Endringslogg 21-22

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser >

Endringslogg 21-22

 

clip0027

 

ENDRINGSLOGG

Endringer til TBR 1.august 2021

 

Gjeldende sesongen 2021-2022

 

 

Sammendrag om endringer i TBR

Sesongen 20/21 ble – som alle vet – veldig amputert på grunn av pandemien. Allikevel fikk vi noen erfaringer – både tidlig i sesongen – og under den øvrige planleggingen. Vår gjeldende virksomhetsplan har som ett av hovedmålene å utvikle et turneringssystem som skaper økt rekruttering. Det betyr at turneringssystemet må være i kontinuerlig utvikling for å forhåpentligvis oppnå dette målet. Det er derfor nå besluttet en rekke endringer og justeringer i turneringssystemet som skal iverksettes fra sesongen 21/22, Endringene har kommet som en konsekvens av tilbakemeldinger på Biljardtinget 2020, arbeidet i Turneringsutvalget og forbundsstyret gjennom sesongen samt innspillsmøte med klubbene. Vi håper endringene blir godt mottatt og at organisasjonen vil stille seg bak disse i kommende sesong.

 

Hovedendringen som innføres fra 21/22 er at divisjonsbegrepet i Pool forsvinner og at Norgesratingen rendyrkes i forbindelse med vårt turneringsoppsett. Det vil også åpnes for at klubbene – etter godkjenning – kan arrangere klubbturneringer eller regionale turneringer som teller på Norgesratingen. Riktignok må dette inntil videre kun være turneringer uten HC.

 

Det vil ikke være prinsipielle endringer i Carambole eller Snooker i forhold til det som ble innført forrige sesong. Rankinglister gjeninnføres i både Carambole og Pool. Dette gjøres først og fremst for å kunne rangere utøvere på toppnivå per sesong, og i Pool vil det kun innføres 1 rankingliste med utvalgte turneringer som er åpne for de beste utøverne.

 

Vi har fortsatt arbeidet med å forenkle TBR slik at generell informasjon om vår virksomhet og dynamisk informasjon (for eksempel fra NIFs lovverk) blir løftet ut av TBR og inn på andre informasjonsflater – i første omgang NIFs og NBs hjemmesider.  

 

Nedenfor skisseres avviklingsformen i Pool i korthet, men vi ber alle sette seg godt inn i de nye reglene som er gjeldende for den enkelt berørte utøver og arrangør.

 

Pool:

6 regionale turneringer i 2 nivåer (3 før og 3 etter jul)

oPool-liga (PL1200) åpen for alle utøvere

oPool-liga (PL1199) åpen for utøvere med mindre enn 1200 ratingpoeng

oDet spilles 1 turnering i 14.1, 1 i 8-Ball, 2 i 9-Ball og 2 i 10-Ball

oPL1199 og PL1200 spilles på ulike helger

4 «Topp 16» turneringer fordelt på 2 helger (1 før og 1 etter jul)

oAlle kan melde seg på, men kun de 16 høyest ratede ved påmeldingsfristens utløp får delta

oDet spilles kun 9-Ball og 10-Ball

oDet opprettholdes kr. 0,- i startavgift samt støtte til overnatting

2 «Grand Prix» turneringer på 2 helger (1 før og 1 etter jul)

oÅpen for alle utøvere

oDet spilles 1 turnering i 8-Ball og 1 turnering i 9-Ball

 

Det verdt å nevne at det – som en del av premieringen i turneringsspillet – opprettholdes støtte til internasjonal aktivitet.

 

RT Lag er foreløpig tatt ut av TBR, men turneringsutvalget vil arbeide for å få til forøksordninger gjennom sesongen i region Øst. Dette er en direkte konsekvens av Tingforslaget om lagspill fra Ask BC på Biljardtinget 2020.

 

God sommer og lykke til med ny sesong – som vi håper vil komme i gang på normal måte 12

 

 

4.2.4 – Godkjenning av turnering

 

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Når en klubb, som er medlem i NB, ønsker å arrangere en internasjonal, nasjonal eller regional turnering, eller en annen turnering der representanter for andre klubber tillates å medvirke, skal godkjenning innhentes fra NB. 

 

Dette gjelder også såkalte «challenge»-turneringer og «ghost»-turneringer.

 

Ved godkjenning opprettes turneringen i CueScore av NB dersom ikke klubben benytter CueScores betalingsløsning. Se 10.1.6 - Regional eller nasjonal turnering

1.Når en klubb, som er medlem i NB, ønsker å arrangere en internasjonal, nasjonal eller regional turnering, eller en annen turnering der representanter for andre klubber tillates å medvirke, skal godkjenning innhentes fra NB. 

 

Dette gjelder også såkalte «challenge»-turneringer og «ghost»-turneringer samt klubbturneringer uten handicap som skal telle med på Norgesratingen.

 

Ved godkjenning opprettes turneringen i CueScore av NB dersom ikke klubben benytter CueScores betalingsløsning. Se 10.1.6 - Regional eller nasjonal turnering

 

4.3.2 – Generelt om terminlisten

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1. Generelt for nasjonale turneringer i regi av NB gjelder at de starter fredag ettermiddag mens regionale turneringer starter lørdag morgen. Arrangør av regionale turneringer kan etter egen vurdering i forhold til forventet antall deltakere avvikle turneringen på én spilledag (lørdag eller søndag). Dersom søndag velges som spilledag, skal dette godkjennes av alle deltakende klubber. Spilledag skal fremgå av innbydelsen 1 (én) måned før regional turnering.

1. Generelt for nasjonale turneringer i regi av NB gjelder at de starter fredag ettermiddag eller lørdag, mens regionale turneringer normalt starter lørdag morgen. Arrangør av regionale turneringer kan etter egen vurdering i forhold til forventet antall deltakere avvikle turneringen på én spilledag (lørdag eller søndag hverdag eller helg)Dersom søndag velges som spilledag, skal dette godkjennes av alle deltakende klubber. Spilledag skal fremgå av innbydelsen 1 (én) måned før regional turnering.

 

4.3.3 – Carambole, nasjonalt og regionalt

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

4.Hver sesong skal det arrangeres Norgesmesterskap i 3-vants Carambole Helmatch og Halvmatch samt Fri Carambole (åpen klasse), som inngår i Norgescup. NM avholdes generelt på datoer som ellers er fri fra andre nasjonale og regionale turneringer i samme gren.

4.Hver sesong skal det arrangeres Norgesmesterskap i 3-vants Carambole Helmatch og Halvmatch samt Fri Carambole (åpen klasse), som inngår i Norgescup. NM avholdes generelt på datoer som ellers er fri fra andre nasjonale og regionale turneringer i samme gren.

