Markering av de sperrede sonene i Fri Carambole

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Carambole >

Markering av de sperrede sonene i Fri Carambole

clip0003