Informasjon fra NIF og internasjonale organisasjonsledd

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 > Sak 80/16-18 Orienteringssaker >

Informasjon fra NIF og internasjonale organisasjonsledd

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

 

oNIF – Samarbeidsformer og enklere idrettslag

Forbundet har i en tid vært med på diverse møter med andre interesserte særforbund for å se på muligheter for å inngå samarbeide mellom ulike særforbund. Dette arbeidet fortsetter, men det er uvisst hva som evnt. vil komme ut av dette.

Det er kommet et høringsutkast for – om mulig – lempe på de formelle kravene til små særforbund. Bl.a. legges det opp til å tillate færre styremedlemmer, fjerning av krav til valgkomité, enklere medlemsrapportering o.l.

oNIF – NM-uka

Det er fra NIFs side bekreftet at NM-Uka 2018 vil bli avviklet i Stavangerregionen i perioden 15.-19. august. Forbundet sjekker med aktuelle lokalarrangører/spillesteder muligheten for at NB kan være en del av dette arrangementet.

oNBC (Nordic Billiard Council) – Info fra møtet 7. oktober

Store deler av møtet dreide seg om de internasjonale utfordringene innen Snooker og Pool. I tillegg hadde hver nasjon en gjennomgang av den nasjonale idrettsorganisasjonen og biljardens plassering i denne. Referat fra møtet blir lagt ut på hjemmesiden.

oWPA (World Pool Association)/EPBF (European Pool Billiard Federation) – Presidential Meeting

EPBF har innkalt til Presidential meeting i Amsterdam 9. desember. Bakgrunnen er et utfordrende forhold mellom EPBF og WPA hvor EPBF mener at WPA bidrar i for liten grad til utviklingen av pool i verden. Det er også organisatoriske utfordringer – bl.a. ved opprettelsen av det nye verdensforbundet for Chinese eightball. Norges Biljardforbund deltar på møtet med President og Generalsekretær.

oInternasjonal snooker

For en tid tilbake ble World Snooker Federation (WSF) opprettet av World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA). Dette har skapt mye uro rent organisatorisk da det kan virke som om WSF er en konkurrent til IBSF (International Billiards and Snooker Federation). Vårt europeiske forbund European Billiards and Snooker Association (EBSA) har valgt å knytte seg til det nyopprettede WSF. Dette har de gjort uten å spørre medlemslandene selv om det synes klart i vedtektene at det kun er årsmøtet i EBSA som har en slik myndighet. IBSF avholder sitt årsmøte i Doha 24. november hvor denne saken  naturlig nok står på agendaen. Norges Biljardforbund deltar på årsmøtet med generalsekretæren.