II - Tillitsvalgte og ansatte

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov >

II - Tillitsvalgte og ansatte

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

 

Kapittelet inneholder lovene som omhandler tillitsvalgte og ansatte i §§ 5 - 9.

 

 

Se mer informasjon i underpunktene:

 

§ 5 Kjønnsfordeling

 

§ 6 Stemmerett, valgbarhet forslagsrett mv

 

§ 7 Inhabilitet

 

§ 8 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

 

§ 9 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse