§ 16 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straff

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > V - Øvrige bestemmelser >

§ 16 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straff

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straff gjelder NIFs regelverk (NIFs lov kap. 11, NIFs lov kap. 12 og Antidopingregeleverk). For øvrig gjelder Biljardforbundets kamp- og konkurranseregler.