- 1 -

10-Ball

Icon1.4.1.2 - WPAs turneringer
Icon1.4.2.2 - EPBFs turneringer
Icon4.3.4 - Pool, nasjonalt og regionalt

14.1

Icon1.4.1.2 - WPAs turneringer
Icon1.4.2.2 - EPBFs turneringer
Icon4.3.4 - Pool, nasjonalt og regionalt

15 Rød

1-vants Carambole

- 3 -

3-vants Carambole

Icon1.3.1.2 - UMBs turneringer
Icon4.3.3 - Carambole, nasjonalt og regionalt

- 5 -

5-pins

- 6 -

6 Reds

Icon1.5.2.2 - IBSFs turneringer
Icon1.5.3.2 - EBSAs turneringer

6 Rød

- 8 -

8-Ball

Icon1.4.1.2 - WPAs turneringer
Icon1.4.2.2 - EPBFs turneringer
Icon4.3.4 - Pool, nasjonalt og regionalt

- 9 -

9-Ball

Icon1.4.1.2 - WPAs turneringer
Icon1.4.2.2 - EPBFs turneringer
Icon4.3.4 - Pool, nasjonalt og regionalt

- A -

ABSF

ACBC

ACBS

ADN

Icon2.2.1 - Uavhengig organisasjon
Icon2.2.2 - Liste over forbudte stoffer
Icon2.2.3 - Dopingkontroller
Icon2.2.4 - Dispensasjon
Icon2.2.5 - Dopingkontroll av utenlandske utøvere

Aldersklasse

Icon6.2 - Aldersklasser
Icon6.2.1 - Carambole
Icon6.2.2 - Pool
Icon6.2.3 - Snooker

A-lisens

Alkohol

Icon4.2.3 - Ikke-offisielle klubbturneringer
Icon6.7.2 - Særskilte regler
Icon9.1.4 - Oppgaver og plikter

Amatør

Icon1.5.3.2 - EBSAs turneringer
Icon6.1.2 - Amatør/Profesjonell

Ansvar

Icon5.1 - Ansvar
Icon5.1.1 - Uvitenhet
Icon5.1.2 - Medlemsklubbenes ansvar

Antidoping

Icon2.2.1 - Uavhengig organisasjon
Icon4.2.3 - Ikke-offisielle klubbturneringer
Icon9.1.4 - Oppgaver og plikter

Antidoping Norge

Antrekk

APBU

ARISF

Arrangør

Icon4.3.2 - Generelt om terminlisten
Icon4.3.6 - Endringer i terminlisten
Icon9.1.1 - Autorisert TL
Icon9.3.1 - Autorisert dommer

Artistic Pool

Icon1.4.1.2 - WPAs turneringer
Icon1.4.2.2 - EPBFs turneringer

Artistisk Carambole

- B -

Barneidrett

Barneidrettsbestemmelse

BCA

Bekledning

Icon6.6.6 - Reklame
Icon6.8.1 - Navn og bekledning
Icon9.1.3 - Bekledning og oppførsel
Icon9.3.3 - Bekledning og oppførsel

Belte

Benbekledning

Black Ball

Icon1.4.1.2 - WPAs turneringer
Icon1.4.2.2 - EPBFs turneringer

B-lisens

Bluse

Bord

Brekkmatte

Brekkregel

Bukse

Icon6.6.4.2 - Underdel
Icon6.6.4.4 - Unntak
Icon9.1.3 - Bekledning og oppførsel
Icon9.3.3 - Bekledning og oppførsel

- C -

Cadre 47/1

Cadre 47/2

Cadre 71/2

Carambole

Icon1.1 - Verdensforbund for alle grener
Icon1.1.3 - WCBS turneringer
Icon1.3 - Carambole
Icon1.3.1 - Union Mondiale de Billard
Icon1.3.1.2 - UMBs turneringer
Icon1.3.1.4 - UMBs statutter, regler og turneringsbestemmelser
Icon1.3.2 - Confédéracion Européenne de Billard
Icon1.3.2.2 - CEBs turneringer
Icon1.3.2.4 - CEBs statutter og turneringsbestemmelser
Icon2.3.2 - NB er medlem i CEB/UMB, EPBF/WPA og EBSA/IBSF
Icon4.3.3 - Carambole, nasjonalt og regionalt
Icon6.2.1 - Carambole
Icon6.5.1 - Deltakelse, registrering og type av lisens

