Endringslogg 2019

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser >

Endringslogg 2019

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

ENDRINGSLOGG TBR

Endringer til TBR 01.januar 2019

Mellomsesong 2019

 

 

 

Turneringsbestemmelser

TBR oppdateres, om nødvendig, den 1. januar august hvert år. 

Siste oppdatering: 02.01.2018 01.januar 2019

 

3.1 - Sportsutvalg

2. SpS leder arbeidet i sitt utvalg og har ansvaret for å rekruttere de 3 medlemmer som skal inngå (antall fastslås av SpS, men minst to medlemmer i tillegg til SpS).

 

3.1.1 - Ansvar og oppgaver

g. I samråd med Informasjonsutvalget generalsekretær ha ansvar for pressemeldinger vedrørende landslag og representasjon.

k. Skrive rapport   beretning til Tinget.

 

3.2 - Turneringsutvalg

2. TS leder arbeidet i sitt utvalg og har ansvaret for å rekruttere de 3 medlemmer som skal inngå (antall fastslås av SpS, men minst to medlemmer i tillegg til SpS).

 

3.2.1 - Ansvar og oppgaver

f. I samråd med Informasjonsutvalget generalsekretær å ha ansvaret for pressemeldinger vedrørende turneringer i Norge.

j. Skrive rapport   beretning til Tinget.

 

4.2.2 - Turneringer i Norge, nasjonale og internasjonale

... omfattes av TBR og inkluderer:

1.Norgesmesterskap 3-vants Carambole Åpen Klasse.

2.Norgescup 3-vants Carambole og Fri Carambole.

3.Norgesmesterskap Pool Åpen Klasse (8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1).

4.Norgesmesterskap Pool Kvinner (8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1).

5.Norgesmesterskap Pool Ungdom (8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1).

6.Norgesmesterskap Pool Veteran (8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1).

7.Norgesmesterskap Pool Lag (tre av de fire disiplinene 8-Ball/9-Ball/10-Ball/14.1).

  Norgesmesterskap Pool Scotch double

8.Norgescup Pool Elite (9-Ball og 10-Ball).

9.Elitekvalik Pool (disiplin kan variere, fastsettes av TU).

10.Divisjonsmesterskap Pool 1. divisjon (disiplin kan variere, fastsettes av TU).

11.Divisjonsmesterskap Pool 2. divisjon (disiplin kan variere, fastsettes av TU).

12.Norsk Ungdomsmesterskap Pool Lag (8-Ball).

13.Norgesmesterskap Snooker 15 Rød Åpen Klasse.

14.Norgesmesterskap Snooker 6 Rød Åpen Klasse.

15.Norgesmesterskap Snooker Lag.

16.Norgescup Snooker.

17.Offisielle interkontinentale og kontinentale turneringer som arrangeres i Norge.

18.Offisielle nasjonale turneringer.

19.Offisielle regionale turneringer.

20.Offisielle klubbturneringer.

 

4.2.3 - Regioninndeling

1. ... Nåværende inndeling ser slik ut; 

a. Region Øst

•Bjørkelangen SF-BG (BJO)

c. Region Vest

•IL Frøy-BG (FRO)

•Os Biljard og SnookerklubbK (OSB)

d. Region Midt

•Kristiansund BK (KSU)

e. Region Nord 1

 

4.2.4 - Regionale turneringer

1. ... oppdrag av og via tildeling fra NB, omfattes av TBR og inkluderer:

c. Pool 3. divisjon (8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1). Pool Lag 1.divisjon (9-Ball og 10-Ball).

d. e. Snooker RT (6 Rød og 15 Rød).

e. f. Offisielle regionale turneringer.

 

4.2.5 - Offisielle klubbturneringer

1. … oppdrag av og via tildeling fra NB, omfattes av TBR. inkluderer LT Snooker og 4. 3.divisjon Pool.

2. … kan arrangeres opp til en 4. 3.divisjonsturnering pr. måned pr. klubb, på valgfri ukedag.

 

4.3.1 - Sesong

1. NBs idrettsår (sesong) sammenfaller med kalenderåret og innledes dermed den 1. januar hvert år og avsluttes den 31. desember samme år innledes 1.august og avsluttes året etter 31.juli.

 

4.3.4 - Pool, nasjonalt og regionalt

2. ... kun i fem av dem – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball, 14.1 og Blackball. Derav følger at ...

3. Det finnes fem fire divisjoner i Pool:

d.3. divisjon (regional, RT).

e. d. 4. 3.divisjon (lokal, LT).

 

5. … tilstrekkelig antall deltakere, arrangeres Norgesmesterskap i følgende kategorier, klasser og disipliner:

d. Senior Menn (åpen klasse) – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball, 14.1 (inngår i NC Elite) og Blackball.

h. Scotch double

6. Hver sesong skal det i tillegg arrangeres:

g. Fem turneringer i Blackball (åpen klasse)

 

NUM blir for tiden ikke arrangert. All referanse til NUM blir bestående i TBR inntil videre, da NB fortsatt har et ønske om å gjenoppta aktiviteten. 

