Endringslogg 22-23

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser >

Endringslogg 22-23

 

clip0033

ENDRINGSLOGG

Endringer til TBR 1.august 2022

Gjeldende sesongen 2022-2023

 

Sammendrag om endringer i TBR

Etter to sesonger som kan beskrives som langt annet enn normale, håper vi at sesongen 22/23 vil bli en sesong uten særlige avvik. Etter innføringen av Norgesrating og nytt turneringssystem før sesongen 20/21, som ble noe justert før sesongen 21/22, vil det være fint med en ordinær sesong hvor vi bedre kan erfare hvordan konkurranseaktiviteten vår fungerer.

 

Det er ikke gjort noen omfattende endringer i turneringsbestemmelsene denne gang.  Det mest merkbare vil kanskje være at vi har endret avviklingsformen på «Topp 16» til puljespill og avsluttende enkeltcup med 2 turneringer pr. helg. Dette vil de fleste kjenne igjen fra tidligere «Topp 8». Det er lagt opp til at turneringen skal kunne arrangeres hos klubber med færre enn 8 bord, så det må forventes spill også på fredager.

 

I tillegg har vi gjort en rekke justeringer og – forhåpentligvis – forbedringer i turneringsbestemmelsenes struktur. Dette håper vi vil forenkle turneringslederes og utøveres mulighet til å finne frem i gjeldende regler. Vi håper f.eks. at endringene i plassering av «Kleskoder» vil gjøre det enklere å forstå. Også sammenstillingen av beskrivelsene av våre lagkonkurranser i Pool vil forenkle TBR.

 

Av andre justeringer og endringer som er foretatt kan vi nevne:

 

Mulighet for puljespill i turneringer med over 16 deltakere

Innføring av nye klasser for «Superveteran»

Det er lagt inn tekst som gjør at alle Norgesmesterskap tilhører ett kalenderår – og ikke sesong.

Håndhilsning er fjernet som krav, men vi vil at hilsningen og «God kamp» praksisen fortsetter.

Det er foretatt enkelte justeringer i distanse og antall innings i NM for Junior.

Det er foretatt enkelte justeringer i distanse i NC snooker og NM Snooker 15 Rød og 6 Rød.

Det er lagt opp til at NM Snooker for lag skal arrangeres hvert tredje år.

Det gis støtte til to utøver til EM i Carambole.

Det gis støtte (gratis startavgift og overnattingskompensasjon) til de utøverne i «Topp 16» som ved påmelding er plassert som nummer 24 eller høyere på Norgesratingen.

Det innføres pengepremie i PL1200. Totalt kr. 1.500,- pr. turnering.

Det innføres pokalpremie i hver PL1199 turnering.

Det gis støtte (gratis startavgift) til de utøverne i «Snooker Masters» som ved påmelding er plassert topp 16 på snookerrankingen.

 

Det er også verdt å nevne at det – fra 2023 – vil bli en betraktelig bedre støtteordninger til våre satsningsutøvere som deltar i Eurotour i Pool.

 

Avslutningsvis kan det nevnes at det – i starten av turneringsbestemmelsene – er lagt inn en generell mulighet til å dispensere fra TBR.  Det er styret som vedtar endringer i turneringsbestemmelsene, mens det er administrasjonen som forvalter dispensasjoner.

 

God sommer og lykke til med ny sesong – som vi håper vil komme i gang på normal måte 12

 

 

Turneringsbestemmelser og regler

 

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

Styremedlemmer, utvalg og medlemsklubber kan fortløpende foreslå endringer og tillegg i TBR, og NBs styre fatter vedtak. I enkelte tilfeller kan forslag til endringer legges frem for NBs ting for vedtak. TBR oppdateres, om nødvendig, innen den 1. august hvert år.

Styremedlemmer, utvalg og medlemsklubber kan fortløpende foreslå endringer og tillegg i TBR, og NBs styre fatter vedtak. I enkelte tilfeller kan forslag til endringer legges frem for NBs ting for vedtak. TBR oppdateres, om nødvendig, innen den 1. august hvert år. Dispensasjon fra TBR kan gis ved særskilte anledninger. Styret delegerer dispensasjons-beslutninger til forbundets administrasjon og søknader må rettes til den.

 

4.3.4 – Pool, nasjonalt og regionalt

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

3. Det finnes ni klasser i Pool:

 

a. U17 gutter

b. U19 jenter og U19 gutter

c. U23 jenter og U23 gutter

d. Senior kvinner og senior menn

e. Veteran kvinner og veteran menn

3. Det finnes ni elleve klasser i Pool:

 

a. U17 gutter

b. U19 jenter og U19 gutter

c. U23 jenter og U23 gutter

d. Senior kvinner og senior menn

e. Veteran kvinner og veteran menn

f. Superveteran kvinner og superveteran menn

4. Hver sesong skal det, dersom det er tilstrekkelig antall deltakere, arrangeres Norgesmesterskap i følgende kategorier, klasser og disipliner:

 

f. Veteran – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

g. Lag

h. Scotch double

4. Hvert sesong kalenderår skal det, dersom det er tilstrekkelig antall deltakere, arrangeres Norgesmesterskap i følgende kategorier, klasser og disipliner:

 

f. Veteran – 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1

g. Superveteran – 9-Ball

gh. Lag

hi. Scotch doubles

 

 

 

4.3.6 – Endringer i terminlisten

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.TS har fullmakt fra forbundsstyret til å vedta terminliste og endre denne i samråd med medlemmene i sitt utvalg.

Forbundsstyret vedtar terminlisten. TS har fullmakt fra forbundsstyret til å vedta terminliste og endre denne i samråd med medlemmene i sitt utvalg.

 

6.2.2 – Pool

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.I Pool er det for øyeblikket fem aldersklasser:

 

1.I Pool er det for øyeblikket fem seks aldersklasser:

 

f. Superveteran = Alle kvinner/menn som fyller 54 år det året som mesterskapet arrangeres, eller er eldre. Alderen oppjusteres til 55 år i 2023. 