Carambole med kjegler

CAS

CEB

Icon1.3 - Carambole
Icon1.3.1 - Union Mondiale de Billard
Icon1.3.2 - Confédéracion Européenne de Billard
Icon1.3.2.1 - CEBs høyeste organ
Icon1.3.2.2 - CEBs turneringer
Icon1.3.2.3 - CEBs forpliktelse til UMB
Icon1.3.2.4 - CEBs statutter og turneringsbestemmelser
Icon2.3.2 - NB er medlem i CEB/UMB, EPBF/WPA og EBSA/IBSF
Icon6.1.2 - Amatør/Profesjonell
Icon6.5.2 - Deltakelse i internasjonal turnering
Icon6.8.2 - Spilleberettigelse

C-lisens

Collegegenser

Court of Arbitration for Sport

CPB

Icon1.3.1 - Union Mondiale de Billard
Icon1.4.1 - World Pool-Billiard Association

- D -

Deltaker

Icon6.1 - Utøver/Deltaker
Icon6.1.2 - Amatør/Profesjonell

Dipensasjon

Dispensasjon

Icon4.1.1 - Spilleregler
Icon4.2.1 - Offisielle turneringer
Icon6.6.1 - Generelle regler for turneringer underlagt NB

Distanse

Divisjon

Icon4.3.2 - Generelt om terminlisten
Icon6.5.1 - Deltakelse, registrering og type av lisens

Divisjon 1

Divisjon 2

Divisjon 3

Icon4.3.4 - Pool, nasjonalt og regionalt
Icon6.6.1 - Generelle regler for turneringer underlagt NB

D-lisens

Dommer

Icon9 - Turneringsleder, jury, dommer og hoveddommer
Icon9.2 - Regler for jury
Icon9.3.1 - Autorisert dommer
Icon9.3.2 - Utdanning og eksaminering

Doping

Icon2.2.3 - Dopingkontroller
Icon2.2.6 - Bestemmelser om doping
Icon6.1.1 - Definisjon og ansvar

Dopingkontroll

Icon2.2.3 - Dopingkontroller
Icon2.2.5 - Dopingkontroll av utenlandske utøvere

Dopingliste

Duk

- E -

EBSA

Icon1.5.2 - International Billiards & Snooker Federation
Icon1.5.3 - European Billiards & Snooker Association
Icon1.5.3.1 - EBSAs høyeste organ
Icon1.5.3.2 - EBSAs turneringer
Icon1.5.3.3 - EBSAs forpliktelse til IBSF
Icon1.5.3.4 - EBSAs statutter og turneringsbestemmelser
Icon2.3.2 - NB er medlem i CEB/UMB, EPBF/WPA og EBSA/IBSF
Icon6.5.2 - Deltakelse i internasjonal turnering
Icon6.8.2 - Spilleberettigelse

E-lisens

Elite

EM

Icon6.6.2 - Landslagsdrakt
Icon6.6.6 - Reklame

Endring

English Billiards

Icon1.5.1.2 - WPBSAs turneringer
Icon1.5.1.4 - WPBSAs statutter, regler og turneringsbestemmelser
Icon1.5.2.2 - IBSFs turneringer
Icon1.5.3.2 - EBSAs turneringer

