Definisjoner

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  »Ikke noe innhold over dette nivået«

Definisjoner

 

 

Aktivitetsleder

Har gjennomgått 15 timers aktivitetslederkurs, som er første del i Trener 1, i Trenerløypa.

 

 

Alvorlige feil

Pool: Tre feilstøter på rad (se også 3-feil-regel) og usportslig opptreden (se også usportslig opptreden) betraktes som eksempler på alvorlige feil som derfor også straffes hardere.

 

 

Amatør

En hobbyutøver som ikke lever av idretten. I Carambole og Pool blir det ikke differensiert mellom amatør og profesjonell. I Snooker finnes det et verdensforbund for amatører og et for profesjonelle.

 

 

Anke

Er et ordinært rettsmiddel som brukes for å få en sak brakt inn for en høyere rett etter at den er avgjort i en lavere.

 

 

Ankere

Carambole – Cadre: Spilleflaten deles inn i seks (Cadre 71) eller ni (Cadre 47) sperrede soner (cadrer) gjennom markering av linjer. I slutten av hver av disse linjene (innsiden av vantet) og på tvers av dem markeres små kvadrater (17,8 x 17,8 cm) som kalles ankere.

 

 

Anti-doping

Å jobbe for ren idrett og dopingfritt samfunn.

 

 

Arena

Lukket del av et lokale (delt fra resten med tau, gjerde, skillevegg eller liknende) i hvilken kun deltakere og funksjonærer i en turnering har lov til å være.

 

 

Arrangør

Er ansvarlig for gjennomføring av turneringer (aktiviteter), dette kan f eks være klubber eller forbund som avholder turneringer på ulike nivå.

 

 

Artistisk Carambole

En Carambole-disiplin der det blir gjennomført kunststøt.

 

 

Autonom

Selvstyrende.

 

 

Autorisert

En «autorisert» Turneringsleder (f eks) er en som har gjennomført turneringslederkurs, har bestått prøve og har blitt tildelt sertifisering.

 

 

Ball

Carambole spilles med tre baller (61-61,5 mm diameter) – to køballer og en objektball. Pool spilles med opp til 16 baller (57,15 mm diameter) – en køball og 15 nummererte og fargede objektballer. Snooker spilles med opp til 22 baller (diameter 52,5 mm) – en køball, 15 røde baller og 6 fargede baller (én gul, én grøn, én brun, én blå, én rosa og én svart ball).

 

 

Baulk

Området mellom baulk-line og fotvantet i Snooker.

 

 

Baulk-line

Se fotlinje.

 

 

Benådning

At man får en mildere eller ingen straff.

 

 

Biljard

Fellesbetegnelsen for idrett som utøves på bord med baller og vant (for å beholde ballene på bordet). Hovedgrener er Carambole, Pool (det man i Norge feilaktig kaller biljard) og Snooker.

 

 

Black Ball

En 8-ball variant som spilles på 6,5 eller 7 fots poolbord, og reglene er noe annerledes enn vanlig 8-ball.

 

 

Blå prikk

Snooker: Er plassert i bordets midt (midt mellom kort- og langvantene). Blå ball plasseres på denne prikken, derav navnet. Carambole og Pool: blå prikk = midtprikk

 

 

Brekk

Det er det første støtet etter førstøt, kalles også åpningsstøt. Her starter partiet og objektballene skal spres. Intensjonen med et brekk er enten å få spredd ballene kontrollert, eller så mye som mulig (avhengig av hvilken gren og disiplin som spilles) og eventuelt også få kuler i hull, slik at man da kan fortsette. I 14.1 gjøres brekk fortløpende under match som dog ikke er å se som åpningsstøt. I Carambole eksisterer ikke begrepet brekk og et åpningsstøt er alltid et offensivt støt for å gjøre poeng (uten at baller går i hull, da det ikke finnes hull på et carambolebord).

 

 

Brekkmatte

Erstatter den tradisjonelle trekanten i Pool, og brukes til å legge opp baller for nytt brekk. Med brekkmatte er det mulig å få ballene til å ligge pre med hverandre.

 

 

Brekk-boks

Er et avgrenset område som utgår fra hodelinjen i retning hodevant med to streker parallelle med langvant. Avstand mellom respektive langvant og strek er 420mm. Det avhenger av hvilken disiplin som blir spilt om køballen skal plasseres innenfor (mellom streken) eller utenfor (mellom strek og vant) brekk-boksen.

 

 

Brun prikk

Snooker: Er plassert i midten av baulk-line. Brun ball plasseres på denne prikken, derav navnet. Carambole og Pool: brun prikk = fotprikk.

 

 

Bøter

En avstraffelse der utøveren må betale en avgift i stedet for eller i tilegg til annen form for avstraffelse (advarsel, poengtap, diskvalifikasjon, suspensjon etc.).

 

 

Cadre (47/2, 71/2)

Én av flere forskjellige disipliner i grenen Carambole. Det finnes fire Cadre-disipliner, der spilleflaten deles inn i områder. Cadre-disiplinene spilles ikke i Norge.

 

 

Cadrer

Carambole: Sperrede soner. Innenfor de sperrede sonene får kun et begrenset antall caramboler utføres (se også entrer, inne, skrevs og ankere).

 

 

Carambole

En av de tre hovedgrenene innenfor Biljard. Her spilles det med bare tre baller og spillet foregår på et bord uten hull. Det finnes flere typer Carambole-disipliner, se f eks 1-vants Carambole, 3-vants Carambole og så videre.

 

 

Carambolebord

Dette er biljardbord som ikke har hull, og er vanligvis større (284 x 142cm) enn poolbord og mindre enn snookerbord. I tillegg er spilleflaten på et carambolebord oppvarmet. Det spilles med baller som har en diameter på 61,5 mm.

 

 

Deltaker

En deltaker er en utøver som er med på f eks en turnering. En deltaker må følge retningslinjer og regler (alt fra kleskode til sportslig oppførsel).

 

 

Diamant

Vanterammene i Carambole og i Pool er utstyrt med runde eller firkantete (ruter) innlegg (merken, siktepunkter) som kalles diamanter. Carambolebordet har 20 diamanter med en avstand på 35,5 cm mellom hver. Poolbordet (9ft.) har 18 diamanter (to savnes grunnet mitthullene) med en avstand på 31,75 cm mellom hver. Diamantene benyttes som referansepunkter ved spill over vant.

 

 

Disiplin

Hovedgrenene Carambole (f eks 1-vants, 3-vants, Cadre 47.1), Pool (f eks 8-Ball, 9-Ball, 14.1) og Snooker (f eks 6 Reds, English Billiards) deles inn i flere forskjellige disipliner. Hver disiplin har sine egne regler og taktikk.

 

 

Disiplinærutvalg

Behandler klager over utøvere som har opptrådt i strid med god skikk og oppførsel.

 

 

Dispensasjon

Søknad om unntak fra regler og/eller bestemmelser.

 

 

1.Divisjon

NB har ulike divisjoner for Pool, for å kunne rangere utøvere etter nivå. 1.Divisjon er nivået under Elitedivisjonen og over 2.Divisjon. 1.Divisjon spilles regionalt. En 1.divisjonsutøver kan delta i Elite dersom det ikke er fullt startfelt, men kan ikke delta i 2.divisjon 2 eller lavere.

 

 

2.Divisjon

NB har ulike divisjoner for Pool, for å kunne rangere utøvere etter nivå. Divisjon 2 er nivået under Divisjon 1 og over Divisjon 3. Divisjon 2 spilles regionalt. En divisjon 2-spiller kan delta i Elite og divisjon 1 dersom det ikke er fullt startfelt, men kan ikke delta i divisjon 3 eller lavere.

 

 

3.Divisjon

NB har ulike divisjoner for Pool, for å kunne rangere utøvere etter nivå. Divisjon 3 er nivået under Divisjon 2 og er en rekrutteringsdivisjon. Divisjon 3 spilles lokalt i klubb. En divisjon 3-spiller kan ikke delta i høyere divisjoner og NM.

 

 

Divisjonsmesterskap

Nasjonale turneringer der det skal kåres en divisjonsmester i de ulike divisjonene (kun i Divisjon 1 og 2). I Elitedivisjonen arrangeres NM, som dog er åpne.

 

 

Dobbelcup

Dette er en cup med to sider, en vinner- og en taperside. Taper man på vinnersiden flyttes man til tapersiden, taper man på tapersiden er man ute av turneringen. Dobbelcup brukes generelt ikke i forbindelse med Carambole og Snooker. I Pool brukes dobbelcup generelt kun når det er flere enn 16 deltakere.

 

 

Dommer

Upartisk person som assisterer utøverne under match og avgjør om det tas hensyn til regler og bestemmelser. I Carambole og Snooker spilles det alltid med dommer, men i Pool oftest uten (motstander er dommer). I Pool kan en dommer være ansvarlig for mer enn ett bord.

 

 

Doping

Da Biljard har Olympisk anerkjennelse underligger idretten anti-doping bestemmelsene. Utøver som tester positivt på forbudte metoder og/eller stoffer som står på dopinglisten, vil bli straffet.

 

 

Dopingkontroll

I Norge kan Antidoping Norge gjennomføre dopingtester på utøvere i og utenfor konkurranser.

 

 

Elite

NB har en Elite-divisjon for Pool, som er den høyeste divisjonen og som spilles nasjonalt.

 

 

English Billiards

Er en Snooker-disiplin som ligner Carambole og spilles på et snookerbord med kun tre baller. Her får man poeng ikke kun gjennom caramboler, men også gjennom å senke baller.

 

 

Enkelcup

Ved tap er man ute av turneringen. En turnering kan spilles med enkelcup fra begynnelsen, men oftest innledes turneringer med enten puljespill eller dobbelcup, og avsluttes med enkelcup.

 

 

Entrer

Carambole - Cadre: Hvis objektballene ender opp i samme sone etter å ha vært i én annen eller to ulike soner før støtet, eller om en eller begge ballene har forlatt sonen for å så komme tilbake igjen.

 

 

Equal Offense

En ikke offisiell Pool disiplin som spilles med 14.1 regler, men hvor spilleren gis ball i hånd bak hodelinje for hvert nytt støt.

 

 

Etterstøt

Brukes kun i Carambole og for å tilse at begge utøverne gis samme antall støt. Dette gjelder kun når innledende spiller først når full distanse.

 

 

Extension

Kan brukes i Pool når shot-clock er innført. En gang per opplegg (parti) kan en utøver be om ytterligere tid til å gjennomføre et støt, se også shot-clock..

 

 

Fagområde

NB deler inn arbeidsoppgavene i ulike fag, f eks Anlegg, Markedsføring, Sport og Turnering, etc.

 

 

Feil

Et ukorrekt støt som ikke gir rett til å fortsette inngangen (alle grenene) og straffes med poengtap og/eller ball i hånd (Pool), eller plusspoeng til motstanderen (Snooker).

 

 

Flowchart

Et turneringsskjema (spilleskjema) som foreligger i elektronisk eller papir versjon, som oppdateres (score, matchstart, bord, motstander, plassering etc.) fortløpende under turnering til orientering for utøvere og publikum.

 

 

Forbudte stoffer

Dopingliste (i.e. listen over forbudte stoffer og metoder) publiseres hvert år den 1. oktober og gjelder fra 1. januar året etter. Listen inneholder alle midler (substanser) som er forbudt å bruke i forbindelse med trening og/eller konkurranse.

 

 

Forbund

Er som regel en landsdekkende organisasjon som kan være en sammenslutning av enkeltmedlemmer, foreninger eller klubber. NB er en sammenslutning av flere biljardklubber, og er medlem i NIF.

 

 

Force majeure

Godkjent grunn som kan påberopes som årsak til sen ankomst eller uteblivelse.

 

 

Forfeit

Når man ikke møter opp, trekker seg eller gir opp en match midt i spillet, så kalles det en forfeit.

 

 

Fotlinje

Carambole: Er plassert 71,0 cm (1/4 av bordets lengde) fra, og parallellt med, fotvant – kalles for startstrek. Pool: Er plassert (ikke markert) 63,5 cm (1/4 av bordets lengde) fra, og parallellt med, fotvant. Snooker: Er plassert 73,7 cm (litt mindre enn en femtedel av bordets lengde) fra, og parallellt med, innsiden av fotvant – kalles for baulk-line. (NB! Hodelinje i Pool har samme funksjon som startstrek i Carambole og baulk-line i Snooker)

 

 

Fotområde

Carambole og Pool: Benyttes ikke. Snooker: Området mellom baulk-line og fotvant kalles baulk. «D» er markert i baulk.

 

 

Fotprikk

Carambole: Er plassert 71,0 cm fra respektive fotvant og langvant, og på startstreken. Pool: Er plassert 63,5 cm fra respektive fotvant og langvant, og på fotlinjen. Snooker: fotprikk = brun prikk.

 

 

Fotvant

Et biljardbord er rektangulært og har to langvant og to kortvant. Kortvantene kalles fotvant og hodevant. I Carambole og Snooker spilles åpningsstøtet i retning hodevant, og i Pool i retning fotvant (se også fotlinje, hodelinje og startstrek).

 

 

Fri Carambole

Én av flere forskjellige disipliner i grenen Carambole. For å få et poeng er det tilstrekkelig at køballen treffer de to objektballene i ett og samme støt, uten å måtte treffe vant før eller mellom.

 

 

Funksjonær

Personer som har en eller flere oppgaver i forbindelse med gjennomføringen av en turnering, og som ikke er utøvere eller publikum (f eks dommer, turneringsleder, jurymedlem, etc.).

 

 

Førstøt

Avgjør retten til åpningsstøtet. Utøverne spiller en ball hver fra hodelinjen som må treffe fotvant og deretter returnere i retning mot hodevant. Den som med sin ball kommer nærmest hodevant bestemmer hvem som skal gjennomføre åpningsstøtet.

 

 

Grasrotandel

Man kan velge hvilket lag eller forening som får fem prosent av spillerinnsatsen når man spiller på Norsk Tipping. Dersom man spiller f eks Lotto for hundre kroner, går fem kroner til utvalgt lag / forening.

 

 

Gren

I biljard har man tre hovedgrener; Carambole, Pool og Snooker. Under de tre grenene finner man ulike disipliner.

 

 

Hodelinje

Carambole: Er plassert (ikke markert) 71,0 cm (1/4 av bordets lengde) fra, og parallellt med, hodevant. Pool: Er plassert 63,5 cm (1/4 av bordets lengde) fra, og parallellt med, hodevant. Snooker: Benyttes ikke. (NB! Hodelinje i Pool har samme funksjon som startstrek i Carambole og baulk-line i Snooker)

 

 

Hodeområde

Carambole og Snooker: Benyttes ikke. Pool: Området mellom hodelinje og hodevant («bak hodelinje»).

 

 

Hodeprikk

Carambole: Er plassert 71,0 cm fra respektive hodevant og langvant. Pool: Er plassert 63,5 cm fra respektive fotvant og langvant, og på fotlinjen. Snooker: Det finnes ikke noen hodeprikk.

 

 

Hodevant

Se fotvant.

 

 

Hoveddommer

Er ansvarlig for hvem som dømmer hvilken match. Når det finnes dommere og hoveddommer i en turnering er hoveddommer første instans i forbindelse med protester.

 

 

Høyeste organ

I lag, foreninger og forbund er årsmøtet (tinget) høyeste organ. Det høyeste organet har siste ordet.

 

 

Idrettskrets

Et fellesorgan for idretten i fylkene, organisert i NIF og underlagt NIFs lover og vedtekter. Blant idrettskretsens oppgaver er å bedrive utdanning og å støtte ulike former for aktiviteter som skal lede til økt rekruttering i alle aldersgrupper.

 

 

Idrettslag

En klubb / forening som driver med flere idretter kalles et idrettslag. Idrettslaget er under idrettskretsen og eies av sine medlemmer.

 

 

Idrettsråd

Et fellesorgan for idretten i kommunene, organisert i NIF gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter. Blant idrettsrådets oppgaver er å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, og å fordele tilskuddene til lokale aktivitetsmidler (LAM).

 

 

Inne

Carambole – Cadre: Når en carambole er laget etter at posisjonen «entrer» er oppnådd, uten at minst en av objektballene har forlatt sonen.