 

6.6.1 – Generelle regler for turneringer underlagt NB

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

4.Hvorvidt en dress (klubbdrakt/skjorte, bukser/kjole og sko/strømper) oppfyller de regler og/eller vilkår som detaljert beskrives i 6.6.1.16.6.1.2 og 6.6.1.3 ovenfor 6.6.4, ligger i turneringslederens myndighet å beslutte. Eventuelle avvik som leder til avgjørelse (bytte av drakt, diskvalifikasjon eller dispensasjon) skal følge med turneringslederens rapport til NB etter avsluttet turnering (med foto, om mulig).

 

5.Unntak for kleskode kan gjøres av religiøse, medisinske eller andre fysiske årsaker. Søknad om unntak sendes NB v/TS, og skal være godkjent før deltagelse.

 

6.6.1.1 – Overdel

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Følgende typer av drakter/skjorter kan av NB godkjennes som klubbdrakt/skjorte;

 

a.Kort- eller langermet skjorte med krave.

b.Pikéskjorte.

c.College- eller strikkegenser. Ved bruk av denne type genser skal skjorte brukes under og kraven skal vises.

d.Kort- eller langermet bluse (kun kvinner).

 

2.Ermeløs og/eller krageløs skjorte kan ikke godkjennes som klubbdrakt/skjorte.

 

3.Bruk av godkjent "overtrekksplagg" er tillatt. Dette kan være:

a.et overtrekksplagg (for eksempel collegegenser) som bæres utenpå klubbdrakten/-skjorten (hettegenser er ikke tillatt), eller

b.en langermet t-skjorte eller liknende som bæres under en kortermet klubbdrakt/-skjorte i samme farge som det kortermete plagget - eller svart

 

Klubblogo må finnes på det ytterste klesplagget.

 

4.Alle typer skjorter kan brukes med eller uten slips eller sløyfe, med eller uten vest. Dette må i så fall være en del av klubbdrakten.

 

5.Skjorter skal for herrer være stukket ned i buksen. En overdel som er for kort til å stikkes innenfor bukselinningen, slik at hud blir synlig, er ikke akseptabelt. Ermene på en langermet skjorte skal ikke brettes opp.

 

1.Følgende typer av drakter/skjorter kan av NB godkjennes som klubbdrakt/skjorte;

 

a.Kort- eller langermet skjorte med krave.

b.Pikéskjorte.

c.College- eller strikkegenser. Ved bruk av denne type genser skal skjorte brukes under og kraven skal vises.

d.Kort- eller langermet bluse (kun kvinner).

 

2.Ermeløs og/eller krageløs skjorte kan ikke godkjennes som klubbdrakt/skjorte.

 

3.Bruk av godkjent "overtrekksplagg" er tillatt. Dette kan være:

a.et overtrekksplagg (for eksempel collegegenser) som bæres utenpå klubbdrakten/-skjorten (hettegenser er ikke tillatt), eller

b.en langermet t-skjorte eller liknende som bæres under en kortermet klubbdrakt/-skjorte i samme farge som det kortermete plagget - eller svart

 

Klubblogo må finnes på det ytterste klesplagget.

 

4.Alle typer skjorter kan brukes med eller uten slips eller sløyfe, med eller uten vest. Dette må i så fall være en del av klubbdrakten.

 

5.Skjorter skal for herrer være stukket ned i buksen. En overdel som er for kort til å stikkes innenfor bukselinningen, slik at hud blir synlig, er ikke akseptabelt. Ermene på en langermet skjorte skal ikke brettes opp.

 

 

6.6.1.2 – Underdel

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Følgende typer av drakter/skjorter kan av NB godkjennes som klubbdrakt/skjorte;

 

a.Kort- eller langermet skjorte med krave.

b.Pikéskjorte.

c.College- eller strikkegenser. Ved bruk av denne type genser skal skjorte brukes under og kraven skal vises.

d.Kort- eller langermet bluse (kun kvinner).

 

2.Ermeløs og/eller krageløs skjorte kan ikke godkjennes som klubbdrakt/skjorte.

 

3.Bruk av godkjent "overtrekksplagg" er tillatt. Dette kan være:

a.et overtrekksplagg (for eksempel collegegenser) som bæres utenpå klubbdrakten/-skjorten (hettegenser er ikke tillatt), eller

b.en langermet t-skjorte eller liknende som bæres under en kortermet klubbdrakt/-skjorte i samme farge som det kortermete plagget - eller svart

 

Klubblogo må finnes på det ytterste klesplagget.

 

4.Alle typer skjorter kan brukes med eller uten slips eller sløyfe, med eller uten vest. Dette må i så fall være en del av klubbdrakten.

 

5.Skjorter skal for herrer være stukket ned i buksen. En overdel som er for kort til å stikkes innenfor bukselinningen, slik at hud blir synlig, er ikke akseptabelt. Ermene på en langermet skjorte skal ikke brettes opp.

 

1.Følgende typer av drakter/skjorter kan av NB godkjennes som klubbdrakt/skjorte;

 

a.Kort- eller langermet skjorte med krave.

b.Pikéskjorte.

c.College- eller strikkegenser. Ved bruk av denne type genser skal skjorte brukes under og kraven skal vises.

d.Kort- eller langermet bluse (kun kvinner).

 

2.Ermeløs og/eller krageløs skjorte kan ikke godkjennes som klubbdrakt/skjorte.

 

3.Bruk av godkjent "overtrekksplagg" er tillatt. Dette kan være:

a.et overtrekksplagg (for eksempel collegegenser) som bæres utenpå klubbdrakten/-skjorten (hettegenser er ikke tillatt), eller

b.en langermet t-skjorte eller liknende som bæres under en kortermet klubbdrakt/-skjorte i samme farge som det kortermete plagget - eller svart

 

Klubblogo må finnes på det ytterste klesplagget.

 

4.Alle typer skjorter kan brukes med eller uten slips eller sløyfe, med eller uten vest. Dette må i så fall være en del av klubbdrakten.

 

5.Skjorter skal for herrer være stukket ned i buksen. En overdel som er for kort til å stikkes innenfor bukselinningen, slik at hud blir synlig, er ikke akseptabelt. Ermene på en langermet skjorte skal ikke brettes opp.

