§ 16 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straff

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > V - Øvrige bestemmelser >

§ 16 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straff

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straff gjelder NIFs regelverk og regelverk gitt av Biljardforbundet.