 

 

4.3.4 – Pool, nasjonalt og regionalt

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

3.Det finnes fire divisjoner i Pool:

 

a.Elite (nasjonal, NC)

b.1. divisjon (regional, RT)

c.2. divisjon (regional, RT)

d.3. divisjon (lokal, LT)

 

3.Det finnes fire divisjoner i Pool:

 

a.Elite (nasjonal, NC)

b.1. divisjon (regional, RT)

c.2. divisjon (regional, RT)

d.3. divisjon (lokal, LT)

 

4. Det finnes ni klasser i Pool:

34. Det finnes ni klasser i Pool:

5.Hver sesong skal det, dersom det er tilstrekkelig antall deltakere, arrangeres Norgesmesterskap i følgende kategorier, klasser og disipliner:

 

a.U17 – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

b.U19 – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

c.U23 – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

d.Senior Menn (åpen klasse) – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

e.Senior Kvinner – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

f.Veteran – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

g.Lag

h.Scotch double

 

45.Hver sesong skal det, dersom det er tilstrekkelig antall deltakere, arrangeres Norgesmesterskap i følgende kategorier, klasser og disipliner:

 

a.U17 – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

b.U19 – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

c.U23 – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

d. Åpen klasse Senior Menn (åpen klasse) – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

e. Senior Kvinner – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

f. Veteran – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

g. Lag

h. Scotch double

6.Hver sesong skal det i tillegg arrangeres:

 

a.Turneringer i Norgescup Elite

b.Regionsmesterskap

c.Turneringer i RT 1. divisjon

d.Turneringer i RT 2. divisjon

 

56.Hver sesong skal det i tillegg arrangeres:

 

a. Turneringer i Topp 16 Norgescup Elite

b. Grand Prix (åpen nasjonal turnering)

cb. Regionsmesterskap

dc. Pool-Liga PL1200 (ratingturnering) Turneringer i RT 1. divisjon

ed. Pool-Liga PL1199 (ratingturnering) Turneringer i RT 2. divisjon

f. Regionsmesterskap

 

 

6.2.2 – Pool

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.I Pool er det for øyeblikket fem aldersklasser:

 

a.U17 = Alle jenter/gutter som i gjeldende sesong fyller 13 tom 16 år.*

 

b.U19 = Alle jenter/gutter som i gjeldende  sesong fyller 17 eller 18 år.*

 

c.U23 = Alle jenter/gutter som i gjeldende sesong fyller 19 tom 22 år.*

 

d.Senior = Alle kvinner/menn som i gjeldende sesong fyller 19 år, eller er eldre og ennå ikke 44 år.*

 

1.I Pool er det for øyeblikket fem aldersklasser:

 

a.U17 = Alle jenter/gutter som i inneværende kalenderår gjeldende sesong fyller 13 tom 16 år.

 

b.U19 = Alle jenter/gutter som i inneværende kalenderår gjeldende sesong fyller 17 eller 18 år.

 

c.U23 = Alle jenter/gutter som i inneværende kalenderår gjeldende sesong fyller 19 tom 22 år.

 

d.Senior = Alle kvinner/menn som i inneværende kalenderår gjeldende sesong fyller 19 år, eller er eldre og ennå ikke 44 år.

 

6.4.2 – Regionstilhørighet

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

2.I Pool gjelder generelt at man er tilhørende og rangeres i den regionen moderklubben har tilhørighet, men en utøver kan delta i hvilken som helst regional turnering, forutsatt riktig divisjon. Det oppnås poeng til Norgesrating i alle spilte matcher. Se 10.10 - Norgesrating

2.I Pool gjelder generelt at man er tilhørende og rangeres i den regionen moderklubben har tilhørighet, men en utøver kan delta i hvilken som helst regional turnering, forutsatt riktig ratingnivå divisjon. Det oppnås poeng til Norgesrating i alle spilte matcher. Se 10.10 - Norgesrating

 

6.5.1 – Deltakelse, registrering og type av lisens

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Påmelding til turnering gjøres via Cuescore.com og nettbankløsning til alle turneringer i regi av NB (NM, NC, RT og av NB godkjente turneringer – unntak kan forekomme) og må fullføres før angitt tidsfrist utløper.

1.Påmelding til turnering gjøres via Cuescore.com og nettbankløsning til alle turneringer i regi av NB (NM, NC, RT og av NB godkjente turneringer – unntak kan forekomme) og må fullføres før angitt tidsfrist utløper.

4.Første gang en ny utøver ønsker å melde seg på til turnering må klubb-, regions- og divisjonstilhørighet angis. Utøveren kan selv angi hvilken klubb som denne skal representere (medlemskap er en forutsetning), men det er klubben som må angi divisjons-  og regionstilhørighet (se 6.4.3). Hvis regionstilhørighet ikke spesifikt blir angitt av klubb, så plasseres utøveren i den region hvor klubben hører hjemme.

4.Første gang en ny utøver ønsker å melde seg på til turnering må klubb- og regions- og divisjonstilhørighet angis. Utøveren kan selv angi hvilken klubb som denne skal representere (medlemskap er en forutsetning). , men det er klubben som må angi divisjons-  og regionstilhørighet (se 6.4.3). Hvis regionstilhørighet ikke spesifikt blir angitt av klubb, så plasseres utøveren i den region hvor klubben hører hjemme.

 

6.6.1 – Generelle regler for turneringer underlagt NB

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Følgende regler gjelder generelt alltid for bekledning som skal anvendes i forbindelse med turneringer underlagt NB, uansett gren (unntak se 6.6.3 punkt 5):

 

d.Kleskode benyttes ikke i turneringer i 3. divisjon.

1.Følgende regler gjelder generelt alltid for bekledning som skal anvendes i forbindelse med turneringer underlagt NB, uansett gren (unntak se 6.6.3 punkt 5):

 

d. Forenklet kleskode benyttes i PL1199Kleskode benyttes ikke i turneringer i 3. divisjon.

 

6.6.4 – Kleskode B

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Kleskode B benyttes i alle NBs turneringer uansett gren, disiplin, kategori og klasse med to unntak:

 

b. Ved deltakelse i 3. divisjon (se 6.6.1 punkt d).

1.Kleskode B benyttes i alle NBs turneringer uansett gren, disiplin, kategori og klasse med to unntak:

 

b. Ved deltakelse i PL1199 kreves kun klubskjorte. Denne behøver ikke være stukket ned i buksen 3. divisjon (se 6.6.1 punkt d).

 

6.6.5 – Kleskode C

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.I 3. divisjonsturneringer og i klubbturneringer gjelder ”Kleskode C”. Følgende retningslinjer gjelder for kleskode C;

 

a. Det finnes ingen særskilte forskrifter, men jo mer av kleskode B som også finnes igjen i kleskode C, desto bedre.

b. De forbud som listes opp i 6.6.1 (punkt 2) og 6.6.1.3 (punkt 2) ovenfor gjelder også for kleskode C.

c. Det er ikke tillatt å spille i jakke, joggebukser, kortbukser, ermeløs t-skjorte og lignende.

1.I 3. divisjonsturneringer og i klubbturneringer gjelder ”Kleskode C”. Følgende retningslinjer gjelder for kleskode C;

 

a. Det finnes ingen særskilte forskrifter, men jo mer av kleskode B som også finnes igjen i kleskode C, desto bedre.

b. De forbud som listes opp i 6.6.1 (punkt 2) og 6.6.1.3 (punkt 2) ovenfor gjelder også for kleskode C.

c. Det er ikke tillatt å spille i jakke, joggebukser, kortbukser, ermeløs t-skjorte og lignende.

 

 

6.8.5.5 – RT Lag

 

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

RT lag blir ikke arrangert. Prøveordninger vil utarbeides i Region Øst. Reglementet blir stående i TBR da det er ønskelig å gjeninnføre lagaktivitet.

 

7 – Regler for klubber

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

Hele kapittelet er fjernet fra TBR da innholdet best finnes oppdatert på NIFs eller NBs hjemmeside.

