IV - Ting, styre, utvalg mv

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov >

IV - Ting, styre, utvalg mv

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

Kapittelet inneholder lovene som omhandler Ting, styre, utvalg mv i §§ 14 - 21.

 

 

Se mer informasjon i underpunktene:

 

§ 14 Biljardtinget

 

§ 15 Representasjon på biljardtinget

 

§ 16 Ledelse av tinget

 

§ 17 Biljardtingets oppgaver

 

§ 18 Stemmegivning på biljardtinget

 

§ 19 Ekstraordinært biljardting

 

§ 20 Norges Biljardforbunds styre

 

§ 21 Komiteer og utvalg