EOC

EPBF

Icon1.4.1 - World Pool-Billiard Association
Icon1.4.1.1 - WPAs høyeste organ
Icon1.4.2 - European Pocket Billiard Federation
Icon1.4.2.1 - EPBFs høyeste organ
Icon1.4.2.2 - EPBFs turneringer
Icon1.4.2.3 - EPBFs forpliktelse til WPA
Icon1.4.2.4 - EPBFs statutter og turneringsbestemmelser
Icon2.3.2 - NB er medlem i CEB/UMB, EPBF/WPA og EBSA/IBSF
Icon4.3.4 - Pool, nasjonalt og regionalt
Icon6.1.2 - Amatør/Profesjonell
Icon6.5.2 - Deltakelse i internasjonal turnering
Icon6.8.2 - Spilleberettigelse
Icon6.8.3.1 - Norske utøvere i utenlandske lag
Icon6.8.3.2 - Utenlandske utøvere i norske lag
Icon6.8.3.3 - Norske lag i utenlandsk lagspill 

Erstatning

Euro Tour

Icon6.6.2 - Landslagsdrakt
Icon6.6.6 - Reklame

- F -

Fait Play

Flowchart

Forbudte stoffer

Fri Carambole

- G -

Gambling

Godkjenning

Golfbiljard

Goriziana

- H -

Headset

Hodeplagg

Hoveddommer

- I -

IBSF

Icon1.1.5 - WCBS lover og turneringsbestemmelser
Icon1.2.2 - WCBS Anti-Doping Rules
Icon1.5.1.2 - WPBSAs turneringer
Icon1.5.2 - International Billiards & Snooker Federation
Icon1.5.2.1 - IBSFs høyeste organ
Icon1.5.2.2 - IBSFs turneringer
Icon1.5.2.3 - IBSFs forpliktelse til WCBS
Icon1.5.2.4 - IBSFs statutter, regler og turneringsbestemmelser
Icon1.5.3.3 - EBSAs forpliktelse til IBSF
Icon2.3.2 - NB er medlem i CEB/UMB, EPBF/WPA og EBSA/IBSF
Icon6.5.2 - Deltakelse i internasjonal turnering
Icon6.8.2 - Spilleberettigelse

Innmeldingsplikt

Innvandrer

IOC

Icon1.1.1 - Olympisk anerkjennelse
Icon1.1.4 - WCBS forpliktelse til IOC
Icon1.2.1 - World Anti-Doping Code
Icon1.2.2 - WCBS Anti-Doping Rules
Icon2.1.3 - NIFs forpliktese til IOC
Icon6.1.1 - Definisjon og ansvar

IWGA

Icon1.1.1 - Olympisk anerkjennelse
Icon1.1.3 - WCBS turneringer

- J -

Jury

Icon9 - Turneringsleder, jury, dommer og hoveddommer
Icon9.1.4 - Oppgaver og plikter
Icon9.2 - Regler for jury

- K -

Kleskode

Icon6.6 - Kleskode
Icon6.6.4.4 - Unntak
Icon6.7.1 - Oppførsel
Icon9.1.4 - Oppgaver og plikter

Kleskode A

Kleskode B

Kleskode C

Klubb

Icon4.2.3 - Ikke-offisielle klubbturneringer
Icon5.1.2 - Medlemsklubbenes ansvar
Icon6.4.1 - Generelt om medlemskap og representasjon
Icon6.4.2 - Regionstilhørighet
Icon6.4.3.1 - Innenfor overgangsvinduet
Icon6.4.3.2 - Utenfor overgangsvinduet
Icon6.5.2 - Deltakelse i internasjonal turnering
Icon6.6.1 - Generelle regler for turneringer underlagt NB
Icon6.8.1 - Navn og bekledning
Icon6.8.3.1 - Norske utøvere i utenlandske lag
Icon6.8.3.2 - Utenlandske utøvere i norske lag
Icon6.8.3.3 - Norske lag i utenlandsk lagspill 
Icon6.8.3.4 - Utenlandske lag i norske lagspill
Icon9.2 - Regler for jury

Klubbdrakt

Icon6.6.1 - Generelle regler for turneringer underlagt NB
Icon6.6.4.1 - Overdel 
Icon6.6.4.4 - Unntak

Klubbtilhørighet

Icon6.8.3.1 - Norske utøvere i utenlandske lag
Icon6.8.3.2 - Utenlandske utøvere i norske lag

