Organisasjonsutvikling

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Virksomhetsplan > 2016-2020 > Fokusområder >

Organisasjonsutvikling

 

 

 

 

Logo_NBVIRKSOMHETSPLAN

 

Som nevnt over er det helt avgjørende for utviklingen av biljardsporten at klubbene er det utøvende organisasjonsleddet. Klubbene er navet og motoren i vår organisasjon. Uten vilje og engasjement i klubbene vil biljard-Norge – som helhet – ikke kunne utvikle seg, uavhengig av hvilke gode tiltak som blir besluttet gjennomført.

NIF har – og utvider – krav som stilles til klubbene.

 

Mål

-Sette klubbene i stand til å bedre ivareta våre kjerneprosesser og styrke alle klubbers egenkompetanse.

Forbundets oppgaver

-Bistå klubbene med klubbutvikling gjennom å tilby bedre opplæring av klubbledere

-Være mer opptatt av klubbutvikling – styrekurs, oppstarts- og oppfølgingsmøter

-Innføre «Bedre klubb» i samarbeid med Særforbundsalliansen (SFA)

-Gjennomføre medlemsundersøkelser for å måle tilfredsheten

-Tilrettelegge et utviklingstilbud for trenere, ledere og klubbstyrer

-Ivareta sin egen arrangementskompetanse

-Forankre antidopingarbeidet og bli registrert som «Rent Særforbund» hos Antidoping Norge

-Innføre «organisasjonsnormer»

 

Klubbenes oppgaver

-Sørge for å ha dyktige og kompetente ledere og instruktører i klubben

-Sikre et godt tilbud til alle i klubben, uavhengig av hvilket nivå de er på

-Gjennomføre flere aktiviteter for å gjøre det attraktivt å være medlem

-Øke samarbeidet mellom klubbene om arrangementer og aktiviteter

-Gjennomføre «Bedre klubb» i samarbeid med forbund og SFA

-Slutte seg til konseptet «Rent Idrettslag» gjennom Antidoping Norge

-Jobbe for at alle treningstilbud ledes av personer med nødvendig faglig kompetanse og forståelse for idrettens verdigrunnlag

-Innføre «organisasjonsnormer» for alle tillitsvalgte og utøvere