 

 

Inngang

Hver gang en utøver kommer til bordet for å begynne spillet, eller på nytt etter at motstander har misset eller gjort en feil, og varer til ny miss eller feil.

 

 

Interkontinental

Når en aktivitet spenner over to eller flere kontinenter.

 

 

Internasjonal

Når en aktivitet spenner over to eller flere land, i ett eller flere kontinenter.

 

 

Kamp

En kamp består av to eller flere matcher mellom to eller flere utøvere.

 

 

Kampstart

Dette er tidspunktet når en kamp skal starte. Alle deltakerne i en kamp skal være på plass til kampstart, selv om kun én eller to av deltakerne på et lag begynner.

 

 

Kategori

Kjønn / Individuelt / Lag / Rullestol

 

 

Klagefrist

Når en utøver har anledning å protestere mot en avgjørelse må man forholde seg til et tidspunkt – hvis klagen (protesten) blir levert for sent vil den ikke vurderes.

 

 

Klasse

Det finnes forskjellige klasser basert på alder.

 

 

Kleskode

I forbindelse med turnering må man generelt følge regler (kleskode) for hvordan man kler seg, som kan variere fra gren til gren, og basert på divisjonstilhørighet og/eller kategori.

 

 

Kompetansekrav

For å bestå et kurs må man oppfylle forskjellige kompetansekrav som er definert for å forenkle måloppnåelse. Hvis et eller flere kompetansekrav ikke er oppfylt, blir man ikke sertifisert.

 

 

Kritt

Det er et hjelpemiddel som brukes for å skape mest mulig friksjon mellom køtupp og køball. Bruker man ikke kritt er det større mulighet for å få kiks (køtuppen sklir på køballen), som kan resultere i feilstøt.

 

 

Instrumentet en utøver bruker for å støte på køballen kalles kø. Det finnes ulike typer køer til ulike formål, slik som spillekø, hoppkø og brekk-kø. Køen er vanligvis to-delt (forstykke og bakstykke) for å forenkle transport.

 

 

Køball

Den ballen som får kontaktes av tuppen på køen. I Carambole har de to utøverne hver sin køball, men i Pool (unntatt i Pyramide) og Snooker finnes det kun en køball.

 

 

Køben

Er plassert i spissen av forstykket, mellom treet i forstykket og køtuppen. Hvis køtuppen er plassert direkte på treet i forstykket, vil treet sprekke.

 

 

Køtupp

Er plassert i spissen av forstykket og er vanligvis laget av lær. Det finnes ulike køtupper til ulikt bruk og preferanser.

 

 

Lag

Biljard er først og fremst en individuell idrett, men det arrangeres også lagturneringer. Et lag kan bestå av to utøvere som f eks spiller annethvert støt, eller tre til fem utøvere som spiller en kamp bestående av individuelle matcher.

 

 

LAM-midler

Lokale aktivitetsmidler er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet.

 

 

Lisens

I turneringer på regional, nasjonal eller internasjonal nivå må utøveren ha en gyldig lisens som viser at han er berettiget til å delta. Vanligvis er lisensen forbundet med en avgift og er gyldig innen en viss tidsperiode. Lisensen kan bli inndratt grunnet disiplinære årsaker.

 

 

Lov

Vedtekter, regler og bestemmelser som styrer hva som er tillatt og ikke.

 

 

Lovbrudd

Når en utøver, leder og/eller funksjonær ikke forholder seg til de vedtekter, regler og/eller bestemmelser som styrer idretten, har han gjort seg skyldig til et lovbrudd.

 

 

LT

Lokal turnering (klubbturnering)

 

 

Lux

Måleenhet for belysningsstyrke.

 

 

Match

En match er alltid individuell og består av to utøvere som spiller mot hverandre.

 

 

Matchprotokoll

Vanligvis føres en protokoll i hver match/match for å holde rett på resultatet til enhver tid. Funksjon og design varierer i forhold til hvilken gren/disiplin man spiller. Etter avsluttet kamp/match skal protokollen leveres til turneringsleder.

 

 

Matchrekkefølge

Kamper/matcher må spilles i en viss rekkefølge uansett om det dreier seg om puljespill, enkelcup eller dobbelcup. Seeding er viktig i denne sammenheng, men også det faktum at noen matcher ikke kan startes før at andre er avsluttet.

 

 

Matchstart

Dette er tidspunktet når en match skal starte. Hvis en av de to utøverne ikke er på plass til matchstart står det beskrevet i TBR hvordan man må forholde seg til dette.

 

 

Medlem

I norsk idrett er utøveren medlem i sitt lag/forening som i sin tur er medlem i særforbundet, som er medlem i NIF. Et medlem har å forholde seg til de vedtekter, regler og bestemmelser som er fastlagt av organisasjonen. Et medlem er å betrakte som en deleier av organisasjonen. Medlemskap er forbundet med en avgift.

 

 

Medlemskontingent

Avgiften som man betaler for å bli medlem i et lag/forening kalles medlemskontingent. Kontingentens størrelse fastslås vanligvis av årsmøtet.

 

 

Mesterskap

I biljard finnes det mange forskjellige turneringer på ulike nivåer, klasser og kategorier. Den høyeste formen for turnering i et avgrenset område kalles for mesterskap, f eks kretsmesterskap, nasjonalt mesterskap, europamesterskap osv. Vinneren av et mesterskap får tittelen «Mester».

 

 

Midtprikk

Carambole og Pool: Er plassert i bordets midt (midt mellom kort- og langvantene). Snooker: midtprikk = blå prikk.

