Lov

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter >

Lov

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

Norges Biljardforbund ble stiftet 20.11.1981

 

Disse lovene ble vedtatt på Norges Biljardforbunds Ting 20. november 1981, med senere endringer - siste gang etter Idrettstinget 2019 med endringer gjeldende fra 1. januar 2020.

 

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

 

I - Innledende bestemmelser

 

II - Tillitsvalgte og ansatte

 

III - Økonomi

 

IV - Ting, styre, utvalg mv

 

V - Øvrige bestemmelser