§ 15 Kontrollutvalg, valgkomité og disiplinærutvalg

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > IV - Ting, styre, utvalg mv >

§ 15 Kontrollutvalg, valgkomité og disiplinærutvalg

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

1.For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12
 

2.For regler om valgkomitéen, gjelder NIFs lov § 2-18
 

3.Disiplinærutvalg velges på biljardtinget etter innstilling fra Valgkomitéen for én tingperiode. Utvalget skal behandle alle saker som kommer til utvalgets kjennskap, hvor vedtekter, regler og/eller bestemmelser har blitt krenket av part som omfattes av Norges Biljardforbund og dens organisasjonsledds virksomhet. Dette inkluderer saker som allerede er behandlet av turneringsleder og jury i forbindelse med turnering. Saker som omfattes av NIFs straffebestemmelser eller bestemmelser om doping skal ikke behandles av utvalget.