Klubbturnering

Icon4.2.3 - Ikke-offisielle klubbturneringer
Icon4.2.4 - Godkjenning av turnering

Kulturdepartementet

Kurs

- L -

Lag

Icon4.3.5 - Snooker, nasjonalt og regionalt
Icon6.8 - Lagspill
Icon6.8.2 - Spilleberettigelse
Icon6.8.3.3 - Norske lag i utenlandsk lagspill 
Icon6.8.3.4 - Utenlandske lag i norske lagspill

Lagnavn

Lagspill

Landslag

Landslagsdrakt

Icon6.6.2 - Landslagsdrakt
Icon6.7.1 - Oppførsel

Lisens

Icon6.1.1 - Definisjon og ansvar
Icon6.4.1 - Generelt om medlemskap og representasjon
Icon6.4.3 - Overgang
Icon6.5 - Lisens
Icon6.5.1 - Deltakelse, registrering og type av lisens
Icon6.5.2 - Deltakelse i internasjonal turnering
Icon6.8.3.2 - Utenlandske utøvere i norske lag
Icon9.1.2 - Utdanning og eksaminering
Icon9.3.2 - Utdanning og eksaminering

Logo

Lovnorm

- M -

Medlemskap

Icon6.4.1 - Generelt om medlemskap og representasjon
Icon6.5.1 - Deltakelse, registrering og type av lisens

Medlemsklubb

Icon5.1.2 - Medlemsklubbenes ansvar
Icon6.3 - NIFs og NBs bestemmelser om barneidrett
Icon9.1.2 - Utdanning og eksaminering
Icon9.3.2 - Utdanning og eksaminering

Min side

Mobilforbud

Mobiltelefon

Moderklubb

Icon6.4.3.1 - Innenfor overgangsvinduet
Icon6.4.3.2 - Utenfor overgangsvinduet
Icon6.5.1 - Deltakelse, registrering og type av lisens
Icon6.8.3.1 - Norske utøvere i utenlandske lag
Icon6.8.3.2 - Utenlandske utøvere i norske lag
Icon6.8.3.3 - Norske lag i utenlandsk lagspill 
Icon6.8.3.4 - Utenlandske lag i norske lagspill

- N -

Nasjonal turnering

Icon4.2.4 - Godkjenning av turnering
Icon4.3.2 - Generelt om terminlisten
Icon4.3.3 - Carambole, nasjonalt og regionalt
Icon9.1.4 - Oppgaver og plikter
Icon9.3.1 - Autorisert dommer

NIF

Icon2.1.1 - Olympisk anerkjennelse
Icon2.1.2 - Høyeste organ
Icon2.1.3 - NIFs forpliktese til IOC
Icon2.1.4 - NIFs lover
Icon2.2.1 - Uavhengig organisasjon
Icon2.2.2 - Liste over forbudte stoffer
Icon2.2.3 - Dopingkontroller
Icon2.2.5 - Dopingkontroll av utenlandske utøvere
Icon2.2.6 - Bestemmelser om doping
Icon2.3.1 - NB er medlem i NIF
Icon6.1.1 - Definisjon og ansvar
Icon6.3 - NIFs og NBs bestemmelser om barneidrett

NIFs lover

Nordisk Mesterskap

Nordisk Ungdomsmesterskap

Norgescup

Icon3.2.1 - Ansvar og oppgaver
Icon4.3.3 - Carambole, nasjonalt og regionalt
Icon4.3.5 - Snooker, nasjonalt og regionalt
Icon9.1.1 - Autorisert TL
Icon9.3.1 - Autorisert dommer

Norgesmesterskap

Icon3.2.1 - Ansvar og oppgaver
Icon4.3.3 - Carambole, nasjonalt og regionalt
Icon6.6.6 - Reklame
Icon9.3.1 - Autorisert dommer

Norsk Ungdomsmesterskap

NUM

Icon4.3.4 - Pool, nasjonalt og regionalt
Icon6.8.1 - Navn og bekledning
Icon9.3.1 - Autorisert dommer