 

 

Miss

Et korrekt støt som ikke gir rett til å fortsette inngangen.

 

 

Moderklubb

Man kan være medlem i så mange lag/foreninger man ønsker, men innen en og samme idrett kan man kun representere en av dem. Det laget/foreningen man representerer kalles moderklubb.

 

 

Momskompensasjon

Lag/foreninger i Norge er ikke momspliktige. Dette betyr at moms i forbindelse med innkjøp og investeringer ikke får kvittes mot salgsmoms. For at idrettslagene (og andre ledd) ikke skal tape på dette har NIF sammen med regjeringen innført momskompensasjon. Basert på sine kostnader får idrettslagene en årlig kompensasjon.

 

 

Nasjonal

Når en aktivitet spenner over to eller flere regioner.

 

 

NC

Norgescup. Fordelt på Carambole, Pool Elite og Snooker arrangeres det et antall turneringer (der også NM er inkludert) hvert år som skaper underlag for en nasjonal ranking.

 

 

NM

Norgesmesterskap. I biljard blir det spilt mange NM i løpet av et år, fordelt på grener, disipliner og kategorier.

 

 

Objektball

Ball som må kontaktes og/eller gjøres med hjelp av køballen.

 

 

Offisiell turnering

En turnering sanksjonert av NB og/eller et internasjonalt forbund.

 

 

Olympiske Charter

IOCs lover/vedtekter/bestemmelser.

 

 

Olympiske Leker

Er en multisportskonkurranse som arrangeres hvert fjerde år (annethvert år enten sommer- eller vinter-OL). Biljard er enda ikke en del av de Olympiske Lekene, men har Olympisk anerkjennelse og er derfor kvalifisert for å kunne bli tatt opp.

 

 

Opplegg

Med opplegg menes at ballene legges opp på nytt for et nytt parti alternativt fortsatt spill.

 

 

Paraplyorganisasjon

En organisasjon/et forbund som har organisasjoner/forbund som medlemmer, der alle behandles som likeverdige og har felles interesser/målsetninger.

 

 

Partie Libre

Se Fri Carambole.

 

 

Pool

En av de tre hovedgrenene innenfor Biljard (den mest spilte i Norge). I Pool spilles det flere forskjellige disipliner, med en køball og fargede og nummererte baller (objektballer). Basert på regler for gjeldende disiplin skal køballen treffe objektballene, som skal senkes i de seks hull som bordet er utstyrt med.

 

 

Poolbord

Et biljardbord som har seks hull (to midthull og fire hjørnehull) og en spilleflate som tilsvarer 254 x 127 cm (full størrelse for turneringsbord), målt mellom spiss på kort- og langvant. Hullene er vanligvis store nok til at to baller kan gjøres samtidig, men er normalt mindre i konkurranser.

 

 

Pool Classic

Er en disiplin innenfor pool basert på 14.1 (følger samme regler, unntatt åpningsstøtet) som begynner med et brekk etter at man selv har lagt opp 14 baller og plassert en brekkball og køballen etter eget ønske (minst en ballengde fra vant). Inngangen begynner med et brekkstøt og avsluttes med en miss eller feil.

 

 

Pré ball

Når køball og en eller flere objektballer har kontakt med hverandre. En slik situasjon behandles ulikt i Carambole, Pool og Snooker.

 

 

Pré vant

Når køball eller en objektball har kontakt med vant. En slik situasjon behandles ulikt i Carambole, Pool og Snooker.

 

 

Profesjonell

En utøver som kan leve av idretten anses som profesjonell. I grener utenom Snooker blir det ikke klassifisert mellom amatør og profesjonell, i Snooker finnes det et verdensforbund for amatører og et for profesjonelle.

 

 

Protest

Når man er uenig med en avgjørelse som har blitt gjort av en dommer eller annen funksjonær kan man levere en skriftlig protest. Vanligvis behandles protesten av en jury, som enten godkjenner eller avviser protesten.

 

 

Puljespill

Denne spillformen er alltid brukt i innledende runde i Carambole og Snooker, men også i Pool når antallet deltakere ikke overstiger 16. Deltakerne er delt inn i grupper der alle møter hverandre minst én gang. Vanligvis går to utøvere (maksimalt halvparten) av hver gruppe (pulje) videre til sluttspill i form av enkelcup.

 

 

Push out

Forekommer ikke i Carambole og Snooker. Pool: Den aktive utøveren kan etter brekk i 9-Ball og 10-Ball velge å spille en så kallet push out. Han må gjøre dommeren oppmerksom på sin intensjon innen støt, og da gjelder ikke reglene 6.2 og 6.3 (se V2). Hvis ingen feil gjøres i forbindelse med push out velger motstanderen hvem som skal gjennomføre neste støt.

 

 

Pyramide

Er en disiplin innenfor Pool som primært spilles i land som tilhørte den tidligere Sovjetunionen. Pyramidebordet holder samme mål som snookerbordet, men hullene er mindre (72mm) og ballene større (68mm).

 

 

Rak distanse

Når den utøver som først når en gitt poengsum vinner matchen uten at flere partier eller sett må spilles, benytter man seg av rak distanse.

 

 

Ranking

Basert på plassering i turneringer får deltakerne forskjellig antall poeng, som deretter brukes til å rangere dem for fremtidige turneringer. Utøverne med flest (ranking-) poeng vil vanligvis bli seedet inn i turneringer slik at de ikke vil møte hverandre i den aller første runden. På slutten av en sesong flyttes spillere opp eller ned i forskjellige divisjoner basert på deres endelige ranking.

