§ 15 Representasjon på biljardtinget

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > IV - Ting, styre, utvalg mv >

§ 15 Representasjon på biljardtinget

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

1.På biljardtinget møter med stemmerett:

a.Norges Biljardforbunds styre.

b.Representanter fra medlemsklubbene etter følgende skala:

1-99 registrerte* medlemmer: 1 representant

100+ registrerte* medlemmer: 2 representanter

* I henhold til gjeldende idrettsregistrering.

 

2.Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

 

3.Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av Norges Biljardforbund. Reiseutgiftsfordeling skal benyttes. Klubber som ikke stiller på tinget skal være med å dekke reiseutgifter som om de stilte med en representant.

 

4.Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde:

a.Ledere i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte

b.Kontrollkomiteens medlemmer

c.Valgkomiteens medlemmer

d.Revisor