Gullmerke

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Retningslinjer >

Gullmerke

 

 

 

 

Logo_NBRETNINGSLINJER

 

Merke i gull, formet som forbundets emblem.

§ 1 Norges Biljardforbunds Gullmerke er norsk biljards høyeste utmerkelse.

§ 2 Gullmerket kan tildeles:

a.Personer som i særlig grad har arbeidet for biljardidrettens utvikling og trivsel gjennom mange år.

b.Spillere med særlig fremragende prestasjoner (Eks. VM-gull), og som gjennom sin væremåte både fremstår som gode representanter for biljarden og gode forbilder for andre spillere.

§ 3 Forbundsstyrets medlemmer og klubbene kan fremme forslag på kandidat til Norges Biljardforbunds Gullmerke.

§ 4 Vedtak om å tildele Norges Biljardforbunds Gullmerke skal fattes i fulltallig og enstemmig forbundsstyre.

§ 5 Forbundsstyret utdeler gullmerket i forbindelse med biljardtinget, norgesmesterskap eller ved en annen passende anledning

§ 6 Innehavere av Norges Biljardforbunds Gullmerke inviteres til Biljardtinget hvert år dette avholdes. Norges Biljardforbund dekker reise og opphold.

§ 7 Endring i disse retningslinjer kan foretas av Norges Biljardforbunds ting.