§ 10 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > II - Tillitsvalgte og ansatte >

§ 10 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

1.Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i utførelsen av vervet.
 

2.Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.
 

3.Godtgjørelse til styret og generalsekretær/daglig leder skal klart fremgå av vedtattbudsjett og regnskap.