 

6.6.1.3 – Sko og strømper

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 
Følgende typer sko og strømper kan brukes;

 

a.Formelle sko av lær, med gummi- eller lærsåle, eller mørke sportssko laget av lær, eller i læraktig materiale.

b.Sko som ikke tilsvarer beskrivelsen i 1.a ovenfor, eller som er ødelagt eller slitt på en slik måte at de ikke lenger kan betraktes som hele, rene og presentable, kan ikke benyttes.

c.Sokker eller strømper må benyttes. Disse må gå over ankelhøyde. Kvinner kan benytte nylonstrømper.

 
Følgende typer sko og strømper kan brukes;

 

a.Formelle sko av lær, med gummi- eller lærsåle, eller mørke sportssko laget av lær, eller i læraktig materiale.

b.Sko som ikke tilsvarer beskrivelsen i 1.a ovenfor, eller som er ødelagt eller slitt på en slik måte at de ikke lenger kan betraktes som hele, rene og presentable, kan ikke benyttes.

c.Sokker eller strømper må benyttes. Disse må gå over ankelhøyde. Kvinner kan benytte nylonstrømper.

 

6.6.1.4 – Avvik og/eller dispensasjon

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Hvorvidt en dress (klubbdrakt/skjorte, bukser/kjole og sko/strømper) oppfyller de regler og/eller vilkår som detaljert beskrives i 6.6.1.16.6.1.2 og 6.6.1.3 ovenfor, ligger i turneringslederens myndighet å beslutte. Eventuelle avvik som leder til avgjørelse (bytte av drakt, diskvalifikasjon eller dispensasjon) skal følge med turneringslederens rapport til NB etter avsluttet turnering (med foto, om mulig).

 

2.Unntak for kleskode kan gjøres av religiøse, medisinske eller andre fysiske årsaker. Søknad om unntak sendes NB v/TS, og skal være godkjent før deltagelse.

 

1.Hvorvidt en dress (klubbdrakt/skjorte, bukser/kjole og sko/strømper) oppfyller de regler og/eller vilkår som detaljert beskrives i 6.6.1.16.6.1.2 og 6.6.1.3 ovenfor, ligger i turneringslederens myndighet å beslutte. Eventuelle avvik som leder til avgjørelse (bytte av drakt, diskvalifikasjon eller dispensasjon) skal følge med turneringslederens rapport til NB etter avsluttet turnering (med foto, om mulig).

 

2.Unntak for kleskode kan gjøres av religiøse, medisinske eller andre fysiske årsaker. Søknad om unntak sendes NB v/TS, og skal være godkjent før deltagelse.

 

6.6.4 – Kleskode B

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Kleskode B benyttes i alle NBs turneringer uansett gren, disiplin, kategori og klasse med to unntak:

 

a. Ved deltakelse i NM Snooker (15 Rød, 6 Rød og Lag) skal alle utøvere bruke:

i. Vest (ikke skinnvest) med klubblogo, og

ii. langermet, ensfarget skjorte med krage, og

iii. formell svart dressbukse med belte, og

iv. formelle, svarte skinn- eller lakksko.

 

b. Ved deltakelse i PL1199 kreves kun klubbskjorte. Denne behøver ikke være stukket ned i buksen (se 6.6.1 punkt d).

 

 

1.Kleskode B benyttes i alle NBs turneringer uansett gren, disiplin, kategori og klasse. med to unntak:

 

a. Ved deltakelse i NM Snooker (15 Rød, 6 Rød og Lag) skal alle utøvere bruke:

i. Vest (ikke skinnvest) med klubblogo, og

ii. langermet, ensfarget skjorte med krage, og

iii. formell svart dressbukse med belte, og

iv. formelle, svarte skinn- eller lakksko. 

b. Ved deltakelse i PL1199 kreves kun klubbskjorte. Denne behøver ikke være stukket ned i buksen (se 6.6.1 punkt d).

2.Når det av innbydelsen til en turnering fremgår at ”Kleskode B” skal anvendes, refereres det normalt til den type dress som beskrives i 6.6.1.16.6.1.2 og 6.6.1.3 ovenfor med følgende tillegg;

2.Når det av innbydelsen til en turnering fremgår at ”Kleskode B” skal anvendes, refereres det normalt til den type dress som beskrives i 6.6.1.16.6.1.2 og 6.6.1.3 6.6.4.1, 6.6.4.2, 6.6.4.3 og 6.6.4.4 ovenfor med følgende tillegg;

 

6.6.4.1 – Overdel

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

1.Følgende typer av drakter/skjorter kan av NB godkjennes som klubbdrakt/skjorte;

 

a. Kort- eller langermet skjorte med krave.

b. Pikéskjorte.

c. College- eller strikkegenser. Ved bruk av denne type genser skal skjorte brukes under og kraven skal vises.

d. Kort- eller langermet bluse (kun kvinner).

 

2. Ermeløs og/eller krageløs skjorte kan ikke godkjennes som klubbdrakt/skjorte.

 

3. Bruk av godkjent "overtrekksplagg" er tillatt. Dette kan være:

a.et overtrekksplagg (for eksempel collegegenser) som bæres utenpå klubbdrakten/-skjorten (hettegenser er ikke tillatt), eller

b.en langermet t-skjorte eller liknende som bæres under en kortermet klubbdrakt/-skjorte i samme farge som det kortermete plagget - eller svart

 

Klubblogo må finnes på det ytterste klesplagget.

 

4. Alle typer skjorter kan brukes med eller uten slips eller sløyfe, med eller uten vest. Dette må i så fall være en del av klubbdrakten.

 

5. Skjorter skal for herrer være stukket ned i buksen. En overdel som er for kort til å stikkes innenfor bukselinningen, slik at hud blir synlig, er ikke akseptabelt. Ermene på en langermet skjorte skal ikke brettes opp.

 

6.6.4.2 – Underdel

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

1. Følgende typer av benbekledning kan brukes;

 

a. Formelle dressbukser, uten legg- eller lårlommer (menn).

b. Formell dressbukse eller svart skjørt (kvinner).

c. Dersom dressbuksen/skjørtet er forberedt for bruk av belte, skal dette benyttes. Buksesele kan ikke benyttes som erstatning eller i tillegg når kleskode B eller C er anbefalt. Buksesele kan kun benyttes når kleskode A er anbefalt og vest bæres utenpå skjorte og buksesele.