 

 

Region

NB deler inn landet i seks regioner (Nord 1, Nord 2, Midt, Vest, Sør og Øst). I hver region blir det spilt divisjonsturneringer som primært er åpne for utøvere i den regionen. Den øverste divisjonen (Elite i Pool – i Carambole og Snooker finnes det kun én divisjon) spilles på nasjonalt nivå.

 

 

Regional

Når en aktivitet spenner over klubber i én og samme region, men hvor klubbene har separate spillesteder.

 

 

Regler

Hver gren og disiplin har sine egne (spille-) regler som bestemmer hva som er tillat og ikke. En overtredelse av reglene straffes normalt med tap av retten til å spille videre, og i noen tilfeller også med f eks minuspoeng, plusspoeng for motstander, og/eller ball i hånd.

 

 

Reke

Et hjelpemiddel som alle utøvere kan bruke når køballen ligger slik at man ikke kan nå den med kun kø og armer. Reken har et skaft og et hode med riller som man kan plassere køen i og gjennomføre støtet.

 

 

Reklame

NB og dets medlemmer, arrangører av turneringer og deltakere har ofte sponsorer som på noen måte bidrar økonomisk, og til gjengjeld får lov til å annonsere seg selv og sine produkter. Slik reklame må godkjennes av NB.

 

 

Rekrutteringsmidler

Økonomisk eller annen type støtte til å utvikle rekrutteringen i idretten.

 

 

Resultat

Når en kamp/match er spilt ferdig blir det notert hvor mange poeng respektive utøver/lag har oppnådd. Dette resultatet danner grunnlag for hvem som blir eliminert, og hvem som avanserer videre i turneringen. Alle resultater oppsummeres i en liste som deretter publiseres og danner grunnlag for ranking etc.

 

 

Representasjon

Alle utøvere/lag som deltar i en offisiell turnering representerer en (moder-) klubb eller sitt lands forbund. Alle nasjonale og internasjonale forbund har regler om hvem som har rett til å representere hvem, og hva som må på plass for å være i stand til å representere annen klubb eller forbund. Utøvere må vanligvis signere en avtale/kontrakt som inneholder regler og retningslinjer for hvordan han skal oppføre seg, før, under og etter turnering, etc.

 

 

RT

Regional turnering. Fordelt på Pool, Divisjon 1 og Divisjon 2, arrangeres det et antall turneringer hvert år som skaper underlag for en regional ranking.

 

 

Sanksjon

En turnering med deltakere som representerer to eller flere klubber må generelt bli godkjent (sanksjonert) av et regionalt eller nasjonalt forbund. Tilsvarende er situasjonen internasjonalt når deltakerne representerer to eller flere land, respektive to eller flere kontinenter. Det er generelt ikke lov å delta i turneringer som savner sanksjon.

 

 

Seeding

Utøvere med flest rankingpoeng vil vanligvis bli seedet inn (plasseres, ikke trekkes) i turnering slik at de ikke kan møte hverandre i den aller første runden. Hvor mange som skal seedes varierer etter hvor mange deltakere (8-2, 16-4, 32-8 etc.).

 

 

Sesong

I Biljard omfatter normalt en sesong alltid 12 måneder, men trenger ikke å sammenfalle med kalenderåret. NBs sesong varer fra 1. januar til 31. desember.

 

 

Sett-form

I Biljard benyttes generelt så kallet rak distanse, men det finnes unntak. Noen ganger kompenseres en svært kort distanse (f eks først til 3) med at man må vinne et antall sett (f eks først til 3), for å vinne kampen/matchen (3-1, 3-2, 2-3 og 3-0 = 3-1 i sett).

 

 

Shot-clock

Kan kreves av en funksjonær eller en utøver ved langsomt spill (i Carambole og Pool). Grunnregel i Pool er at hvis ikke halvparten av distansen nås før halvparten av tildelt tid er oppbrukt, skal shot-clock brukes. Som en anbefaling i Pool vil utøverne ha 35 sekunder per støt, med en advarsel når 10 sekunder gjenstår.

 

 

Skrevs

Carambole – Cadre: Når de to objektballene ligger nær en linje i en sone, men hver av dem liger i ulike soner.

 

 

Snooker

En av de tre hovedgrenene innenfor Biljard. I Snooker spilles det to forskjellige disipliner i regi av NB, med en hvit køball og 12 eller 21 fargede baller (6 eller 15 røde baller og 6 ulikfargede). For hver rød ball (verdt 1p) som senkes i noen av de seks hull som bordet er utstyrt med, skal én ball med annen farge (verdt 2-7p) ball gjøres. De røde ballene kommer ikke tilbake i spill, mens de fargede ballene skal re-plasseres på sine respektive plasser inntil alle de røde ballene er lagede.

 

 

Snookerbord

Et biljardbord som har seks hull (to midthull og fire hjørnehull) og en spilleflate som tilsvarer 355 x 177,5 cm (12ft - full størrelse for turneringsbord), målt mellom spiss på kort- og langvant. Hullene er mindre enn i Pool og har runde innsnevringer slik at baller som ikke går midt i hull gjerne slamrer. Det spilles med baller som har en diameter på 52 mm.

 

 

Sonefeil

Carambole – Cadre: Når posisjonen «inne» er meldt og en carambole lages uten at minst én objektball forlater sonen (se også entrer, inne og skrevs) – angis med «fortsatt inne».

 

 

Sperrede soner

Carambole – Cadre: Se cadrer.

