Klubbenes ansvar for å nå mål

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Virksomhetsplan > 2018-2022 > Ansvarsfordeling mellom forbund og klubb >

Klubbenes ansvar for å nå mål

 

 

 

clip0015

Ved hjelp av de ressurser klubbene selv rår over, samt den bistand og de arbeidsverktøy/hjelpemidler som forbundet tilbyr, er det primært klubbene som må være utøvende for at biljard-Norge skal nå sine mål. Klubbenes evne og vilje til å ta tak i og gjennomføre tiltak og aktiviteter avgjør fremtiden til biljarden på nasjonalt plan. Spesielt gjelder dette arbeidet knyttet til rekruttering og ivaretakelse av medlemmene. Flere biljardspillere og større mangfold vil styrke biljardens posisjon og klubbenes soliditet.

Alle klubber har ansvar for å bidra til at biljard-Norge skal nå sine mål. I tillegg kan de påvirke innhold og utforming av målene ved å tilkjennegi sine synspunkter på de arenaer og via de kanaler som er ment for dette.

Klubbene må også engasjere seg lokalt med hensyn til kommuneplaner, anleggsplaner, økonomiske tilskuddsordninger og generelt for å representere og synliggjøre biljard på aktuelle møteplasser. Engasjement i idrettsrådene og arbeid overfor idrettskretsene vil være avgjørende for å oppnå støtte fra kommuner og fylkeskommuner.