NBs ansvar for å nå mål

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Virksomhetsplan > 2016-2020 > Ansvarsfordeling mellom forbund og klubb >

NBs ansvar for å nå mål

 

 

 

 

Logo_NBVIRKSOMHETSPLAN

 

Forbundet har det overordnede ansvaret for biljardsportens utøvelse og utvikling i Norge

Forbundet er ansvarlig for å fremskaffe grunnlagsmateriell og tilrettelegge for utdanning av klubber, ledere, trenere og utøvere i tråd med målgruppenes ønsker og behov.

Forbundet har et ansvar for utviklingssamlinger samt å bidra til å utvikle elitespillere gjennom oppfølging av de utøverne som blir rekruttert til satsningsgrupper og landslagsvirksomhet.

Forbundet har et ansvar for å tilby et bredt konkurranse- og turneringstilbud.

Forbundet er ansvarlig for påvirkningen av og kommunikasjonen med idrettens organisasjoner nasjonalt og internasjonalt, offentlige myndigheter på sentralt plan og samfunnet for øvrig.