 

9.1.1 – Autorisert TL

 

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

5.I forbindelse med regionale og lokale turneringer (RT/LT - uansett gren, disiplin og kategori), utnevnes TL av lokal arrangør.

5.I forbindelse med regionale og lokale turneringer (RT/LT - uansett gren, disiplin og kategori), utnevnes TL av lokal arrangør.

 

10.1.1 – Godkjent turnering

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.For at utøvere tilhørende NBs medlemsklubber skal være startberettigede i en turnering (ikke klubbturnering), må denne være godkjent av NB. Dersom turneringen er internasjonal, skal turneringen i tillegg være godkjent av det europeiske og/eller det internasjonale forbund den tilhører.

1.For at utøvere tilhørende NBs medlemsklubber skal være startberettigede i en turnering tellende på Norgesratingen (ikke klubbturnering), må denne være godkjent av NB. Dersom turneringen er internasjonal, skal turneringen i tillegg være godkjent av det europeiske og/eller det internasjonale forbund den tilhører.

2.Generelt gjelder det at alle turneringer som ved hvert enkelt tilfelle er innlemmet i NBs terminliste såvel lokale, regionale, nasjonale og internasjonale er å anse som godkjent av NB.

2.Generelt gjelder det at alle turneringer som ved hvert enkelt tilfelle er innlemmet i NBs terminliste såvel lokale, regionale, nasjonale og internasjonale er å anse som godkjent av NB.

 

10.1.6 – Lokal, rRegional eller nasjonal turnering

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Søknad om godkjenning av en regional eller nasjonal turnering som ellers ikke er annonsert i NBs terminliste, skal gjøres skriftlig (se søknadsskjema) til NB senest tre måneder før turnering skal avholdes.

1.Søknad om godkjenning av en regional eller nasjonal turnering - enten den er tellende på Norgesratingen eller ikke - som ellers ikke er annonsert i NBs terminliste, skal gjøres skriftlig (se søknadsskjematil NB senest tre måneder før turnering skal avholdes.

2.Avgift for godkjenning, skal innbetales på NBs konto (1813 34 01403 - Nytt kontonr.) i forbindelse med at søknad blir sendt til NB. Søknaden behandles så snart betaling er registrert. Se 12.1.3 - Avgift for godkjenning av turnering

2.Avgift for godkjenning, skal innbetales på NBs konto (1813 34 01403) i forbindelse med at søknad blir sendt til NB. Søknaden behandles så snart påkrevd betaling er registrert. Se 12.1.3 - Avgift for godkjenning av turnering

4.De turneringene som inngår i de forskjellige rankinglistene (fordelt på divisjon og/eller klassefastsettes av NB i forbindelse med offentliggjøring av neste sesongs terminliste. Dersom en arrangør ønsker at den turnering det søkes godkjenning for skal inngå i en rankingliste, skal dette spesifiseres i søknaden.

4.De turneringene som inngår i de forskjellige rankinglistene (fordelt på divisjon og/eller klassefastsettes av NB i forbindelse med offentliggjøring av neste sesongs terminliste. Dersom en arrangør ønsker at den turnering det søkes godkjenning for skal inngå i en rankingliste, skal dette spesifiseres i søknaden.

5.Godkjente turneringer må følge regler beskrevet i TBR på lik linje med NBs turneringer for øvrig. Unntak fra disse skal beskrives i detalj og inngå i søknad om godkjenning.

45.Godkjente turneringer må følge regler beskrevet i TBR på lik linje med NBs turneringer for øvrig. Unntak fra disse skal beskrives i detalj og inngå i søknad om godkjenning.

6.De særskilte vilkår som måtte gjelde for den godkjente turneringen må etterfølges.

6.De særskilte vilkår som måtte gjelde for den godkjente turneringen må etterfølges.

 

10.1.7 – Behandling av regionale eller nasjonale søknader

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.NB skal behandle søknader om godkjenning av regionale eller nasjonale turneringer så snart korrekt søknad og registrering av innbetalt godkjenningsavgift har kommet administrasjonen i hende. TS er ansvarlig for behandling av søknaden.

1.NB skal behandle søknader om godkjenning av regionale eller nasjonale turneringer så snart korrekt søknad og registrering av påkrevd innbetalt godkjenningsavgift har kommet administrasjonen i hende. Se 12.1.3 - Avgift for godkjenning av turnering TS er ansvarlig for behandling av søknaden.

3.Senest to uker (ti arbeidsdager) etter registrert søknad, skal søkende arrangør ha mottatt tilbakemelding om en eventuell godkjenning. I de tilfeller hvor søknad blir avslått skal dette begrunnes.

3.Senest to uker (ti arbeidsdager) etter registrert søknad, skal sSøkende arrangør ha mottatt skal motta tilbakemelding om en eventuell godkjenning. I de tilfeller hvor søknad blir avslått skal dette begrunnes.

4.Alle oppgitte forutsetninger for godkjenning, også alle krav som stilles i forbindelse med selve godkjenningen, må følges og oppfylles av arrangøren.

4.Alle oppgitte forutsetninger for godkjenning, også alle krav som stilles i forbindelse med selve godkjenningen, må følges og oppfylles av arrangøren.

 

10.2.3 – Terminer og spilletider

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Ingen matcher får begynne før kl. 17:00 på fredager og 09:00 på lørdager og søndager. Tidsskjema skal settes slik at ingen matcher begynner senere enn kl. 22:30 (kl. 21:00 for Juniorer). Dersom tidsskjemaet får forskyvninger slik at siste runde får spillestart senere enn kl. 22:30 bør denne runden flyttes til neste dag dersom dette er mulig.

1.Ingen matcher får begynne før kl. 17:00 på frehverdager og 09:00 på lørdager og søndager. Tidsskjema skal settes slik at ingen matcher begynner senere enn kl. 22:30 (kl. 21:00 for Juniorer). Dersom tidsskjemaet får forskyvninger slik at siste runde får spillestart senere enn kl. 22:30 bør denne runden flyttes til neste dag dersom dette er mulig.

4.Finaletidspunkt for nasjonale turneringer (NM, NC og godkjente turneringer) skal inngå i innbydelse/kalender senest to måneder før turnering.

4.Finaletidspunkt for nasjonale turneringer (NM, NC og godkjente turneringer) skal inngå i innbydelse/kalender senest to måneder før turnering.

 

10.2.5 – Turneringsledelse og jury

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Alle godkjente turneringer skal ledes av en autorisert turneringsleder (TL). Kravet til dennes kvalifikajsoner varierer ut ifra turneringens status. I RT kan kravet om autorisasjon fravikes etter avtale med NB. Se også 9.1 - Regler for turneringsleder

1.Alle godkjente nasjonale turneringer skal ledes av en autorisert turneringsleder (TL). Kravet til dennes kvalifikajsoner varierer ut ifra turneringens status. I lokale og regionaleRT kan kravet om autorisasjon fravikes etter avtale med NB. Se også 9.1 - Regler for turneringsleder

 

10.2.9 – Reklame i arenaen

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

3.I forbindelse med norske mesterskap og NC, og dersom den lokale arrangøren har et ønske om å profilere egne sponsorer, må søknad om dette rettes til NB senest to uker før arrangementet.