- O -

OBSF

Offisielle turneringer

Olympic Charter

Icon1.1.4 - WCBS forpliktelse til IOC
Icon2.1.3 - NIFs forpliktese til IOC

OPBA

Opprykk

Oppvarmingsregler

Overdel

Icon6.6.4.1 - Overdel 
Icon9.1.3 - Bekledning og oppførsel
Icon9.3.3 - Bekledning og oppførsel

Overgang

Icon6.4.1 - Generelt om medlemskap og representasjon
Icon6.4.3 - Overgang
Icon6.4.3.1 - Innenfor overgangsvinduet
Icon6.4.3.2 - Utenfor overgangsvinduet

Overgangsvindu

Icon6.4.3.1 - Innenfor overgangsvinduet
Icon6.4.3.2 - Utenfor overgangsvinduet

- P -

Pikéskjorte

Poloskjorte

Pool

Icon1.1 - Verdensforbund for alle grener
Icon1.1.3 - WCBS turneringer
Icon1.4 - Pool
Icon1.4.1 - World Pool-Billiard Association
Icon1.4.1.2 - WPAs turneringer
Icon1.4.1.4 - WPAs statutter, regler og turneringsbestemmelser
Icon1.4.2 - European Pocket Billiard Federation
Icon1.4.2.4 - EPBFs statutter og turneringsbestemmelser
Icon2.3.2 - NB er medlem i CEB/UMB, EPBF/WPA og EBSA/IBSF
Icon4.3.4 - Pool, nasjonalt og regionalt
Icon6.2.2 - Pool
Icon6.5.1 - Deltakelse, registrering og type av lisens
Icon6.8.2 - Spilleberettigelse

Premieutdeling

Profesjonell

Pyramide

Icon1.4.1.2 - WPAs turneringer
Icon1.4.2.2 - EPBFs turneringer

- R -

Ranking

Regel

Icon5.1.3 - Innmeldingsplikt
Icon5.2.1 - Regel mangler
Icon6 - Regler for utøvere

Region

Region Midt

Region Nord 1

Region Nord 2

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Regional turnering

Regional turnerinig

Regioninndeling

Reklame

Icon6.6.2 - Landslagsdrakt
Icon6.6.6 - Reklame

Representasjon

Resultatservice

- S -

Sanksjon

Seeding

Senior

Icon4.3.4 - Pool, nasjonalt og regionalt
Icon6.2.2 - Pool

Seremoni

Sesong

Icon4.3.1 - Sesong
Icon4.3.3 - Carambole, nasjonalt og regionalt
Icon4.3.5 - Snooker, nasjonalt og regionalt
Icon6.1.1 - Definisjon og ansvar
Icon6.2.2 - Pool
Icon6.4.1 - Generelt om medlemskap og representasjon
Icon6.4.3 - Overgang
Icon6.4.3.1 - Innenfor overgangsvinduet
Icon6.4.3.2 - Utenfor overgangsvinduet
Icon6.5.1 - Deltakelse, registrering og type av lisens
Icon6.8.2 - Spilleberettigelse
Icon6.8.3.2 - Utenlandske utøvere i norske lag

Shot-clock

Skjorte

Icon6.6.4.1 - Overdel 
Icon6.6.4.4 - Unntak

Skjørt

Sko

Icon6.6.1 - Generelle regler for turneringer underlagt NB
Icon6.6.4.3 - Sko og strømper
Icon6.6.4.4 - Unntak
Icon9.1.3 - Bekledning og oppførsel
Icon9.3.3 - Bekledning og oppførsel

