 70 %

                         NB                25 %                60 %

LT                                                70 %

 

10.10.1 – Ranking generelt

3. En utøvers … rekkefølge:

b. snitt … tellende turneringer (unntatt i Carambole hvor snitt basert på antall poeng dividert med antall innings skal benyttes), og

 

10.10.2 – Ranking Carambole

1. Ranking 3-vant på helmatch bord:

a. NC og … rankingpoeng.

b. Ranking består av fem fire NC og ett NM og alle er tellende.

c. Rankingen gir … første turnering i 3-vant hvert år … fjoråret. Deretter … siste turnering.

 

2. Ranking 3-vant på halvmatch bord:

a. NC gir rankingpoeng.

b. Ranking består av fire NC og alle er tellende.

c. Rankingen gir grunnlag for seeding og, i forbindelse med første turnering i 3-vant hvert år seedes det på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

 

3. Ranking Fri Carambole på helmatch

a. NC gir ikke rankingpoeng da det kun arrangeres én turnering i sesongen.

b. Resultatet gir grunnlag for seeding i forbindelse med første turnering i Fri Carambole neste år.

 

4. Ranking Triatlon

i. NC 3-vant helmatch, NC 3-vant halvmatch og NC Fri Carambole gir rankingpoeng.

ii. For å bli rangert i Triatlon må utøveren ha deltatt i minimum to NC 3-vant helmatch, to NC 3-vant halvmatch og NC Fri Carambole. De to beste resultatene i NC 3-vant helmatch, de to beste resultatene i NC 3-vant halvmatch og resultatet i NC Fri Carambole er tellende.

iii. Ranking gir ikke grunnlag for seeding og blir ikke laget i Cuescore.

 

2 5. Poengtabell

a. Samme poengtabell … antall deltakere.

b. Grunnet valg … gis (for eksempel):

4. plass = 3. plass

 

CARAMBOLE

Plass

Basis poeng

NC             1/1-match

NC             1/2-match

NM

100 %

100 %

120 %

1

100

100

100

120

2

87

87

87

104

3

74

74

74

89

4

67

67

67

80

5

61

61

61

73

6

58

58

58

70

7

55

55

55

66

8

52

52

52

62

9

49

49

49

59

10

46

46

46

55

11

43

43

43

52

12

40

40

40

48

13

37

37

37

44

14

35

35

35

42

15

33

33

33

40

16

31

31

31

37

17

29

29

29

35

25

22

22

22

26

33

16

16

16

19

41

12

12

12

14

49

9

9

9

11

65

6

6

6

7

81

4

4

4

5

97

2

2

2

2

129

1

1

1

1

 

NYTT! Alle plasseringene fra 3. plass og frem til og med 97. plass har fått nye poengtall, hvilket betyr at enkelte poengtall har blitt endret i tilsvarende grad i tabell for NC og NM. Nytt er også tabell for NC ½ match!        

 

10.10.3 – Ranking Pool

1b. Rankingen gir … fra fjoråret. Deretter … siste turnering. Dersom første turnering er et åpent NM med flere enn 64 deltakere og alle eliteutøvere derfor skal seedes, gjelder følgende rekkefølge:

i.        Etter sluttranking i Elite fra fjoråret

ii.        De utøvere som har kvalifisert seg for spill i Elite via direkte opprykk, og

iii.        De utøvere som har kvalifisert seg via kvalik.

 

2c. Rankingen gir … fra fjoråret (Rekkefølge: i. Eliteutøvere fra fjoråret som har rykket ned – basert på sluttranking i Elite, ii. 1-divisjonsutøvere basert på sluttranking fra fjoråret). Deretter … siste turnering.

 

9g. Grunnet valg … plassering gis:

