Møte i Nordic Billiard Council

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 > Sak 35/16-18 Orienteringssaker  >

Møte i Nordic Billiard Council

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

 

oStatus internasjonale møter

oStruktur og arbeid i NBC

Opprette Facebookgrupper på de forskjellige områdene. Hvert land stiller med 2 personer i hver gruppe.

oNordisk Snooker

Arrangeres i Reykjavik 18.-21. januar 2017.

oNordisk Carambole

Arrangeres i København oktober 2017.

oNordisk Pool

Arrangeres ikke i 2016. Arrangeres i november 2017, sannsynligvis i Sverige.

oUngdomssamarbeid i Norden

Ønske om en nordisk sommerleir i Norge 2017.

oFremtidige planer i Norden

Forslag om Nordisk mesterskap for lag, bestående av alle grener (pool, snooker, carambole). Forslag kommer fra Danmark.