Snooker

Icon1.1 - Verdensforbund for alle grener
Icon1.1.3 - WCBS turneringer
Icon1.5.1 - World Professional Billiards & Snooker Association
Icon1.5.1.2 - WPBSAs turneringer
Icon1.5.1.4 - WPBSAs statutter, regler og turneringsbestemmelser
Icon1.5.2.2 - IBSFs turneringer
Icon1.5.2.4 - IBSFs statutter, regler og turneringsbestemmelser
Icon1.5.3 - European Billiards & Snooker Association
Icon1.5.3.2 - EBSAs turneringer
Icon1.5.3.4 - EBSAs statutter og turneringsbestemmelser
Icon2.3.2 - NB er medlem i CEB/UMB, EPBF/WPA og EBSA/IBSF
Icon4.3.5 - Snooker, nasjonalt og regionalt
Icon6.1.2 - Amatør/Profesjonell
Icon6.2.3 - Snooker
Icon6.5.1 - Deltakelse, registrering og type av lisens
Icon6.8.2 - Spilleberettigelse

Snus

Spilleberettigelse

Spilleberettiget

Spilleform

Spiller

Spilleregler

Icon4.1.1 - Spilleregler
Icon4.2.1 - Offisielle turneringer
Icon6.1.1 - Definisjon og ansvar

Spilleskjema

Sponsor

Icon6.1.1 - Definisjon og ansvar
Icon6.6.6 - Reklame

Sport

Icon3 - Utvalgene Sport og Turnering
Icon3.1 - Sportsutvalg
Icon3.1.1 - Ansvar og oppgaver
Icon3.2.1 - Ansvar og oppgaver

Sportaccord

Startavgift

Strikkegenser

Strømper

Icon6.6.1 - Generelle regler for turneringer underlagt NB
Icon6.6.4.3 - Sko og strømper
Icon6.6.4.4 - Unntak

- T -

Talentutvikling

Temperatur

Terminliste

Icon3.2.1 - Ansvar og oppgaver
Icon4.3 - Terminliste
Icon4.3.2 - Generelt om terminlisten
Icon4.3.6 - Endringer i terminlisten

Tilhørighet

Icon6.4 - Tilhørighet
Icon6.4.2 - Regionstilhørighet

Timeout

Ting

Icon3.1.1 - Ansvar og oppgaver
Icon3.2.1 - Ansvar og oppgaver

Tobakk

Icon4.2.3 - Ikke-offisielle klubbturneringer
Icon6.7.2 - Særskilte regler
Icon9.1.4 - Oppgaver og plikter

Tolkning

Icon5.2.2 - Tolkningsrett
Icon5.3 - Endring

Topp 8

Toppidrett

Trekant

Turnering

Icon3 - Utvalgene Sport og Turnering
Icon3.1.1 - Ansvar og oppgaver
Icon3.2.1 - Ansvar og oppgaver
Icon4.1.2 - Turneringsbestemmelser internasjonalt og nasjonalt
Icon4.2.1 - Offisielle turneringer
Icon4.2.3 - Ikke-offisielle klubbturneringer
Icon4.3.2 - Generelt om terminlisten
Icon4.3.3 - Carambole, nasjonalt og regionalt
Icon4.3.4 - Pool, nasjonalt og regionalt
Icon5.1.2 - Medlemsklubbenes ansvar
Icon5.1.3 - Innmeldingsplikt
Icon5.2.2 - Tolkningsrett
Icon5.3 - Endring
Icon6.2.1 - Carambole
Icon6.2.3 - Snooker
Icon6.4.2 - Regionstilhørighet
Icon6.5.1 - Deltakelse, registrering og type av lisens
Icon6.5.2 - Deltakelse i internasjonal turnering
Icon6.6.1 - Generelle regler for turneringer underlagt NB
Icon6.7.1 - Oppførsel
Icon6.8.3.1 - Norske utøvere i utenlandske lag
Icon6.8.3.2 - Utenlandske utøvere i norske lag
Icon6.8.3.4 - Utenlandske lag i norske lagspill
Icon9.1.1 - Autorisert TL
Icon9.1.4 - Oppgaver og plikter
Icon9.3.2 - Utdanning og eksaminering

Turneringsbestemmelser

Icon4.1.2 - Turneringsbestemmelser internasjonalt og nasjonalt
Icon4.2 - Nasjonale turneringsbestemmelser og regler

Turneringsjef

Icon4.3.6 - Endringer i terminlisten
Icon5.3 - Endring

Turneringslede

Turneringsleder

Icon3.2.1 - Ansvar og oppgaver
Icon5.1.3 - Innmeldingsplikt
Icon5.2.2 - Tolkningsrett
Icon5.3 - Endring
Icon9 - Turneringsleder, jury, dommer og hoveddommer
Icon9.1 - Regler for turneringsleder (TL)
Icon9.1.1 - Autorisert TL
Icon9.1.2 - Utdanning og eksaminering
Icon9.1.3 - Bekledning og oppførsel
Icon9.1.4 - Oppgaver og plikter
Icon9.2 - Regler for jury

Turneringsreglement

Turneringssjef

Icon5.2.2 - Tolkningsrett
Icon9.1.4 - Oppgaver og plikter

- U -

U17

Icon4.3.4 - Pool, nasjonalt og regionalt
Icon6.2.2 - Pool

U19

Icon4.3.4 - Pool, nasjonalt og regionalt
Icon6.2.2 - Pool

UMB

Icon1.1.5 - WCBS lover og turneringsbestemmelser
Icon1.2.2 - WCBS Anti-Doping Rules
Icon1.3 - Carambole
Icon1.3.1 - Union Mondiale de Billard
Icon1.3.1.1 - UMBs høyeste organ
Icon1.3.1.2 - UMBs turneringer
Icon1.3.1.3 - UMBs forpliktelse til WCBS
Icon1.3.1.4 - UMBs statutter, regler og turneringsbestemmelser
Icon1.3.2.3 - CEBs forpliktelse til UMB
Icon2.3.2 - NB er medlem i CEB/UMB, EPBF/WPA og EBSA/IBSF
Icon4.1.1 - Spilleregler
Icon6.1.2 - Amatør/Profesjonell
Icon6.5.2 - Deltakelse i internasjonal turnering
Icon6.8.2 - Spilleberettigelse

Underdel

Utøver

Icon2.2.5 - Dopingkontroll av utenlandske utøvere
Icon3.1.1 - Ansvar og oppgaver
Icon6 - Regler for utøvere
Icon6.1 - Utøver/Deltaker
Icon6.1.1 - Definisjon og ansvar
Icon6.1.2 - Amatør/Profesjonell
Icon6.2.1 - Carambole
Icon6.2.3 - Snooker
Icon6.4.1 - Generelt om medlemskap og representasjon
Icon6.4.2 - Regionstilhørighet
Icon6.4.3 - Overgang
Icon6.4.3.1 - Innenfor overgangsvinduet
Icon6.4.3.2 - Utenfor overgangsvinduet
Icon6.5.1 - Deltakelse, registrering og type av lisens
Icon6.6.2 - Landslagsdrakt
Icon6.6.6 - Reklame
Icon6.7 - Utøveres plikter
Icon6.7.1 - Oppførsel
Icon6.8.1 - Navn og bekledning
Icon6.8.3.1 - Norske utøvere i utenlandske lag
Icon6.8.3.2 - Utenlandske utøvere i norske lag
Icon6.8.3.3 - Norske lag i utenlandsk lagspill 
Icon6.8.3.4 - Utenlandske lag i norske lagspill

Uvitenhet

- V -

Varambole

Veteran

Icon4.3.4 - Pool, nasjonalt og regionalt
Icon6.2.2 - Pool

VM

Icon6.6.2 - Landslagsdrakt
Icon6.6.6 - Reklame

- W -

WADA

Icon1.2 - Antidopingarbeid
Icon1.2.2 - WCBS Anti-Doping Rules

WADC

Icon1.1.4 - WCBS forpliktelse til IOC
Icon1.2 - Antidopingarbeid
Icon1.2.1 - World Anti-Doping Code
Icon1.2.2 - WCBS Anti-Doping Rules