*NUM blir for tiden ikke arrangert. All referanse til NUM blir bestående i TBR inntil videre, da NB fortsatt har et ønske om å gjenoppta aktiviteten.

*Mellomsesongen 2019 vil avvike fra noen av disse reglene.

 

4.3.5 - Snooker, nasjonalt og regionalt

*Mellomsesongen 2019 vil avvike fra disse reglene.

 

5.2.1 - Regel savnes mangler

1.Når et spørsmål dukker opp som ikke direkte kan besvares ved hjelp av eksisteraende TBR på grunn av at en slik regel/bestemmelse ikke finnes i TBR mangler (anm.: intet reglement er noensinne fullstendig), skal et slikt spørsmål besvares etter beste evne og basert på de regler/bestemmelser som finnes (anm.: hvordan skulle spørsmålet ha blitt besvart dersom spørsmålstillingen fantes når foreliggende TBR ble skrevet?).

 

6.2.2 - Pool

e. Veteran = Alle kvinner/menn som i gjeldende sesong (=kalenderår) fyller 41 år, eller er eldre. Fra 1. januar 2015 oppjusteres alderen med ett år hvert annet år (2015 201741 42 år, 2017 201942 43 år, osv. 2021; 44 år) til aldersgrensen har nådd 45 år i 2023.

 

6.4.1 - Generelt om medlemskap og representasjon

*Mellomsesongen 2019 kan avvike fra disse reglene.

 

6.4.4.1 - Innenfor overgangsvinduet

2. Representasjonsrett for den nye klubben er anskaffet når den nye sesongen innledes (1. januar august).

3. … skal følgende prosedyrer ivaretas:

d. … av moderklubb senest 1. desember juli

e. … skal overgangen bevilges tidligst 15. desember juli dog senest 31. desember juli.

f. … dokumentasjonen skal være NB i hende senest 15. desember juli

 

6.4.4.2 - Utenfor overgangsvinduet

*Mellomsesongen 2019 kan avvike fra disse reglene.

 

6.5.1 - Deltakelse, registrering og type av lisens

5. I forbindelse med påmelding til turnering må utøver løse lisens (via CueScore).

b. ... skal fornyes hver sesong (= kalenderår), og hvilke ...

c. Det er fem typer lisens å velge mellom:

i. A-lisens: Ordinær lisens for senior (19 år el. eldre under sesongen) á kr 275,-.300.-.

ii. B-lisens: Ordinær lisens for ungdom (18 år el. yngre under sesongen) á kr 75,-. 50.-.

iv. D-lisens: Engangslisens for senior (19 år el. eldre under sesongen) á kr 125,-. 150.-.

6. Startavgift må betales som bekreftelse for ...

a. ... denne hele startavgiften (minus kort- og administrasjonsavgift på 10 %) tilbakebetalt ...
b. ... denne halve startavgiften minus kortavgifter (minus kort- og administrasjonsavgift på 10 %) ... 
 

6.6.1 - Generelle regler for turneringer underlagt NB

1. Følgende regler gjelder generelt alltid ...

d. Kleskode benyttes ikke i turneringer i 4. 3.divisjon.

4. Dersom temperaturen i en turneringsarena ligger under den påkrevde temperaturen (minimum 20 °C), kan turneringslederen tillate anvendelse av ytterligere ett klesplagg som enten er 

a.et overtrekksplagg (for eksempel collegegenser) som bæres utenpå klubbdrakten/skjorte (hettegenser er ikke tillatt), eller

b.en langermet t-skjorte e.l. som bæres under en kortermet klubbdrakt/skjorte.

 

 

Klubblogo må finnes på det ytterste klesplagget.

 

6.6.1.1 - Overdel

3. Bruk av godkjent «overtrekksplagg» er tillatt.

a.et overtrekksplagg (for eksempel collegegenser) som bæres utenpå klubbdrakten/skjorte (hettegenser er ikke tillatt), eller

b. en langermet t-skjorte e.l. som bæres under en kortermet klubbdrakt/skjorte i samme farge som det kortermete plagget – eller svart.

c. Klubblogo må finnes på det ytterste klesplagget.

3. 4. Alle typer skjorter kan brukes med eller ...

4. 5. Skjorter skal, for herrer, være stukket ned i buksen/skjørtet. En overdel (unntatt collegegenser, strikkegenser og vest, som brukes med skjorte under) som er for kort til å stikkes innenfor bukselinningen, alternativt kryper ut når utøveren spiller, slik at hud blir synlig, er ikke akseptabelt. Ermene på en langermet skjorte skal ikke brettes opp.

Vi gjør oppmerksom på regel 6.6.1 (punkt 4) som også omhandler overdel:

4.Dersom temperaturen i en turneringsarena ligger under den påkrevde temperaturen (minimum 20 °C), kan turneringslederen tillate anvendelse av ytterligere ett klesplagg som enten er

a.et overtrekksplagg (for eksempel collegegenser) som bæres utenpå klubbdrakten/skjorte (hettegenser er ikke tillatt), eller

b.en langermet t-skjorte e.l. som bæres under en kortermet klubbdrakt/skjorte.

