IV - Ting, styre, utvalg mv

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov >

IV - Ting, styre, utvalg mv

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

Kapittelet inneholder lovene som omhandler Ting, styre, utvalg mv i §§ 11 - 15.

 

 

Se mer informasjon i underpunktene:

 

§ 11 Biljardtinget

 

§ 12 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på Biljardtinget

 

§ 13 Biljardtingets oppgaver

 

§ 14 Norges Biljardforbunds styre

 

§ 15 Kontrollutvalg, valgkomité og disiplinærutvalg