I - Innledende bestemmelser

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov >

I - Innledende bestemmelser

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

 

Kapittelet inneholder lovene som omhandler innledende bestemmelser i §§ 1 - 4.

 

 

Se mer informasjon i underpunktene:

 

§ 1 Formål

 

§ 2 Organisasjon

 

§ 3 Oppgaver og myndighet

 

§ 4 Medlemskap, kontingent og avgifter