§ 10 Regnskap og revisjon mv.

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > III - Økonomi >

§ 10 Regnskap og revisjon mv.

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

 

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.