 

 

Klubblogo må finnes på det ytterste klesplagget.

 

6.6.1.3 - Sko og sokker

1. Følgende typer av sko og strømper kan brukes;

a. Formelle sko av lær, med gummi- eller lærsåle anbefales,. men sSneakers i lær, uten prangende logoer/ eller skolisser, kan også benyttes.

 

6.6.4 - Kleskode B

1.Kleskode B benyttes i alle ...

b.Ved deltakelse i 4. 3.divisjon (se 6.6.1 punkt d).

 

6.6.5 - Kleskode C

1. I 4. 3.divisjonsturneringer og i klubbturn ...

 

6.8.1 - Navn og bekledning

1. Av et lags navn må det fremgå hvilken klubb laget ... 

a. «Klubbnavn» NM Lag 1 osv

b. «Klubbnavn» NM Scotch Lag 1 osv

c. «Klubbnavn» RT 1.div Lag 1 osv

d. «Klubbnavn» RT 2.div Lag 1 osv

 

6.8.5.1 – NM Lag

3. Utøvere som deltar for en klubb og ett lag, kan i samme og inneværende sesong ikke tidligere ha deltatt for noen annen klubb (se også 6.8.1, 6.8.26.8.3.2,6.8.3.4 og 10.14.2 punkt 4).

4. Hvert lag består av minst tre og maksimalt fem fire utøvere, som fritt kan alterneres (en utøver byttes ut mot en annen, alternativt at utøvere spiller en annen disiplin enn i matchen før). Klubbene bestemmer selv hvilke utøvere som skal meldes på og representere de ulike lagene. Dette gjelder både seedede og useedede lag. Alternering innen laget skal foretas mellom to kamper. Sykdom eller annet frafall i et lag i pågående kamp gir ikke rett til bytte av utøver. Frafall av én utøver fører til tap av aktuell match og frafall av to utøvere fører til tap av kamp.

5. Hver kamp består av tre to individuelle matcher, i 8-Ball/10-Ball/14.1, i tillegg til to Scotch double matcher i 9-Ball. Det kan alterneres mellom utøverne hvilken disiplin de spiller i hver runde. En kamp består av 2 runder. En individuell match og 1 Scotch double match i hver runde. Ved uavgjort resultat spilles det ett parti i Scotch triple (3 på laget) i 10-Ball. Det alterneres mellom 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1 (Pool Classic).

8. Dersom 5 4 medaljer skal deles ut må alle 5 4 utøvere ha deltatt i noen av lagets 3 (tre) siste kamper. Dersom 4 medaljer skal deles ut må alle 4 utøvere ha deltatt i noen av lagets 2 (to) siste kamper. Det produseres kun 3 medaljer i hver valør til NM Lag. Medaljer til utøver #4 og utøver #5 vil bli ettersendt.

 

6.8.5.4 – NM Scotch double

1. NM Scotch double arrangeres én gang per sesong. Arrangør for NM Scotch double kan være enten NB eller en medlemsklubb.

2. Turneringen er åpen for alle NBs medlemsklubber, og hver klubb kan delta med flere enn ett lag.

3. Utøvere som deltar for en klubb og ett lag, kan i samme og inneværende sesong ikke tidligere ha deltatt for noen annen klubb (se også 6.8.1, 6.8.26.8.3.26.8.3.4 og 10.14.2 punkt 4).

4. Hvert lag består av minst to (2) og maksimalt tre (3) utøvere fra samme klubb, som fritt kan alterneres (en utøver byttes ut mot en annen). Klubbene bestemmer selv hvilke utøvere som skal meldes på og representere de ulike lagene. Dette gjelder både seedede og useedede lag. Alternering innen laget skal foretas mellom to matcher. Sykdom eller annet frafall i et lag i pågående match gir rett til bytte av utøver. Frafall slik at laget består av én utøver fører til tap av aktuell match. Om laget består av én utøver i neste match, blir laget diskvalifisert.

5. Hver kamp består av en match i 9-ball. I hver match er det 2 utøvere som gjør annet hvert støt gjennom hele matchen. Brekk for laget alterneres. Den som ikke brekker, er den som kan uttale push out, og den som utfører push out om motstanderlaget gir tilbake støtet.

6. Turneringen spilles i form av en dobbelcup, med avsluttende enkelcup (avhengig av antall deltakende lag, fra åttendelsfinaler, fra kvartfinaler eller fra semifinaler).

7. Utøvere må ha deltatt i minst én av lagets matcher for å figurere på resultatlisten.

8. Dersom 3 medaljer skal deles ut må alle 3 utøvere ha deltatt i noen av lagets 3 (tre) siste kamper. Det produseres kun 2 medaljer i hver valør til NM Scotch double. Medaljer til utøver #3 vil bli ettersendt.

 

6.8.5.5 – RT Lag

1. RT Lag arrangeres kan arrangeres flere ganger per sesong. RT Lag arrangeres i 1.divisjon og 2.divisjon.

2. Turneringen er åpen for alle NBs medlemsklubber, og hver klubb kan delta med flere enn ett lag.

3. Utøvere som deltar for en klubb og ett lag, kan i samme og inneværende sesong ikke tidligere ha deltatt for noen annen klubb (se også 6.8.1, 6.8.26.8.3.26.8.3.4 og 10.14.2 punkt 4).

4. Hvert lag består av minst to (2) og maksimalt tre (3) utøvere fra samme klubb, som fritt kan alterneres (en utøver byttes ut mot en annen). Klubbene bestemmer selv hvilke utøvere som skal meldes på og representere de ulike lagene. Dette gjelder både seedede og useedede lag. Alternering innen laget skal foretas mellom to matcher. I 1.divisjon må minst være én av lagets utøvere vær 1.divisjonsspiller i hver match. Sykdom eller annet frafall i et lag i pågående match gir ikke rett til bytte av utøver. Frafall slik at laget består av én utøver fører til tap av aktuell match. Om laget består av én utøver i også neste match, blir laget diskvalifisert.

5. Hver kamp består av en match i 9-ball eller 10 -Ball. I hver match er det 2 utøvere som alternerer en match først til en (1), med Scotch double hver 3.dje match gjennom hele kampen. Brekk for laget alterneres gjennom hele kampen med utgangpunkt i spill om brekket før kampen. Den som ikke brekker, er den som kan uttale push-out, og den som utfører push-out om motstanderlaget gir tilbake støtet.

6. Turneringen spilles i form av en dobbelcup, med avsluttende enkelcup (avhengig av antall deltakende lag, fra åttendelsfinaler, fra kvartfinaler eller fra semifinaler).

7. Utøvere må ha deltatt i minst én av lagets kamper for å figurere på resultatlisten.

 

 

7.2 - Medlemsklubbers plikter

1. Medlemsklubber har plikt til å;

 j. se til at alle som deltar i klubbens aktivitet er underlagt antidoping bestemmelsene, selv om de ikke er medlem.

9.1.4 - Oppgaver og plikter

3. Når påmeldingsfristen har gått ut, skal seeding foretas etter gjeldende regler, og trekning overvåkes/telefonkontakt av minimum to en annen person fra en annen klubb. andre personer hvorav det anbefales at én av disse tilhører en annen klubb. Når trekning annonseres skal personer involvert navngis.

5. Et utdrag av sSpilleskjemaet, som omfatter starttid (med hensyn til regler for oppmøte, etc.) for alle deltakere, skal publiseres på NBs offiselle Facebook hjemmeside «Biljardturneringer i Norge» (senest 15 timer før matchstart når det handler om nasjonale og regionale turneringer).

7. Før offisiell matchstart ...

d. Timeout alternativt toalettbesøk Rett til én pause for toalettbesøk pr. match

10. Resultatservice med oppdatering runde for runde (minimumskrav) på dertil egnet plass i lokalet, likeså via internett på NBs hjemmeside(eller tilsvarende).

12. Så snart som mulig, og senest kl. 09:00 første hverdag kl. 22.00 etter avsluttet turnering ha, skriftlig å rapportere til NB:

b. Flowchart Ferdigstilt turnering i Cuescore med samtlige matchresultater og spillerstatistikk

 

10.1.6 - Regional eller nasjonal turnering

4. ... av NB i forbindelse med offentliggjøring av neste års sesongs terminliste. Dersom ...

 

10.2.5 - Turneringsledelse og jury

4. En aktiv (ansvarlig for aktuell turnering) turneringsleder bør ikke selv ...:

a. ... opptrer i TLs sted hver gag gang TL spiller match.

5. ... andre funksjonærer, skal bør kommuniseres via mikrofon ...

7. ... via informasjon i CueScore, på NBs hjemmeside og i andre medier som er knyttet til aktuell turnering.

10.2.8 - Utstyr og temperatur

3.Når en turnering begynner og helt til den avsluttes må det i arenaen være en romtemperatur på minimum 20 °C.

 

10.3.6 - Kleskode

3. I 4. 3.divisjon gjelder Kleskode C.

 

10.3.8 - Spilleregler

2. Europaforbundet i Pool, EPBF, forholder seg også generelt til de spilleregler som administreres av WPA, men fra tid til annen gjør EPBF bruk av regler eller tilpasning av regler, i tillegg til WPAs reglerNB kan vedta bruk av regler eller tilpassing av regler gjort av EPBF, i tillegg til WPAs regler.

 

10.3.10 - Åpningsstøt/Brekk

4. I Snooker 15 rød og Snooker 6 rød Reds forekommer ikke brekk som ...

 

10.4.1 - Spilleformer

4. For gjennomføring av turneringer i regi av ...

d. Ved RT 3. Divisjon (Pool) og RT/LT Snooker må minimum fem deltakere være påmeldt for at turnering skal bli avholdt.

e. d. Ved godkjente turneringer skal ...

 

10.4.2 - Puljespill generelt

2. I alle Pool-turneringer (unntatt Blackball - se punkt 3 under) som arrangeres av ...

3. I Blackball-turneringer som arrangeres av NB er det gjeldende at det innledes med puljespill ved 8 eller færre deltakere, med dobbelcup (16-4) ved flere enn 8 og færre enn16 deltakere, og med enkelcup ved flere enn 16 deltakere. Alle turneringer avsluttes med enkelcup.

