Kommunikasjon og media

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Virksomhetsplan > 2016-2020 > Fokusområder >

Kommunikasjon og media

 

 

 

 

Logo_NBVIRKSOMHETSPLAN

 

Mål

-NB skal ha gode kanaler og rutiner for kommunikasjon – både innad i biljard-Norge, overfor media og til samfunnet for øvrig.

-Biljardens synlighet i media skal forbedres

-NB skal styrke biljardens posisjon i norsk idrett

-NB skal – i all hovedsak – kommunisere til enkeltpersoner via klubbene
 

Intern kommunikasjon
NIF påpeker i flere sammenhenger at biljard-Norge må endre sin måte å kommunisere på internt. Igjen så må det gripes fatt i våre grunnverdier, og alle medlemmer – uavhengig av rolle og posisjon – må etterstrebe seg på å følge disse verdier. Det er ødeleggende for både kjerneprosesser og støtteprosesser dersom vi sammen ikke blir flinkere i vår måte å kommunisere på. Det vi sier og det vi gjør må kommuniseres med utgangspunkt i våre verdier. Åpenhet og intern informasjon er viktig for å sikre reell innflytelse.

Først når vi får en god intern kommunikasjon vil det være mulig å styrke og bedre vår eksterne kommunikasjon.

 
Prinsipper for kommunikasjon

-NB skal ha en åpen og imøtekommende kommunikasjonsform som innbyr til god dialog både internt og eksternt.

-Forbund og klubber har ingenting å skjule. Uavhengig av gode eller dårlige budskap skal vi alltid være etterrettelige.

-All informasjon skal være relevant og kommuniseres til riktig tid. Informasjonen skal være tilpasset den enkelte målgruppe. Proaktivitet skal etterstrebes.

-Vi skal opptre på en slik måte at biljard-Norge blir oppfattet som en seriøs aktør – internt så vel som eksternt.

 

Målgrupper

-Media

-Offentlige myndigheter (sentrale og lokale)

-Norsk idrett

-Klubbene

-Enkeltindividet (eksisterende og potensielle medlemmer)