WCBS

Icon1.1 - Verdensforbund for alle grener
Icon1.1.1 - Olympisk anerkjennelse
Icon1.1.2 - WCBS høyeste organ
Icon1.1.3 - WCBS turneringer
Icon1.1.4 - WCBS forpliktelse til IOC
Icon1.1.5 - WCBS lover og turneringsbestemmelser
Icon1.2.1 - World Anti-Doping Code
Icon1.2.2 - WCBS Anti-Doping Rules
Icon1.3.1.2 - UMBs turneringer
Icon1.3.1.3 - UMBs forpliktelse til WCBS
Icon1.4.1.2 - WPAs turneringer
Icon1.4.1.3 - WPAs forpliktelse til WCBS
Icon1.5.1.2 - WPBSAs turneringer
Icon1.5.1.3 - WPBSAs forpliktelse til WCBS
Icon1.5.2.2 - IBSFs turneringer
Icon1.5.2.3 - IBSFs forpliktelse til WCBS
Icon2.3.2 - NB er medlem i CEB/UMB, EPBF/WPA og EBSA/IBSF
Icon6.5.2 - Deltakelse i internasjonal turnering

World Anti-Doping Code

Icon1.1.4 - WCBS forpliktelse til IOC
Icon1.2 - Antidopingarbeid
Icon1.2.1 - World Anti-Doping Code
Icon1.2.2 - WCBS Anti-Doping Rules

World Games

Icon1.1.1 - Olympisk anerkjennelse
Icon1.1.3 - WCBS turneringer
Icon1.3.1.2 - UMBs turneringer
Icon1.3.1.4 - UMBs statutter, regler og turneringsbestemmelser
Icon1.4.1.2 - WPAs turneringer
Icon1.4.1.4 - WPAs statutter, regler og turneringsbestemmelser
Icon1.5.1.2 - WPBSAs turneringer
Icon1.5.2.2 - IBSFs turneringer
Icon1.5.2.4 - IBSFs statutter, regler og turneringsbestemmelser
Icon6.6.6 - Reklame

World Tour

Icon6.6.2 - Landslagsdrakt
Icon6.6.6 - Reklame

WPA

Icon1.1.5 - WCBS lover og turneringsbestemmelser
Icon1.2.2 - WCBS Anti-Doping Rules
Icon1.4.1 - World Pool-Billiard Association
Icon1.4.1.1 - WPAs høyeste organ
Icon1.4.1.2 - WPAs turneringer
Icon1.4.1.3 - WPAs forpliktelse til WCBS
Icon1.4.1.4 - WPAs statutter, regler og turneringsbestemmelser
Icon1.4.2.3 - EPBFs forpliktelse til WPA
Icon2.3.2 - NB er medlem i CEB/UMB, EPBF/WPA og EBSA/IBSF
Icon4.1.1 - Spilleregler
Icon6.1.2 - Amatør/Profesjonell
Icon6.5.2 - Deltakelse i internasjonal turnering
Icon6.8.2 - Spilleberettigelse
Icon6.8.3.1 - Norske utøvere i utenlandske lag
Icon6.8.3.2 - Utenlandske utøvere i norske lag
Icon6.8.3.3 - Norske lag i utenlandsk lagspill 

WPBSA

Icon1.1.5 - WCBS lover og turneringsbestemmelser
Icon1.2.2 - WCBS Anti-Doping Rules
Icon1.5.1 - World Professional Billiards & Snooker Association
Icon1.5.1.1 - WPBSAs høyeste organ
Icon1.5.1.2 - WPBSAs turneringer
Icon1.5.1.3 - WPBSAs forpliktelse til WCBS
Icon1.5.1.4 - WPBSAs statutter, regler og turneringsbestemmelser
Icon1.5.2.2 - IBSFs turneringer
Icon1.5.2.4 - IBSFs statutter, regler og turneringsbestemmelser
Icon4.1.1 - Spilleregler
Icon6.5.2 - Deltakelse i internasjonal turnering

WSF

Icon1.5.1.2 - WPBSAs turneringer
Icon1.5.2.2 - IBSFs turneringer

AAPA

- Z -

Åpen klasse

Icon4.3.3 - Carambole, nasjonalt og regionalt
Icon4.3.5 - Snooker, nasjonalt og regionalt

Årsplan