3.I forbindelse med nasjonale turneringer norske mesterskap og NC, og dersom den lokale arrangøren har et ønske om å profilere egne sponsorer, må søknad om dette rettes til NB senest to uker før arrangementet.

 

10.3.6 – Kleskode

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

3.I 3. divisjon gjelder Kleskode C.

3.I 3. divisjon gjelder Kleskode C.

 

10.3.7 – Time out/pause i spillet

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Time out praktiseres ikke i turneringer som arrangeres av NB på regionalt og nasjonalt nivå.

1.Time out praktiseres ikke i turneringer som arrangeres av NB på regionalt og nasjonalt nivå.

 

 

10.3.9 – Forstøt og etterstøt

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Forstøtet, som skal avgjøre retten til å velge hvem som skal utføre åpningsstøtet, skal benyttes i alle turneringer i Carambole og Pool, uansett divisjon, lagspill eller individuelt, som arrangeres av NB.

1.Forstøtet, som skal avgjøre retten til å velge hvem som skal utføre åpningsstøtet, skal benyttes i alle turneringer i Carambole og Pool, uansett divisjon, lagspill eller individuelt, som arrangeres av NB.

 

10.3.14 – Brekk-boks (kun i Pool)

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

5.Brekk-boks-regelen gjelder i turneringer i disiplinen 10-Ball i NBs regi (NM, NC, DM og RT)

5.Brekk-boks-regelen gjelder i turneringer i disiplinen 10-Ball i NBs regi (NM, NC, DM og RT)

 

10.4.1 – Spilleformer

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.I forbindelse med alle turneringer som arrangeres i regi av NB (uansett gren), forekommer det tre ulike varianter av spilleformer:

 

a.Puljespill

b.Enkelcup

c.Dobbelcup

1.I forbindelse med alle turneringer som arrangeres i regi av NB (uansett gren), forekommer det tre ulike varianter av spilleformer:

 

a. Puljespill

b. Enkelcup

c. Dobbelcup

d. Kombinasjon av enkel-, dobbelcup og plasseringsspill

3.Spilleform er fastsatt for alle NM, NC og RT og også alle andre turneringer som arrangeres i regi av NB. Antall deltakere i disse turneringer er avgjørende for om det innledningsvis skal spilles puljespill eller dobbelcup. Det er også antall deltakere til start som avgjør fra hvilket antall det skal avsluttes med enkelcup.

3.Spilleform er fastsatt for alle NM, NC og RT og også alle andre turneringer som arrangeres i regi av NB. Antall deltakere i disse turneringer er avgjørende for om det innledningsvis skal spilles puljespill eller dobbelcup. Det er også antall deltakere til start som avgjør fra hvilket antall det skal avsluttes med enkelcup.

4.For gjennomføring av turneringer i regi av NB (NM, NC og RT) må et minimum av deltakere være påmeldt for at turnering skal gjennomføres:

 

a. Ved NM og NC uansett gren, disiplin og klasse, må minimum åtte deltakere være påmeldt for at turnering skal bli avholdt. (Unntak: NM Junior og Kvinner - minimum fem)

b. Ved RT 1. Divisjon (Pool) må minimum åtte deltakere være påmeldt for at turnering skal bli avholdt. Unntak: Dersom 1. Divisjon er laveste divisjon i en region, må minimum fem deltakere være påmeldt.

c. Ved RT 2. Divisjon (Pool) må minimum fem deltakere være påmeldt for at turnering skal bli avholdt.

d. Ved godkjente turneringer skal ansvarlig arrangør i innbydelse ha angitt minimum antall deltakere for gjennomføring av turnering.

 

4.For gjennomføring av turneringer i regi av NB (NM, NC og RT) må et minimum av deltakere være påmeldt for at turnering skal gjennomføres:

 

a. Ved nasjonale turneringer NM og NC uansett gren, disiplin og klasse, må minimum åtte deltakere være påmeldt for at turnering skal bli avholdt. (Unntak: NM Junior og Kvinner - minimum fem)

b. Ved PL1200 RT 1. Divisjon (Pool) må minimum åtte deltakere være påmeldt for at turnering skal bli avholdt. Unntak: Dersom 1. Divisjon er laveste divisjon i en region, må minimum fem deltakere være påmeldt.

c. Ved PL1199 RT 2. Divisjon (Pool) må minimum fem deltakere være påmeldt for at turnering skal bli avholdt.

d. Ved godkjente turneringer skal ansvarlig arrangør i innbydelse ha angitt minimum antall deltakere for gjennomføring av turnering.

5.I turneringer som ikke arrangeres i direkte regi av NB (klubb-, regional-, nasjonalgodkjente og/eller internasjonale turneringer) kan andre spilleformer, og/eller kombinasjoner av spilleformer forekomme.

5.I turneringer som ikke arrangeres i direkte regi av NB (klubb-, regional-, nasjonalgodkjente og/eller internasjonale turneringer) kan andre spilleformer, og/eller kombinasjoner av spilleformer forekomme.

 

10.4.2.3 – Flowchart Spilleskjema

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Turneringer arrangert i regi av NB skal, uansett spilleform, alltid benytte de til enhver tid - av NB - anbefalte flowcharts.

1.Turneringer arrangert i regi av NB skal, uansett spilleform, alltid benytte de til enhver tid - av NB - anbefalte flowcharts.

2.Alle varianter av puljespill (antall puljer, antall utøvere pr. pulje og antall utøvere som kvalifiserer seg for sluttspill) finnes tilgjengelig i CueScore.

12.Alle varianter av puljespill (antall puljer, antall utøvere pr. pulje og antall utøvere som kvalifiserer seg for sluttspill) finnes tilgjengelig i CueScore.

3.NBs medlemsklubber kan fritt benytte disse skjemaene, ikke bare i turneringer i regi av NB, men også i egne turneringer.

23.NBs medlemsklubber kan fritt benytte disse skjemaene, ikke bare i turneringer i regi av NB, men også i egne turneringer.

 

10.4.3.3 – Flowchart Spilleskjema

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Turneringer arrangert i regi av NB, uansett spilleform, skal alltid benytte de til enhver tid - av NB - anbefalte flowcharts.

1.Turneringer arrangert i regi av NB, uansett spilleform, skal alltid benytte de til enhver tid - av NB – anbefalte spilleskjema flowcharts.

2.Alle varianter av dobbelcup (basert på antall deltakere og antall utøvere som kvalifiserer seg for sluttspill) som kan brukes i forbindelse med NBs turneringer finnes tilgjengelig i CueScore.

2.Alle varianter av spilleskjema for dobbelcup (basert på antall deltakere og antall utøvere som kvalifiserer seg for sluttspill) som kan brukes i forbindelse med NBs turneringer finnes tilgjengelig i CueScore.

3.I forbindelse med NM, NC og RT som spilles i form av dobbelcup, skal - basert på antall utøvere - enten 08-02, 16-04, 24-08, 32-08, 48-16, 64-16, 96-32 eller 128-32 skjema benyttes.

3.I forbindelse med turneringer NM, NC og RT som spilles i form av dobbelcup, skal - basert på antall utøvere - enten 08-02, 16-04, 24-08, 32-08, 48-16, 64-16, 96-32 eller 128-32 skjema benyttes.

