Kjerneprosesser

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Virksomhetsplan > 2016-2020 >

Kjerneprosesser

 

 

 

 

Logo_NBVIRKSOMHETSPLAN

 

Norges Biljardforbunds virksomhet er bygget opp rundt de kjerneprosesser som bidrar til at vi leverer et aktivitetstilbud til medlemmene i tråd med vårt formål.

clip0011

Prosessene er ikke begrenset til målgrupper eller livsfaser, men representerer en gjennomgående tankegang. De har relevans for alle aktivitetsområder, men kan ha ulik betydning innenfor aldersgruppene.

 

Rekruttere

Ivareta og utvikle

Prestere