Organisasjon

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Virksomhetsplan > 2018-2022 > Fokusområder >

Organisasjon

 

 

 

clip0015

Det er helt avgjørende for utviklingen av biljardsporten at klubbene er det utøvende organisasjonsleddet. Klubbene er navet og motoren i vår organisasjon. Uten vilje og engasjement i klubbene vil biljard-Norge – som helhet – ikke kunne utvikle seg, uavhengig av hvilke gode tiltak som blir besluttet gjennomført. NIF har – og utvider – krav som stilles til klubbene.
 
Hovedmål

Øke medlemsmassen.

Flere og bedre biljardspillere i sunne klubber.

Fokus

Styrke klubbenes egenkompetanse slik at de på en bedre måte er i stand til å gjennomføre rekrutteringstiltak som passer i den enkelte klubb.

Ha spesielt fokus på rekruttering av barn/ungdom, kvinner og parautøvere.

Aktiv samhandling mellom forbund og klubber for å oppnå felles mål.