§ 16 Ledelse av Biljardtinget

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > IV - Ting, styre, utvalg mv >

§ 16 Ledelse av Biljardtinget

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

Biljardtinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være

valgt/oppnevnt representant.