Informasjon fra overliggende organisasjonsledd (NIF, EPBF, EBSA, CEB o a.)

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 > Sak 46/16-18 Orienteringssaker  >

Informasjon fra overliggende organisasjonsledd (NIF, EPBF, EBSA, CEB o a.)

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

 

oNIF – IT-finansiering over post-2. Det har i lang tid vært diskusjoner blant Særforbund og NIF vedr. konsekvensene av tidligere vedtak fattet av Idrettsstyret. Konsekvensen av måten dette er blitt håndtert på medførte at en rekke små særforbund fikk adskillig mindre utbetalt over Post-2. Etter en rekke møter og innspill – i første omgang initiert av Bordtennisforbundet og Biljardforbundet – har dette nå resultert i at alle forbund som fikk for lite utbetalt over Post-2 får dette tilbakebetalt fordelt over tildelingene i 2017, 2018 og 2019. Likeledes vil de forbund som fikk for mye utbetalt betale beløpet tilbake over de samme år. For Norges Biljardforbund beløper den totale summen seg til kr. 97.458,-.

oIBSF – Annual General Meeting (AGM) i Doha. Generalsekretæren informerte fra årsmøtet i International Billiards & Snooker Federation (IBSF) som ble avholdt i Doha (QAT) 26. november 2016. Det har tidligere vært mye støy i forbindelse med disse møtene, men denne gangen gikk årsmøtet forholdsvis rolig for seg. Det var dessverre noen elementer som vi oppfatter som udemokratisk – bl.a. tillot ikke styret noen som helst diskusjon rundt egne forslag i forbindelse med avstemming. Dette ble påpekt av flere på møtet – bl.a. Generalsekretæren. Generalsekretæren legger til rette for at referatet fra dette møtet – samt alle andre internasjonale møter – blir publisert på forbundets hjemmeside.

oNordic Billiard Council (NBC). På forrige møte I NBC (5. oktober 2016) ble det besluttet å avholde neste møte i NBC i januar 2017. Dette med bakgrunn i at det vil være fornuftig å bruke NBC som en forberedelse til kommende internasjonale møter (generalforsamling i European Pocket Billiard Federation (EPBF) 25.mars og generalforsamling i Confédéracion Européenne de Billiard (CEB) 20. mai). Etter mye frem og tilbake er det nå besluttet at neste møte avholdes i København 4. eller 20. april.