4. plass = 3. plass

POOL

Plass

Basis poeng

NC

RT

NM

DM

NM ÅPEN KLASSE

Elite

1. Div

2. Div

3. div

100 %

100 %

100 %

120 %

120 %

150 %

200 %

400 %

1

100

100

100

100

120

120

150

200

400

2

87

87

87

87

104

104

131

174

348

3

74

74

74

74

89

89

111

148

296

4

67

67

67

67

80

80

101

134

268

5

61

61

61

61

73

73

92

122

244

6

58

58

58

58

70

70

87

116

232

7

55

55

55

55

66

66

83

110

220

8

52

52

52

52

62

62

78

104

208

9

49

49

49

49

59

59

74

98

196

10

46

46

46

46

55

55

69

92

184

11

43

43

43

43

52

52

65

86

172

12

40

40

40

40

48

48

60

80

160

13

37

37

37

37

44

44

56

74

148

14

35

35

35

35

42

42

53

70

140

15

33

33

33

33

40

40

50

66

132

16

31

31

31

31

37

37

47

62

124

17

29

29

29

29

35

35

44

58

116

25

22

22

22

22

26

26

33

44

88

33

16

16

16

16

19

19

24

32

64

41

12

12

12

12

14

14

18

24

48

49

9

9

9

9

11

11

14

18

36

65

6

6

6

6

7

7

9

12

24

81

4

4

4

4

5

5

6

8

16

97

2

2

2

2

2

2

3

4

8

129

1

1

1

1

1

1

2

2

4

 

NYTT! Alle plasseringene fra 3. plass og frem til og med 81. plass har fått nye poengtall, hvilket betyr at enkelte poengtall har blitt endret i tilsvarende grad i tabell for NC og NM.

 

10.10.4 – Ranking Snooker

1. Ranking

a. NC, RT, LT, og NM og Masters gir rankingpoeng.

b. Ranking består av tre NC, to RT, tre LT, to NM, en Masters og alle er tellende. Da en utøver kun kan delta i en LT og en RT per runde, kan denne maksimalt ha elva tellende resultater. Masters gir ikke rankingpoeng.

c. Rankingen gir … fra fjoråret. Deretter … siste turnering.

 

2. Poengtabell

a. Samme … deltakere.

b. Grunnet valg … falle bort. I slike … (for eksempel):

4. plass = 3. plass

SNOOKER

Plass

Basis poeng

LT

RT

NC

Masters

NM

6 Rød

15 Rød

 

60 %

100 %

120 %

100 %

120 %

1

100

40

60

100

120

100

120

2

87

35

52

87

104

87

104

3

74

30

44

74

89

74

89

4

67

27

40

67

80

67

80

5

61

24

37

61

73

61

73

6

58

23

35

58

70

58

70

7

55

22

33

55

66

55

66

8

52

21

31

52

62

52

62

9

49

20

29

49

59

49

59

10

46

19

28

46

55

46

55

11

43

18

26

43

52

43

52

12

40

17

24

40

48

40

48

13

37

15

22

37

44

37

44

14

35

14

21

35

42

35

42

15

33

13

20

33

40

33

40

16

31

12

19

31

37

31

37

17

29

11

17

29

35

29

35

25

22

9

13

22

26

22

26

33

16

7

10

16

19

16

19

41

12

5

7

12

14

12

14

49

9

4

5

9

11

9

11

65

6

3

4

6

7

6

7

81

4

2

2

4

5

4

5

97

2

1

1

2

2

2

2

129

1

0

0

1

1

1

1

 

NYTT! Alle plasseringene fra 3. plass og frem til og med 81. plass har fått nye poengtall, hvilket betyr at enkelte poengtall har blitt endret i tilsvarende grad i tabell for NC og NM. Tabell for LT og Masters er også nytt.

 

10.11.1 – Carambole

6. Startavgift:

a. Alle deltakere, menn                                        Kr. 350,- 400,-.

b. Kvinner, Ungdom U17/U19, sStudent og hHonnør        Kr. 175,- 200,-.

8. Pengepremier totalt Kr. 2.250,- 3.000,-

c. 1. plass Kr. 1.500,- 2.000,-

   2. plass Kr. 750,- 1.000,-

 

 

10.11.2 – Pool

NB! Link til 10.11.2.5 – Pool, Blackball savnes

 

10.11.2.1 – Pool, Åpen klasse

2d. *Begrensning … distanse 100. Maksimalt 30 innings. Ved like antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste, 3. høyeste, etc.).

 

10.11.2.2 – Pool, Kvinner

2d. *Begrensning … innings; maksimalt 30 innings. Ingen … og finale. Ved like antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste, 3. høyeste, etc.).

 

10.11.2.3 – Pool, Ungdom

3d. *Begrensning … innings; maksimalt 30 innings. Ingen … og finale. Ved like antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste, 3. høyeste, etc.).

 

10.11.2.4 – Pool, Veteran

2d. *Begrensning … distanse 75. Maksimalt 30 innings. Ved like antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste, 3. høyeste, etc.).

 

10.11.2.5 – Pool, Blackball

3a. Ved 8 eller færre deltakere spilles puljespill.

3c. Pengepremier totalt kr. 1.500,-

1. plass        Kr. 1.000,-

2. plass Kr.    500,-

 

10.11.3 - Snooker

6. Startavgift:

a. Alle deltakere, menn                                        Kr. 350,- 400,-

b. Kvinner, Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 175,- 200,-

8. Premier

c. Pengepremier totalt kr. 5.500,- 6.000,-

3. plass Kr. 500,- 750,-.

 

10.12.1 – Carambole

1. Disipliner: Det arrangeres fem åtte NC hvert … Carambole, fire på helmatch og fire på halvmatch bord, og én NC i Fri Carambole.

6. Startavgift:

a. Alle deltakere, menn                                        Kr. 300,- 330,-.

b. Kvinner, Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 200,- 220,-.

8. Premier: Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar. Pengepremier er ikke tillatt. Sesongvinner Norgescup 3-vant på helmatch og sesongvinner Norgescup 3-vant på halvmatch bord tildeles … og sesongvinner Triatlon (se 10.10.2, punkt 4) tildeles kr. 7.500,- 5.000,- i form av reisestipend.

 

10.12.2 – Pool, Elite

8c. Sesongvinner NC … og Kr. 20.000,- 15.000,- i form av reisestipend.

 

10.12.3 – Pool, 1. Divisjon

2d. *Begrensning … distanse 75. Maksimalt 30 innings. Ved like antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste, 3. høyeste, etc.).

 

 

 

10.12.4 – Pool, 2. Divisjon

2d. *Begrensning … distanse 50. Maksimalt 30 innings. Ved like antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste, 3. høyeste, etc.).

 

10.12.5 – Pool, 3. Divisjon

2d. *Begrensning … distanse 30. Maksimalt 30 innings. Ved like antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste, 3. høyeste, etc.).

 

10.12.6 – Blackball

3a. Ved 8 eller færre deltakere spilles puljespill.

6. Startavgift:

a. Alle deltakere, menn                                        Kr. 300,- 330,-.

b. Kvinner, ungdom U17/U19, studenter og honnør        Kr. 200,- 220,-.

 

10.12.7 – Pool, Juniorliga

2d. *Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 30. Maksimalt 30 innings. Ved like antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste, 3. høyeste, etc.).

 

10.12.8 – Snooker, NC

6. Startavgift:

a. Alle deltakere, menn                                        Kr. 300,- 330,-.

b. Kvinner, ungdom U17/U19, studenter og honnør        Kr. 200,- 220,-.

 

10.12.9 – Snooker, RT

1. Disipliner: Det arrangeres tre to RT hvert år … 15 Rød. Dersom … 6 Rød.

 

10.13.2 – Pool, Topp 8 Elite

Inntil videre … senere tilfelle (NB! Ett «l» savnes). Reglementet … i TBR.

 

10.13.3 – Pool, Elitekvalik

2d. *Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden. Maksimalt 30 innings. Ved like antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste, 3. høyeste, etc.).

3. Spilleform: Dobbelcup 32-8 skjema (ved flere enn 24 deltakere, 24-8 skjema ved flere enn 16 deltakere og 16-4 skjema ved 16 eller færre deltakere).

6. Startavgift: Alle deltakere                                Kr. 330,- 350,-.
8. Seeding: 8 utøvere … Eliteranking. Dette gjelder også dersom et 16-4 skjema blir benyttet.
 

10.13.4 – Pool, Divisjonsmesterskap 1. Divisjon

2d. *Begrensning … distanse 75. Maksimalt 30 innings. Ved like antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste, 3. høyeste, etc.).

 

10.13.5 – Pool, Divisjonsmesterskap 2. Divisjon

1. Divisjoner: Det … variere. Dersom … for 1. Divisjon. På tilsvarende måte, dersom 3. Divisjon arrangeres i kun én region får utøvere i 3. Divisjon delta i DM for 2. Divisjon. Regler … gjeldende.

2d. *Begrensning … distanse 50. Maksimalt 30 innings. Ved like antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste, 3. høyeste, etc.).

 

10.13.6 – Pool, 4. Divisjon

2d. *Begrensning … benyttes. Distanse … eget ønske. Ved like antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste, 3. høyeste, etc.).

