III - Økonomi

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov >

III - Økonomi

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

 

Kapittelet inneholder loven som omhandler økonomi i § 10.

 

 

Se mer informasjon i underpunktet:

 

§ 10 Regnskap og revisjon mv.