4.Antall deltakere i en turnering med innledende dobbelcup er avgjørende for hvilken type spilleskjema (flowchart) som skal benyttes. De vanligste variantene av spilleskjema for dobbelcup er følgende:

 

a.4 – 2        (4 deltakere med finale i form av enkelcup – benyttes ikke i NM, NC og RT).

b.8 – 2        (8 deltakere med finale i form av enkelcup).

c.16 – 4        (16 deltakere med semifinale og finale i form av enkelcup).

d.32 – 8        (32 deltakere med kvart-, semi- og finale i form av enkelcup).

e.32 – 16        (32 deltakere med åttendels-, kvart-, semi- og finale i form av enkelcup).

f.48 – 16        (48 deltakere med åttendels-, kvart-, semi- og finale i form av enkelcup).

g.64 – 16        (64 deltakere med åttendels-, kvart-, semi- og finale i form av enkelcup). Ved mer enn 48 og opp til og med 64 deltakere benyttes ofte 2 stk. 32-8 skjema istedet for ett 64-16 skjema.

h.96 – 32        (96 deltakere med sekstendels-, åttendels-, kvart-, semi- og finale i form av enkelcup). Ved mer enn 64 og opp til og med 96 deltakere benyttes ofte 2 stk. 48-16 skjema istedet for ett 96-32 skjema.

i.128 – 32        (128 deltakere med sekstendels-, åttendels-, kvart-, semi- og finale i form av enkelcup). Ved mer enn 96 og opp til og med 128 deltakere benyttes ofte 4 stk. 32-8 skjema istedet for 2 stk. 64-16 skjema eller ett 128-32 skjema.

 

4.Antall deltakere i en turnering med innledende dobbelcup er avgjørende for hvilken type spilleskjema (flowchart) som skal benyttes. De vanligste variantene av spilleskjema for dobbelcup er følgende:

 

a.4 – 2        (4 deltakere med finale i form av enkelcup – benyttes ikke i NM, NC og RT).

b.8 – 2        (8 deltakere med finale i form av enkelcup).

c.16 – 4        (16 deltakere med semifinale og finale i form av enkelcup).

d.32 – 8        (32 deltakere med kvart-, semi- og finale i form av enkelcup).

e.32 – 16        (32 deltakere med åttendels-, kvart-, semi- og finale i form av enkelcup).

f.48 – 16        (48 deltakere med åttendels-, kvart-, semi- og finale i form av enkelcup).

g.64 – 16        (64 deltakere med åttendels-, kvart-, semi- og finale i form av enkelcup). Ved mer enn 48 og opp til og med 64 deltakere benyttes ofte 2 stk. 32-8 skjema istedet for ett 64-16 skjema.

h.96 – 32        (96 deltakere med sekstendels-, åttendels-, kvart-, semi- og finale i form av enkelcup). Ved mer enn 64 og opp til og med 96 deltakere benyttes ofte 2 stk. 48-16 skjema istedet for ett 96-32 skjema.

i.128 – 32        (128 deltakere med sekstendels-, åttendels-, kvart-, semi- og finale i form av enkelcup). Ved mer enn 96 og opp til og med 128 deltakere benyttes ofte 4 stk. 32-8 skjema istedet for 2 stk. 64-16 skjema eller ett 128-32 skjema.

5.Det er høyst uvanlig med mer enn 128 deltakere i forbindelse med NM, NC og RT, og derfor kommer ikke større skjemaer til å bli benyttet i regi av NB. Det finnes skjemaer av typen 192-64 og 256-64 (alternativ så kan det benyttes et tilsvarende passende antall 32-8 skjemaer).

5.Det er høyst uvanlig med mer enn 128 deltakere i forbindelse med NM, NC og RT, og derfor kommer ikke større skjemaer til å bli benyttet i regi av NB. Det finnes skjemaer av typen 192-64 og 256-64 (alternativ så kan det benyttes et tilsvarende passende antall 32-8 skjemaer).

 

10.4.4 – Enkelcup generelt

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Med enkelcup menes en spilleform der en deltaker blir slått ut ved første tap av en match.

1.Med enkelcup menes en spilleform der en deltaker blir slått ut ved første tap av en match. I en enkelcup finnes det kun en vinnerside. Alle deltakere som har tapt en match forsvinner ut av skjemaet.

2.I en enkelcup finnes det, basert på punkt 1 over, kun en vinnerside. I spilleskjemaet (flowchartet) finner man innledende runde lengst til venstre (i et tradisjonelt flowchart – det finnes også flowchart som begynner ytterst og avsluttes med finale i midten). Påfølgende runder, i tur og orden frem til finalen, flytter seg til høyre på spilleskjemaet.

2.I en enkelcup finnes det, basert på punkt 1 over, kun en vinnerside. I spilleskjemaet (flowchartet) finner man innledende runde lengst til venstre (i et tradisjonelt flowchart – det finnes også flowchart som begynner ytterst og avsluttes med finale i midten). Påfølgende runder, i tur og orden frem til finalen, flytter seg til høyre på spilleskjemaet.

3.Alle deltakere som har tapt en match forsvinner ut av skjemaet.

3.Alle deltakere som har tapt en match forsvinner ut av skjemaet.

4.Vanligvis er det ingen turneringer i regi av NB som arrangeres i form av enkelcup fra start. Etter innledende runder i puljespill eller dobbelcup, avsluttes normalt alle turneringer med enkelcup. Unnntak kan forekomme.

24.Vanligvis er det ingen turneringer i regi av NB som arrangeres i form av enkelcup fra start. Etter innledende runder i puljespill eller dobbelcup, avsluttes normalt alle turneringer med enkelcup. Unnntak kan forekomme.

 

10.4.4.3 – Flowchart Spilleskjema

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Antall deltakere i en turnering med enkelcup er avgjørende for hvilket spilleskjema (flowchart) som skal benyttes. De vanligste variantene av spilleskjema for enkelcup er de som er utformet for 4, 8, 16 og 32 deltakere.

1.Antall deltakere i en turnering med enkelcup er avgjørende for hvilket spilleskjema (flowchart) som skal benyttes. De vanligste variantene av spilleskjema for enkelcup er de som er utformet for 4, 8, 16 og 32 deltakere.

3.NB tilbyr enkle flowcharts for enkelcup via nettsiden og i CueScore.

3.NB tilbyr spilleskjema enkle flowcharts for enkelcup via nettsiden og CueScore.

4.Turneringer i regi av NB, eller turneringer som har blitt godkjent av NB, skal gjennomføres på NBs egne spilleskjemaer for enkelcup.

4.Turneringer i regi av NB, eller turneringer som har blitt godkjent av NB, skal gjennomføres på NBs egne spilleskjemaer for enkelcup.

 

 

10.5.1 – Seeding generelt

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

2.Seeding baserer seg på den til enhver tid gjeldende Norgesrating. Dette gjelder i alle grener, disipliner og klasser.

 

O I pool (NC og RT) benyttes nivåfilter ved seeding slik at spillere fra lavere nivå ikke kan bli seedet.

O NM for lag har egne regler for seeding. Se 10.14 - Norgesmesterskap lag

O I de tilfeller hvor to eller flere utøvere/lag innehar samme plassering skilles disse ved loddtrekning.

 

2.Seeding baserer seg på den til enhver tid gjeldende Norgesrating. Dette gjelder i alle grener, disipliner og klasser.