 

10.13.7 – Snooker, Masters

6. Startavgift: Alle deltakere                                Kr. 400,- 600,-.

7. Ranking foretas i henhold til 10.10.4.

9. Premier: Pengepremier totalt Kr. 4.000,- 8.000,-

1. plass Kr. 2.000,- 4.000,-

2. plass Kr. 1.000,- 2.000,-

3. plass Kr. 500,- 1.000,-

 

10.13.8 – Snooker, LT

1. Disipliner: Det arrangeres tre LT hvert år i disiplinen 15 Rød. Dersom antall tilgjengelig bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen med 15 Rød, kan LT arrangere i disiplinen 6 Rød.

2. Distanser:

a. 1-2 (innledende dobbelcup eller puljespill).

b. 2-3 (avsluttende enkelcup).

3. Spilleform:

a. Ved flere enn 16 deltakere spilles enkelcup eller dobbelcup (24-8 alt. 32-8).

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

4. Deltakelse: LT er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

a. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b. Innehar gyldig lisens i NB.
c. Siden LT er en klubbturnering som gir rankingpoeng, er det kun arrangørklubbens egne utøvere som kan delta. Unntak: dersom en klubb mangler egne snookerbord og derfor ikke kan arrangere LT, kan de utøvere som representerer klubben delta i LT som arrangeres av annen klubb.

5. Påmelding:

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag før turnering.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

e. Da Snooker LT er en lokal turnering som kan bli gjennomført på kun ett eller to bord, og for å gjøre turneringen tilgjengelig for så mange som mulig, kan det være aktuelt å gjennomføre turnering også på hverdager. Dersom det er behov for å endre frister for påmelding, trekning og tidsskjema, etc., må dette avtales med NB i forkant.

6. Startavgift:

a. Alle deltakere, menn                                Kr. 200,-.

b. Kvinner, ungdom U17/U19, studenter og honnør        Kr. 100,-.

7. Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.4.

8. Premier: Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar.

9. Turneringsleder:

a. Regionalt godkjent turneringsleder.

b. Dersom en klubb som ønsker å gjennomføre LT savner godkjent TL kan søknad om dispensasjon rettes til NB.

 

10.15.3 – Pool, Norsk Mesterskap for fritidsklubber og skoler

Inntil videre arrangeres ikke Norsk Ungdomsmesterskap for fritidsklubber og skoler (NUM), men konkurranseformen kan tas opp igjen ved et senere tilfelle. Reglementet blir inntil videre stående i TBR.

 

12.4.3 – Tilsetting

1.Disiplinærutvalget (DU) oppnevnes av styret i NB sitt ting.

 

13.1.2 – Startavgifter

Norgesmesterskap, individuelt                                                2017                NOK

Carambole, åpen klasse                Alle deltakere, menn                        kr 350,00        kr 400,00

Damer Kvinner, ungdom … honnør        kr 175,00        kr 200,00

Pool, åpen klasse                Damer Kvinner, ungdom … honnør

Pool, Blackball                        Damer Kvinner, ungdom … honnør

Snooker, åpen klasse                Alle deltakere, menn                        kr 350,00        kr 400,00

Damer Kvinner, ungdom … honnør        kr 175,00        kr 200,00

NC, RT og Masters                                                        2017                NOK

Carambole NC, åpen klasse        Alle deltakere, menn                        kr 300,00        kr 330,00

Damer Kvinner, ungdom … honnør        kr 200,00        kr 220,00 ???

Pool, Elite NC                        Damer Kvinner, ungdom … honnør

Pool, RT 1. Divisjon                Damer Kvinner, ungdom … honnør

Pool, RT 2. Divisjon                Damer Kvinner, ungdom … honnør

Pool, RT 3. Divisjon                Damer Kvinner, ungdom … honnør

Pool, Blackball NC                Damer Kvinner, ungdom … honnør

Snooker NC, åpen klasse        Alle deltakere, menn                        kr 300,00        kr 330,00

                         Damer Kvinner, ungdom … honnør        kr 200,00        kr 220,00 ???

Snooker RT, åpen klasse        Damer Kvinner, ungdom … honnør

Snooker LT, åpen klasse        Alle deltakere, menn                                        kr 200,00

                         Kvinner, ungdom U17/U19, studenter og honnør        kr 100,00

Andre turneringer                                                        2017                NOK

Pool, Elite-kvalik                                                        kr 330,00        kr 350,00

Pool, DM 1. Divisjon                Damer Kvinner, ungdom … honnør

Pool, DM 2. Divisjon                Damer Kvinner, ungdom … honnør

Snooker Masters                                                        kr 500,00        kr 600,00