§ 11 Biljardtinget

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > IV - Ting, styre, utvalg mv >

§ 11 Biljardtinget

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

1.Norges Biljardforbunds høyeste myndighet er Biljardtinget som avholdes annethvert år innen utgangen av juni.

 

2.Ordinært og ekstraordinært Biljardting gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19 og 2-20.