 

a I pool (NC og RT) benyttes nivåfilter ved seeding slik at spillere fra lavere nivå ikke kan bli seedet.

a NM for lag har egne regler for seeding. Se 10.14 - Norgesmesterskap lag

b I de tilfeller hvor to eller flere utøvere/lag innehar samme plassering skilles disse ved loddtrekning.

 

10.5.3 – Seeding i dobbelcup

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.I forbindelse med dobbelcup som avsluttes med enkelcup, gjelder det normalt at like mange utøvere/lag seedes som det antall utøvere/lag som er igjen idet turneringen går over i formatet enkelcup (f.eks.; 16 – 4, 32 – 8, 48 – 16, etc.).

1.I forbindelse med dobbelcup som avsluttes med enkelcup, gjelder det normalt at like mange utøvere/lag seedes som det antall utøvere/lag som er igjen idet turneringen går over i formatet enkelcup (f.eks.; 16 – 4, 32 – 8, 48 – 16, etc.).

3.Hvis dobbelcup brukes i forbindelse med sluttspill etter en fullført ordinær sesong (eller tilsvarende), er det normalt at alle utøvere/lag vil bli seedet, slik at de beste utøverne/lagene i grunnspillet møter hverandre så sent i turneringen som mulig.

3.Hvis dobbelcup brukes i forbindelse med sluttspill etter en fullført ordinær sesong (eller tilsvarende), er det normalt at alle utøvere/lag vil bli seedet, slik at de beste utøverne/lagene i grunnspillet møter hverandre så sent i turneringen som mulig.

 

10.5.4 – Seeding i enkelcup

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

3.Hvis enkelcup brukes i forbindelse med sluttspill etter en fullført ordinær sesong (eller tilsvarende), skal alle utøvere/lag seedes, slik at de beste utøverne/lagene i grunnspillet møter hverandre så sent i turneringen som mulig.

3.Hvis enkelcup brukes i forbindelse med sluttspill etter en fullført ordinær sesong (eller tilsvarende), skal alle utøvere/lag seedes, slik at de beste utøverne/lagene i grunnspillet møter hverandre så sent i turneringen som mulig.

 

10.7.3 – Distanse nasjonalt

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Distanser i de ulike grenene og respektive disipliner er fastsatt for NM (alle kategorier), NC og RT (alle divisjoner).

1.Distanser i de ulike grenene og respektive disipliner fastsettes før ny sesong. er fastsatt for NM (alle kategorier), NC og RT (alle divisjoner).

 

10.9.2 – Arrangørs andel

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

3.Fordelingsnøkler:

clip0028

3.Fordelingsnøkler:

clip0029

 

10.10 – Norgesrating og sesongranking

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

Kapittelet omhandler regler for hvordan utøvere rangeres i forhold til hverandre. Norgesratingen er lik i alle grener.

Kapittelet omhandler regler for hvordan utøvere rangeres i forhold til hverandre i en dynamisk Norgesratingen samt en sesongbasert rankingliste er lik i alle grener.

 

10.10.1 – Norgesrating generelt

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.a. Norgesratingen er en nasjonal rangering av alle aktive lisensierte utøvere, hvor resultatet i hver enkelt match gir poeng.

b. Norgesratingen er dynamisk og oppdateres etter hver turnering gjennom sesongen.

c. Norgesratingen inneholder kun aktive utøvere.

1.a. Norgesratingen er en nasjonal rangering av alle aktive lisensierte utøvere, hvor resultatet i hver enkelt match gir poeng.

b. Norgesratingen er dynamisk og oppdateres etter hver turnering gjennom sesongen.

c. Norgesratingen inneholder kun aktive utøvere.

 

 

10.10.2 – Matcher som gir poeng

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

Matcher som gir poeng i NBs Norgesrating er alle matcher i godkjente terminfestede turneringer i regi av NB. Internasjonale mesterskap og lignende arrangert i Norge teller ikke på NBs Norgesrating.

 

Matcher som gir poeng i NBs Norgesrating filtrert på sesong er:

 

Carambole: Alle matcher i godkjente terminfestede turneringer.

 

Pool: Alle terminfestete turneringer i regi av NB bortsett fra NM i klasser som ikke er åpne.

 

Snooker: Alle matcher i godkjente terminfestede turneringer.

Matcher som gir poeng i NBs Norgesrating er alle matcher i godkjente terminfestede turneringer samt godkjente klubbturneringer uten Handicap i regi av NB. Internasjonale mesterskap og lignende arrangert i Norge teller ikke på NBs Norgesrating.

Matcher som gir poeng i NBs Norgesrating filtrert på sesong er:

 

Carambole: Alle matcher i godkjente terminfestede turneringer.

 

Pool: Alle terminfestete turneringer i regi av NB bortsett fra NM i klasser som ikke er åpne.

Snooker: Alle matcher i godkjente terminfestede turneringer.

 

10.10.4 – Ratinglister pr. nivå

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

2. Grunnlaget for hvilket nivå man tilhører i Pool er den til enhver tid offisielle Norgesratingen.

 

a. Justering av innplassering i nivå vil skje pr. 31. juli og pr. 31. desember.

b. Det er kun aktive utøvere som vil figurere på de ulike nivåene.

c. Utøvere som reaktiverer seg blir innplassert i regionens laveste divisjon.

 

2. Grunnlaget for hvilket nivå man tilhører i Pool er den til enhver tid offisielle Norgesratingen.

 

a. Justering av innplassering i nivå vil skje pr. 31. juli og pr. 31. desember.

b. Det er kun aktive utøvere som vil figurere på de ulike nivåene.

c. Utøvere som reaktiverer seg blir innplassert i regionens laveste divisjon.

 

10.10.10 – Norgesrating Carambole

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

 

 

10.10.11 – Norgesrating Pool

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

 

 

10.10.12 – Norgesrating Snooker

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

 

 

10.10.10 – Sesongranking

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

Det lages sesongrankinglister i alle tre grener basert på utvalgte turneringer med tilhørende poengskalaer i henhold til nedenforstående tabeller. Disse rankinglistene benyttes til å rangere utøvere per sesong.

 

clip0030

 

clip0031

 

clip0032

10.11.2.1 – Pool, Åpen klasse

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

3.Spilleform:

 

a. Dobbelcup (32-8, 48-16, 64-16, 96-32 alt 128-32 brukes basert på antall deltakere).

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

3.Spilleform:

 

a. Dobbelcup (32-8, 48-16, 64-16, 96-32 alt 128-32 brukes basert på antall deltakere).

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

6.Startavgift:

 

a. Eliteutøvere Kr. 675,-

b. 1. divisjonsutøvere Kr. 450,-

c. 2. divisjonsutøvere Kr. 350,-

d. Ungdom U17/U19,

   student og honnør Kr. 300,-

 

6.Startavgift:

 

a. Eliteutøvere Kr. 675,-

b. 1. divisjonsutøvere Kr. 450,-

a. Utøvere PL1200 Kr. 500,-

c. 2. divisjonsutøvere Kr. 350,-

b. Utøvere PL1199 Kr. 400,-

cd. Ungdom U17/U19,

   student og honnør Kr. 300,-

1.Rating og seeding foretas i henhold til 10.5 - Seeding og 10.10 - Norgesrating

17.Rating og seeding foretas i henhold til 10.5 - Seeding og 10.10 - Norgesrating

 

10.11.2.2 – Pool, Kvinner

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

3.Spilleform:

 

a. Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup.

