Markering av prikker på spilleflaten

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Carambole >

Markering av prikker på spilleflaten

clip0002

 

Haute du Billard                = Hodevant        

Bas du Billard                = Fotvant        

La mouche haute        = Hodeprikk

La mouche centrale        = Midtprikk                                        

La muche basse                = Fotprikk