Ivareta og utvikle

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Virksomhetsplan > 2018-2022 > Kjerneprosesser >

Ivareta og utvikle

 

 

 

clip0015

Med «ivareta og utvikle» menes oppfølging av medlemmene gjennom deres ulike livsfaser og aktivitetsvalg. Utvikling av kompetanse, ferdighet og mestring, samt tilbud om fellesskap og treningsaktivitet, er viktige deler i den helheten som utgjør denne prosessen. Vår ivaretakelse anses å ha stoppet når et medlem velger å slutte eller innta en passiv rolle.