4. 3.

5. 4.

6. 5.

 

 

10.4.3 - Dobbelcup generelt

6. I alle Pool-turneringer (unntatt Blackball - se 10.4.2 punkt 3) som arrangeres ...

 

10.6.3 - Publisering av trekning

3. ... trekningen (den opprinnelige så vel som eventuell omtrekning) skal skriftlig signere på, og/eller kunne vise til logg i elektronisk system, at trekningen ...

 

10.9.2 - Arrangørs andel

2. Andel arrangør har en minimum- og en maksimumsgrense ...

Se NBs hjemmeside for utfyllende informasjon om arrangøransvar i nasjonale og regionale turneringer.

3. Fordelingsnøkler:

 

Gren

Turnering

Maksimum

Forklaring

 

NM Blackball

60 %

 

 

NM Scotch double

60 %

 

 

RT Lag

70 %

 

 

RT 3. div.

70 %

 

 

NC Blackball

70 %

 

 

 

10.10.2 - Ranking Carambole

NYTT! Alle plasseringene fra 3. plass og frem til 97. plass har fått nye poengtall, hvilket betyr at enkelte poengtall har blitt endret i tilsvarende grad i tabell for NC og NM. Nytt er også tabell for NC ½ match! 

*Mellomsesongen 2019 kan avvike fra disse reglene.

 

10.10.3 – Ranking Pool

1. Ranking Elite:

b. Rankingen gir … fjoråret. Deretter seedes … turnering. Dersom første … rekkefølge:

c. Dersom første … alle eliteutøvere (32) … rekkefølge:

Etter sluttranking … Elite (på plassene 1-18).

De utøvere … direkte opprykk, og (på plassene 19-24). Hvilken utøver som skal rangeres som nr. 19, nr. 20 osv., regnes ut fra regionens antall starter i prosentforhold til antall starter i divisjonen nasjonalt.

De utøvere … via kvalik. Resultatliste fra Elite-kvalik skal benyttes for å rangere de utøvere som har kvalifisert seg for Elite – vinneren rangeres som nr. 25, toeren nr. 26 osv. Dersom resultat fra Elite-kvalik av en eller annen grunn ikke kan benyttes til dette formål, skal utøvernes rangering trekkes.

c.d. Rankingvinner … deltatt i.

d.e. Basert på … punkt 2.b.

4. Ranking 3. divisjon:

a. RT 3. divisjon gir rankingpoeng kun til 3. divisjonsutøvere.

b. Ranking i 3. divisjon består av åtte RT og fire NM (Norgesmesterskap i åpen klasse) og alle er tellende.

c. Rankingen gir grunnlag for seeding, og i forbindelse med første turnering hvert år seedes det på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etterén gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

d. For at ranking skal være kvalifiserende for direkte opprykk kreves tilstrekkelig med poeng og deltakelse i minimum fire RT.

e. De fem beste utøverne i respektive regioner rykker opp til 2. divisjon. Se også 6.4.2 punkt 2.b.

8. Ranking Blackball:

a. Ranking i Blackball består av fem NC og én NM og alle er tellende.

b. Rankingen gir grunnlag for seeding. I forbindelse med første turnering hvert år seedes på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

9. Poengtabell:

b. Kolonne «NC» skal benyttes for Elite og disiplinen Blackball.

d. Kolonne «NM» skal benyttes i separate mesterskap for ungdom, kvinner, og veteran og i disiplinen Blackball.

*Mellomsesongen 2019 kan avvike fra disse reglene.

 

NYTT! Alle plasseringene fra 3. plass og frem til og med 81. plass har fått nye poengtall, hvilket betyr at enkelte poengtall har blitt endret i tilsvarende grad i tabell for NC og NM.

 

10.10.4 - Ranking Snooker

NYTT! Alle plasseringene fra 3. plass og frem til og med 81. plass har fått nye poengtall, hvilket betyr at enkelte poengtall har blitt endret i tilsvarende grad i tabell for NC og NM. Tabell for LT og Masters er også nytt.

*Mellomsesongen 2019 kan avvike fra disse reglene.

 

 

10.11.2.1 - Pool, Åpen klasse

4. Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

d. 4. 3. divisjonsspillere i Pool har ikke anledning til å delta i NM åpen klasse.

6. Startavgift:

 a. Eliteutøvere som ikke har betalt Eliteavgift                        Kr. 800,- 675,-

8. Premier:

c. Pengepremier totalt kr. 16.000.-. 13.000,-.

•1. plass Kr. 6.000,-. 5.000,-.

•2. plass Kr. 3.000,-. 2.500,-.

•3. plass Kr. 1.500,-. 1.250,-.

•5. plass Kr. 1.000,-. 750,-.

 

10.11.2.2 - Pool, Kvinner

4. Deltakelse: NM Kvinner er åpent for alle kvinnelige utøvere som innfrir følgende vilkår:

d. 4. 3. divisjonsspillere i Pool har ikke anledning til å delta i NM Kvinner.