 

 

Spilleform

Det finnes tre forskjellige typer av spilleformer i forbindelse med turnering i Biljard; puljespill, enkelcup og dobbelcup. Vanligvis innledes turneringer med puljespill eller dobbelcup og avsluttes med enkelcup.

 

 

Spillemidler

Det kan søkes (NIF/KUD via NB) om økonomisk støtte (opp til 1/3 av veiledende pris) for å kjøpe utstyr (biljardbord, baller, duk og elektroniske scoretavler) som skal brukes i biljardsammenheng.

 

 

Spilleskjema

Et turneringsskjema (flowchart) som foreligger i elektronisk eller papir versjon, som oppdateres (score, matchstart, bord, motstander, plassering etc.) fortløpende under turnering til orientering for utøvere og publikum.

 

 

Spilletid

I NBs turneringer finnes det regler for når tidligst en turnering får begynne og når den senest må være ferdigspilt.

 

 

Spillerekkefølge

Hvem som har rett til første støt i en match (eller i hvilken rekkefølge som utøverne brekker når det spilles med annethvert brekk) avgjøres gjennom førstøt (Carambole og Pool) eller myntkast (Snooker). Spillerekkefølgen forblir den samme frem til dess at matchen er over.

 

 

Sportsdirektør

Både EPBF og WPA har en sportsdirektør med forskjellige ansvarsområder. En av dem er å være høyeste myndighet i forbindelse med offisielle mesterskap (EM respektive VM).

 

 

Sportsjef

Sportsjefen (SpS) er ansvarlig for toppidrett innenfor de ulike grenene Carambole, Pool og Snooker.

 

 

Startavgift

Alle som ønsker å delta i en turnering i regi av NB, direkte eller indirekte, må betale en avgift for sin deltakelse – startavgift. Beløpet varierer med nivå/kategori/klasse. Startavgiften benyttes til å dekke kostnad for arrangementet og premier.

 

 

Startprikk

Carambole: På hver side om fotprikken, og med en avstand på 18,25 cm, er to startprikker markert. Når spillet starter skal køballen (hvit) plasseres på en av de to startprikkene etter utøverens valg.

 

 

Startstrek

Carambole: Se fotlinje.

 

 

Straff

Brudd på lover, turneringsbestemmelser og regler fører vanligvis til en form for straff som skal virke avskrekkende. Straff kan omfatte tilrettevisning, advarsel, bøter, suspensjon og/eller utelukking.

 

 

Straffekatalog

NBs straffekatalog setter rammer for hvordan ulike former for lov- og regelbrudd vil bli straffet.

 

 

Straight Pool

Et annet navn for disiplinen 14.1 (Pool), som også kalles for kontinuerlig nummerball for å antyde at spillet i teorien er uendelig.

 

 

Særforbund

Hver enkelte idrett, bestående av en eller flere forskjellige grener, styres av et nasjonalt forbund som er den høyeste myndighet i sin idrett. Særforbund er et av flere organisasjonsledd under NIF.

 

 

Særkrets

Et særforbund deler ofte inn landet i regioner og et regionalt forbund (særkrets) er ansvarlig for gjennomføring av alle regionale aktiviteter i området. NB har delt inn landet i seks regioner, men har ikke noen særkretser.

 

 

Takorganisasjon

Se paraplyorganisasjon.

 

 

Terminliste

Alle regionale, nasjonale og internasjonale turneringer, og andre aktiviteter som er av betydning (f eks årsmøte, samlinger, etc.) publiseres i form av en terminliste. Informasjon inneholder dato, aktivitet, sted, arrangør, etc.

 

 

Time out

Generelt har alle utøvere rett til én pause (normalt 5 min) for toalettbesøk per match. Time out (pause av taktiske grunner) praktiseres ikke i turneringer som arrangeres av NB.

 

 

Touch

Bevisst eller ubevisst berøring av ball annet enn med køtupp i forbindelse med støt.

 

 

Trekning

Med unntak for de seedede utøverne vil alle deltakerne bli trukket mot sine motstandere for å fremme fair play, og for å unngå at turneringer blir forutsigbare.

 

 

Trener

En trener organiserer aktiviteter for utøvere som ønsker å forbedre sine ferdigheter. For å kunne kalle seg trener må man ha fullført kurs på minst ett av de fire ulike nivåer som NB tilbyr, og ha bestått kvalifikasjonskravene.

 

 

Turnering

En konkurranse utformet for å rangere deltakerne basert på sine prestasjoner.

 

 

Turneringsbestemmelser

For at en konkurranse skal kunne gjennomføres på en korrekt og verdig måte finnes det forskrifter som fastslår hvem som får delta, hvor mange og hvordan selve turneringen skal utformes, og så videre. Turneringsbestemmelsene oppdateres jevnlig for å sikre at de er så fullstendig og nøyaktig som overhode mulig.

 

 

Turneringsleder

En turneringsleder er ansvarlig for at en turnering blir gjennomført i samsvar med gjeldende regler og bestemmelser. For å bli en autorisert turneringsleder må man ha fullført kurs og ha bestått kvalifikasjonskravene.

 

 

Turneringssjef

Turneringssjefen (TS) er ansvarlig for turneringstilbud, terminliste og overvåking av turneringsbestemmelser innenfor de ulike grenene Carambole, Pool og Snooker.

 

 

Usportslig opptreden

Som usportslig opptreden teller alle former for forsettlig handling som bringer vanry til idretten, eller som forstyrrer eller endrer forutsetningene i den grad at det ikke kan spilles på en sportslig måte.