 

2. Dressbukser/skjørt som ikke kan klassifiseres som formelle, kan ikke brukes. Alle former for bukser som på grunn av materiale og/eller design må betraktes som olabukse (denim, har 5 eller flere lommer, har nagler etc) kan ikke klassifiseres som dressbukse.

 

6.6.4.3 – Sko og strømper

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

Følgende typer sko og strømper kan brukes;

 

a. Formelle sko av lær, med gummi- eller lærsåle, eller mørke sportssko laget av lær, eller i læraktig materiale.

b. Sko som ikke tilsvarer beskrivelsen i 1.a ovenfor, eller som er ødelagt eller slitt på en slik måte at de ikke lenger kan betraktes som hele, rene og presentable, kan ikke benyttes.

c. Sokker eller strømper må benyttes. Disse må gå over ankelhøyde. Kvinner kan benytte nylonstrømper.

 

6.6.4.1 – Unntak

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

1. Ved deltakelse i NM Snooker (15 Rød, 6 Rød og Lag) skal alle utøvere bruke:

i. vest (ikke skinnvest) med klubblogo, og

ii. langermet, ensfarget skjorte med krage, og

iii. formell dressbukse, og

iv. formelle, skinn- eller lakksko.

 

2. Ved deltakelse i PL1199 kreves kun klubbskjorte. Denne behøver ikke være stukket ned i buksen (se 6.6.1 punkt d).

 

6.8.4 – Carambole

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

Slått sammen med tilsvarende tekst i kapittel 10

 

6.8.5 – Pool

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

Slått sammen med tilsvarende tekst i kapittel 10

 

6.8.6 – Snooker

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

Slått sammen med tilsvarende tekst i kapittel 10

 

7 – Regler for klubber

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

Hele kapittelet er fjernet fra TBR da innholdet best finnes oppdatert på NIFs eller NBs hjemmeside.

Hele kapittelet er fjernet fra TBR da innholdet best finnes oppdatert på NIFs eller NBs hjemmeside.

 

 

 

9.1.1 – Autorisert TL

 

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

4.I forbindelse med nasjonale turneringer som NM (uansett gren, disiplin og kategori), Norgescup,  NUM og av NB godkjente turneringer, utnevnes TL av NB og lokal arrangør har forslagsrett.

4.I forbindelse med nasjonale turneringer som NM (uansett gren, disiplin og kategori), Norgescup,  NUM og av NB godkjente turneringer, utnevnes TL av NB og lokal arrangør har forslagsrett.

5.I forbindelse med regionale og lokale turneringer, utnevnes TL av lokal arrangør.

5.I forbindelse med regionale og lokale turneringer, utnevnes TL av lokal arrangør.

 

10.1.7 – Behandling av søknader

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.NB skal behandle søknader om godkjenning av turneringer så snart korrekt søknad og registrering av påkrevd innbetalt godkjenningsavgift har kommet administrasjonen i hende. TS er ansvarlig for behandling av søknaden.

1.NB skal behandle søknader om godkjenning av turneringer så snart korrekt søknad og registrering av påkrevd innbetalt godkjenningsavgift har kommet administrasjonen i hende. TS Administrasjonen er ansvarlig for behandling av søknaden.

 

10.3.5 – HåndhHilse

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Før forstøtet skal de to deltakerne/lagene hilse på hverandre og på dommeren (hvis matchen er overvåket av dommere) med et håndtrykk. Etter matchen skal deltakerne/lagene (og dommeren) bekrefte utfallet av matchen med nytt håndtrykk.

1.Før forstøtet skal de to deltakerne/lagene hilse på hverandre og på dommeren (hvis matchen er overvåket av dommeremed et håndtrykk. Etter matchen skal deltakerne/lagene (og dommeren) bekrefte utfallet av matchen med nytt håndtrykk hilsen.

2.I de tilfeller hvor en match går distansen fullt ut («hill-hill») skal utøverne håndhilse før siste parti settes i gang.

2.I de tilfeller hvor en match går distansen fullt ut («hill-hill») skal utøverne håndhilse før siste parti settes i gang.

 

10.3.6 – Kleskode

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1. Kleskode B gjelder i alle offisielle turneringer som arrangeres av NB direkte eller indirekte via medlemsklubb, uavhengig av gren og nivå, og om det spilles lagspill eller individuelt. Unntak: I forbindelse med NM i Snooker (15 Rød, 6 Rød og Lag) gjelder Kleskode A.

1. Kleskode B gjelder i alle offisielle turneringer som arrangeres av NB direkte eller indirekte via medlemsklubb, uavhengig av gren og nivå, og om det spilles lagspill eller individuelt. Unntak: I forbindelse med NM i Snooker og PL1199 – se 6.6.4.4 (15 Rød, 6 Rød og Lag) gjelder Kleskode A.

 

 

10.4.2 – Puljespill generelt

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

2. I alle Pool-turneringer (unntatt Blackball - se punkt 3 under) som arrangeres av NB og som har 16 eller færre deltakere, er det gjeldende at det innledes med dobbelcup (16-4) eller puljespill og avsluttes med enkelcup.

2. I alle Pool-turneringer (unntatt Blackball - se punkt 3 under) som arrangeres av NB og som har 16 eller færre deltakere, er det gjeldende at det innledes med dobbelcup (16-4) eller puljespill og avsluttes med enkelcup.

5. Generelt gjelder at maksimalt halvparten av totalt antall mulige deltakere i puljespillet går videre til sluttspill.

5. Generelt gjelder at maksimalt minimum halvparten av totalt antall mulige deltakere i puljespillet går videre til sluttspill. TL kan ta beslutning om dette.