6. Startavgift:

 a. Alle utøvere Kr. 300,- 350,-

8.Premier:

c. Pengepremier totalt kr. 1.500,-. 4000,-.

•1. plass Kr. 1.000,-. 2500,-.

•2. plass Kr. 500,-. 1500,-.

 

10.11.2.3 - Pool, Ungdom

5.Deltakelse: NM ungdom er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

d. 4. 3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM Ungdom.

7.Startavgift:

b.U19/U17, alle deltakere                        100,-. 150,-.

 

10.11.2.4 - Pool, Veteran

4. Deltakelse: NM Veteran er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

d. 42 43 år eller eldre det år mesterskapet arrangeres (se også 4.3.4 punkt 5d f).

d. e. 4. 3. divisjonsspillere i Pool har ikke anledning til å delta i NM Veteran.

 

10.11.2.5 - Pool, Blackball

Inntil videre arrangeres ikke Blackball, men konkurranseformen kan tas opp igjen ved en senere anledning. Reglementet blir derfor stående i TBR.

 

10.11.3 - Snooker

4. Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

d. 4. 3. divisjonsspillere i Pool har ikke anledning til å delta i NM Åpen klasse Snooker.

8. Premier:

c. Pengepremier totalt kr. 6.000.-. 8.000,-.

•1. plass Kr. 3.000,-. 4.000,-.

•2. plass Kr. 1.500,-. 2.000,-.

•3. plass Kr. 750,-. 1.000,-.

 

10.12.1 - Carambole

4. Deltakelse: NC er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

c. 4. 3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i Norgescup Carambole.

*Mellomsesongen 2019 kan avvike fra disse reglene.

 

10.12.2 – Pool, Elite

3. Spilleform: Dobbelcup 32-8 skjema. Dersom Elite omfatter flere enn 32 utøvere og flere enn 32 Elite-utøvere er påmeldt, skal 48-16 skjema benyttes. 1-divisjonsutøvere (se p.4.c. under) får ikke delta når 32 eller flere Elite-utøvere er påmeldt.

4. Deltakelse: NC er åpent for alle Eliteutøvere som innfrir følgende vilkår: 

c. ... får plass i turneringen, får sin startavgift tilbakebetalt med fradrag for bank- og kortgebyrer.

6.Startavgift:

a. Eliteutøvere som ikke har betalt Eliteavgift                Kr. 800,- 675,-

8. Premier:

a. Pengepremier totalt Kr. 10.000.-. 8.000,-.

iv.5. plass Kr. 500,-

c. Sesongvinner NC tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.) og Kr. 15.000,- 7500,- og 2. plass kr. 5000,- i form av reisestipend.

*Mellomsesongen 2019 kan avvike fra disse reglene.

 

10.12.3 - Pool, 1. divisjon

4. Deltakelse: RT er åpent for alle 1. divisjonsutøvere som innfrir følgende vilkår:

 c. ... får plass i turneringen, får sin startavgift tilbakebetalt med fradrag for bank- og kortgebyrer.

8. Premier:

b. Vinnere av sluttranking i respektive regioner tildeles Eliteavgift (verdi kr.4.000,-) for kommende sesong Kr. 3000,- og 2. plass kr. 2000,- i form av reisestipend.

*Mellomsesongen 2019 kan avvike fra disse reglene.

10.12.4 - Pool, 2. divisjon

4. Deltakelse: RT er åpent for alle 2. divisjonsutøvere som innfrir følgende vilkår:

d. Ved mindre enn 32 påmeldte 2. divisjonsutøvere tillates utøvere fra 3. divisjon deltakelse etter regelen "først til mølla", opptil 32 deltakere. Påmeldte 3. divisjonsutøvere som ikke får plass i turneringen, får sin startavgift tilbakebetalt med fradrag for bank- og kortgebyrer.

8. Premier:

b. Vinnere av sluttranking i respektive regioner tildeles 1. divisjonsavgift (verdi kr. 2.500,-) for kommende sesong Kr. 3000,- og 2. plass kr. 2000,- i form av reisestipend.

*Mellomsesongen 2019 kan avvike fra disse reglene.

 

10.12.5 - Pool, 3. divisjon

Inntil videre arrangeres ikke Pool, 3.divisjon, men konkurranseformen kan tas opp igjen ved en senere anledning. Reglementet blir derfor stående i TBR.

10.12.6 - Blackball

Inntil videre arrangeres ikke Blackball, men konkurranseformen kan tas opp igjen ved en senere anledning. Reglementet blir derfor stående i TBR.

 

10.12.8 - Snooker, NC

4. Deltakelse: NC er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

d. 4. 3. divisjonsspillere i Pool har ikke anledning til å delta i Norgescup Snooker.

8. Premier:

a. Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar. Pengepremier totalt Kr. 4.000,-.

•1. plass Kr. 2.000,-.

•2. plass Kr. 1.000,-.

•3. plass Kr. 500,-.

b. Sesongvinner NC tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.) og Kr. 7.500,- 5000,- og 2. plass kr. 3000,- i form av reisestipend.

*Mellomsesongen 2019 kan avvike fra disse reglene.

 

10.12.9 - Snooker, RT

4. Deltakelse: RT er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

c. 4. 3.  divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i RT Snooker.

*Mellomsesongen 2019 kan avvike fra disse reglene.

 

 

 

10.13.6 - Pool, 4. 3.  Divisjon

4. 3. divisjon er en nybegynnerdivisjon og ...

4. Deltakelse: Deltakelse tillatt kun for nybegynnere som innfrir følgende vilkår:

d. 4. 3. divisjonsutøvere har ikke anledning til å delta i høyere divisjon.

 

10.13.7 - Snooker, Masters

7. Ranking: Masters gir ikke rankingpoeng.  Ranking foretas i henhold til 10.10.4

9. Premier: Pengepremier totalt Kr. 8.000.-. 9.500,-.

•1. plass kr. 4.000.-. 5.000,-.

•2. plass kr. 2.000.-. 2.500,-.

 

10.13.8 - Snooker, LT

*Mellomsesongen 2019 kan avvike fra disse reglene.

 

10.14.2 – Pool NM Lag

1. Disipliner: Det arrangeres ett NM lag hvert år. Turneringen spilles i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og/eller 14.1 (Pool Classic).

2. Distanser:

a. Runde 1 og 2 (dobbelcup) Dobbelcup

i. 8-Ball        4-6

ii. 9-Ball                5-7

iii. 10-Ball               4-6

iv. 14.1                    75*

*Maksimalt 3 innings.

b. Sluttspill (enkelcup) Fra kvartfinale

i. 8-Ball                  8

ii. 9-Ball                  9

iii. 10-Ball               8

iv. 14.1                    125

3.Spilleform:

a. Innledende dDobbelcuper i runde 1 og 2.

4. Deltakelse: NM er åpent for alle …

d. 4. 3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM lag.

8. Seeding: 8 eller 16 lag (avhengig av antall påmeldte lag) seedes etter fjorårets resultater.

 

a. minst to utøvere være de samme som inngikk i laget året før og mins én utøver må være Eliteutøver

 

b.minst én utøver må være den samme som inngikk i laget året før og minst to utøvere må være Eliteutøvere.

 

I forbindelse med NM Lag 2017 vedtok Turneringsutvalget at TBR 10.14.2, punkt 8.a. og 8.b. skulle slettes, og erstattes med dette: "Klubbene bestemmer selv hvilke utøvere som skal meldes på og representere de ulike lagene. Dette gjelder både seedede og useedede lag."

 

Denne endringen kom dessverre ikke med i hovedrevisjonen pr. 1. januar 2018, men er herved ivaretatt.

 

 

10.14.3 – Pool NM Scotch double 

 

1. Disipliner: Det arrangeres 1 NM Scotch double hvert år. Turneringen spilles i disiplinen 9-Ball.

2. Distanser: Det er 2 spillere på hvert lag fra samme klubb.

a. 9-Ball: Først til 7-9

3. Spilleform:

a. Ved flere enn 16 lag spilles dobbelcup (32-8, 48-16, 64-16, 96-32 alt. 128-32).

b. Ved 16 eller færre lag spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

c. Det spilles med 9-Ball regler. Annet hvert støt mellom spillerne på laget kontinuerlig.

4. Deltakelse: NM Scotch double er åpent for alle som innfrir følgende vilkår:

a. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b. Innehar gyldig lisens i NB.

c. 3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM Scotch double.

5.  Påmelding:

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag før turnering.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

6.  Startavgift:

a.  Alle lag         Kr. 500,-

7.  Ranking: NM Scotch double gir ingen rankingpoeng.

 

8.  Seeding: 4, 8 eller 16 lag (avhengig av antall påmeldte lag) seedes etter fjorårets resultater 

9.  Premier:

a. Medaljer til alle utøvere 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 lag får 3. plass).

b. Pokal til klubb 1. til 3. plass.  

10.  Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder

 

10.14.4 – Pool RT Lag 1.divisjon

 

Disipliner: Det arrangeres 2 RT lag i 1.divisjon Lag hvert år. Turneringen spilles i disiplinene 9-Ball eller 10-Ball.

Distanser: Det er 2 spillere på hvert lag fra samme klubb.

1.runde: Spiller 1 mot spiller 1 i ett sett

2.runde: Spiller 2 mot spiller 2 i ett sett

3.runde: Scotch double

4.runde: Spiller 1 mot spiller 2 i ett sett

5.runde: Spiller 2 mot spiller 1 i ett sett

6.runde: Scotch double

Runde 1-6 rulleres til distanse 7

3.  Spilleform:

a. Ved flere enn 16 lag spilles dobbelcup (32-8, 48-16, 64-16, 96-32 alt. 128-32).

b. Ved 16 eller færre lag spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

4.  Deltakelse: RT er åpent for alle Elite og 1. divisjonsutøvere som innfrir følgende vilkår: 

a. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b. Innehar gyldig lisens i NB.

c. Som et minimum skal laget ha 1 1.divisjonsspiller.