 

 

Utstyr

Det skiller mellom personlig utstyr (køer, kø-forlengere, hansker, verktøy, etc.) og utstyr som arrangør gjør tilgjengelig i forbindelse med turnering (bord, baller, kritt, reker, etc.). Alt utstyr må være godkjent for bruk i turnering.

 

 

Utøver

Spiller / Deltaker.

 

 

Vant

Alle biljardbord er utstyrt med vant (to kort- og to langvant) som sørger for at ballene blir igjen på bordet under spill. Vantene er laget av gummi slik at ballene spretter tilbake inn på bordet. Denne egenskapen benyttes i hvert støt når man spiller Carambole, og i forbindelse med forvant og dobbel i Pool og Snooker.

 

 

Vanteramme

Vantene består av to deler; den delen som er dekket med duk og er av gummi, og den delen som duk og gummien er festet til – vanterammen. Vanterammen er laget av tre og oftest bred nok til å støtte hånden på i forbindelse med støt ut fra vant.

 

 

World Games

Organiseres hvert fjerde år og er åpen for alle idretter som er medlem i IWGA, og som har grener og/eller disipliner som ellers ikke er inkludert i det Olympiske programmet. Biljard deltar med 3-vants Carambole (menn), 9-Ball Pool (menn og kvinner) og Snooker (menn).

 

 

Åpen klasse

Alle som ønsker kan delta uansett alder (jfr NIFs barnebestemmelser), kjønn og divisjonstilhørighet (unntatt divisjon 3).

 

 

Åpningsstøt

Når spillerekkefølgen er bestemt og en match skal begynne, innledes den med et åpningsstøt som må utføres på den måten som reglene beskriver. For hvert nytt sett (Carambole) og hvert nytt parti (Pool og Snooker) må kravene på et korrekt åpningsstøt oppfylles. Et nytt åpningsstøt må også gjennomføres etter at 3-feil-regelen er blitt brukt i 14.1 (Pool).

 

 

Årsmøte

Høyeste besluttende organ i en klubb er årsmøtet, som avholdes én gang per år. Det er på årsmøtet at årsberetning og årsregnskap fra året innen blir godkjent, og et styre for kommende år velges.

 

 

1-vants Carambole

Én av flere forskjellige disipliner i grenen Carambole (spilles med tre baller). For å få ett poeng skal køballen ha vært i kontakt med minst ett vant før den berører den andre av de to objektballene (før kontakt med første objektball, eller mellom første og andre).

 

 

3-feil-regel

Forekommer bare i Pool og kun i 9-Ball, 10-Ball og 14.1. Hvis en utøver gjør seg skyldig til feil i tre støt etter hverandre, er dette en alvorlig feil (se også alvorlige feil) som leder til tap av poeng og ny åpningsstøt (alternativt nytt brekk).

 

 

3-ballsregel

Forekommer bare i Pool og kun i 9-Ball (når i bruk). Ved brekk (åpningsstøt) må minst tre objektballer enten gå i hull eller passere hodelinjen (eller optiskt bryte). Hvilken som helst kombinasjon av ovennevnte er også i orden for at brekket skal anses som gyldig.

 

 

3-vants Carambole

Én av flere forskjellige disipliner i grenen Carambole (spilles med tre baller). For å få ett poeng skal køballen ha kommet i kontakt med minst tre vant før den berører den andre av de to objektballene (et eller flere vant før kontakt med første objektball, og resterende eller alle tre vantene mellom første og andre objektball). I Norge spilles kun 3-vants Carambole i regi av NB.

 

 

6 Reds

Én av tre forskjellige disipliner i Snooker (se Snooker - spilles med kun 6 røde baller).

 

 

8-Ball

Én av fire forskjellige disipliner i Pool i regi av NB (spilles med en køball og 15 objektballer). Etter brekk må utøveren velge enten de hele (ballene nr. 1-7) eller de halve (ballene nr. 9-15), og må først korrekt gjøre disse før han får gjøre ball nr. 8. Den utøver som først senker ball nr. 8 på en korrekt måte får ett poeng. Hvert støt må meldes.

 

 

9-Ball

Én av fire forskjellige disipliner i Pool i regi av NB (spilles med en køball og 9 objektballer, nummerert fra 1 til 9). Køballen må alltid treffe den lavest nummererte ballen på bordet som første ball. Hvis dette gjøres på en korrekt måte, og en objektball går i hull, får utøveren fortsette. Den utøver som først senker ball nr. 9 på en korrekt måte (som siste ball, eller innen den står på tur med hjelp av den lavest nummererte ballen) får ett poeng. Støt må ikke meldes.

 

 

10-Ball

Én av fire forskjellige disipliner i Pool i regi av NB (spilles med en køball og 10 objektballer, nummerert fra 1 til 10). Køballen må alltid treffe den lavest nummererte ballen på bordet som første ball. Hvis dette gjøres på en korrekt måte, og en meldt objektball går i hull, får utøveren fortsette. Den utøver som først senker ball nr. 10 på en korrekt måte (som siste ball, eller innen den står på tur med hjelp av den lavest nummererte ballen) får ett poeng.

 

 

14.1

Én av fire forskjellige disipliner i Pool i regi av NB (spilles med en køball og 15 objektballer, nummerert fra 1 til 15). Objektballene trenger ikke å treffes eller gjøres i rekkefølge, men for å få poeng må utøveren melde hvilken objektball som skal gjøres og i hvilket hull. Den utøver som først oppnår forutbestemt distanse vinner matchen. Disiplinen er kontinuerlig på den måten at når 14 baller er senket, legges disse opp igjen og aktiv utøver fortsetter.