§ 16 Ledelse av tinget

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > IV - Ting, styre, utvalg mv >

§ 16 Ledelse av tinget

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

Biljardtinget ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller referent behøver å være

valgt/oppnevnt representant. Det kan velges flere dirigenter og referenter.