II - Tillitsvalgte og ansatte

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov >

II - Tillitsvalgte og ansatte

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

 

Kapittelet inneholder lovene som omhandler tillitsvalgte og ansatte i §§ 6 - 12.

 

 

Se mer informasjon i underpunktene:

 

§ 6 Kjønnsfordeling

 

§ 7 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

 

§ 8 Valgbarhet og representasjonsretten for arbeidstaker og oppdragstaker

 

§ 9 Valgbarheten og representasjonsretten for andre personer med tilknytning til Norges Biljardforbund

 

§ 10 Inhabilitet

 

§ 11 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

 

§ 12 Refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse