Organisasjonsutvikling

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Virksomhetsplan > 2016-2020 > Støtteprosesser >

Organisasjonsutvikling

 

 

 

 

Logo_NBVIRKSOMHETSPLAN

 

 

Hovedområder:

Planverk

Medlemskap

Lovverk

Demokrati

Frivillighet

Økonomiforvaltning Kommunale anlegg

Private anlegg

Tilpasning til kvinner, barn og personer med funksjonsnedsettelse

 

 

STRATEGI

TILTAK

1.Forbundet og klubb sin åpenhet

1.Gjennomføre medlemsundersøkelse

2.Skape klare, åpne kanaler mellom klubb og forbund

1.Rekruttering i klubb og forbund

1.Lage plan for rekruttering av nye medlemmer i forbund og klubb

1.Organisasjonsnormer

1.Innføre organisasjonsnormer i hver enkelt klubbs styre og for medlemmer

2.NB lager mal for organisasjons-normen

4.Forbundet sin synlighet i klubb

1.NB har klubb-besøk til regionene og enkeltklubber

2.Styret i NB har minst 1 arrangementsbesøk med oppfølging av arrangørklubb pr. år

Klubbdrevne anlegg

-Arbeide for å få opp gode, rimelige og selveide anlegg

Medlemsregister

-NB tilrettelegger Cuescore for medlemshåndtering og overføring av medlemsliste til NIFs Klubbadmin

Hovedanlegg i Norge

-Etablere hovedanlegg for biljard

Tilknytning til fleridrettsanlegg

-Arbeide sammen med regionene for å få flere klubber inn i fleridrettsanlegg

Frivillighet

-Styrke det økonomiske grunnlaget for frivillighet i klubbene

Idrettskretsen som lagspiller

-Skape dialog mellom klubb og idrettskrets

-Bruke idrettskrets sin kompetanse på styrearbeid

Oppstartstøtte anlegg

-Se på muligheten for støtte fra NB til etablering av nytt anlegg

-Rentefritt lån til biljardbord når likviditeten til NB tillater det

Anleggskontakt i forbundet

-Knytte kontakt med anleggsansvarlig i kommunene mot klubber som ønsker å utvikle egne anlegg

Universell utforming

-Sette inn tiltak i klubbene for at tilgjengeligheten for alle brukergrupper blir god