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

3.Spilleform:

 

a. Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup.

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

6.Startavgift:

 

a. Alle deltakere        Kr. 350,-

6.Startavgift:

 

a. Alle deltakere        Kr. 350,-

a. Utøvere PL1200 Kr. 500,-

b. Utøvere PL1199 Kr. 400,-

c. Ungdom U17/U19,

   student og honnør Kr. 300,-

 

10.11.2.3 – Pool, Ungdom

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

3.Spilleform:

 

a. Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup.

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

3.Spilleform:

 

a. Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup.

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

 

 

10.11.2.4 – Pool, Veteran

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Disipliner: Det arrangeres fire NM hvert år i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

1.Disipliner: Det arrangeres fire (4) NM hvert år i hver sesong i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

3.Spilleform:

 

a. Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup.

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

3.Spilleform:

 

a. Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup.

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

6.Startavgift:

 

a. Alle deltakere        Kr. 350,-

6.Startavgift:

 

a. Alle deltakere Kr. 350,- 400,-

 

10.11.3 – Snooker

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

3.Spilleform:

 

a. Arrangeres i form av puljespill (1, 2, 4, 8 eller 16 puljer) med avsluttende enkelcup i fra kvartfinale eller semifinale, basert på antall deltakere i innledende puljespill.

b. Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup (16-4, 24-8, 32-8, 48-16 eller 64-16).

3.Spilleform:

 

a. Arrangeres i form av puljespill (1, 2, 4, 8 eller 16 puljer) med avsluttende enkelcup i fra kvartfinale eller semifinale, basert på antall deltakere i innledende puljespill.

b. Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup (16-4, 24-8, 32-8, 48-16 eller 64-16).

 

10.12 – Individuelle nasjonale Norgescuper (NC) og

regionale turneringer (RT)

 

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

Kapittelet omhandler regler for individuelle norgescuper og regionale turneringer.

Kapittelet omhandler regler for individuelle norgescuper nasjonale og regionale turneringer.

 

 

10.12.2 – Pool, Elite Topp 16

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Disipliner: Det arrangeres NC i de ulike disiplinene. Antall og valg av disipliner bestemmes i forbindelse med terminlistearbeidet.

1.Disipliner: Det arrangeres NC Topp 16 de ulike disiplinene 9-Ball og 10-Ball. Antall og valg av disipliner bestemmes i forbindelse med terminlistearbeidet.

2.Distanser:

 

a.8-Ball        7-8

b.9-Ball        8-9

c.10-Ball      7-8

d.14.1      100-125

2.Distanser:

 

a.8-Ball        7-8

ab.9-Ball        8-9

bc.10-Ball      7-8

d.14.1      100-125

3.Spilleform: Dobbelcup 16-4 skjema.

3.Spilleform: Dobbelcup 16-4 skjema. Kombinasjon av enkel-, dobbelcup og plasseringsspill. Det spilles derfor om 3. plassen (bronsefinale).

4.Deltakelse: NC er åpent for de utøverne som innehar plassene 1-16 på Norgesratingen (se 10.10 – Norgesrating) som innfrir følgende vilkår:

 

a. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b. Innehar gyldig lisens i NB.

 

Justering av innplassering i nivå vil skje pr. 31. juli og pr. 31. desember.

4.Deltakelse: Topp 16 NC er i utgangspunktet åpent for alle de utøverne. Det er allikevel bare de 16 høyest plasserte utøverne på Norgesratingen ved påmeldingsfristens utløp som får delta. som innehar plassene 1-16 på Norgesratingen (se 10.10 – Norgesrating) Alle må i tillegg som innfrir følgende vilkår:

 

a. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b. Innehar gyldig lisens i NB.

 

Justering av innplassering i nivå vil skje pr. 31. juli og pr. 31. desember.

5.Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

5.Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem tolv dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre sju dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 to fem dager før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

6.Startavgift/Overnatting:
 
Det betales ingen startavgift i NC Elite.

6.Startavgift/Overnatting:
 
Det betales ingen startavgift i Topp 16 NC Elite.

8.Premier:

 

a. Pengepremier totalt Kr. 4.000.-

 

c. Nr. 1 på Norgesratingen filtrert på sesong pr 31/12 og 31/7 tildeles kr. 5.000,- i form av stipend. Stipendet skal dekke kostnader til biljardrelatert aktivitet og utbetales mot bilag.

8.Premier:

 

a. Pengepremier totalt Kr. 3.500,- 4.000.-

c. Nr. 1 på sesongrankingen ved sesongslutNorgesratingen filtrert på sesong pr 31/12 og 31/7 tildeles kr. 5.000,- 10.000,- i form av stipend. Stipendet skal dekke kostnader til biljardrelatert aktivitet og utbetales mot bilag.

 

 

10.12.3 – Pool, 1. divisjon PL1200

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Disipliner: Det arrangeres RT i de ulike disiplinene. Antall og valg av disipliner bestemmes i forbindelse med terminlistearbeidet.

1.Disipliner: Det arrangeres RT PL1200 i de ulike disiplinene. Antall og valg av disipliner bestemmes i forbindelse med terminlistearbeidet.

4.Deltakelse: RT er åpent for de 48 utøverne i regionen som er rangert høyest på Norgesratingen og som ikke allerede spiller i Elite (se 10.10 - Norgesrating) og som innfrir følgende vilkår:

 

a. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b. Innehar gyldig lisens i NB.

 

Ved mindre enn 48 påmeldte 1.divisjonsutøvere tillates utøvere fra 2. divisjon deltakelse etter regelen «først til mølla» opp til 48 deltakere. Påmeldte 2. divisjonsutøvere som ikke får plass i turneringen får sin startavgift tilbakebetalt.

 

Justering av innplassering i nivå vil skje pr. 31. juli og pr. 31. desember.

4.Deltakelse: RT PL1200 er åpent for de 48 alle utøverne i regionen som er rangert høyest på Norgesratingen og som ikke allerede spiller i Elite (se 10.10 - Norgesrating) og som innfrir følgende vilkår:

 

a. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b. Innehar gyldig lisens i NB.

 

Ved mindre enn 48 påmeldte 1.divisjonsutøvere tillates utøvere fra 2. divisjon deltakelse etter regelen «først til mølla» opp til 48 deltakere. Påmeldte 2. divisjonsutøvere som ikke får plass i turneringen får sin startavgift tilbakebetalt.

 

Justering av innplassering i nivå vil skje pr. 31. juli og pr. 31. desember.

6.Startavgift:

 

a. 1. divisjonsutøvere Kr. 330,-

b. 2. divisjonsutøvere Kr. 275,-

c. Ungdom U17/U19, Student og Honnør Kr. 220,-

 

6.Startavgift:

 

a. 1. divisjonsutøvere PL1200-utøvere Kr. 330,- 300,-

b. 2. divisjonsutøvere PL1199-utøvere Kr. 275,- 250,-

c. Ungdom U17/U19, Student og Honnør Kr. 220,- 150,-

8.Premier:

 

a. Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar.

b. Vinner av Norgesratingen filtrert pr. sesong og region tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.).