 

10.9 – Avgifter og utbetalinger

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

10.9.2 – Arrangørs andel

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

clip0034

clip0035

 

 

10.10.3 – Ratinglister pr. klasse

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

Følgende klasser vil ha egen ratingliste i Pool:

 

•        Kvinner

•        Veteran (O43)

•        U23 Gutter/Jenter

•        U19 Gutter/Jenter

•        U17 Gutter

Følgende klasser vil ha egen ratingliste i Pool:

 

Kvinner

Veteran (O43)

Superveteran

•        U23 Gutter/Jenter

•        U19 Gutter/Jenter

•        U17 Gutter

 

10.11.1 – Carambole

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Disipliner: Det arrangeres to NM i hver sesong i disiplinen 3-vant Carambole. Ett for helmatch og ett for halvmatch. I tillegg arrangeres det NM i Fri Carambole.

1.Disipliner: Det arrangeres to NM i hver sesong hvert kalenderår i disiplinen 3-vant Carambole. Ett for helmatch og ett for halvmatch. I tillegg arrangeres det NM i Fri Carambole.

9.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder

9.Turneringsleder: Nasjonalt gGodkjent turneringsleder

 

10.11.2.1 – Pool, Åpen klasse

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1. Disipliner: Det arrangeres 4 (fire) NM i hver sesong i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

1. Disipliner: Det arrangeres 4 (fire) NM i hver sesong hvert kalenderår i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

3. Spilleform:

 

a. Dobbelcup.

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill.

 

3. Spilleform:

a. Dobbelcup eller puljespill

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill. Ved dobbelcup se 10.4.3.3 - Spilleskjema

c. Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup.

9.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder

9.Turneringsleder: Nasjonalt gGodkjent turneringsleder

 

 

10.11.2.2 – Pool, Kvinner

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1. Disipliner: Det arrangeres 4 (fire) NM i hver sesong i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

1. Disipliner: Det arrangeres 4 (fire) NM i hver sesong hvert kalenderår i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

3. Spilleform:

 

a. Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup.

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill.

3. Spilleform:

 

a. Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup. Dobbelcup eller puljespill.

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill. Ved dobbelcup se 10.4.3.3 - Spilleskjema

c. Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup.

9.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder

9.Turneringsleder: Nasjonalt gGodkjent turneringsleder

 

 

10.11.2.3 – Pool, Ungdom

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1. Disipliner: Det arrangeres 4 (fire) NM i hver sesong i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

1. Disipliner: Det arrangeres 4 (fire) NM i hver sesong hvert kalenderår i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

3.Distanser:

 

d. 14.1* (U23, Gutter 100-125, Jenter 50-75)(U19, Gutter 75-100, Jenter 40-50) (U17, Gutter 50-75, Jenter 30-40).

 

* Begrensning av antall innings; maksimalt 30 innings. Ingen begrensning i semifinale og finaleVed likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

3.Distanser:

 

d. 14.1* (U23, Gutter 75-100-125, Jenter 50-75)(U19, Gutter 75-100, Jenter 40-50) (U17, Gutter 50-75, Jenter 30-40).

 

* Begrensning av antall innings; maksimalt 30-50 innings (besluttes av TL). Ingen begrensning i semifinale og finaleVed likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

4. Spilleform:

 

a. Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup.

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill.

4. Spilleform:

 

a. Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup. Dobbelcup eller puljespill.

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill. Ved dobbelcup se 10.4.3.3 - Spilleskjema

c. Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup.

10.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder

10.Turneringsleder: Nasjonalt gGodkjent turneringsleder

 

 

 

10.11.2.4 – Pool, Veteran

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1. Disipliner: Det arrangeres 4 (fire) NM i hver sesong i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

1. Disipliner: Det arrangeres 4 (fire) NM i hver sesong hvert kalenderår i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

3. Spilleform:

 

a. Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup.

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill.

3. Spilleform:

 

a. Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup. Dobbelcup eller puljespill.

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill. Ved dobbelcup se 10.4.3.3 - Spilleskjema

c. Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup.

4.Deltakelse: NM Veteran er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

d.44 år eller eldre det året mesterskapet arrangeres (se også 6.2.2 - Aldersklasser/Pool punkt 1.e).

4.Deltakelse: NM Veteran er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

d.44 år eller eldre (mesterskap i 2022) og 45 år eller eldre (mesterskap i 2023) det året mesterskapet arrangeres (se også 6.2.2 - Aldersklasser/Pool punkt 1.e).

8. Premier:

 

a. Medaljer til 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b. Pokal til 1.plass.

 

8. Premier:

 

a. Medaljer til 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b. Pokal til 1.plass.

c. Eventuell øvrig premiering er arrangørs ansvar.

9.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder

9.Turneringsleder: Nasjonalt gGodkjent turneringsleder

 

 

 

10.11.2.5 – Pool, Superveteran

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

1.Disipliner: Det arrangeres ett NM hvert kalenderår i disiplinen 9-Ball.

 

2. Distanse: 5-7

 

3. Spilleform:

a. Dobbelcup eller puljespill

b. Ved dobbelcup se 10.4.3.3 - Spilleskjema

c. Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup.

 

4.Deltakelse: NM Superveteran er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a. Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4 - Utenlandske utøvere).

b. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c. Innehar gyldig lisens i NB.

d. 54 år eller eldre (mesterskap i 2022) og 55 år eller eldre (mesterskap i 2023) (se også 6.2.2 - Aldersklasser/Pool punkt 1.e).

 

5.Påmelding:

 

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.

c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.

d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6. Startavgift:

 

a.Alle deltakere        Kr. 400,-

 

7. Rating og seeding foretas i henhold til 10.5 - Seeding og 10.10 - Norgesrating

 

8. Premier:

 

a. Medaljer til 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b. Pokal til 1.plass.

c. Eventuell øvrig premiering er arrangørs ansvar.

 

9.Turneringsleder: Godkjent turneringsleder

 

 

10.11.3 – Snooker

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Disipliner: Det arrangeres to NM i hver sesong i disiplinene 15 Rød og 6 Rød.

1.Disipliner: Det arrangeres to NM i hver sesong hvert kalenderår i disiplinene 15 Rød og 6 Rød.

