Kommunikasjon

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Virksomhetsplan > 2016-2020 > Støtteprosesser >

Kommunikasjon

 

 

 

 

Logo_NBVIRKSOMHETSPLAN

 

 

Hovedområder:

Informasjon

Synlighet

Markedsføring

Sosiale medier

Normer

Inkludering

Fellesskap

Enkeltmenneske

 

 

STRATEGI

TILTAK

1.Intern og ekstern kommunikasjon

1.NBs hjemmeside skal være interaktiv og velutviklet

2.NB tilrettelegger for hjemmeside for klubbene

3.Ha forum på NBs hjemmesider

1.Kommunikasjon, marked og media

1.NB utvikler en kommunikasjons- og mediestrategistrategi

1.Dialog og tillit

1.Synliggjøre NBs arbeidsoppgaver og ansvarsoppgaver

2.Godt gjennomarbeidet informasjon med fokus på mottaker

Biljard for alle

-NB utvikler plan for inkludering av alle brukergrupper

Gjøre hverandre god

-Legge til rette for gode lokale utviklingsmiljøer i klubb.

-Synliggjøre og ivareta enkeltmennesket