Ivareta og utvikle

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Virksomhetsplan > 2016-2020 > Kjerneprosesser >

Ivareta og utvikle

 

 

 

 

Logo_NBVIRKSOMHETSPLAN

 

Med «ivareta og utvikle» menes oppfølging av medlemmene gjennom deres ulike livsfaser og aktivitetsvalg. Utvikling av kompetanse, ferdighet og mestring, samt tilbud om fellesskap og treningsaktivitet, er viktige deler i den helheten som utgjør denne prosessen. Vår ivaretakelse anses å ha stoppet når et medlem velger å slutte eller innta en passiv rolle.