1.Distanser:

 

a.15 Rød

3 (innledende puljespill)

4 (avsluttende enkelcup)

b.6 Rød

3 (innledende puljespill)

4 (avsluttende enkelcup)

1.Distanser:

 

a.15 Rød

2-3 (innledende puljespill)

3-4 (avsluttende enkelcup)

b.6 Rød

3-4 (innledende puljespill)

45-6 (avsluttende enkelcup

9.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder

9.Turneringsleder: Nasjonalt gGodkjent turneringsleder

 

10.12.1 – Carambole

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

8. PremierPremier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar. Pengepremier er ikke tillatt. Det tas ut 1 utøver til EM i 3-vant som tildeles kr. 5.000,- i form av stipend til å dekke utgifter til mesterskapet. Stipendet utbetales mot bilag.

8. PremierPremier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar. Pengepremier er ikke tillatt. Det tas ut 1 2 utøvere til EM i 3-vant som tildeles kr. 5.000,- hver i form av stipend til å dekke utgifter til mesterskapet. Stipendet utbetales mot bilag.

9.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder

9.Turneringsleder: Nasjonalt gGodkjent turneringsleder

 

 

10.12.2 – Pool, Topp 16

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

3.Spilleform: Kombinasjon av enkel-, dobbelcup og plasseringsspill. Det spilles derfor om 3. plassen (bronsefinale).

3.Spilleform: Kombinasjon av enkel-, dobbelcup og plasseringsspill. Det spilles derfor om 3. plassen (bronsefinale). Hver disiplin arrangeres som puljespill – 4 puljer av 4 utøvere. Sluttspill som kvartfinale, semifinale og finale. 

4.

c. Ha deltatt i minimum én Pool-liga turnering samme halvsesong (høst/vår) som den aktuelle Topp 16 turneringen.

4.

c. Ha deltatt i minimum én Pool-liga turnering samme halvsesong (høst/vår) som den aktuelle Topp 16 turneringen.

6.Startavgift/Overnatting:
 
Det betales ingen startavgift i Topp 16.

 

Utøvere med mer enn 1 time reisevei fra moderklubbens adresse til arrangørklubbens adresse får dekket kostnader til overnatting fra fredag til søndag maksimert oppad til kr. 750,- pr. døgn. Refusjon utbetales i henhold til bilag. Utøvere er selv ansvarlig for å booke og skal benytte Thon-hotell dersom dette finnes på arrangørstedet.

 

6.Startavgift/Overnatting:
 
Det betales ingen startavgift i Topp 16 for de utøvere som ved påmelding er plassert som nr. 24 eller høyere på Norgesratingen. Øvrige utøvere betaler kr. 400,-. Denne startavgiften faktureres utøverens klubb i etterkant.

 

Utøvere, som ved påmelding er plassert som nr. 24 eller høyere på Norgesratingen, med som har mer enn 1 time reisevei fra moderklubbens adresse til arrangørklubbens adresse får dekket kostnader til overnatting fra fredag til søndag maksimert oppad til kr. 750,- pr. døgn. Refusjon utbetales i henhold til bilag. Utøvere er selv ansvarlig for å booke og skal benytte Thon-hotell dersom dette finnes på arrangørstedet.

8.Premier:

 

a.Pengepremier totalt Kr. 3.500.-

 

8.Premier:

 

a.Pengepremier totalt kr. 3.500.- 4.000,-

9.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder

9.Turneringsleder: Nasjonalt gGodkjent turneringsleder

 

 

10.12.35 – Pool, PL1200

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

3. Spilleform:

 

a. Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup.

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill.

3. Spilleform:

 

a. Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup. Dobbelcup eller puljespill.

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill. Ved dobbelcup se 10.4.3.3 - Spilleskjema

c. Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup.

8. Premier:

 

a. Nr. 1 i den enkelte turnering blir kostnadsfritt påmeldt i de to påfølgende PL1200.

b. Nr. 2 i den enkelte turnering blir kostnadsfritt påmeldt i den påfølgende PL1200.

c. Det er Ikke mulig overføre premieringen til senere turneringer.

d. Premieringen gjelder også ved overgang til ny sesong.

e. Eventuell øvrig premiering er arrangørs ansvar.

8. Premier:

 

a. Nr. 1 i den enkelte turnering blir kostnadsfritt påmeldt i de to påfølgende PL1200.

b. Nr. 2 i den enkelte turnering blir kostnadsfritt påmeldt i den påfølgende PL1200.

c. Det er Ikke mulig overføre premieringen til senere turneringer.

d. Premieringen gjelder også ved overgang til ny sesong.

a. Pengepremie i PL1200 pr. turnering totalt kr. 1.500,-

* 1. plass kr. 1.000,-

* 2. plass kr. 500,-

b. Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret 14 dager før turneringsstart.

ec. Eventuell øvrig premiering er arrangørs ansvar.

9.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder

9.Turneringsleder: Regionalt gGodkjent turneringsleder

 

 

10.12.64 – Pool, PL1199

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

3. Spilleform:

 

a. Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup.

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill.

3. Spilleform:

 

a. Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup. Dobbelcup eller puljespill.

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill. Ved dobbelcup se 10.4.3.3 - Spilleskjema

c. Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup.

8.Premier:

 

e. Eventuell øvrig premiering er arrangørs ansvar. Pengepremier er ikke tillatt.

8.Premier:

 

e. Gravert pokal til 1. plass.

ef. Eventuell øvrig premiering er arrangørs ansvar. Pengepremier er ikke tillatt.

g. Pengepremier er ikke tillatt.

9.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder

9.Turneringsleder: Regionalt gGodkjent turneringsleder

 

 

10.12.85 – Snooker, NC

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

2. Distanser:

 

a. 2 (innledende dobbelcup eller puljespill)

b. 3 (avsluttende enkelcup)

 

2. Distanser:

 

a. 2-3 (innledende dobbelcup eller puljespill)

b. 3-4 (avsluttende enkelcup)

9.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder

9.Turneringsleder: Nasjonalt gGodkjent turneringsleder

 

10.12.96 – Snooker, RT

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

3. Spilleform:

 

a.Det spilles dobbelcup eller puljespill.

 

3. Spilleform:

 

a.Det spilles dDobbelcup eller puljespill.

b. Ved dobbelcup se 10.4.3.3 - Spilleskjema

c. Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup.

9.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder

9.Turneringsleder: Regionalt gGodkjent turneringsleder

 

10.13 – Andre individuelle turneringer

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

10.12.3 10.13.2.1 – Pool, Grand Prix

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

3. Spilleform:

 

a. Dobbelcup.

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill.

 

3. Spilleform:

a. Dobbelcup eller puljespill

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill. Ved dobbelcup se 10.4.3.3 - Spilleskjema

c. Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup.

9.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder

9.Turneringsleder: Nasjonalt gGodkjent turneringsleder

 

 

10.12.4 10.13.2.2 – Pool, Regionsmesterskap

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

3. Spilleform:

 

a. Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup.

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill.

3. Spilleform:

 

a. Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup. Dobbelcup eller puljespill.

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill. Ved dobbelcup se 10.4.3.3 - Spilleskjema

c. Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup.

9.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder

9.Turneringsleder: Regionalt gGodkjent turneringsleder

 

10.12.7 10.13.3 – Snooker, Masters

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

6.Startavgift: Alle deltakere kr. 600,-

6.Startavgift: Alle deltakere kr. 600,-

 

Det betales ingen startavgift i Masters for de utøvere som ved påmelding er plassert topp 16 på gjeldende rankingliste for inneværende sesong. Øvrige utøvere betaler kr. 400,-. Denne startavgiften faktureres utøverens klubb i etterkant.

8.Premier:

 

Vinner av Norgesratingen Snooker filtrert på sesong tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.). Det tas ut 3 utøvere til EM i 15 Rød som tildeles kr. 10.000,- i form av stipend til å dekke utgifter i forbindelse med mesterskapet. Stipendet utbetales mot bilag.

8.Premier:

 

Vinner av Norgesratingen Snooker filtrert på sesong tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.). Det tas ut 3 utøvere til EM i 15 Rød som tildeles kr. 10.000,- i form av stipend til å dekke utgifter i forbindelse med mesterskapet. Stipendet utbetales mot bilag.

9.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder

9.Turneringsleder: Nasjonalt gGodkjent turneringsleder

 

10.1314 – Norgesmesterskap lag

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

10.1415 – Andre lagturneringer

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

 

 

 

10.14.2 – Pool, NM Lag

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Disipliner: Det arrangeres ett NM lag i hver sesong. Turneringen spilles i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og/eller 14.1.

1.Disipliner: Det arrangeres ett NM lag i hver sesong hvert kalenderår i en arena (eller på to eller flere arenaer når det er behov), og som regel i forbindelse med pinsehelgen (3 dager). Arrangør for NM Lag kan være enten NB eller en medlemsklubb (ved bruk av 2 eller flere arenaer er det normalt også flere klubber som står som arrangør). Turneringen spilles i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og/eller 14.1.

3.Spilleform:

3.Spilleform:

 

c. Hvert lag består av minst tre og maksimalt fire utøvere, som fritt kan alterneres (en utøver byttes ut mot en annen, alternativt at utøvere spiller en annen disiplin enn i matchen før). Klubbene bestemmer selv hvilke utøvere som skal meldes på og representere de ulike lagene. Dette gjelder både seedede og useedede lag. Alternering innen laget skal foretas mellom to kamper. Sykdom eller annet frafall i et lag i pågående kamp gir ikke rett til bytte av utøver. Frafall av én utøver fører til tap av aktuell match og frafall av to utøvere fører til tap av kamp.

 

d. Hver kamp i runde 1 består av tre individuelle matcher, hvor alle møter alle (9 matcher totalt). Det spilles dobbelcup. Det alterneres mellom 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1 (Pool Classic). Runde 2 (søndag) spilles som dobbeltcup og sluttspillet spilles som enkeltcup, men begge har samme format og består av 3 individuelle matcher, en i hver disiplin.

4.Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere (se også 6.8.5.1 - NM Lag punkt 3 og 6.8.2 - Spilleberettigelse punkt 1) som innfrir følgende vilkår:

4.Deltakelse: Turneringen er åpen for alle NBs medlemsklubber, og hver klubb kan delta med flere enn ett lag. NM er åpent for alle utøvere (se også 6.8.5.1 - NM Lag punkt 3 og 6.8.2 - Spilleberettigelse punkt 1) som innfrir følgende vilkår:

 

d. Utøvere som deltar for en klubb og ett lag, kan i samme og inneværende sesong ikke tidligere ha deltatt for noen annen klubb (se også 6.8.16.8.26.8.3.2 og 6.8.3.4 ).

6. Startavgift:

 

b. I forbindelse med NM Lag blir reiseutgiftsfordeling benyttet for alle deltakende lag som har oppfylt vilkårene som publiseres i forbindelse med innbydelsen..

6. Startavgift:

 

b. I forbindelse med NM Lag blir reiseutgiftsfordeling benyttet for alle deltakende lag som har oppfylt vilkårene som publiseres i forbindelse med innbydelsen..  Det blir krevet at spillere bruker Thon Hotel for overnatting. Bruk linken HER.

Det er lagets klubb som har ansvar for å sende oversikt over utgifter uken etter turneringen til biljard@biljardforbundet.noBeløpet som benyttes til reisefordelingen er påmeldingsavgift minus arrangørandel og pokaler/medaljer.

9. Premier:

9. Premier:

 

c. Utøvere må ha deltatt i minst én av lagets kamper for å figurere på resultatlisten.

 

d. Dersom 4 medaljer skal deles ut må alle 4 utøvere ha deltatt i noen av lagets 3 (tre) siste kamper. Det produseres kun 3 medaljer i hver valør til NM Lag. Medaljer til utøver  nr.4 vil bli ettersendt.

10. Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder

10. Turneringsleder: Nasjonalt gGodkjent turneringsleder

 

NB! Ønske om endring av spillesystem for å spare tid. 3 matcher i hver kamp hele turneringen. TU avklarer med organisasjonen.

 

 

10.14.3 – Pool, NM Scotch doubles

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Disipliner: Det arrangeres 1 NM Scotch double i hver sesong. Turneringen spilles i disiplinen 9-Ball.