5.  Påmelding:

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag før turnering.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

6.  Startavgift:

a.  Alle lag         Kr. 600,-

 

7.  Ranking: RT Lag gir poeng i Lag ranking i regionen.

8.  Seeding: 4, 8 eller 16 lag (avhengig av antall påmeldte lag) seedes etter fjorårets resultater i forbindelse med første turnering hvert år. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

9.  Premier:

a. Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar.

b. Vinnere av sluttranking i de respektive regioner tildeles Lagavgift for RT Lagturnering kommende sesong.

10.  Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder

 

10.14.5 – Pool RT Lag 2.divisjon 

 

Disipliner: Det arrangeres 2 RT lag i 2.divisjon Lag hvert år. Turneringen spilles i disiplinene 9-Ball eller 10-Ball.

2.  Distanser: Det er 2 spillere på hvert lag fra samme klubb.

1.runde: Spiller 1 mot spiller 1 i ett sett

2.runde: Spiller 2 mot spiller 2 i ett sett

3.runde: Scotch double

4.runde: Spiller 1 mot spiller 2 i ett sett

5.runde: Spiller 2 mot spiller 1 i ett sett

6.runde: Scotch double

Runde 1-6 rulleres til distanse 7

3.  Spilleform:

a. Ved flere enn 16 lag spilles dobbelcup (32-8, 48-16, 64-16, 96-32 alt. 128-32).

b. Ved 16 eller færre lag spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

4.  Deltakelse: RT er åpent for alle 2.- og 3. divisjonsutøvere som innfrir følgende vilkår:

a. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b. Innehar gyldig lisens i NB.

5.  Påmelding:

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag før turnering.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

6.  Startavgift:

a.  Alle lag         Kr. 450,-

7.  Ranking: RT Lag gir poeng i Lag ranking i regionen.

8.  Seeding: 4, 8 eller 16 lag (avhengig av antall påmeldte lag) seedes etter fjorårets resultater i forbindelse med første turnering hvert år. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

9.  Premier:

a. Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar.

b. Vinnere av sluttranking i de respektive regioner tildeles Lagavgift for RT Lagturnering kommende sesong.

10.  Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder

 

10.14.3 6 – Snooker

4. Deltakelse: NM er åpent for …

d. 4. 3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM Lag.

 

 

11.2.2 - Landslagstrener

1) NB har for tiden ingen landslagstrener.

2) 1) Når det er hensiktsmessig nominerer NB en leder som følger landslagsutøvere i internasjonal representasjon.

 

 

 

 

 

 

 

13.1.1 - Lisensavgifter

1.Lisens for en sesong

a.

A-lisens, for seniorutøvere

kr. 275,- 300,-

b.

B-lisens, for ungdom U17/U19

kr. 75,- 50,-

d.

D-lisens, engangslisens for seniorutøvere

kr. 125,- 150,-

 

13.1.2 - Startavgifter

 

Endringslogg 2019

2018

2019

1) Norgesmesterskap

 

 

b)

 

Pool, åpen klasse

 

 

 

i.

Elite-utøvere, menn (hvis ikke innløst eliteavgift)

    800,00

    675,00

 

iv.

3. Divisjonsutøvere

    300,00

 

d)

 

Pool, kvinner

 

 

 

i.

Alle deltakere

    300,00

    350,00

e)

 

Pool, U17/U19

 

 

 

i.

Alle klasser, alle deltakere

    100,00

    150,00

h)

 

Blackball NM

 

 

 

i.

Alle deltakere, menn

    400,00

 

 

ii.

Damer, ungdom U17/U19, veteraner og honnør

    250,00

 

2) NC/RT:

 

 

b)

 

Pool, Elite NC

 

 

 

i.

Eliteavgift i et avdrag (senest 15. jan)

 4 000,00

 

 

iii.

Elite-utøvere som ikke har betalt eliteavgift

    800,00

    675,00

c)

 

Pool, 1. Divisjon RT

 

 

 

i.

1. Divisjonsavgift i et avdrag (senest 15. jan)

 2 500,00

 

d)

 

Pool, 2. Divisjon RT

 

 

 

i.

2. Divisjonsavgift i et avdrag (senest 15. jan)

 2 000,00

 

e)

 

Pool, 3. Divisjon RT

 

 

 

i.

3. Divisjonsavgift i et avdrag (senest 15. jan)

 1 500,00

 

 

ii.

3. Divisjonsutøvere som ikke har betalt 3. divisjonsavgift

    220,00

 

 

iii.

Damer, ungdom U17/U19, studenter og honnør

    110,00

 

f)

 

Blackball NC

 

 

 

i.

Alle deltakere, menn

    330,00

 

 

ii.

Damer, ungdom U17/U19, studenter og honnør

    220,00

 

3) Andre turneringer:

 

 

e)

 

Pool, 4. 3.Divisjon

 

 

 

i.

Alle deltakere (maksimal avgift, kan være mindre)

      50,00

      50,00

5) Andre lagturneringer:

 

 

c)

 

Pool, RT

 

 

 

i.

1.Divisjon

 

    600,00

 

ii.

2.divisjon

 

    450,00

c)

 

Pool, Scotch double

 

 

 

i.

Alle lag

 

    500,00

 

 

 

14 - Tilskuddsbestemmelser