8.Premier:

 

a. Nr. 1 i den enkelte turnering blir kostnadsfritt påmeldt i de to påfølgende PL1200.

b. Nr. 2 i den enkelte turnering blir kostnadsfritt påmeldt i den påfølgende PL1200.

c. Det er Ikke mulig overføre premieringen til senere turneringer.

d. Premieringen gjelder også ved overgang til ny sesong.

e. Eventuell øvrig premiering er arrangørs ansvar.

a. Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar.

b. Vinner av Norgesratingen filtrert pr. sesong og region tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.).

 

10.12.4 – Pool, 2. divisjon PL1199

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Disipliner: Det arrangeres RT i de ulike disiplinene. Antall og valg av disipliner bestemmes i forbindelse med terminlistearbeidet.

1.Disipliner: Det arrangeres RT PL1199 i de ulike disiplinene. Antall og valg av disipliner bestemmes i forbindelse med terminlistearbeidet.

4.Deltakelse: RT er åpent for de utøverne som i regionen er rangert lavere enn de 48 som spiller i 1. divisjon (se 10.12.3 - Pool, 1. divisjon og 10.10 - Norgesrating) og som innfrir følgende vilkår:

 

a. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b. Innehar gyldig lisens i NB.

 

Utøvere fra 2.divisjon kan delta i 1. divisjon. Se 10.12.3 – Pool, 1. divisjon punkt 4.

 

Justering av innplassering i nivå vil skje pr. 31. juli og pr. 31. desember.

 

4.Deltakelse: RT PL1199 er åpent for de utøverne som i regionen som har færre enn 1200 ratingpoeng er rangert lavere enn de 48 som spiller i 1. divisjon (se 10.12.3 - Pool, 1. divisjon og 10.10 - Norgesrating) og som innfrir følgende vilkår:

 

a. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b. Innehar gyldig lisens i NB.

 

Utøvere fra 2.divisjon kan delta i 1. divisjon. Se 10.12.3 – Pool, 1. divisjon punkt 4.

 

Justering av innplassering i nivå vil skje pr. 31. juli og pr. 31. desember.

6.Startavgift:

 

a.2. divisjonsutøvere Kr. 275,-

b.3. divisjonsutøvere Kr. 220,-

c. Ungdom U17/U19, Student og Honnør Kr. 165,-

 

6.Startavgift:

 

a.2. divisjons Alle utøvere Kr. 275,- 250,-

b.3. divisjonsutøvere Kr. 220,-

c. Ungdom U17/U19, Student og Honnør Kr. 165,- 150,-

8.Premier:

 

a. Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar. Pengepremier er ikke tillatt.

b. Vinner av Norgesratingen filtrert pr. sesong og region tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.).

8.Premier:

 

a. Nr. 1 i den enkelte turnering blir kostnadsfritt påmeldt i de to påfølgende PL1199.

b. Nr. 2 i den enkelte turnering blir kostnadsfritt påmeldt i den påfølgende PL1199.

c. Det er Ikke mulig overføre premieringen til senere turneringer.

d. Premieringen gjelder også ved overgang til ny sesong.

e. Eventuell øvrig premiering er arrangørs ansvar. Pengepremier er ikke tillatt.

a. Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar.

b. Vinner av Norgesratingen filtrert pr. sesong og region tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.).

 

 

10.12.5 – Snooker, NC

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

3.Spilleform:

 

a. Arrangeres i form av puljespill (1, 2, 4, 8 eller 16 puljer) med avsluttende enkelcup i fra kvartfinale eller semifinale basert på antall deltakere i innledende puljespill.

3.Spilleform:

 

a. Arrangeres i form av puljespill (1, 2, 4, 8 eller 16 puljer) med avsluttende enkelcup i fra kvartfinale eller semifinale basert på antall deltakere i innledende puljespill.

 

10.12.6 – Snooker, RT

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

4.Deltakelse: RT er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b. Innehar gyldig lisens i NB.

c. 3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i RT Snooker.

4.Deltakelse: RT er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b. Innehar gyldig lisens i NB.

c. 3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i RT Snooker.

 

10.13.2 – Pool, Regionsmesterskap

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

 

10.13.2.1 – Pool, Grand Prix

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

1.Disipliner: Det arrangeres to Grand Prix hver sesong i disiplinene 8-Ball og 9-Ball.

 

2.Distanser:

 

a.8-Ball                6-8.

b.9-Ball                7-9.

 

3.Spilleform:

 

a. Dobbelcup

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill.

 

4.Deltakelse: Grand Prix er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b. Innehar gyldig lisens i NB.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a. Alle utøvere Kr. 400,-

b. Ungdom U17/U19, student og honnør Kr. 200,-

 

7. Rating og seeding foretas i henhold til 10.5 - Seeding og 10.10 - Norgesrating

 

8.Premier:

 

a. Pengepremier totalt kr. 6.000.-

1. plass Kr. 3.000,-

2. plass Kr. 1.500,-

3. plass Kr. 750,-

 

b. Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret 14 dager før turneringsstart.

 

9.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

 

 

10.13.2.2 – Pool, Regionsmesterskap

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

4.Deltakelse: RM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b. Innehar gyldig lisens i NB.

c. Har deltatt i minimum 1 terminfestet turnering inneværende sesong.

4.Deltakelse: RM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b. Innehar gyldig lisens i NB.

c. Har deltatt i minimum 1 terminfestet Pool-liga turnering inneværende sesong.

 

10.1514.34 – Pool RT Lag

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

RT lag blir ikke arrangert. Prøveordninger vil utarbeides i Region Øst. Reglementet blir stående i TBR da det er ønskelig å gjeninnføre lagaktivitet.

 

12.1.2 – Avgift for godkjenning av turnering

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Internasjonal turnering i Norge. NB krever ingen avgift for godkjenning utover den avgift som er fastsatt av ansvarlig internasjonalt forbund.  

1.Internasjonal turnering i Norge. NB krever ingen avgift for godkjenning utover den avgift som er fastsatt av ansvarlig internasjonalt forbund.  Se også 10.1.5 – Internasjonale turneringer i Norge

2.Nasjonal turnering – 600 kr.

2.Nasjonal turnering – kr. 600,-Se også 10.1.6 – Regional eller nasjonal turneringer i Norge

3.Regional turnering – 300 kr.

3.Regional turnering – kr. 300,-Se også 10.1.6 – Regional eller nasjonal turneringer i Norge

 

4. Lokal turnering som skal telle på Norgesratingen – kr. 0,-

4.Eventuelle turneringer som arrangeres i tillegg til den turnering som det søkes godkjenning for, må også godkjennes hvis de er åpne for deltakelse av samme utøvere som også deltar i hovedturnering.

54.Eventuelle turneringer som arrangeres i tillegg til den turnering som det søkes godkjenning for, må også godkjennes hvis de er åpne for deltakelse av samme utøvere som også deltar i hovedturnering.

 

12.3.1 – Protestavgift

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1. Protestavgift til hoveddommer Kr. 0,-

2. Protestavgift til turneringsleder Kr. 200,-

3. Protestavgift til jury * Kr. 300,- 

 

* Maksimal protestavgift er totalt kr. 300,-.

1. Protestavgift til hoveddommer Kr. 0,-

2. Protestavgift til turneringsleder Kr. 200,-

3. Protestavgift til jury * Kr. 300,- 

 

Se også 10.2.4 - Protester

 

* Maksimal protestavgift er totalt kr. 300,-.