1.Disipliner: Det arrangeres 1 NM Scotch doubles i hver sesong hvert kalenderår. Turneringen spilles i disiplinen 9-Ball.

3. Spilleform:

 

a. Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup.

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill.

C. Det spilles med 9-Ball regler. Annet hvert støt kontinuerlig mellom spillerne på laget.

3. Spilleform:

 

a. Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup. Dobbelcup eller puljespill.

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill. Ved dobbelcup se 10.4.3.3 – Spilleskjema

c. Det spilles med 9-Ball regler. Annet hvert støt kontinuerlig mellom spillerne på laget.

c. Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup.

c. d. Annet hvert støt kontinuerlig mellom spillerne på laget.

e. Hvert lag består av minst to (2) og maksimalt tre (3) utøvere fra samme klubb, som fritt kan alterneres (en utøver byttes ut mot en annen). Klubbene bestemmer selv hvilke utøvere som skal meldes på og representere de ulike lagene. Dette gjelder både seedede og useedede lag. Alternering innen laget skal foretas mellom to matcher. Sykdom eller annet frafall i et lag i pågående match gir rett til bytte av utøver. Frafall slik at laget består av én utøver fører til tap av aktuell match. Om laget består av én utøver i neste match, blir laget diskvalifisert.

f. Hver kamp består av en match i 9-ball. I hver match er det 2 utøvere som gjør annet hvert støt gjennom hele matchen. Brekk for laget alterneres. Den som ikke brekker, er den som kan uttale push out, og den som utfører push out om motstanderlaget gir tilbake støtet.

 

4. Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b. Innehar gyldig lisens i NB

 

4. Deltakelse: Turneringen er åpen for alle NBs medlemsklubber, og hver klubb kan delta med flere enn ett lag. NM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b. Innehar gyldig lisens i NB

c. Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.3 - Utenlandske utøvere6.8.3.2 - Utenlandske utøvere i norske lag og 6.8.3.4 - Utenlandske lag i norske lagspill).

d. Utøvere som deltar for en klubb og ett lag, kan i samme og inneværende sesong ikke tidligere ha deltatt for noen annen klubb (se også 6.8.16.8.26.8.3.2 og 6.8.3.4).

9.Premier:

9.Premier:

 

c. Utøvere må ha deltatt i minst én av lagets matcher for å figurere på resultatlisten.

d. Dersom 3 medaljer skal deles ut må alle 3 utøvere ha deltatt i noen av lagets 3 (tre) siste kamper. Det produseres kun 2 medaljer i hver valør til NM Scotch doubles. Medaljer til utøver nr.3 vil bli ettersendt.

10.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder

10.Turneringsleder: Nasjonalt gGodkjent turneringsleder

 

10.14.4 – Snooker

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

1.Disipliner: Det arrangeres ett NM i hver sesong i disiplinen 15 Rød for lag.

1.Disipliner: Det arrangeres ett NM i hver sesong hvert tredje kalenderår i disiplinen 15 Rød for lag.

10.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder

10.Turneringsleder: Nasjonalt gGodkjent turneringsleder

 

10.15.2 – Pool, Equal offense (eller tilsvarende)

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

Se vedlegg 2 D

 

 

10.15.32 – Pool, RT Lag

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

2.Distanser: Det er 2 spillere på hvert lag fra samme klubb.

 

1. runde: Scotch double

4. runde: Scotch double

2. Distanser: Det er 2 spillere på hvert lag fra samme klubb.

 

1. runde: Scotch doubles

4. runde: Scotch doubles

3. Spilleform:

 

a. Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup.

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill.

3. Spilleform:

 

a. Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup. Dobbelcup eller puljespill.

b. Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill. Ved dobbelcup se 10.4.3.3 - Spilleskjema

c. Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup.

d. Hvert lag består av minst to (2) og maksimalt tre (3) utøvere fra samme klubb, som fritt kan alterneres (en utøver byttes ut mot en annen). Klubbene bestemmer selv hvilke utøvere som skal meldes på og representere de ulike lagene. Dette gjelder både seedede og useedede lag. Alternering innen laget skal foretas mellom to matcher. Sykdom eller annet frafall i et lag i pågående match gir ikke rett til bytte av utøver. Frafall slik at laget består av én utøver fører til tap av aktuell match. Om laget består av én utøver også i neste match, blir laget diskvalifisert.

e. Hver kamp består av en match i 9-ball. I hver match er det 2 utøvere som alternerer annenhvert sett, med Scotch doubles som første sett og deretter to sett singel, gjennom hele kampen. Brekk for laget alterneres gjennom hele kampen med utgangpunkt i spill om brekket før kampen. Den som ikke brekker, er den som kan uttale push-out og er den som utfører push-out om motstanderlaget gir tilbake støtet.

4. Deltakelse: RT er åpent for alle 1. og 2.divisjonsutøvere som innfrir følgende vilkår:

4. Deltakelse: Turneringen er åpen for alle NBs medlemsklubber, og hver klubb kan delta med flere enn ett lag. RT er åpent for alle 1. og 2.divisjonsutøvere som innfrir følgende vilkår:

 

c. Utøvere som deltar for en klubb og ett lag, kan i samme og inneværende sesong ikke tidligere ha deltatt for noen annen klubb (se også 6.8.16.8.26.8.3.2 og 6.8.3.4).

 

Laget kan bestå av utøvere fra 1. og 2. divisjon i hvilken som helst sammensetning..

9.Premier:

9.Premier:

 

b. Utøvere må ha deltatt i minst én av lagets kamper for å figurere på resultatlisten.

10.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder

10.Turneringsleder: Regionalt gGodkjent turneringsleder

 

 

12.1.3 10.9.4 – Fordelingsnøkkel for utbetaling av pengepremier

 

 

12.3 – Andre avgifter

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

12.3.1 10.9.3 – Protestavgift

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

Avgifter for protester vil bli tilbakebetalt dersom saksøkeren vinner frem.

 

12.43 – Medlemskontingenter

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD

 

12.54 – Godtgjørelse og honorar

 

GAMMEL ORDLYD

NY ORDLYD